Spionbasen Norge

NRK-journalisten Bård Wormdal står for en av overraskelsene i bokhøsten 2015. Boka Spionbasen er blitt en bestselger – og det er vel fortjent. Det Wormdal gjør i denne boka er å gjennomgå og dokumentere det hemmelige samarbeidet mellom Norge og etterretningsorganisasjonene CIA og NSA som har gjort Nord-Norge til en framskutt spionbase for USA. USA har bygd store lyttestasjoner og radaranlegg som står fullstendig under amerikansk kontroll, og Wormdal reiser begrunnede spørsmål om hvor stor den norske demokratiske kontrollen egentlig er.

Jeg hørte Bård Wormdal presentere den forrige boka si, Satellittkrigen, på fredskonferansen i Degerfors, Sverige i 2012. Det var svært interessant, fordi han der dokumenterte hvor viktige de norske radaranleggene på Svalbard, i Vardø og i Antarktis er i USAs militærstrategi. I og med at Norge har en stasjon ved hver pol, kan en amerikansk satellitt overføre data to ganger for hvert omløp, altså hvert femtiende minutt. Det sier seg sjøl at dette gir en stor strategisk fordel. Bruken av Troll-stasjonen i Antarktis til militære formål er et åpenbart brudd på avtalen om demilitarisering av Antarktis.

Mye av det stoffet Wormdal presenterer i Spionbasen vil være kjent fra før, vel å merke blant de spesielt interesserte. Blant annet gir Wormdal full honnør til det arbeidet blant andre Ivar Johansen gjorde på søttitallet for å avdekke de hemmelige lyttestasjonene den gangen. (Johansen har publisert kapittelet om dette her.)

Men Wormdal presenterer også nytt stoff og systematiserer det som tidligere er presentert, slik at leseren får et oversiktlig bilde av hvor tett Norge er vevd inn i USAs krigsmaskineri. Og han gjør det på en levende og journalistisk måte som gjør boka lettlest og spennende. Anbefales!

 

  5 kommentarer til “Spionbasen Norge

 1. roger
  18. desember 2015 klokka 20:51

  Kjenner du boken “Grogate” av Hans Henrik Ramm og Johan Martin Setsaas, Steigan? Hvis ja, hva synes du om den?

  “Grogate” kan lastes ned her:

  https://www.dropbox.com/s/vxa8k8fovwq860s/GroGate.pdf?dl=0#

 2. 18. desember 2015 klokka 23:38

  “Troll-stasjonen i Antarktis til militære formål er et åpenbart brudd på avtalen om demilitarisering av Antarktis.”

  Og bruken av Ny-Aalesund som militærbase er vel et brudd på norske forpliktelser under Svaldbard-traktaten

  Jeg setter boka på julegavelista.

Legg inn en kommentar