Pentagon planlegger for et århundre med klimakrise og oljekriger

0

US Army forbereder seg på en ny epoke med krig om oljen. Dette går fram av to forskningsrapporter som er publisert i 2015 av Pentagon. USAs militære eksperter mener at kontrollen over energi, jord og vann vil være avgjørende for hvem som behersker verden. Den gravende journalisten Nafeez Ahmed skriver dette i Middle East Eye. Rapportene kan delvis leses som en bekreftelse på at Pentagon tar miljøkrisene på alvor og dels som en dystopi om et kommende århundre med krig om stadig knappere ressurser.

US Army

Venter og frykter opprør og revolusjon

Det er ikke første gang Pentagon tegner et så dystert bilde av verdenssituasjonen. Jeg skrev om dette i artikkelen Elitene frykter opprør og revolusjon i 2013:

I 2008 kom det amerikanske forsvarsdepartementet med det de kalte en moderniseringsstrategi.

Der ser de for seg at

  • Globaliseringa vil skape så store økonomiske forskjeller mellom folk at det vil kunne stimulere til opprør.
  • Ofrene for de økonomiske og kulturelle virkningene av globaliseringa vil bli tiltrukket av radikal anti-regjeringsideologi.
  • Miljøkatastrofer og økende rivalisering om ressurser som mat vann og energi vil kunne skape omfattende sivil uro.
  • Global oppvarming og naturkatastrofer vil kunne føre til humanitære katastrofer som igjen danner grunnlaget for sosial uro.

Samme år kom en rapport fra US Army’s Strategic Studies Institute som sa at en serie med hjemlige kriser kunne utløse sivil uro i stor skala. Man så for seg at dette kunne bli utløst av økologiske katastrofer, økonomisk sammenbrudd, alvorlige helseproblemer (epidemier?) og at dette igjen ville føre til sammenbrudd i lov og orden og hjemlig opprør eller forsøk på revolusjon («purposeful domestic resistance or insurgency”).

Knapphetens århundre

US Army mener at økt urbanisering, befolkningsøkning og økt etterspørsel fra en voksende global middelklasse vil legge et stort press på ressursene og at kampen om dem derfor vil bli skarpere.  Raporten Energy Security and Sustainability Strategy ble publisert i juni 2015 og den legger vekt på at «klimaendringer, rask spredning av teknologi og nye økonomiske sentra» vil være avgjørende faktorer i disse forandringene:

Globale ressursknapphet vil undergrave armeens forsyningskjede. … Vi kan ikke lenger regne med at vi har uhundret tilgang til energi, vann, jord og andre ressurser som er nødvendig e for å forsyne, opprehholde, trene og utplassere armeen over hele verden.

Derfor skisserer rapporten en politikk for hvordan US Ary tenker seg å sikre sin operative effektivitet både gjennom å bli mer effektiv i bruken av ressurser og gjennom å skaffe seg ressurser som er kritiske for å sikre armeens interesser – les: krig.

Militær realisme

Når Pentagon her snakker om bærekraft (sustainability) og motstandsdyktighet (resilience) så er det ikke fordi generalene er blitt miljøvernere. Det handler om beinhard militær realisme. De militære ekspertene tar det for gitt at de blir klimakrisa og ressursknapphet og ser på hva US Army skal gjøre for å takle dette.

I en annen rapport som kom i februar 2015 og hadde tittelen New Realities: Energy Security in the 2010s and Implications for the US Military, er det tydelig at Pentagon forbereder seg på kriger om energi, vann og matforsyning. Rapporten tar det for gitt at verdén fortsatt vil være avhengig av fossil energi, og at det vil bli stadig vanskeligere å sikre seg tilgang til den. Her er det flere bidragsytere, og det er ikke gitt at alle bidragene helt og fullt er uttrykk for det rådende synet i den militære ledelsen. Men det er utvilsomt i denne retninga den strategiske tenkninga går.

Rapporten slår uttrykkelig fast at USAs energiinteresser kan føre til militære intervensjoner fra USA i Midtøsten og Afrika.

Evolving energy-based US national interests in Africa or the Middle East may shape the degree to which the US military becomes involved in political or humanitarian crises in those regions. Tightening energy supplies may alter fundamentally the way in which the United States wields military force in a contingency operation.

Rapporten viser til kommende fall i oljeproduksjonen i Midtøsten og handler derfor om nødvendigheten av at USA også sikrer seg olje fra Kaukasus, Kaspihavet og Vest-Afrika. Pentagon legger tor vekt på å sikre «stabile politiske koalisjoner» som kan garantere USA tilgang på energi, og unngå det man kaller «ressursnasjonalisme».

«Ressursnasjonalisme» er jo det som skjer dersom et land som Venezuela tar kontrollen over sine egne energiressurser og bruker dem til å tjene innbyggernes interesser. I en annen artikkel, som ikke er med i denne rapporte, men som også er publisert av US Army War College snakkes det det eksplisitt om hvordan USA kan utnytte det man kaller «Venezuelas kommende sammenbrudd».

War as usual

Ingen av disse rapportene gir inntrykk av noen kreativ nytenkning i US Army. De militære lederne innser at verden går inn i en epoke med økende energi- og ressursknapphet, men de svarene de gir er de gamle og tradisjonelle. Eller som Tom Lehrer sang: So when in doubt, Send the marines!

 

——————

 

Hvis du liker denne bloggen og ønsker å hjelpe til med å spre den til flere, så går det an å gi en stor eller liten gave via PayPal.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Stor ukrainsk styrkeoppbygging i øst
Neste artikkelUSA mot Kina i Djibouti
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).