Pentagon planlegger for et århundre med klimakrise og oljekriger

7

US Army forbereder seg på en ny epoke med krig om oljen. Dette går fram av to forskningsrapporter som er publisert i 2015 av Pentagon. USAs militære eksperter mener at kontrollen over energi, jord og vann vil være avgjørende for hvem som behersker verden. Den gravende journalisten Nafeez Ahmed skriver dette i Middle East Eye. Rapportene kan delvis leses som en bekreftelse på at Pentagon tar miljøkrisene på alvor og dels som en dystopi om et kommende århundre med krig om stadig knappere ressurser.

US Army

Venter og frykter opprør og revolusjon

Det er ikke første gang Pentagon tegner et så dystert bilde av verdenssituasjonen. Jeg skrev om dette i artikkelen Elitene frykter opprør og revolusjon i 2013:

I 2008 kom det amerikanske forsvarsdepartementet med det de kalte en moderniseringsstrategi.

Der ser de for seg at

 • Globaliseringa vil skape så store økonomiske forskjeller mellom folk at det vil kunne stimulere til opprør.
 • Ofrene for de økonomiske og kulturelle virkningene av globaliseringa vil bli tiltrukket av radikal anti-regjeringsideologi.
 • Miljøkatastrofer og økende rivalisering om ressurser som mat vann og energi vil kunne skape omfattende sivil uro.
 • Global oppvarming og naturkatastrofer vil kunne føre til humanitære katastrofer som igjen danner grunnlaget for sosial uro.

Samme år kom en rapport fra US Army’s Strategic Studies Institute som sa at en serie med hjemlige kriser kunne utløse sivil uro i stor skala. Man så for seg at dette kunne bli utløst av økologiske katastrofer, økonomisk sammenbrudd, alvorlige helseproblemer (epidemier?) og at dette igjen ville føre til sammenbrudd i lov og orden og hjemlig opprør eller forsøk på revolusjon («purposeful domestic resistance or insurgency”).

Knapphetens århundre

US Army mener at økt urbanisering, befolkningsøkning og økt etterspørsel fra en voksende global middelklasse vil legge et stort press på ressursene og at kampen om dem derfor vil bli skarpere.  Raporten Energy Security and Sustainability Strategy ble publisert i juni 2015 og den legger vekt på at «klimaendringer, rask spredning av teknologi og nye økonomiske sentra» vil være avgjørende faktorer i disse forandringene:

Globale ressursknapphet vil undergrave armeens forsyningskjede. … Vi kan ikke lenger regne med at vi har uhundret tilgang til energi, vann, jord og andre ressurser som er nødvendig e for å forsyne, opprehholde, trene og utplassere armeen over hele verden.

Derfor skisserer rapporten en politikk for hvordan US Ary tenker seg å sikre sin operative effektivitet både gjennom å bli mer effektiv i bruken av ressurser og gjennom å skaffe seg ressurser som er kritiske for å sikre armeens interesser – les: krig.

Militær realisme

Når Pentagon her snakker om bærekraft (sustainability) og motstandsdyktighet (resilience) så er det ikke fordi generalene er blitt miljøvernere. Det handler om beinhard militær realisme. De militære ekspertene tar det for gitt at de blir klimakrisa og ressursknapphet og ser på hva US Army skal gjøre for å takle dette.

I en annen rapport som kom i februar 2015 og hadde tittelen New Realities: Energy Security in the 2010s and Implications for the US Military, er det tydelig at Pentagon forbereder seg på kriger om energi, vann og matforsyning. Rapporten tar det for gitt at verdén fortsatt vil være avhengig av fossil energi, og at det vil bli stadig vanskeligere å sikre seg tilgang til den. Her er det flere bidragsytere, og det er ikke gitt at alle bidragene helt og fullt er uttrykk for det rådende synet i den militære ledelsen. Men det er utvilsomt i denne retninga den strategiske tenkninga går.

Rapporten slår uttrykkelig fast at USAs energiinteresser kan føre til militære intervensjoner fra USA i Midtøsten og Afrika.

Evolving energy-based US national interests in Africa or the Middle East may shape the degree to which the US military becomes involved in political or humanitarian crises in those regions. Tightening energy supplies may alter fundamentally the way in which the United States wields military force in a contingency operation.

Rapporten viser til kommende fall i oljeproduksjonen i Midtøsten og handler derfor om nødvendigheten av at USA også sikrer seg olje fra Kaukasus, Kaspihavet og Vest-Afrika. Pentagon legger tor vekt på å sikre «stabile politiske koalisjoner» som kan garantere USA tilgang på energi, og unngå det man kaller «ressursnasjonalisme».

«Ressursnasjonalisme» er jo det som skjer dersom et land som Venezuela tar kontrollen over sine egne energiressurser og bruker dem til å tjene innbyggernes interesser. I en annen artikkel, som ikke er med i denne rapporte, men som også er publisert av US Army War College snakkes det det eksplisitt om hvordan USA kan utnytte det man kaller «Venezuelas kommende sammenbrudd».

War as usual

Ingen av disse rapportene gir inntrykk av noen kreativ nytenkning i US Army. De militære lederne innser at verden går inn i en epoke med økende energi- og ressursknapphet, men de svarene de gir er de gamle og tradisjonelle. Eller som Tom Lehrer sang: So when in doubt, Send the marines!

 

——————

 

Hvis du liker denne bloggen og ønsker å hjelpe til med å spre den til flere, så går det an å gi en stor eller liten gave via PayPal.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


7 KOMMENTARER

 1. Paul Mason derimot er en nytenker!

  – Paul Mason on the rational case for panic, and the emerging post-capitalist alternative: http://blog.p2pfoundation.net/paul-mason-on-the-rational-case-for-panic-and-the-emerging-post-capitalist-alternative/2015/08/17

  A video presentation in the Guardian, related to the key message of his new book on Post-Capitalism:

  “The neoliberalist capitalist model has resulted in civil wars and economic disaster, and it’s only going to get worse. Unless, Paul Mason argues, we take advantage of the technological revolution we are living through and create a postcapitalist sharing society. If we let prices fall and delink work from wages, we can save the world from disaster.”

 2. På parti med den nære framtida?

  «Menneskets forbruk av den totale fotosyntesen på jorda er beregnet til mellom 30 og 50 % [1]. Det fører til at de fleste arter utenom mais, hvete, ris og en håndfull andre lever på lånt tid. Det ser ut til at forbruket av global planteproduksjon vil nå 100 % på 40 år. Det er imidlertid umulig. Da er det ikke noe mat igjen til andre arter enn oss, og vi vil dø ut fordi omsetningen i naturen vil bryte sammen. I løpet av denne tiden vil vi være flere milliarder mennesker mer, og olje og gassforbruket ha økt. Klimaendringene vil ha uante, men negative effekter på for eksempel plankton i havet. På denne bakgrunn publiserer Aftenposten 6.11.2012 en «innsikt»-artikkel som forteller at ved å gange lakseoppdrett og sjømatfangst med seks kan «verdiene» økes fra 90 til 550 milliarder. En industri som er avhengig av olje, og bruker mer mat til fór enn det kommer ut, anbefales å vokse til den skaller hodet i ressursveggen. Hvordan kan det være mulig å publisere denne oppdrettsreklamen som «innsikt»?

  Svaret er fordi det produseres penger. Politikere, forskningsråd og gründertiltak er enige om at verdiskaping er basert på lønnsomhet, det vil si produksjon av penger. Vi har skrevet flere kronikker om økonomi og ressurser, provosert fram av finanskomiteens leder Torgeir Micaelsens utsagn i TV for noen år siden: «Nå har vi så mye penger at vi kan leve av dem til evig tid» (Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi). Dagens økonomi og kapitaleiere jobber i et vakuum, frikoblet fra virkelighetens matproduksjon, ressursmengder, arters resirkuleringer og livsviktig abiotisk gjendannelse av luft og vann. Framtidens mat, fiber, vann, fisk og kjøtt kan imidlertid verken måles i eller byttes i dagens penger. Det vi skal leve av må rett og slett finnes til stede i framtida. Nå tømmes disse ressursene i en ufattelig hastighet, og omdannes til harddisker med pengedata som vi pensjonister og våre barnebarn skal ete om noen tiår. Dette er et pyramidespill hvor alle vil tape. Det hjelper ikke å salte ned familieformuer i kunst eller eiendom: Når det blir tomt for det grunnleggende er det ingen som bytter Munch mot mat.

  Å forholde seg til slike perspektiver er et daglig ubehag for stadig flere, ikke bare biologer. Svært få journalister har våknet, merkelig nok. Vi har i boken «Det biologiske mennesket» (Akademika 2010) beskrevet denne galskapens bakgrunn i menneskeatferd og hvorfor den kan gå sin gang, og samtidig pekt på en demokratisk organisasjonsmodell som kan være en mulig udramatisk vei ut av hva som venter oss de neste tiårene. Neste høst skal det stemmes, men ingen partier har forstått alvoret. Venstresida er nesten borte, og de verdikonservative som er antikapitalister har heller ingen å stemme på. Det er på tide å danne et nytt parti nå.

  1. Vitousek, P.M., et al., Human domination of Earth’s ecosystems. Science, 1997. 277(5325): p. 494-499.»

  – Terje Bongard

  «Svært få journalister har våknet, merkelig nok.»

  Ja, dette er merkelig! Og uten Pål Steigans innsats ville situasjonen vært helt forferdelig. En av svært få journalister som tør å kritisere dette idiotiske systemet som graver grunnen unna under føttene våre. AKIS, eller det avanserte konkurranse-industrielle systemet.

  • Indeed. Den er vel sånn sett temmelig forferdelig selv med Steigans innsats. Disse problemstillingene trumfer alle andre på litt sikt, men det å innse sin egen trussel om utryddelse er nok en av de tingene vi aldri ble evolvert for å gjøre. Når perspektivene blir for vide og konsekvensene for store faller vi lett av lasset erkjennelsesmessig. Men dere har nok dessverre rett.

  • «Under enkelte militæraksjoner, slik som USAs og Englands ”Shock and Awe” i begynnelsen av Irak-krigen i mars 2003, ble det brukt enormt mye fossil energi. Disse tre ukenes aksjoner medførte like høy energibruk som de Alliertes innsats i hele første verdenskrig, som varte i fire år.» skrev Barbara Gentikow til Helsemagasinet Vitenskap & Fornuft i 2013 (informativ og viktig artikkel)
   http://www.vof.no/ny/component/k2/item/732-krig-truer-verdens-okosystem
   Her vil altså Pentagon med vid-åpne øyne brenne lyset i begge ender – slik at den grådige og maktsjuke eliten fortsatt skal få rasere økosystemet «for en neve dollar mer». Krigsindustriens «regnestykke» blir dessverre holdt utenfor, kanskje noen bør begynne å regne på det Jens? Bra tema dette her Pål… (!) Bør komme på dagsorden hos «pressen» hvis den fortsatt er «betjent»…

   • Har også hørt at de største atombombene USA hadde, husker ikke navnet på den og tror den har gått ut nå grunnet kostnader, hadde like stor sprengkraft per bombe som den samlede bombingen av hele 2 verdenskrig.

    Ps! Vi ville nok alle blitt like grådige og maktsjuke som elitene hvis vi fikk samme makt. Makt korrumperer. Derfor må makta fordeles så tynt som mulig.

    • Nå har jeg ikke fått prøve meg i det øverste sjiktet, men slik det ser ut i dag er det absolutt ingen tvil om at du har helt rett… Makten må tyn(n)es ut (High-five). – Og det er vel grunnprinsippet i det som kalles demokrati? For å bli kvitt grådigpesten som herjer i dag, må det som kalles økonomi flyttes over til realverdi med en sekvensiell nedgiring. Det betyr at toppene må tas trinn for trinn og la bunnfunksjonen bestå, om det så må brukes «borgerlønn» under omstilling til et «nøytralt» energiforbruk. Det blir rett adresse i denne galskapen. Nå er det motsatt hvor eliten skjermes, og folk blir henvist til «NAV» o.l. Og verre vil det bli hvis økonomisk «vekst» og profitt fortsatt skal være tema… En hinsides dysfunksjonell ideologi når man vet hvilke utfordringer mennesket og «moder jord» står over for. Det er uten tvil mennesker med manglende empati og spisse albuer som kommer til topps. De som virkelig burde fått posisjoner blir slukt av en korrupt malstraum, fordi noen kan tilby de «velplasserte» en neve dollar mer. Dette kan settes til veggs hvis retorikken holder mål, og når ut til de mest desorienterte. Det er også et «lite» hinder i dagens nyhetsbilde…

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.