Hjelp syrerne der de er – stopp krigen!

0
Syriske flyktninger på Lesbos. Kilde BBC

Er du klar over at Norge er i krig med Syria? Er du klar over at Norge siden 2011 har gått aktivt inn for å styrte Syrias regjering og for å ramme landet både militært og økonomisk? Er du klar over at før Vesten med Norge på slep startet krigen mot Syria, så fantes det knapt noe syrisk flyktningeproblem? Siden da er over 4 millioner syrere drevet på flukt til andre land og ytterligere sju millioner er flyktninger i sitt eget land. Er det ikke på tide å få stoppet denne vanvittige krigen og hjelpe syrerne til å gjøre landet levelig igjen?

Syriske flyktninger på Lesbos. Kilde BBC
Syriske flyktninger på Lesbos. Kilde BBC

Norsk støtte til regimeskifte

I desember 2012 vedtok den rødgrønne regjeringa å støtte kampen for regimeskifte i Syria gjennom å utrope den såkalte Nasjonalkoalisjonen som «den legitime representanten for det syriske folket», som daværende utenriksminister Espen Barth Eide uttrykte det. Da hadde den syriske borgerkrigen pågått i drøyt et år. Året før hadde Norge og Jens Stoltenberg gått i spissen for å ødelegge Libya i allianse med jihadistene der. De jihadistiske militsene som var våre allierte i Libya ble den viktigste rekrutteringskilden til tilsvarende militsene i Syria. Den såkalte Free Syrian Army ble skapt i forståelse med Vesten og oljedkitaturene i Midtøsten.

Å erklære en væpnet opposisjon som den legitime representanten for et land er å støtte den ene parten i en borgerkrig. Dette er det umulig å prate seg bort fra. Syria er medlem av FN. Når Norge støtter en krig for å styrte landets regjering, er vi med på å bryte FN-paktens grunnleggende prinsipper.

Allerede i mai 2011 sluttet Norge seg til EUs sanksjoner mot Syria. Da var påskuddet at man ville stoppe den syriske regjeringas maktbruk mot egne innbyggere. Men siden har sanksjonene tatt sikte på regimeskifte.

I oktober 2012 ga den «rødgrønne» regjeringa sin tilslutning til en økonomisk krigføring mot Syria. På regjeringas hjemmesider heter det:

Norge slutter seg til EUs skjerpede sanksjoner mot Syria, sier utenriksminister Espen Barth Eide. EU skjerper regler knyttet til import, transport og finansiering av våpen til Syria. EU stopper også alle flyvninger i regi av Syrian Arab Airlines til flyplasser i EU-området.

Sanksjonspolitikken er ikke forankret i FNs sikkerhetsråd, men er drevet fram av USA og EU, og Norge har hele tida sluttet seg til alle vestlige sanksjonstiltak mot Syria. Og la oss ikke late som noe annet: økonomiske sanksjoner er del av krigføringa. Sanksjoner tar sikte på å gjøre situasjonen i et land mest mulig ulevelig, og der har Norge og Vesten lykkes. Gjennom fire år med krig og sanksjoner har vi gjort situasjonen i Syria så ulevelig at mennesker flykter i milliontall.

I krigen for å ødelegge Syria har vi alliert oss med de svarteste og mest reaksjonære kreftene i landet. Glem snakket om «moderat opposisjon». Det finnes ingen væpnet moderat opposisjon. Krigen føres av jihadister som al Nusra (les al Qaida) og Den islamske staten. (Jihadister får månedslønn fra Pentagon.) Dette er de kreftene vi støtter i Syria. Dette er bevist mange ganger, og det er innrømt av blant annet den tidligere sjefen for USAs militære etterretning, Michael Flynn.

Syrisk flyktningeleir
Syrisk flyktningeleir

Desperat situasjon

Mer enn fire millioner mennesker har nå flyktet fra Syria siden 2011 i følge FNs flyktningeorganisasjon UNHCR. Det er en sjettedel av landets innbyggere, eller nesten like mange som vi er i Norge. I tillegg er over sju millioner flyktninger i eget land. Dette er den verste flyktningekatastrofen i verden i dag.

Og denne flyktningekatastrofen er ingen naturkatstrofe. Den er menneskeskapt – og vi har vært med på å skape den.

Nå strømmer desperate mennesker fra Syria til Europa for å søke beskyttelse. Det er hjerteskjærende å se på de scenene som utspiller seg under denne flukten, enten det er på havet, på overfylte greske øyer eller på grensa til Makedonia.

tyrkia syria islamic state_edited-1

Hjelp syrerne der de er – stopp krigen!

Det finnes bare én løsning på denne humanitære katastrofen, og det er å stoppe krigen. Norske politikere forlanger å bli sett på som humanitære glansbilder fordi de vil ta inne en håndfull syriske flyktninger over to år (så de har tydeligvis tenkt at denne krigen skal fortsette?). Men ingen av dem, ikke en eneste av disse humanistene har stilt noe krav om at krigen må stoppe. Da blir humanismen deres det reneste hykleri.

Vi har vært med på å gjøre Syria ulevelig, og vi fortsetter å gjøre det. Våre allierte bomber landet under påskudd av å «kjempe mot IS». Våre allierte sender våpenog penger som ender hos al-Qaida og IS. Våre allierte hjelper IS med å selge syrisk olje svart og ulovlig på verdensmarkedet. Men protesterer vi? Nei!

FRP sier at de vil «hjelpe syrerne der de er». Men de gjør det jo ikke. Den eneste hjelpen til syrerne som har noen betydning er å stoppe krigen, ikke en gang til neste år, men umiddelbart – nå! Vil man ha slutt på flyktningekatstrofen, må man stoppe krigen. Noen annen løsning finnes ikke.

Lar krigen seg stoppe? Ja, krigen er finansiert og drevet fram av USA, Tyrkia og oljediktaturene. Hvis våre allierte (og vi) sluttet å gi jihadistene våpen og penger og stoppet deres inntekter på svaretbørsmarkedet, så ville krigslykken deres ta slutt. Så må det etableres en våpenhvile for å få i gang en reell fredsprosess. Og så må Vesten, Norge inkludert, betale heftige summer i krigserstatning for å sørge for en gjenoppbygging av landet.

Det later til at norske politikere ikke evner å gå imot en krigspolitikk som er drevet fram av USA og EU, så da må det norske folket vise at det finnes anstendighet her i landet. La politikerne få følgende spørsmål: Vil du gå inn for å stanse krigen i Syria nå, ja eller nei?

Og når får vi se gatedemonstrasjoner for å stoppe krigen i Syria? Det har ikke vært for mange av dem, har det vel?

 

 

——————

 

Hvis du liker denne bloggen og ønsker å hjelpe til med å spre den til flere, så går det an å gi en stor eller liten gave via PayPal.

Forrige artikkel– Saudi Arabia bruker klasebomber i Jemen
Neste artikkelSvart mandag: – Et monumentalt krakk kan være i gang
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).