EUs migrasjonspolitikk bryter sammen – et stygt syn

51
Immigranter på stranda i den italienske byen Ventimiglia håper på å få komme til Frankrike.

Fredsprisvinner EU skulle skape forbrødring og hindre krig gjennom å bygge ned landegrensene. EUs egne festtaler overgås bare av Thorbjørn Jaglands begrunnelse for fredsprisen. Men da eurosonen knuste det greske demokratiet og reduserte landet til en tysk koloni, viste EU sin sanne karakter. Det var også lettere å snakke om «fri flyt» så lenge økonomien vokste og sysselsettinga var høy. Men når hundretusener av flyktninger rømmer fra de krigene EU deltar i og håper på et bedre liv i Europa, men ender i nedverdigende midlertidige leire, rakner både EU-solidariteten og festtalene. Det er ikke noe vakkert syn.

Immigranter på stranda i den italienske byen Ventimiglia håper på å få komme til Frankrike.
Immigranter på stranda i den italienske byen Ventimiglia håper på å få komme til Frankrike.

De fire frihetene

På åttitallet sto det europeiske samarbeidet i stampe. Europa tapte i konkurransen med USA og Japan. Dette bekymret de store industrikapitalistene og på initiativ fra toppsjefen i Volvo, Pehr G. Gyllenhammar, møtes 17 av de mektigste industrilederne i Paris i 1983, og ble enige om å opprette det som skulle bli kjent som European Round Table of Industrialists (ERT). Dette ble den mektigste lobbyorganisasjonen i EU, og på mange måter var det deres krav, rapporter og utredninger som resulterte i det EU vi ser i dag.

Industrikapitalen ønsket seg ett europeisk marked for kapital, varer, tjenester og arbeid, fortrinnsvis uten nasjonale reguleringer av noe slag. De spilte vegg med Jacques Delors, som var president for EU-kommisjonen i tre perioder mellom 1985 og 1994. De mektige herrer i ERT ville ha lavere arbeidskostnader per enhet i industrien og de ville senke de indirekte kostnadene, altså sosiale kostnader. Dette ville de oppnå ved å fjerne nasjonalt regelverk og opprette felles regler og fri flyt over hele Europa. Mens Delors satt som EU-president kom ERT med innspill til det som skulle bli Maastricht-avtalen og den monetære unionen og dermed også innføring av euroen. 

Tidligere generalsekretær i ERT, Keith Richardson, sier at «den politiske agendaen i EU har til en stor grad vært dominert av ERT … og i mange tilfeller har ERT satt dagsorden for og bestemt innholdet i forlag til vedtak i EU.»

Det sies at Gyllenhammar ble sur da han ikke ble invitert til fredsprisutdelinga til EU, fordi han mente at han har vært en av EUs fremste arkitekter. De fire frihetene har ikke blitt kjempet fram nedenfra av folkene i Europa, men blitt presset fram overfra etter sterkt press fra de rikeste og mektigste kapitalistene i Europa. De ville ha billig arbeidskraft og høyere profitt. Det var deres edle motiv. EU ønsket også å konkurrere med USA om å trekke til seg kvalifisert arbeidskaft fra hele verden, og lagde derfor regler for å stimulere hjerneflukt fra de tidligere koloniene. I 2009 vedtok Det europeiske råd forenkling av regelverket for å trekke til seg høykompetent arbeidskraft fra tredjeland, såkalt Blue Card. Resultatet er ødeleggende for fattige land.

Fra 1989 til 2009 opplevde Zambia at to tredeler av deres leger forsvant til Europa. Benin mistet halvparten av sine leger til Frankrike. En tredel av alle leger i Storbritannia har fått sin utdanning i andre og stort sett fattigere land. Det er anslått at Ghana bare i året 2004 tapte 35 millioner pund av det landet hadde investert i utdanning ved hjerneflukt til Storbritannia, mens Storbritannia tilsvarende sparte 65 millioner pund i opplæringskostnader ved å rekruttere ghanesisk helsepersonell.

Det samme har skjedd med Øst-Europa. Ivan Krastev skriver i The Guardian at Bulgaria tappes for sine mest talenfulle folk. «Emigrasjonen ødelegger Bulgaria. Vi trenger våre smarteste folk til å forandre landet – i stedet forsvinner de.»

Frit flyt av arbeidskraft blir solgt inn som humanisme og toleranse. Det grunnleggende motivet har vært profitt. Billig arbeidskraft fra øst til vest og fra sør til nord for å redusere lønnskostnadene i høykostland og dermed øke profitten. Og hjerneflukt fra fattige til rike land for at europeisk industri skal kunne tappe fattige land for talent og smarte hjerner.

Men sjøl ridderne av Gyllenhammars runde bord skjønte at massemigrasjon kunne komme til å skape sosiale problemer, slik de skriver i i en bisetning i sitt charter fra 1993, Beating the Crisis.

Så kom massearbeidsløsheten og krigene

For herretenkerne i ERT og EU-kommisjonen gikk alt på skinner i retning av det lysende Soria Moria der framme, et totalt integrert EU, uten nasjonale grenser eller nasjonale regelverk. Nye medlemsland fikk rundhåndede subsidier og deres eliter fikk fine og godt betalte EU-jobber. Og massevis av folk fikk jobber, som riktignok var dårligere betalt enn vanlig i vertslandet, men til dels skyhøyt over normen i hjemlandet. Alt var med andre ord fryd og gammen. Men så kom krisa og med den massearbeidsløsheten. Og så deltok EU i kriger som skapte en masseflukt som unionen aldri hadde vært forberedt på.

Juli 2015 var arbeidsløsheten i EU på 23,3 millioner i følge Eurostat. Siden finanskrisa i 2008 har den bitt seg fast på det nivået. Og det er så sin sak å dele ei kake som vokser, noe ganske annet er det å dele ei kake som krymper.

I 2011 gikk Frankrikes Nicolas Sarkozy og Norges Jens Stoltenberg i spissen for den forbryterske bombekrigen der NATOs flyvåpen i allianse med jihadister ødela Libya, og la landet åpent for rivaliserende klaner og bander. Samme år startet USA i allianse med oljediktaturene og med NATO på slep krigen mot Syria. Dette skjedde også i allianse med jihadister av forskjellige typer.

Resultatet er en flyktningekatastrofe Europa knapt har sett maken til. Ikke glem dette: Flyktningekatastrofen er ikke en naturkatastrofe. Den er menneskeskapt, skapt av de menneskene som sitter ved makta i USA, Europa og oljediktaturene. Hadde ikke de bombet, plyndret og ødelagt land etter land, så ville det ikke ha vært et flyktningeproblem i et slikt enormt omfang.

migranter

EU takler ikke katastrofen

I Calais brukte det franske opprørspolitiet 2. august 2015 et kjemisk sprøytemiddel mot flyktningene som prøvde å komme inn i tunnellen til Storbritannia. Flyktningene svarte med å rope «Vi er ikke dyr!»

Ungarn bygger et 175 kilometer langt piggtrådgjerde på grensa til Serbia i et forsøk på å holde flyktningene ute. Ironisk nok var det nettopp i Ungarn at jernteppet ble revet revet første gang da ungarere klippet hull i piggtrådgjerdet som markerte grensa til Østerrike. Det skjedde 27. juni 1989. 26 år etterpå bygger altså Ungarn et nytt piggtrådgjerde. Fram til utgangen av juli 2015 hadde 80.000 mennesker blitt stoppet på grensa til Ungarn. Ungarn har suspendert sin tilslutning til Dublin-traktaten på ubestemt tid, fordi myndighetene frykter at andre europeiske land kan sende flyktningene tilbake til Ungarn hvis de først blir registrert der.

Den greske statsministeren Alexis Tsipras fra Syriza holdt pressekonferanse 7.8.2015 på grunn av den alvorlige flyktningekrisa i Hellas. I følge ekathimerini.com sa Tsipras blant annet:

EU blir satt på prøve når det gjelder Hellas. Unionen har fungert negativt på det økonomisek området, etter min mening. Men jeg håper EU vil reagere positivt på den humanitære fronten.

Syriske flyktninger på Lesbos. Kilde BBC
Syriske flyktninger på Lesbos. Kilde BBC

Flyktningestrømmen til Hellas sprenger alle prognoser og overgår alt landet har opplevd tidligere. Bare i juli 2015 kom det 50.000 migranter til EU via Hellas, sammenliknet med 41.700 i hele 2014, i følge EUs grenseorgang Frontex. UNHCR sier at tallet hittil i i 2015 er 124.000, eller 750% økning fra 2014.

Vincent Cochetel,  som er UNHCRs direktør for Europa sier at den graden av lidelse som man ser blant flykningene på de greske øyene er fullstendig utålelig. «Jeg har aldri sett noe liknende. Dette er Den euroepiske union, og det er skammelig.»

Italia klarer heller ikke å takle flyktningekatastrofen. Hittil i 2015 har minst 2000 flyktninger druknet i Middelhavet i et forsøk på å nå Italia. I løpet av de første fem månedene av 2015 kom 50.000 flyktninger til Italia via sjøen. Den italienske marinen redder svært mange, og myndighetene prøver å ta imot flyktningene så godt de kan. Men mottakssentrene og lokale hoteller i Sør-Italia er overfylte, så forholdene blir uverdige uansett. Italienske myndigheter opplever seg forrådt av resten av Europa. Det europeiske samholdet fra traktatene og festtalene ser de ikke mye til. I en flengende kritikk av resten av EU sa Matteo Renzi «Hvis dette er Europa, kan dere ha det for dere sjøl.»

Fullstendig i strid med Schengen-avtalen har franske myndigheter stengt grensa for flyktninger fra Italia. Det gjør at det har oppstått spontane flyktningeleire på stranda i Ventimiglia med de sanitære og helsemessige konsekvensene det har for immigrantene.

Resten av EU vil ikke ta ansvaret. EU har vedtatt et kvotesystem for å fordele 20.000 flyktninger på medlemslanda. Dette er bokstavelig talt bare en dråpe i havet, men selv det vegrer flere EU-land seg fra å være med på. Spania avviser planen fullstendig. Polen vil bare ta imot kristne flyktninger. Tsjekkia tar avstand fra kvotesystemet. Det samme gjør Slovakia. Landet godkjente bare 14 asylsøknader i 2014. Litauen mener kvotesystemet er illegalt. Estland vil ikke under noen omstendigheter godta kvotesystemet. Det vil heller ikke Latvia.

Og Storbritannia, som er målet for mange av migrantene, skal slå ned på ulovlig immigrasjon, i følge David Cameron.

Stilt overfor en flyktningekatastrofe som EU sjøl har bidratt til å skape, kommer unionen fullstendig til kort. Det er ingen europeisk solidaritet mer, nå er det hvert land for seg. Avtaler som hører til fundamentet i EU, rives opp mens vi ser på. Og ingen gjør noe med årsakene til katastrofen. Tvert om: Med Tyrkias bombing av Syria og USAs opptrapping er det klart for nye hundretusener av fortvilte flyktninger. EU vil ikke bestå denne prøven, og det er ennå ikke klart hvor stygt dette kan komme til å bli – men svært stygt blir det.

 

Les også: Tallet er ikke 10.000, det er 16 millioner!

 

——————

 

Hvis du liker denne bloggen og ønsker å hjelpe til med å spre den til flere, så går det an å gi en stor eller liten gave via PayPal.

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


51 KOMMENTARER

 1. Solid, Steigan. I ren nysgjerrighet telte og sjekket jeg alle lenkene i artikkelen for å få kunne tallfeste steiganografiens fotavtrykk i den, og kom frem til 19 eksterne lenker og 2 lenker til egne artikler – hvorav i hvert fall den ene, den om Norges (med)ansvar for katastrofen i Middelhavet, også selvfølgelig er godt belenket. Den andre av de to interne lenkene er dessverre ikke gyldig, da den peker til en WP adminside, altså et utkast man må være innlogget admin på bloggen for å lese/ redigere. Det gjelder avsnittet om Ungarn og deres nye 175km lange gjerde mot Serbia. Kan du fikse den, så vi får lese hva du lenker til her også? Takk! 🙂

 2. «Men så kom krisa,og dermed massearbeidsløsheten.»
  Ikke for å pirke,men krisa var vel der,og de 4 friheters utbredelse var en metode for å løse krisa.Arbeidsløsheten skulle utjevnes,til de tynende fortjenestemuligheters avhjelping.Metoden med å sette alle på skolebenken,og sentralisere og effektivisere primærnæringene hadde sluttet å virke.
  Og denne stadige integrasjon og nivellering ble motarbeidet,med venstreside aktivister i spissen.
  Hvem husker ikke Per K Foss sin uttalelse ,etter at Lissabon traktaten ble nedstemt i Frankrike.:Æsj-det er bare nasjonalister og kommunister som har vært ute og stemt.Og hvem ledet irene i sin (fånyttes ) kamp-Sinn Fein og nasjonale milliardærer.

  De som sitter på sine poster i EU-kommisjonen kan umuig forventes å organisere en «verdig -migrasjonpolitikk.»De har fått det som de ville.
  Og her hjemme er aktørene like moralsk forfærdede,og rådville.Det eneste det resulterer i,er at norske kommuner skal kunne pålegges å øke innbyggertallet,ved mottak av kvoteflyktninger og andre -migranter. Venstresidens innsats,krav om enda flere og enda mere sentralt vedtatte -planer,viser at de har suttet å tenke på realitetene.Om de mest høyrøstede skulle få sin vilje,måtte det være i samarbeid med de ekstreme Liberalistene,som propaganderer for åpne grenser og lukkede kasser.I «Den Internasjonale Solidaritetens » navn.
  Foss kan da rolig stryke kommunistene fra sin oppramsing.Gjennstår Nasjonalistene.Det blir disse sist nevnte ,som må stå for kampen mot det ødeleggeende EU/Eurokaos.De store deler av venstresiden,som vil endre EU,vil fort kunne ende opp som forsvarere av fattigdommens utbredelse,i stadig større deler av Europa.
  Velgerpotensialet er ikke stort.
  Istedet for å klage over dårig behandling av -migrantene,må det arbeides for stopp i denne ødelegendee fattigdomseksport.

  Jeg tror det ikke,før jeg får se det.

  • Probleme har ligget der lenge, men den virkelig djupe krisa kom i 2008. Spekulativ investering i infrastruktur og eiendom i Sør-Europa hadde skapt en «vekst» og arbeidsplasser som ga en god del, riktignok dårlig fundert, optimisme.

 3. «EUs migrasjonspolitikk bryter sammen – et stygt syn»

  Dette er en lang og viktig artikkel fra Steigan, med mye viktig info sammenstilt.
  (Takk til Steigan for godt og grundig arbeid, i imponerende mengde, på bloggen her.)

  Artikkelen våger, i motsetning til mediene ellers, å si i klare ord hva konsekvensene av politikken Norge sterkt støtter og deltar i (så som ulovlig angrep på Libya) er: Dette er stygt.

  Og dette kan bare bli styggere – for ikke engang ideer om gode løsninger nevnes i kjøpemediene (f.eks. å slutte å krige i arabiske land; slutte å selge våpen; slutte å tjene store penger på og fra de fattigste landene).

  I Norge diskuterer «de demokratiske prosessene» (kommunevalgkampen – som bare de villeste mener har noe å gjøre med resten av verden…#-) isteden «skattelette» eller ei, samtidig som vi lever godt og tjener på EU-NATO-USAs politikk. Pluss liksomgråter av at et par tusen flyktninger dør, mens vi skaper millioner av dem.

  Det er verdt å gjenta: «Flyktningekatastrofen er ikke en naturkatastrofe. Den er menneskeskapt, skapt av de menneskene som sitter ved makta (…)».

  Klimaforverringene og folkeøkingen (fortsatt 80-100 mill. i året – se http://www.worldometers.info/world-population/) er også menneskeskapt. – Og på denne av seg selv bugnende rike kloden skapes slik kunstige og menneskestyrte leveressursmangler, som bare kan møtes av «markedet» med kapitalisme som økonomisk system – iflg. idéstyrerne.

 4. Virker som Steigan er blitt anglofil, for det man står overfor og ikke nevnes er gammeldags amerikansk maktpolitikk der man bomber afrikanske land som grenser til middelhavet for å destabilisere konkurrentene, i dette tilfelle EU for å opprettholde USAs supermaktstatus.

  • Du må lese meg på en svært merkelig måte. Det er jo ikke dekning for en slik måte å lese dette på.

   • Jo.Det finnes en måte å tolke denne insinuasjon på,som gir en slags mening.:
    Det er en avart av den argumentasjon som ble /blir benyttet,om EU som motvekt mot USA(imperialismen.)
    Som angivelige anti-imperialister ,alt fra sosialdemokrater til Trotskyister,fremdeles forøker å framsette.
    EU som positiv motkraft -mot den destruktive -imperialisme.Som om kapitalismen ikke innebærer konkurranse ,mellom aktørene.Både de nasjonale og de overnasjonale.
    Altså ,i såfall,ikke noe annet enn et radikalt fikenblad,til forsvar for at «et annet EU er mulig.»
    For noen av disse klaners representanter, er det «verdensrevolusjon eller intet.»For andre er det «EU som siviliserende prosjekt» som gjelder.
    For den vanlige borger og arbeider i EU er dette sekterisk prat.Der er det spørsmål om hvem som kan gjennvinne kontroll av noen av de rettigheter som fantes-før EUs utjevningsfantaster satte de 4 friheters hester i fullt firsprang.

    Det ser ikke bedre ut,enn at det blir de utskjelte «nasjonalister» som må foreta hestetemmingen.

  • Første artikkelen du leser i denne avisen/ bloggen, Strudle? Økonomiske og militære maktforhold, bakenforliggende motiver, vanhellige allianser og propaganda/ desinformasjon er jo Steigans temaer hele veien, og nettopp amerikansk dominans og US høye spill med europas fremtid, direkte og gjennom stråmenn, er behandlet svært grundig. Gang på gang. Les igjen, og les mer. Her er voksenopplæring nok for flere år om du begynner nå.

   Hva anglofili har med noe som helst av dette å gjøre gjenstår å finne ut. Anglofili er en hobby som har tatt litt av, den dreier seg kun om engelsk språk og kultur, og da snakker vi om «The Queen’s English», ikke Usual Suspect’s (US) English. De fleste anglofile jeg kjenner forakter amerikanernes radbrekking av deres yndlingsspråk såpass at de hadde gått med på å tvinge alle briter til kun å snakke fransk eller tysk for å bli kvitt US English dersom det hadde hjulpet … 😉

   • I folkeopplysningens ånd:

    Forøvrig er som kjent den frasen som ruller aller lettest og mest friksjonsfritt over amerikanernes tunger «billion dollars».

 5. ….jeg bor for tiden ganske nær det ungarske gjerdet Pål – de har gode avbitertenger de som kommer, isenkramforretningene her i Serbia har bonanza for tiden….

 6. Og Steigan er fortsatt like paranoid på vegne av verdenssamfunnet, og har null positivt å si om noe som helst av det som befinner seg utenfor hans ultrakommunistiske lille boble. Litt synd på han synes jeg, for jeg tror ikke han har det godt i den boblen… Livet der inne må være usigelig trist og skremmende..

  • Og du er bedre i din boble, da du også ser ut til å plukke politiske poeng fra din gamle fiende, i steden for å forsvare Europas hvite arbeidere fra å bli flyktninger i egne land, da «cuckservative» skal konkurrere med Steigan og hans venner, om hvem som kan være den største antirasisten?

   https://www.youtube.com/watch?v=TpkTWhhqnPM

   • Steigan, hadde du hatt en smule videre perspektiv på ting, og hatt en litt mer pragmatisk holdning til virkeligheten, så hadde du kanskje forstått at innlegget mitt her ikke gjaldt en spesiell sak (flyktningkatastrofen du refererer til), men alt du skriver…
    Men med ditt mørkerøde tunnelsyn kunne jeg vel ikke forvente mer…
    Synd du ikke bruker evnene dine bedre enn du gjør, for du er nok dyktig, det skal du ha 🙂

    • Gunnar: Hva med å dele din oppfatning av overnevnte tema isteden for å ta opp plass og floke til tråden med vissvass og din ubetydelige oppfatning av Steigan som person? (mulig du har tapt en debatt, ikke vet jeg) – I tillegg ignorere du hans nøysomme, tidkrevende og faktabaserte arbeide – hvor han ydmykt og med åpent sinn søker konstruktive innspill for å utvide sitt perspektiv, for så å lese og fordøye dine observante meninger. Og din hengivenhet til Paranoia som et sykdomstegn har holdt de mest fremragende ingeniører i live – i steden for å måttet sy 12 sting i siden. «Even a paranoid can have enemies.» (Henry A. Kissinger) – «Paranoia is knowing all the facts.» (Woody Allen). Søk på paranoide ordtak. Kanskje «sykdommen» du fremmhever er det eneste som må til for å fjerne den grådige og imperialistiske sykdommen som nå herjer.

     • John Arthur:
      Jeg deler tydelig nok min oppfatning av Steigans ensidig negative fokus på alt som har med USA, kapitalisme og vestlig politikk generelt. Jeg trenger ikke kommentere hver enkelt mening.
      Når det gjelder ignoreringen du påstår jeg gjør, så burde du kanskje, før du uttalte deg om det, ha fått med deg at jeg har omtalt Steigan som dyktig, men at jeg kunne ønsket et mer pragmatisk syn på ting. Han er konsekvent konspiratorisk tenkende i det meste av det han skriver.
      Når det gjelder bruken min av ordet paranoid her, så bør du nok også lese deg litt opp på det jeg tidligere har skrevet, og prøve å se om du kan finne en annen tolkning av det enn du tydeligvis har. Den tolkningen er far out..
      Hva som er vissvass og ubetydelige oppfatninger er det nok svært delte meninger om, og i hvert fall ikke opp til deg å være dommer over…

     • Har du «tungt for det», Steigan…??
      Jeg har aldri påstått å være on-topic. Nei, jeg har snarere presisert at jeg IKKE kommenterer emnet eller presenterer argumenter i den aktuelle saken, men derimot kommenterer din generelt negative vinkling, og konspiratoriske tolkning, på alt du tar opp. I det ligger det vel implisitt at jeg vet jeg er off-topic, gjør det ikke..? Og at det er det som er hensikten…
      Og hvis du har en annen blogg hvor du heller vil ha slik generell kritikk som jeg kommer med, så si gjerne ifra hvor det er. Inntil da så må du nok finne deg i å motta innspill, generelle betraktninger og kritiske røster her. Og det er vel det du ønsker..?

  • bare fortsatt lev i din rosa boble, du. Det er dine barn og barnebarn som skal leve med den stygge politikken som føres nå. Ingen vet forresten kor mange fra IS aom smikket seg i Europa nå.

 7. Hvilken boble bor du i Nordahl?

  For oss som ikke går på lykkepiller var dette nok en utmerket artikkel fra Pål Steigan.

  • Noen av oss er seriøse nok til å diskutere under fullt navn, og ikke komme med vilkårlige medisinske beskyldninger mot de man er uenig med.
   For øvrig er ikke slike anonyme tullesvar spesielt mye verdt, eller attraktive å svare på, så du kan jo tenke litt over det, i din lille anonyme boble…

   • OK, men du satte tonen sjøl da du kalte meg paranoid. Jeg har ikke noe i mot skarp uenighet, men jeg foretrekker argumenter.

    • Steigan, hvis du ikke selv ser at det er en viss paranoia i det du skriver, så bør du kanskje tenke litt nøyere etter, og analysere..
     Alt du skriver dreier seg jo om at alle du omtaler har onde hensikter og vikarierende motiver med det de gjør, mener eller gjennomfører.. Ingenting er godt nok eller hederlig nok for deg.
     Derfor paranoiakarakteristikken av deg. Det var altså ikke snakk om å sette noen tone, men rett og slett en objektiv oppfatning av dine innlegg og argumenter.
     Derfor var det ikke argument mot det du skriver og mener (siden du etterlyste argumenter), men et uttrykk for at hele din argumentasjon og meningsrekke utelukkende er negativt vinklet mot alt som ikke befinner seg midt i din egen ideologi.
     Altså et særdeles smalt perspektiv, og særdeles langt unna pragmatisk. Ingen er pliktig å være pragmatisk, men det er ofte en fordel…

     • For en våsete tråd De trekker, Hr. Nordahl. Vennligst hold Dem til fakta. Fakta, fakta, fakta. Dernest kun logisk uunngåelige slutninger oppå. – Det er faktisk, rent deskriptivt sagt, hva Steigan overraskende ryddig bedriver her: Fakta presentert som fakta, slutninger som slutninger, spekulasjoner lagt fram som spekulasjoner – så godt som bare mulig.

      Amatørpsykologiske analyser med diagnostiske konklusjoner av Deres type hviler på upresentert logisk, og dermed utilstrekkelig grunnlag. Smakløst ad hominem. De demonstrerer dermed dessverre tilfeller av Deres eget klagemåls påstand.

      De ser videre ut til ikke å skille mellom «paranoia» og maktkritikk.

      De forekommer også fortapt i ikke-kvantifiserte, kvalitative påstander – kun fordoms-underbygget – om «ideologier», og like ikke-underbyggede, dermed tullete meldinger om bredde eller fravær derav, på «perspektiver». M.a.o. vås.

      Trekke opp en krangel via tøysete anklager mestrer De visst, Hr. Nordahl – men å trekke logiske tråder har De ikke demonstrert å mestre, annet enn fra uspesifiserte fordommer om Steigans tillagte «ideologi». Det er trolling.

      *

      – At jeg gidder å påpeke noe så åpent vist frem av tåpelighet… Jeg skammer meg nesten. Men påvist for ordens skyld. Videre kommentar gis ikke til dette.

     • Du bør også bruke litt sjølinnsikt. Du komme jo ikke med noen konkret innvendinger mot mine kilder eller min utlegning av dem. Hvis du ser etter, bruker jeg mye veletablerte, og gjerne systemlojale vestlige kilder. CIA, US Congress, Financial Times, Deutsche Wirtschafts Nacrichten osv. Jeg siterer dem og jeg lenker til dem, og gjerne også til deres kilder. Så hvordan blir det paranoia? Ta min kritikk av Goldman Sachs; alt er belagt med kilder. At det ikke er godt og hederlig det jeg viser fram, er ikke min skyld. Men jeg skjønner at for en som evt. lever på en diett av norske medier må det virke rart og urovekkende.

     • Steigan og Fredrik har altså fremdeles ikke tatt poenget mitt…
      Jeg angriper her IKKE Steigans enkelte emne, mening eller argumenter, men jeg er generelt kritisk til at en mann bruker så mye energi på å være ensidig negativ mot alt og alle som ikke inngår i hans egen (etter min mening litt utgått på dato) ideologi. Det er beint ut sagt vanskelig å finne noe som helst tegn på pragmatisme i hans blogg.
      Fredrik savner at jeg argumenterer ifht. innholdet i bloggen. Er det så vanskelig å forstå at argumentet mitt er at Steigan på generelt grunnlag er negativ? Altså, DET er mitt argument, at han er konsekvent negativ, skeptisk og konspiratorisk tenkende i alle saker han tar opp. Jeg diskuterer altså ikke her hans argumenter, men den generelle (etter min mening paranoide) negative fokusen.
      Videre sier Fredrik, sitat; «Dersom du ser på deg selv som en seriøs debatant, bør du gå inn på bloggens innhold og argumentere på grunnlag av det.»
      Hvorfor skal jeg det, når jeg, som forklart minst en gang tidligere, IKKE i denne omgangen kritiserer innholdet, men formen på innholdet..?
      Steigan mener også jeg bør bruke litt sjølinnsikt fordi; sitat «Du komme jo ikke med noen konkret innvendinger mot mine kilder eller min utlegning av dem».., så for å presisere for Steigan, nok en gang..; det er altså IKKE hverken dine kilder eller din utlegning av dem som er mitt fokus her..!! Er det så vanskelig å forstå..?
      Jeg fokuserer på DEG, Steigan, og din ensidige negativitet og konspiratoriske tenkning i denne bloggen.
      Hvordan dette blir paranoia, Steigan..?
      Jo det skal jeg fortelle deg. Jeg kan være enig i at paranoia alene ikke er noe godt og/eller dekkende uttrykk, men som jeg tidligere har sagt her; jeg mener det er paranoide trekk, ihvertfall på vegne av verdenssamfunnet og din egen ideologi, når alt handler om hvor ille dine ideologiske motstandere vil med alt de foretar seg.

      Anonym diskusjon har jeg uansett ingen stor respekt for..

     • Du misforstår både mitt oppdrag og mitt prosjekt. Jeg drives ikke av en negativ ideologi eller noe sånt.
      Bakgrunnen for denne nettavisa, som den er blitt, er at jeg rett før boligkrakket i USA hadde bestemt meg for å gjøre en omfattende studie av kapiatlismen i dag. Forbildet var det arbeidet Lenin gjorde før han skrev Imperialismen i 1916, med den forskjellen at jeg også studerte miljø, ressurser og klima. Jeg leste milevis med tabeller, statistikk og rapporter. Og konklusjonen sjokkerte meg. Jeg har vært en kritiker av kapitalismen så lenge jeg kan huske, men sjøl for en garva marxist var det som kom fram av rapportene, statistikkene og tabellene verre enn sjøl jeg hadde forestilt meg.
      Derfor skrev jeg boka Sammenbruddet, som handler om nettopp det. Den kom i 2011, og der beskriver jeg krisa i EU, i den kapitalistiske økonomien, rivaliseringa USA/Kina, miljøkatastrofene osv i stor detalj. Den ble oppfattet som pessimistisk da den kom, men faktum er at krisa utvikler seg omtrent dobbelt så fort som sjøl jeg hadde trodd. Jeg varslet kriger, men ikke så raskt og så omfattende som det vi har fått. Problemet er at disse sakene nesten ikke oppfattes av det jevne norske publikummet, fordi de ikke dekkes av riksmediene. Jeg var nesten aleine om å protestere mot krigen i Libya, og vi ser hva den krigen har ført til. I norske medier har steigan.no vært omtrent aleine i kritikken av statskuppet i Kiev og krigspolitikken som drives fram nå. Men plutselig kommer European Leaders Network og sier at det nå trenes på virkelig krig. Norge deltar i dette. Men det er ingen del av norsk debatt.
      Og her er det jeg kommer inn. Jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å skrive mer om positive saker, men de alvorlige sakene som ikke debatteres kommer så tett som hagl, så det blir lite rom for det. Når det gjelder konspirasjonsteorier, så er det med dem som enhver annen teori, enten er de riktige eller så er de falske. Dette kan man bare avgjøre konkret og gjennom undersøkelse. Norsk opinion er blitt ført bak lyset så mange ganger, at det er på tide at i hvert fall noen i norske medier anvender kritisk sans i forkant framfor å svelge alt propagandamaskinene pumper inn i oss.

     • Jeg har aldri sagt at du drives av noen negativ ideologi, selv om jeg synes din politiske overbevisning er helt borte i tåkeheimen. Men det synes sikkert mange om min overbevisning også, selv om jeg ikke er urokkelig i mitt politiske ståsted, så det tar jeg ikke så tungt. Når det gjelder politikk så har jeg ikke bestemt meg en gang for alle, men følger greit med og tar stilling ved hvert valg.
      Men det jeg derimot har sagt, og står ved, er at du utelukkende blogger om negative ting, og verre; du er null pragmatisk, og min mening er at du har svært snevert perspektiv. Ergo ser du utelukkende ting fra din egen overbevisning (boble, som jeg vel har kalt det), og går glipp av viktige perspektiver som kunne krydret og nyansert din oppfatning av virkeligheten en smule.
      Alt dette plager ikke meg, for jeg mener jeg har kritisk sans nok til å tenke mine egne tanker rundt det du skriver, og gjøre meg opp en egen mening basert på den informasjonen og argumentasjonen jeg har fra alle kanter, istedenfor å ukritisk svelge den ferdigtygde massen som kommer fra en kant, slik dessverre for mange mennesker gjør.
      Trond Viggo sa det: Tenke sjæl.
      Når det gjelder påstanden din om at du nesten var alene i media om å kritisere statskuppet i Kiev og krigen i Libya så anbefaler jeg deg å følge bedre med… At kritikken var for liten eller lavmælt kan nok muligens være rett, avhengig av øynene som ser, men å si at du var nesten alene er nok å ha en overdreven tro på seg selv 🙂
      At du er kritisk til kapitalismen ligger vel uansett implisitt i det å være kommunist. Til det er det vel bare å si at de fleste kommunistiske systemer og styresett har vel ikke fungert særlig bra, og det er vel kapitalismens fortjeneste at vi har en viss velstand i verden i dag, om enn kraftig skjevfordelt. Men jeg tror altså ikke at kommunismen hadde vært i stand til å gjøre den jobben noe bedre. Av særlig to grunner. Kommunismen fremmer ikke den veksten som de fleste økonomer mener er nødvendig for verdensøkonomien. Og vi mennesker er for grådige av natur til at kommunismen har noen sjans. Er nå min mening da..
      Kom gjerne med forslag til kommunistiske styrer/land som fungerer bra, men la meg med en gang nevne at Kina fungerer bedre og bedre nettopp på grunn av at de har åpnet for en viss kapitalisme, og Cubanerne er ikke et fattig folk i et slitent og fattig land utelukkende pga USA’s handelsblokade..
      Jeg mener kapitalismen er nødvendig, men jeg har ingen problemer med å se at den har åpenbare svakheter. Noen av disse svakhetene kan håndteres bedre enn det man gjør pr. i dag, og andre er vanskeligere å styre men er tildels til å leve med.
      Jeg har til gode å høre en kommunist innrømme at det fins åpenbare svakheter ved kommunismen. Be my guest….;)

     • Veldig god (og tålmodig) redegjørelse der, Steigan, i svaret som går fra «Bakgrunnen for denne nettavisa…» og videre. Takk.

      Omtrent det svaret kunne fint plasseres under «Om» på bloggen (husk datering, samt evt. oppdatering – alt går så fort nå, at datoløs info lett blir forvirrende). Så kunne redegjørelsen senere enkelt vises til der under «Om bloggen».

    • Jeg foretrakk også argumenter, helt til at jeg forsto at mine beste argumenter var forbudt og belemret med yrkesforbud om du skulle ytre dem.

     Ikke at vi har yrkesforbud i det frie Vesten. Vi i Vesten er jo de gode, hvor ytringsfriheten er et bærende element, så vi beskytter heller samfunnet fra skadelig påvirkning ved å innføre verdigrunnlag, slik at rasister og andre hatere ikke får spredd sykdommen sin.

     Ikke får du asyl i noe Vestlig land heller, da Vestlige land ikke bedriver politisk forfølgning av tankeforbrytere, da vi straffer forbrytere som ikke tror på jødegassinger, eller rasister som benytter ytringfriheten til å spre hat.

     Når ting er slik, kan du ikke vinne, bare tape saktere, uansett hvor bra du argumenterer, da vinnende argumenter vil bli stemplet som over streken for offentlig debatt.

     Slik som ståa er i vesten i dag, så har denne inkvisisjonen virket så lenge, at ingen lenger tør å fortelle hva som er sant, hvis samfunnet har blitt oppdratt til at en annen sannhet er korrekt.

     Nå hadde ikke dette vært noe problem, hvis ikke stadig fler opplevde en virkelighet som ikke gjenspeilet det medieskapte bilde av virkeligheten, men når mange nok opplever problemer i hverdagen media påstår ikke er der, forstår befolkningen at de lever i et (halv) totalitært samfunn.

     Hva som virker, er å hakke løs på hykleriet og dobbelttenkningen gjennom humor og latterliggjøring, hvilket er årsaken til at vi lagde «cuck» memet, og senere «cuckservative» memet for å popularisere cuck memet.

     http://www.theoccidentalobserver.net/2015/07/the-cuckservative-phenomenon/

     Jeg prøvde å selge inn cuck memet til venstresiden også, da «cuckoldry» i biologisk betydning, gir et godt bilde på kapitalistisk utbytting og falsk klassebevissthet, men ble både bannet og fikk mine poster slettet, da de så på det som undergravende virksomhet.

     Det er sant at cuck-begrepet er undergravende for venstresiden, men i hovedsak fordi det ødelegger troen på at mennesket primært er et kulturprodukt, da motviljen mot å bli en hanrei, er noe alle hanner i dyreriket deler.

     Jeg mener det denne troen på at mennesket primært er et kulturprodukt progressive må gi slipp på, for at det skal finnes et sosialistisk alternativ som er mer opptatt av å bygge gode samfunn for innbyggerne der de bor, enn de er av å være den med den reneste troen, slik at politikerspirer kan klatre i hierarkiet for å få penger og makt.

   • Ref. ovennevnte kommentar: – Det er vel relevant å definere hva som er sunn paranoia opp mot den negative tolkningen du her gir uttrykk for? Gjerne kast stein i glasshus du. Det jeg bemerker er din egen forutinntatte dømming av Steigan som du synes synd på – der han «lever i sin ultrakommunistiske, paranoide og konspiratoriske lille boble. Og det faller vel litt bort fra temaet denne tråden har som oppgave å debattere, synes du ikke? Og hva har personangrep tilfelles med god kritisk journalistikk? Håper du kommer sterkere tilbake. Litt saklig og konstruktivt kanskje?

    • John Arthur.
     Har du virkelig ikke fått med deg at jeg bevisst IKKE kommenterer temaet denne tråden har som oppgave å debattere..?
     Jeg har jo understreket at jeg IKKE kommenterer eller argumenterer temaet. Jeg har derimot presisert at jeg på generelt grunnlag kritiserer Steigans utelukkende negative og konspiratoriske oppfatninger av alt han tar opp.
     At jeg sier Steigan lever i sin ultrakommunistiske, paranoide og konspiratoriske lille boble er vel en mening jeg må tillates å ha, og som jeg faktisk deler med ganske mange. Så må Steigan, og andre, gjerne mene noe lignende om mine meninger og/eller politiske ståsted.
     Når det gjelder personangrep og god kritisk journalistikk, så er nok ikke det jeg eventuelt måtte komme med av personangrep her noe særlig verre enn det Steigan selv tillegger personer og grupper av personer i sine innlegg.
     Stikker han hodet frem så får han finne seg i at noen fiker til det av og til..
     Siden du tar opp begrepet «saklig og konstruktiv kritikk» her, så vil jeg oppfordre deg til å lese gjennom Steigans tråder, og tenke nøye gjennom om du virkelig mener at disse sprudler av saklig og konstruktiv kritikk…
     Konstruktiv kritikk inneholder sjelden (eller aldri) kun negative vinklinger og konspiratorisk tenkning, og i mine øyne er det kun det Steigans tråder inneholder. Jeg har etterlyst en mer pragmatisk tilnærming fra Steigan. Men jeg begynner å mistenke at pragmatisme ikke eksisterer i hans vokabular..

     • Jeg «tror» du har oversett Steigans målsetning – som utvilsomt er et genuint ønske om å bidra – med sin kunnskap og erfaring, for om mulig – å bygge et bedre og mer likeverdig samfunn. Kan ikke du Nordahl forklare meg (gjerne nyansert) hvorfor det er krig og fattigdom? Eller er det din mening om Steigan som skal vektlegges før man forsøker å ta fatt på den møysommelig og vel så viktige oppgave i denne sammenheng – å påpeke de faktiske skjevheter, grådighet og maktmisbruk?

     • John Arthur..:
      Jeg «tror» du har tungt for å forstå hva jeg sier, uansett hvor nøye jeg prøver å fortelle deg det.
      I rest my case…

 8. Nykolonialisme er også en betydelig pådriver i dette:

  «Marokkos okkupasjon gir dem tilgang til Vest-Saharas enorme naturressurser, som består av mengder fisk og fosfat og muligens store oljereserver. Fiskeriavtalen «Fisheries Partnership Agreement» ble i 2007 inngått mellom EU og Marokko. Avtalen gir 40 millioner euro til Marokko årlig i bytte mot at europeiske fiskebåter får lisenser til å fiske fritt utenfor kysten av Marokko. Avtalen inkluderer også de okkuperte områdene i Vest-Sahara.

  Den 10. desember 2013 ble avtalen fornyet uten det saharawiske folks samtykke. Det ble gjort nøyaktig ett år etter at EU var i Oslo for å motta Nobels Fredspris.

  EU gir altså store økonomiske insentiver til Marokkos opprettholdelse av okkupasjonen.»

  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Vest-Sahara-EUs-ressurstyveri-forer-til-menneskerettighetsbrudd-7994714.html

 9. Mye imponerende fakta som er hentet frem her,Pål Steigan,mye av det nytt for meg.

  Litt detaljer må jeg dog få påpeke.
  Først;

  «Og så deltok EU i kriger som skapte en masseflukt som unionen aldri hadde vært forberedt på.»

  Mener dette var NATO,ikke EU,som du selv har skrevet i en annen artikkel ikke har noen hær.

  «I Calais brukte det franske opprørspolitiet 2. august 2015 et kjemisk sprøytemiddel mot flyktningene som prøvde å komme inn i tunnellen til Storbritannia.»

  Her kan jeg ikke se at din kilde klarer å dokumentere dette.

  Er for øvrig noe usikker på hva Steigan mener EU(og EØS) burde ha gjort.
  Men ettersom han sier han er kommunist,så kan det kanskje være en kvalifisert gjetning å si at han hadde ønsket seg åpne grenser?
  I tilfelle,hvorfor insistere på at dette bare skal gjelde europeiske nasjoner?

  Eller deler han denne mannens syn i dette spørsmålet?

  http://www.vdare.com/posts/goldman-sachs-executive-eu-should-do-its-best-to-undermine-the-homogeneity-of-its-member-state

 10. En kommentar til Gunnar Nordahl:
  Det er mange grunner til at man velger å være anonym, uten at jeg jeg skal gå nærmere inn på det. Jeg har valgt det og det kan du og andre mene hva dere vil om. Jeg har som prinsipp at jeg fører en ren debatt på sak uten sleivsparket eller sjikane enten jeg er anonym eller ei, og da mener jeg at navnet bak har liten betydning.
  Når jeg faller for fristelsen til å trekke inn lykkepillen i kommentaren til deg og ser din reaksjon, ser jeg at dette er et overtramp i forhold til mine prinsipper. Jeg beklager.

  Når dette er sagt, må jeg jo få lov å tilføre:
  Du er ikke så snau du heller. Du driver ren sjikane av Pål, og du argumenterer ikke i forhold til innholdet i denne bloggen som flere har kommentert. Jeg synes ikke det er greit selv om du står frem med fullt navn. Ingen unnskyldning.
  Dersom du ser på deg selv som en seriøs debatant, bør du gå inn på bloggens innhold og argumentere på grunnlag av det.

 11. Jeg hadde egentlig tenkt å avslutte denne debatten nå Nordahl men:
  Først noen refleksjoner i forhold til dette med anonymitet.
  Det jeg vet om deg er at du heter Gunnar Nordahl. Jeg tror deg på det, men det kunne jo vært falskt for jeg gidder jo ikke å sjekke det. På den andre siden kunne jeg kalt meg Fredrik Olsen og du ville ha store problemer med å kalle meg anonym. For meg er du veldig anonym. Jeg vet navnet ditt og at du mener at Pål befinner seg i den ideologiske «tåkeheimen». At du er for pragmatisme, hva du nå mener om det, og at du ikke er urokkelig i ditt politiske ståsted. Det siste synes jeg er sympatisk. Ut over dette vet jeg ikke hva du står for, hva du mener om de politiske sakene som diskuteres her og derfor blir du ganske anonym for meg.
  Om du går inn på denne bloggen og følger mine små kommentar ville du vite mer om meg enn jeg vet om deg.

  Det siste innlegget ditt til Pål synes jeg var helt greit og det at du er søkende i forhold til dine standpunkter er bra.
  Nå oppfordrer deg til å følge denne bloggen, kanskje dykke litt inn i det som er skrevet, og jeg er ganske sikker på at du blir sjokkert over den virkeligheten som dokumenteres gang på gang. Jeg blir også det. Men det er slik verden er i dag. Om du skulle ha noen innvendinger, er vi mange som ønsker deg velkommen til det også.

 12. […] Flere EU-land har bygd grensegjerder og gjeninnført grensekontroll, og dermed suspendert Schengen-avtalen. Nå sier Angela Merkel at også Dublin-avtalen har utspilt sin rolle. Dermed ligger EUs migrasjonspolitikk i ruiner uten at det finnes noe klart alternativ å sette i steden. Som jeg har skrevet tidligere: EUs migrasjonspolitikk bryter sammen – et stygt syn. […]

  • Sitater:
   «Men da eurosonen knuste det greske demokratiet og reduserte landet til en tysk koloni»
   «Men når hundretusener av flyktninger rømmer fra de krigene EU deltar i og håper på et bedre liv i Europa, men ender i nedverdigende midlertidige leire, rakner både EU-solidariteten og festtalene»

   Noen mener at det er bra skrevet.. Joda, hvis man er glad i demagogi og sofisme så er det nok kanskje bra skrevet. For meg blir det nettopp bare det..; demagogi og sofisme,

   Som om eurosonen hadde en negativ agenda mot Hellas som eneste bakteppe for situasjonen Hellas havnet i.. Visst var det amatørmessig å fortsette å låne penger til Hellas så lenge som det ble gjort, uten å sette strengere krav før utbetaling. Men tror Steigan virkelig at store banker og noen land faktisk med viten og vilje satte seg i situasjonen hvor de kunne risikere å tape hundrevis av milliarder..?
   Da er det lett å forstå at Steigan alltid har vært motstander av Kapitalismen, for han forstår den jo ikke.

   Og som om det finnes noen annen umiddelbar løsning på at hundretusenvis strømmer inn i en liten del av verden, enn at de må plasseres i midlertidige leire.
   Kanskje Steigan mener at alle umiddelbart skulle få tildelt hver sin leilighet, og umiddelbart være integrert og fungerende i det samfunnet de er plassert i..?

   Jeg synes Steigan bør fokusere litt mer på at det kanskje ikke er naturlig at det bare er Europa som må ta ansvar for denne nye folkevandringen.., for det er det det har blitt, en folkevandring.
   Hva med araberstatene, som langt på vei er mer like det samfunnet, språket og livssynet flyktningene kjenner.
   Og hva med Asia, Sør-Amerika, Nord-Amerika++? Hvorfor er det ingen flyktninger som stopper opp og ber om å bli sendt til disse stedene?
   Svaret gir seg selv: De ønsker å komme til den beste honningkrukka, når de først er på flukt. De ønsker ikke Brasil, Japan, Kina, Russland, Australia, Canada osv. osv. som sitt nye hjemland, for det er i Europa det er mest honning.
   Visst er dette ganske naturlig, at man vil det beste for seg og sine, men her burde FN inn i bildet og fordele flyktninger, og belastningen med dem, jevnere ut over aktuelle og trygge land i verden.
   Det er lett å forstå at man heller vil til Norge enn til Russland. Men det man bør ha krav på er en trygg plass og beskyttelse, og ikke nødvendigvis opphold i den største honningkrukka sammen med et antall mennesker så stort at det kan sette velferdsstaten og økonomien i fare i det landet de kommer til.

   Nytt sitat:
   «Og hjerneflukt fra fattige til rike land for at europeisk industri skal kunne tappe fattige land for talent og smarte hjerner.»
   Mener, og tror, Steigan at hensikten med å hente utdannede mennesker fra fattige land var å tappe disse landene for talent og smarte hjerner..? Eller har det falt han inn at hensikten egentlig var å skaffe seg nødvendig utdannet personell, men at dette hadde den uheldige bivirkningen at disse landene da mistet menneskelig kapital de selv sårt trengte?
   Det er nemlig stor forskjell på disse to «hensiktene», selv om begge har samme uheldige utfall..

   Og det har kanskje heller ikke streifet Steigan at denne hjerneflukten ikke bare hadde negative virkninger..? Det er vel overveiende sannsynlig at mange av disse utdannede menneskene som tok jobb i utlandet tjente mye bedre enn de ville gjort i hjemlandet, hvor de kanskje ikke engang hadde fått jobb, og samtidig sendt sårt tiltrengt utenlandsk kapital til hjemlandet ved at de underholdt familiene sine i hjemlandet?
   Perspektiv, herr Steigan…perspektiv.. Og som jeg har etterlyst tidligere..; litt mer pragmatisme kanskje.

 13. […] Flere EU-land har bygd grensegjerder og gjeninnført grensekontroll, og dermed suspendert Schengen-avtalen. Nå sier Angela Merkel at også Dublin-avtalen har utspilt sin rolle. Dermed ligger EUs migrasjonspolitikk i ruiner uten at det finnes noe klart alternativ å sette i steden. Som jeg har skrevet tidligere: EUs migrasjonspolitikk bryter sammen – et stygt syn. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.