Titanic har gått på isfjellet – full splittelse i EU

0

Selv om Hellas langt på vei hadde godtatt kreditorenes krav og lagt fram et forslag om store nedskjæringer, klarte ikke eurosonen å komme fram til enighet. Finnene truer med å melde seg ut. Italia går i strupen på Tyskland. Frankrike signaliserer støtte til Hellas. Tyskland vil kaste ut Hellas av eurosonen. Og prislappen på denne krisa viser seg å være mye høyere enn EU-lederne trodde bare for noen dager siden. Europa er inne i et drama av historisk format. Titanic har gått på isfjellet, men ingen har noen redningsplan.

Toppmøte uten konklusjon

Lederne i eurosonen satt i møte i 9 timer 11. juli 2015 uten å klare å fatte noe vedtak. Etter at regjeringa i Hellas hadde lagt seg flat for kreditorenes krav, trodde mange at kreditorene ville si seg fornøyde og innkassere det som for grekerne ville stå som et ydmykende nederlag. Men den gang ei. Det greske forslaget forutsetter nye kreditter, en ny bailout, på 53 milliarder euro. Men noen har tydeligvis regnet på det og kommet til at på toppen av dette vil det trengs ytterligere 25 milliarder for å rekapitalisere de bankene som eurosonen effektivt har kjørt over ende med sin blokkering av det greske banksystemet. Det er Reuters som skriver dette.

Dette ble tydeligvis for mye for en del av finansministrene, skriver Wall Street Journal:

That high figure, which includes €25 billion to recapitalize Greek banks, drew consternation from many finance ministers during Saturday’s meeting, according to two European officials.

Det finske parlamentet har bestemt at det ikke vil godta en ny bailout for Hellas.  Timo Soini, lederen for Sannfinnene, har sagt at dersom finansminister Alex Stubb godtar en ny avtale, så vil de ikke nøle med å felle regjeringa. I praksis betyr det at Finland kan komme til å legge ned veto mot en ny avtale, eller eventuelt forlate euroen. I tillegg sies det i EU-kretser at Estland, Litauen, Slovakia, Slovenia og Nederland går inn for en grexit.

Den tyske finansministeren, Wolfgang Schäuble, har på sin side lagt fram et dokument som går inn for at Hellas suspenderes fra eurosonen med en prøvetid på fem år.

Derimot har Frankrikes president François Hollande stilt seg bak det greske forslaget, i følge Financial Times. Avisa mener at dersom Alexis Tsipras har oppnådd noe med forslaget sitt, så er det å splitte eurosonen.

Italias statsminister Matteo Renzi går i strupen på Tyskland og sier at «nå er det på tide å slutte å ydmyke Hellas og lage en plan for å redde landet».

Det er med andre ord full skjæring i eurosonen. Unionen er hodeløs og uten noen styring som kan unngå en katastrofe.

Titanic

– Titanic har gått på isfjellet

Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) har en ganske dyster beskrivelse av situasjonen i EU:

EU trues med oppløsning på grunn av moralsk svikt. Både i forbindelse med Hellas og i flyktningsaken mislykkes alle etiske sikkerhetssystemer. Det politiske establishment i Europa viser seg å være samling av skrivebordspolitikere uten moralsk kompass og uten kompetanse. Titanic har gått på isfjellet. Mannskapet diskutert manglene på skissene av skipet. Katastrofen går sin gang.

Nettavisa skriver videre at hittil har EU vært en godværsseiler der penger har vært fordelt ut over kontinentet som om det ikke fantes en dag i morgen. Men så står man overfor to så akutte kriser som Hellas og flyktningekatastrofen i Middelhavet, og så viser det seg at alt snakk om europeisk solidaritet og samhold bare har vært bløff. Og EU-lederne fortsetter å krangle med og om Hellas som om de hadde all tid i verden. Men i virkeligheten er katastrofen der allerede. Greske banker har vært stengt i to uker. Mangelen på mat og andre viktige varer er begynt å bli merkbar. Den sosiale stabiliteten er svært skjør. Daglig strømmer det tusen flyktninger til Hellas, og dersom Hellas bryter sammen, vil hele landet forvandles til en flyktningeleir. «Det taler til fordel for Alexis Tsipras,» skriver DWN, «at han er villig til å underkaste seg en plan som han vet er feil, og som er et brudd på hans egne valgløfter, fordi han vet at elternativet er et fullstendig sammenbrudd på kort sikt, og kanskje også borgerkrig.» 

(79% av grekerne går imot regjeringas forslag til avtale med EU.)

Både før og under den langvarige økonomiske krisa i EU er tallene blitt forfalsket for å få situasjonen til å framstå som bedre enn den er. Men nå vet alle at den økonomiske situasjonen, ikke bare i Hellas, men også i Spania, Italia, Frankrike, Portugal, Slovenia og mesteparten av Øst-Europa er langt verre enn det de offisielle tallene viser.

europa gjeld 2015

Som jeg skrev i artikkelen Hva nå Syriza?

Euroen har vært en feilkonstruksjon fra starten av. Arkitektene bak den visste at den bygde på juks og bedrag, men de gjorde det for å tvinge fram en nyliberal økonomi i hele EU.

Den kanadiske økonomen Robert Mundell er kalt euroens far. Han visste at eurosonen ikke var et optimalt valutaområde. Men nettopp derfor gikk han hardt inn for den, for som han sa:

It puts monetary policy out of the reach of politicians, .. [And] without fiscal policy, the only way nations can keep jobs is by the competitive reduction of rules on business.

Og det er nettopp denne bevisste feilkonstruksjonen som nå begynner å kreve sin pris. Politikerne tvinges til å velge mellom et fullt sammenbrudd av eurosonen, og dermed kanskje også av EU eller en total overnasjonalitet som vil avskaffe siste rest av nasjonalstatenes sjølstendighet, og dermed også siste rest av demokrati.

Sentix.de foretar regelmessige undersøkelser blant investorer om deres tro på en splittelse i eurosonen.. I juli 2014 var det 10% som trodde på en splittelse. I juni 2015 er tallet 48,4%.

I artikkelen Å tenke det utenkelige fra september 2011 skrev jeg:

I Sammenbruddet viser jeg hvor store problemer EU og USA har. Boka kom ut samtidig med at Barack Obama hadde problemer med å sikre at USA hadde midler til å betale gjelda si ved forfall og samtidig med at Hellas har store problemer med å fortsette innenfor eurosonen. Og det er like klart at problemene ikke bare gjelder Hellas, men også Portugal, Spania og Italia. Italia, som er blant verdens ti største økonomier, er på randen av ei krise som kan sette hele EU-samarbeidet i fare.Det er knapt noen i Europa som tør å vedde på at eurosamarbeidet er hogd i stein. Mange peker på, slik jeg gjør i boka, at det knapt er mulig over tid å opprettholde en felles valuta for økonomier som er så grunnleggende forskjellige som for eksempel Tyskland og Hellas. Enten må de gå sammen i en mye tettere union, med felles finans- og budsjettpolitikk, eller også må valutaunionen gå i oppløsning.

Mindre enn fire år etter at jeg skrev dette er det utenkelige plutselig blitt det mest tenkelige.

europa korthus

Et pyramidespill – eller et korthus

Problemet er at dette ikke handler om Hellas. Hellas er i krise nå fordi landet har fått lempet på seg bankenes råtne gjeld. Men det er hele systemet som er i krise. En de facto konkurs i Hellas setter over 300 milliarder euro i fare i Tyskland, Frankrike og andre EU-land som er hardt eksponert for denne gjelda etter at de brukte statsbudsjettene til å redde bankene. Men hele den internasjonale kapitalismen er et pyramidespill.

Verdens samlede gjeld passerte i 2014 100.000 milliarder dollar (eller 100 trillioner, som amerikanerne sier). Det er 40% mer enn i 2007.

Gjeldsøkningen på 30 trillioner dollar fra 70 trillioner mellom 2007 og 2013 må sammenlines med en nedgang på 3,86 trillioner til 53,8 trillioner i egenkapital i samme periode, sier Bloomberg.

Eller sagt på en annen måte: gjelda eksploderer, og det er stadig mindre å støtte den opp med.

I samme periode har Deutsche Bank klart å øke sin «eksponering» i derivatmarkedet (tenk: Terrakommunene) til 72.800 milliarder dollar. Det betyr at Deutsche Bank nå har en derivatgjeld som er tjue ganger større enn Tysklands samlede bruttonasjonalprodukt.

Hvis vi tar med derivatene for hele verden mener økonomer et gjelda har passert 1.000.000 milliarder dollar, eller fjorten ganger verdens samlede BNP.

Men mens virkelighetens pyramider er ganske solide konstruksjoner, har finanskapitalens pyramider langt mer felles med et korthus Det holder å fjerne det nederste kortet for å få huset til å rase.

 

——————

 

Hvis du liker denne bloggen og ønsker å hjelpe til med å spre den til flere, så går det an å gi en stor eller liten gave via PayPal.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFN-sanktionerat folkmord i Jemen
Neste artikkelHøyresektoren i væpnet kamp med politi i Vest-Ukraina
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).