Titanic har gått på isfjellet – full splittelse i EU

22

Selv om Hellas langt på vei hadde godtatt kreditorenes krav og lagt fram et forslag om store nedskjæringer, klarte ikke eurosonen å komme fram til enighet. Finnene truer med å melde seg ut. Italia går i strupen på Tyskland. Frankrike signaliserer støtte til Hellas. Tyskland vil kaste ut Hellas av eurosonen. Og prislappen på denne krisa viser seg å være mye høyere enn EU-lederne trodde bare for noen dager siden. Europa er inne i et drama av historisk format. Titanic har gått på isfjellet, men ingen har noen redningsplan.

Toppmøte uten konklusjon

Lederne i eurosonen satt i møte i 9 timer 11. juli 2015 uten å klare å fatte noe vedtak. Etter at regjeringa i Hellas hadde lagt seg flat for kreditorenes krav, trodde mange at kreditorene ville si seg fornøyde og innkassere det som for grekerne ville stå som et ydmykende nederlag. Men den gang ei. Det greske forslaget forutsetter nye kreditter, en ny bailout, på 53 milliarder euro. Men noen har tydeligvis regnet på det og kommet til at på toppen av dette vil det trengs ytterligere 25 milliarder for å rekapitalisere de bankene som eurosonen effektivt har kjørt over ende med sin blokkering av det greske banksystemet. Det er Reuters som skriver dette.

Dette ble tydeligvis for mye for en del av finansministrene, skriver Wall Street Journal:

That high figure, which includes €25 billion to recapitalize Greek banks, drew consternation from many finance ministers during Saturday’s meeting, according to two European officials.

Det finske parlamentet har bestemt at det ikke vil godta en ny bailout for Hellas.  Timo Soini, lederen for Sannfinnene, har sagt at dersom finansminister Alex Stubb godtar en ny avtale, så vil de ikke nøle med å felle regjeringa. I praksis betyr det at Finland kan komme til å legge ned veto mot en ny avtale, eller eventuelt forlate euroen. I tillegg sies det i EU-kretser at Estland, Litauen, Slovakia, Slovenia og Nederland går inn for en grexit.

Den tyske finansministeren, Wolfgang Schäuble, har på sin side lagt fram et dokument som går inn for at Hellas suspenderes fra eurosonen med en prøvetid på fem år.

Derimot har Frankrikes president François Hollande stilt seg bak det greske forslaget, i følge Financial Times. Avisa mener at dersom Alexis Tsipras har oppnådd noe med forslaget sitt, så er det å splitte eurosonen.

Italias statsminister Matteo Renzi går i strupen på Tyskland og sier at «nå er det på tide å slutte å ydmyke Hellas og lage en plan for å redde landet».

Det er med andre ord full skjæring i eurosonen. Unionen er hodeløs og uten noen styring som kan unngå en katastrofe.

Titanic

– Titanic har gått på isfjellet

Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) har en ganske dyster beskrivelse av situasjonen i EU:

EU trues med oppløsning på grunn av moralsk svikt. Både i forbindelse med Hellas og i flyktningsaken mislykkes alle etiske sikkerhetssystemer. Det politiske establishment i Europa viser seg å være samling av skrivebordspolitikere uten moralsk kompass og uten kompetanse. Titanic har gått på isfjellet. Mannskapet diskutert manglene på skissene av skipet. Katastrofen går sin gang.

Nettavisa skriver videre at hittil har EU vært en godværsseiler der penger har vært fordelt ut over kontinentet som om det ikke fantes en dag i morgen. Men så står man overfor to så akutte kriser som Hellas og flyktningekatastrofen i Middelhavet, og så viser det seg at alt snakk om europeisk solidaritet og samhold bare har vært bløff. Og EU-lederne fortsetter å krangle med og om Hellas som om de hadde all tid i verden. Men i virkeligheten er katastrofen der allerede. Greske banker har vært stengt i to uker. Mangelen på mat og andre viktige varer er begynt å bli merkbar. Den sosiale stabiliteten er svært skjør. Daglig strømmer det tusen flyktninger til Hellas, og dersom Hellas bryter sammen, vil hele landet forvandles til en flyktningeleir. «Det taler til fordel for Alexis Tsipras,» skriver DWN, «at han er villig til å underkaste seg en plan som han vet er feil, og som er et brudd på hans egne valgløfter, fordi han vet at elternativet er et fullstendig sammenbrudd på kort sikt, og kanskje også borgerkrig.» 

(79% av grekerne går imot regjeringas forslag til avtale med EU.)

Både før og under den langvarige økonomiske krisa i EU er tallene blitt forfalsket for å få situasjonen til å framstå som bedre enn den er. Men nå vet alle at den økonomiske situasjonen, ikke bare i Hellas, men også i Spania, Italia, Frankrike, Portugal, Slovenia og mesteparten av Øst-Europa er langt verre enn det de offisielle tallene viser.

europa gjeld 2015

Som jeg skrev i artikkelen Hva nå Syriza?

Euroen har vært en feilkonstruksjon fra starten av. Arkitektene bak den visste at den bygde på juks og bedrag, men de gjorde det for å tvinge fram en nyliberal økonomi i hele EU.

Den kanadiske økonomen Robert Mundell er kalt euroens far. Han visste at eurosonen ikke var et optimalt valutaområde. Men nettopp derfor gikk han hardt inn for den, for som han sa:

It puts monetary policy out of the reach of politicians, .. [And] without fiscal policy, the only way nations can keep jobs is by the competitive reduction of rules on business.

Og det er nettopp denne bevisste feilkonstruksjonen som nå begynner å kreve sin pris. Politikerne tvinges til å velge mellom et fullt sammenbrudd av eurosonen, og dermed kanskje også av EU eller en total overnasjonalitet som vil avskaffe siste rest av nasjonalstatenes sjølstendighet, og dermed også siste rest av demokrati.

Sentix.de foretar regelmessige undersøkelser blant investorer om deres tro på en splittelse i eurosonen.. I juli 2014 var det 10% som trodde på en splittelse. I juni 2015 er tallet 48,4%.

I artikkelen Å tenke det utenkelige fra september 2011 skrev jeg:

I Sammenbruddet viser jeg hvor store problemer EU og USA har. Boka kom ut samtidig med at Barack Obama hadde problemer med å sikre at USA hadde midler til å betale gjelda si ved forfall og samtidig med at Hellas har store problemer med å fortsette innenfor eurosonen. Og det er like klart at problemene ikke bare gjelder Hellas, men også Portugal, Spania og Italia. Italia, som er blant verdens ti største økonomier, er på randen av ei krise som kan sette hele EU-samarbeidet i fare.Det er knapt noen i Europa som tør å vedde på at eurosamarbeidet er hogd i stein. Mange peker på, slik jeg gjør i boka, at det knapt er mulig over tid å opprettholde en felles valuta for økonomier som er så grunnleggende forskjellige som for eksempel Tyskland og Hellas. Enten må de gå sammen i en mye tettere union, med felles finans- og budsjettpolitikk, eller også må valutaunionen gå i oppløsning.

Mindre enn fire år etter at jeg skrev dette er det utenkelige plutselig blitt det mest tenkelige.

europa korthus

Et pyramidespill – eller et korthus

Problemet er at dette ikke handler om Hellas. Hellas er i krise nå fordi landet har fått lempet på seg bankenes råtne gjeld. Men det er hele systemet som er i krise. En de facto konkurs i Hellas setter over 300 milliarder euro i fare i Tyskland, Frankrike og andre EU-land som er hardt eksponert for denne gjelda etter at de brukte statsbudsjettene til å redde bankene. Men hele den internasjonale kapitalismen er et pyramidespill.

Verdens samlede gjeld passerte i 2014 100.000 milliarder dollar (eller 100 trillioner, som amerikanerne sier). Det er 40% mer enn i 2007.

Gjeldsøkningen på 30 trillioner dollar fra 70 trillioner mellom 2007 og 2013 må sammenlines med en nedgang på 3,86 trillioner til 53,8 trillioner i egenkapital i samme periode, sier Bloomberg.

Eller sagt på en annen måte: gjelda eksploderer, og det er stadig mindre å støtte den opp med.

I samme periode har Deutsche Bank klart å øke sin «eksponering» i derivatmarkedet (tenk: Terrakommunene) til 72.800 milliarder dollar. Det betyr at Deutsche Bank nå har en derivatgjeld som er tjue ganger større enn Tysklands samlede bruttonasjonalprodukt.

Hvis vi tar med derivatene for hele verden mener økonomer et gjelda har passert 1.000.000 milliarder dollar, eller fjorten ganger verdens samlede BNP.

Men mens virkelighetens pyramider er ganske solide konstruksjoner, har finanskapitalens pyramider langt mer felles med et korthus Det holder å fjerne det nederste kortet for å få huset til å rase.

 

——————

 

Hvis du liker denne bloggen og ønsker å hjelpe til med å spre den til flere, så går det an å gi en stor eller liten gave via PayPal.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


22 KOMMENTARER

 1. Tillater meg å se det litt humoristisk.

  I Danmark foregår en diskusjon,om lønnsomheten i en ny forbindelse fra Lolland til Tyskland-Fhemern.
  Det sammenliknes med Storebeltbroen,en fantastsisk infrastruktur ,som ansees som lønnsom.Dog er det fremdeles dyrt å bruke den-og Øresundsbroen-også fantastisk-men dyrere ,og med altfor lav trafikk.Avskrivningsperioden må forlenges.

  Da er det bare å vente,på at 4-feldts motorvei ferdigstilles-fra Roma til Narvik.Som ingen vil ha råd til bruke. Bortsett fra de høyere klasser,med subsidierte el-biler.

  Aftenposten skulle kanskje kikke litt på dette,istedenfor «nyheten» om «den nye Silkeveien,» som stopper i Berlin i deres kortversjon.
  Den er forlengst beskrevet i kontinental presse-som fra Vladivostok til Lisboa.Om det er truende,eller forlokkende,se det må leses mellom linjene.

 2. Hvis Hellas går ut av EU vil de kunne stenge grensene for flyktninge – strømmen, og ikke bli påført veldig store kostnader med den.

 3. Ein svært god artikkel, men du må oversette engelske trillionar til billionar på norsk. Det blir veldig forvirrande å lese når du skriv trillionar, sjølv om du har presisert at det er engelske trillionar. Og så er det berre eit spørsmål om tid før nokon siterer omsetjinga di for å påstå at du ikkje veit at dei på engelsk hoppar over milliard, billiard osv. og at du dermed ikkje har begrep om summane du skriv om.

  • Jeg skjønner innvendinga, men på grunn av at kildene mine i sånne spørsmål nesten alltid er engelske eller amerikanske, foretrekker jeg å snakke om tusener av milliarder framfor billioner. Nordmenn er også i villrede om hva billion og billiard er for noe, og når så kildene begynner å snakke om trillioner og kvadrilioner, blir det helt surr.

   • Dette løser du på feil måte, Pål. For det første har omregninga di fra engelsk (lang skala) til vår måte å skrive store tall på (kort skala, se Wikipedia-artikkel) flere direkte omregningsfeil. Men så velger du å benytte den lange skalaen i en norsk språklig kontekst, og det er absolutt utillatelig, skulle jeg mene.

   • Neida – vet godt hva billiard er. Ækkeheltdum. – Elsker det bordspillet av klinkende baller. ;-]

    *

    Forslag til løsning: Å alltid skrive kort en matematiske notasjon for den dekadiske enheten etter: (10^n).

    Norsk milliard (10^9). US Billion (10^9). Norsk billion (10^12). One trillion (10^12). En billiard (10^15). One quadrillion (10^15).
    Jf. https://no.wikipedia.org/wiki/Tall
    Jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_large_numbers

    Ellers er regelen på norsk at fra million går navnene dekadiske enheter: – ion, -iard annenhver, med greske grunntallord foran + «ll»: mi-, bi-, tri-, kvadr-, kvint-, sekst-, sept-, okt-, non-, des- osv.

    USAnterne har droppet «-iard»-leddet, og beholdt «-ion» med greske tallord +»ll» foran.
    Dermed øker de betydningen av tallordene med 1000 ganger mer av gangen.

    *

    Man kan nesten tro at betegnelsesforskjellen på store dekadiske tall mellom USA og Europa (særlig etter 1974, da England de facto gikk tilbake til den USAske «korte formen») ble designet for å skape tåke omkring de økonomiske tallene i disse trilliard(10^21)-størrelsetider.
    Jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Billion

    Forvirringen passer uansett bankvesenet sikkert utmerket – at færre av folket klart skjønner hva økonomitallene viser til til enhver tid.

    • Jeg er enig i dette. Men problemet for meg er at jeg henvender meg (håper jeg) til et publikum som heller ikke forstår hva jeg mener hvis jeg skriver 10^n. Derfor har jeg valgt å skrive f.eks. 100.000 milliarder. Det ser ikke vakkert ut, men det kommuniserer – håper jeg.

     • Hva med bare å bruke notasjonen (10^n) hvor det er rom for tvil, altså etter tallord som ender på -ion, samt at emnet handler om utenriksøkonomi – og håpe at folk slik vanlig er lærer etter 3 tilfeller av bruken? – Det er tross alt bare 6 eller 7 tegn ekstra. Kan også kombineres med siffer-angivelse, så fungerer siffrene som bekreftelse på hva notasjonen sier – til andre brukstilfeller.

      Er ellers enig i at også rene sifre fungerer, med den positive bivirkningen at man bedre ser tallenes reelle størrelse i antall sifre. Rene sifre tydeliggjør.

      Mange typer forkortelser fungerer naturligvis – tilsiktet eller ikke – tilslørende.

      *

      Man ser av kun antallet kommentarer til den gode artikkelen «Titanic har gått på isfjellet – full splittelse i EU» at mange er interessert i EU og økonomi, og dermed trolig forstår tall greit.

      Man bør vel generelt være noe reservert med å strekke seg for langt etter å bli forstått av folk som ikke selv søker å forstå. – Det kan fort gjøre det klare uklart. Overforklaring inntil hensikten svekkes. Fordumming er heller ikke bra.

      *

      Takk også for lenken ttil den korte og utmerkede artikkelen til Greg Palast (MBA) om Mundal.
      http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/26/robert-mundell-evil-genius-euro
      Palast («The best democracy money can buy») er særs god til nettopp å behandle tall i prosa.

      *

      Til etterretning: Paypal-lenken på siden her virker ikke – sender til side om «Vi beklager, men den siste handlingen kunne ikke fullføres». Prøvde å slik etterbetale noe for lesingen her. Gikk ikke.

 4. Gratulerer Steigan med en glimrende oppfølging av denne saken, og i så aktuell tapning at det må være tatt på sparket ut fra de mest dagsaktuelle nyhetskanaler. Selv skrev jeg på document.no for noen måneder siden at EU alt var på sotteseng og ville oppleve samme skjebne som Sovjet i desember 1991. Også USA sliter i realiteten tungt med sin føderative overtyngde og sine sjølgående maktpolitiske instanser, som vi ser utfolde seg i krigspolitikken (CIA, Pentagon, republikanernes solister og våpenindustrien ….) uten videre overbevisende synkronisering fra Obamas side. Han har jo nettopp teknifisert krigføringen med sin ekspansive dronebruk.
  Det som har skjedd med Hellas i det siste kombinert med handlingslammelsen hva gjelder båtflyktninger og innvandrersvermen rundt trailerne i Calais og Dover, vitner ut fra en intuitiv betraktning om at jeg har følt og opplevd rett. Det bidrar du nå fortreffelig til å dokumentere med siste nytt!
  Voila! Europa stiger igjen fram i sin kjente skikkelse med den kjente nasjonalstater, der folkene trenger å gjøre seg fri fra den kontinentale elitens klynging til rettighetskonvensjoner samt det byrdefulle frihandelstyranniet! Historisk bevisste mennesker noterer seg at det skjer nesten nøyaktig 200 år etter slaget ved Waterloo!

 5. Norsk telling: Million, milliard, billion, billiard, trillion, trilliard ..
  Ingen er i villrede om dette.

  Store tall

  Million har 6 nuller, 106
  Milliard har 9 nuller, 109
  Billion har 12 nuller, 1012
  Billiard har 15 nuller, 1015
  Trillion har 18 nuller, 1018
  Trilliard har 21 nuller, 1021
  Kvadrillion har 24 nuller, 1024
  Kvadrilliard har 27 nuller, 1027
  Kvintillion har 30 nuller, 1030
  Kvintilliard har 33 nuller, 1033
  Sekstillion har 36 nuller, 1036
  Sekstilliard har 39 nuller, 10 39
  Septillion har 42 nuller, 1042
  Septilliard har 45 nuller, 1045
  Oktillion har 48 nuller, 1048
  Oktilliard har 51 nuller, 1051
  Nonillion har 54 nuller, 1054
  Nonilliard har 57 nuller, 1057
  Desillion har 60 nuller, 1060
  Undesillion har 66 nuller, 1066
  Dodesillion har 72 nulller, 1072
  Tredesillion har 78 nuller, 1078
  Quattordesillion har 84 nuller, 1084
  Kvindesillion har 90 nuller, 1090
  Seksdesillion har 96 nuller, 1096
  Googol har 100 nuller, 10100
  Septendesillion har 102 nuller, 10102
  Oktoesillion har 108 nuller, 10108
  Novemdesillion har 114 nuller, 10114
  Vigintillon har 120 nuller, 10120
  Unvigintillion har 126 nuller, 10126
  Dovigintillion har 132 nuller, 10132
  Trevigintillion har 138 nuller, 10138
  Kvartvigintillion har 144 nuller, 10144
  Kvintvigintillion har 150 nuller, 10150
  Seksvigintillion har 156 nuller, 10156
  Septenvigintillion har 162 nuller, 10162
  Octovigintillion har 168 nuller, 10168
  Novemvigintillion har 174 nuller, 10174
  Trigintillion har 180 nuller, 10180
  Untrigintillion har 186 nuller, 10186
  Dotrigintillion har 192 nuller, 10192
  Trerigintillion har 198 nuller, 10198
  Dogoogol har 200 nuller, 10200
  Centillion har 600 nuller, 10600

  (Wikipedia)

  • I engelsk hopper de over Milliard går direkte på Billion og fortsetter da med et «avvik» fra og med Billion med en faktor på 1000. Mulig du har full kontroll. Kudos til deg for det flinken, men journalister og folk flest har IKKE det.

 6. Så får vi vel bare vente på at hele denne Euroen er helt kaputt !! Jeg gleder meg, men på en
  annen måte var det jo veldig greitt å kunne dra på ferie i Europa uten å måtte dra på en masse
  forskjellige valutaer. Vi som en gang i tiden seilte på norske skip i World Wide Trade har sikkert
  fremdeles liggende en eske med. masse rare gamle penger. Men som sagt, en spennende utvikling !!

 7. Veldig bra artikkel og «skrivebordspolitikere uten moralsk kompass og uten kompetanse» er en god definisjon*100 🙂 Jeg funderer litt på hvordan alt kommer å slutte. BRICS åpner nå om litt for handel i nasjonal valuta globalt leste jeg på RT igår og da er nok det vestens monetære overtak ferdig om litt utover all annen sirkus.

  • Ah, but I was so much older then; I’m younger than that now! 🙂
   Takk skal du ha.

   kameratslig hilsen Pål

 8. Eu har aldri vært ment som et demokratisk prosjekt. Fri flyt av kapital er lite egnet til samfunnsbygging, de rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Det vi ser nå kan vel kalles EU’s sanne ansikt. Det er lite som minner om solidaritet og konstruksjonen fremstår som bent frem rotten. Når vi legger til politikere som ikke har visjoner ut over busjettballanse og kapitalavkastning så er dagens situasjon bare en naturlig konsekvens. Hvorfor er det ingen som tar til ordet for å endre systemet i stedet for å lappe på noe som alle vet ikke er bærekraftig. Kapitalismen må bygges om hvis vi skal ha håp om å takle utfordringene vi står ovenfor, både på miljø og når det gjelder menneskelig velferd. Når alt kommer til alt så har penger absolutt ingen verdi. Det som er den virkelige verdien er de menneskelige ressursene som utløses av dem.

 9. Asgeir, du tenker på denne: «Gjeldsøkningen på 30 trillioner dollar fra 70 trillioner mellom 2007 og 2013 må sammenlines med en nedgang på 3,86 trillioner til 53,8 trillioner i egenkapital i samme periode, sier Bloomberg.» Her har Steigan linka direkte til en artikkel av Bloomberg og forklarer i setningen over at det dreier seg om amerikanske trillioner.

  Jeg er nøye med tall, og ser at mange norske jøurnalister går i surr med dette «short scale»; Angloamerikansk, arabisk, Brasil og noen land til, mens «long scale» (million, milliARD osv) brukes av de fleste land andre

  Jeg har lest mye av Steigans blogger og bitt meg merke at han er meget bevisst på dette. Og bruker begreper som 1000 milliarder for eksempel, for å unngå misforståelser.

  (se en.wikipedia: Long and short scales)

 10. Vel, nå ligger det i alle fall et forslag på bordet, men spørsmålet er om det greske parlamentet bøyer seg for de harde kravene fra EU. ECB har forøvrig bidratt sterkt til å fordype den greske bankkrisen. Det virker som om ECB har blitt brukt av politikerne for å tvinge hellas i kne. Også DNB her hjemme hadde vært konk på denne måten hvis ikke staten/Norges Bank hadde steppet inn med likviditet. Det er dette vi har nasjonalbanken til «lender of last resort». Sannfinner og andre kjekker seg, men spørsmålet er om ikke også de ligger litt for nær Russland til å tørre å bryte ut?
  En søt diskusjon om billioner og trillioner, kanskje vi får begynne å skrive 9, 12 og 15 nuller?

 11. Det er vel ikke mange steder der gjelda har eksplodert slik som i China som vel var ditt mønsterland en gang? Selv tror jeg ikke Hellas kommer til å tilbakebetale stort av sin gjeld. Sletting av gjelda nå ville etter min vurdering mest sannsynlig føre til at Hellas ville fortsette med å forbruke mer enn de produserer og derved bygge opp ny gjeld i stort omfang. Jeg viser her til utviklinga over de siste 20 åra. Siste året var det omtrent balanse mellom import og eksport, noe som vel tyder på at landet har kommet i en slags likevektssituasjon etterhvert? Hva vil grekerne gjøre dersom de fikk mer penger mellom hendene? Ville de i stor grad plassere dem i utlandet for sikkerhets skyld eller importere forbruksvarer for dem, eller ville de i stor grad investere dem i eksempelvis olivenlunder som i framtida kunne gi grunnlag for høyere import uten mye høyere import enn eksport?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.