FN-sanktionerat folkmord i Jemen

0
Sana'a før bombinga

Saudiarabiens prinsar har tagit sig an uppgiften att från luften leda förstörelsen av ännu ett land i Mellersta Östern.  Ett av världens rikaste länder och tillika världens största vapenimportör driver fram död, destruktion, kaos och svält i ett av världens fattigaste länder.  Sedan tre och en halv månad har en flygarmada på över 200 plan låtit regna bomber över Jemen, detta anrika land längst söderut på den arabiska halvön. Landet har en yta nästan som Frankrikes, och en befolkning på ca.  26 miljoner människor, ungefär som den samlade befolkningen i de nordiska länderna.  Det officiella syftet med detta blodbad är att «återställa stabilitet» och «den legitima regeringen» i Jemen. Men bara dårar tror att terrorbombning skapar stabilitet och legitima regeringar. Det verkliga skälet är ett annat.

Landsby nær Sana'a i Jemen etter saudiarabisk bombing
Landsby nær Sana’a i Jemen etter saudiarabisk bombing

Saudiarabien lär nu ha gått med på en «humanitär paus» i Jemen, en makaber omskrivning för «tillfälligt avbrott i begående av krigsförbrytelser».  Det är osannolikt att det är prinsarnas eget initiativ. Deras optioner är få. Det är lättare att starta ett bombkrig än att avsluta det. Mer sannolikt är att det är deras sponsorer, USA och Storbritannien som viskat dem något i örat. Kriget börjar bli obekvämt för dem, inga uttalade politiska eller militära mål har uppnåtts, däremot otrolig destruktion, och stärkande av Al-Qaida i Jemen. Förstörelsen i Jemen har accelererat katastrofläget och hungersnöd i stor skala står för dörren. Den hittills passiva världsopinionen kan svänga.

Civilbefolkningen och den civila infrastrukturen är måltavlor, det rör sig inte om misstag, så kallad «collateral damage». Man har förstört och förstör fortfarande civila mål och infrastruktur: bostadsområden, kraftverk, broar, skolor, sjukhus och sjukvårdsinrättningar, idrottsarenor, matlager, bränslelager [1].  Över tre tusen har hittills dödats, de flesta civila. Mångfalt fler har skadats.  Landets sjukvård har i praktiken kollapsat under bombregn och blockad.  För att säkerställa att massakern skall få en bestående effekt så är landet belagt med marinblockad, vilket har lett till akut mat- och medicinbrist, utbrott av epidemier och stundande humanitär katastrof för 80% av befolkningen [2][3].  I sin iver att knäcka moralen hos de angripna har man också tagit sig an deras kulturskatter, världsarvsklassade enligt UNESCO [4]. Jemen håller på att göras om till ett land utan förtid med en befolkning utan framtid.

Krig via ombud?

Saudiarabien , USA och EU:s ledare har framgångsrikt salufört kriget i Jemen som ett krig genom «ombud», ett ställföreträdarkrig mellan Saudiarabien och Iran. De etablerade västliga medierna distribuerar detta budskap, metodiskt och repetitivt.  Houthi-rebellernas officiella beteckning i västpressen är numera «de iranstödda Houthi-rebellerna».  Berättelsen haltar minst sagt, men har effektivt bidragit till att manipulera opinionen mot kriget till förvirring och passivitet [5].

Saudiarabien krigar inte via ombud, utan begår ett fullskaligt väpnat angrepp mot en annan suverän stat. Det finns ingen mellanhand mellan dem som fäller bomberna och dom som blir stekta, söndertrasade och begravda under ruiner på marken. Inte heller Jemens exilpresident som har flytt hals över huvud från Jemen till Saudiarabien, kan kvalificera till beteckningen «ombud»: Att de Saudiska prinsarna skulle föra ett krig via ett vingklippt «ombud» som sitter i exil i deras egen huvudstad är givetvis absurt.

Det er skarpe etniske og religiøse konflikter i Jemen, samtidig som landet i generasjoner har vært en del av stormaktsspillet på den arabiske halvøya.
Det er skarpe etniske og religiøse konflikter i Jemen, samtidig som landet i generasjoner har vært en del av stormaktsspillet på den arabiske halvøya.

Iran kvalificerar inte heller som krigförande via ombud i Jemen [6][7]. Förvisso är Houthi-rebellerna en stridande part i konflikten som har visst stöd från Iran, men det gör dem inte automatiskt till ställföreträdare för dem.  För att betecknas som «ombud» måste man också vara under uppdragsgivarens kontroll. Det finns inget som tyder på att Houthi-rebellerna för Irans krig [8].  Att Iran stödjer dessa av geopolitiska skäl och delvis för att försvara en religiös minoritet som man anser sig stå nära gör inte dessa till ombud för Iran.  Tvärtom finns det flera bevis för att Houthi-rebellerna har agerat självständigt och i strid med iranska intressen och uttryckliga råd [9]. Iran har i det nuvarande känsliga läget med pågående förhandlingar om sitt kärnprogram inget intresse av att spetsa till en situation som redan är spänd. Trots att det finns enstaka rapporter om att Iran skall ha levererat vapen till Houthi-rebellerna före 2013 så är dessa uppgifter inte bekräftade.  Vapen är dessutom det som minst av allt saknas i Jemen, och det är lätt för Houthi-rebellerna att få tag i dem [10]. En amerikansk underrättelserapport om Houthi-rörelsen från 2009 bekräftar bilden att Houthi-rörelsen inte beväpnas av Iran [11].

Inbördeskrig

Jemen är ett av världens äldsta bebodda områden med en komplex historia [12]. Som en röd tråd genom denna går rivalitet mellan folken på höglandet i nord och kusten i syd, samt motsättningar mellan olika stammar. Landet har ett viktigt strategiskt läge och har fått försvara sig mot inkräktande makter som under olika perioder har velat lägga det under sig.  Ottomanerna har varit där i flera omgångar, men fick definitivt lämna Jemen efter 1918. Dessförinnan hade Britterna och Ottomanerna delat upp Jemen mellan sig i Nord och Syd. Nord-Jemen blev ett självständigt kungadöme efter att Ottomanerna lämnat landet.  Hamnstaden Aden i Syd-Jemen var brittisk koloni från 1839, efter ett blodigt övertagande.  Så småningom blev hela Syd-Jemen ett brittiskt protektorat.  Storbritannien fick släppa kontrollen över Syd-Jemen och Aden så sent som 1967 efter flera uppror mot det koloniala styret. Några av dessa slogs ner med ökänd brittisk imperial brutalitet [13].

Sana'a før bombinga
Sana’a før bombinga

Nord- och Syd-Jemen förenades efter ett fyraårigt krig 1990. Motsättningarna förblev latenta och 1994 blossade dessa upp i ett kortvarigt inbördeskrig enligt gamla frontlinjer. Nordsidan segrade och landet återförenades, med Ali Abdullah Saleh som president, vilket han förblev fram till 2011. De interna motsättningarna har plågat Jemen med ett antal inbördeskrig sedan statens födelse.

Den pågående konflikten startade som ett landsomfattande uppror i början av 2011.  Protesterna byggde på principer för civilt motstånd och icke-våld. Missnöje med Saleh-regimens hantering av landets interna motsättningar, korruption, fattigdomsbekämpning och demokratiska underskott födde revolten kallat den «jemenitiska revolutionen».  Upproret enade olika delar av befolkningen oberoende av ideologi, religion och region och utvecklade sig till ett krav på president Salehs avgång.  Efter misslyckade försök på att undertrycka upproret med våld vilket ledde till hundratals döda och sårade så blev presidenten en belastning också för viktiga externa stöttepelare: USA, Saudiarabien och GCC-länderna. Men dessa var rädda för att tappa kontrollen över utvecklingen och arbetade för att Salehs vice-president, Abd Rabbuh Mansur Hadi, skulle ta över rodret. Under tiden bildade oppositionen ett Nationellt Råd i förhoppningen att detta skulle leda till fria val. Det Nationella Rådet bestod av en bred koalition av aktivister, stamledare, Syd-Jemen separatister, oppositionella militärer, tidigare medlemmar av regeringen och representanter för Houthi-gruppen.  Saudierna och deras bundsförvanter lyckades med att åsidosätta det Nationella Rådet och drev igenom överföring av makten till vicepresident Hadi.  Han blev vald till president i februari 2012 med 99,8% av rösterna i ett val där han var enda kandidat.  Detta är grunden för den «legitimitet» som USA/UK, Saudiarabien och GCC-länderna åberopar.

Anhängare till det Nationella Rådet fördömde denna process som en konspiration med syfte att ta udden ur revolutionen, vilket också blev resultatet. Demokratiprocessen neutraliserades och rörelsen fragmenterades. Separatistiska strömingar i Syd-Jemen stärktes, likaså Houthi-rörelsens krav på ökat inflytande. Parallellt med detta konsoliderade AQAP (Al-Qaida in the Arabic Peninsula) sig i de centrala delarna av landet.  Grunden lades för ett nytt inbördeskrig [14].

Trots att ex-president Saleh hade varit tvungen att ge ifrån sig makten så var han långtifrån uträknad. Han hade varit Jemens «strong man» i 33 år och hade en solid maktbas inom armén. Saleh och Houthi-rebellerna, tidigare ärkefiender, slöt en djävulspakt. Med hjälp av vapen och stöd från delar av armén kunde Houthi-rebellerna snabbt ta kontrollen över stora delar av Jemen och i mars 2015 flydde president Hadi till Saudiarabien.  Strax därefter angreps Jemen av Saudiarabien.

Interventionen

Den politiska situationen i Jemen har alltid varit ytterst komplex. Houthi-rörelsen ville knappast ta makten över Jemen. Befolkningsgruppen de utgår ifrån (Zaidi-stammarna) utgör ca. 40% av befolkningen, och det är mycket som tyder på att de sökte en omfördelning av makten, och att problemen och fattigdomen i deras regioner skulle uppmärksammas. Houthi-rörelsen signalerade också önskemål om en politisk lösning trots de militära framgångarna, icke minst för att de var måna om att behålla landet samlat [15].

För Saudiarabiens ledare var framgångarna för Houthi-rörelsen ett rött skynke. De ville se alla motsättningar i Mellersta Östern (och världen) som en kamp mellan deras medeltida tolkning av Islam, Wahabismen/Salafismen och det onda, med Shia islam som den värsta representanten för det senare. Zaidierna är en folkgrupp vars religion är en variant av Shia islam. Saudierna har stora shia minoritetsgrupper på eget territorium och betydande Zaidi-minoriteter i provinser som angränsar till Jemen. Eftersom de håller sin egen befolkning i ett järngrepp och stoppar en avsevärd del av landets oljeinkomster i egen ficka är de livrädda för uppror.  De hävdar att interventionen också är för att skicka ett budskap till Iran. Det är mer sannolikt att de vill skicka ett budskap till minoritetsbefolkningen på sitt eget territorium, med användande av Iran som syndabock [16].

Område i Sana'a etter bombinga
Område i Sana’a etter bombinga

Den 26 mars startade Saudiarabien sitt flygangrepp mot Jemen, «Operation Decisive Storm». För att tillföra det ett sken av legitimitet fick Saudiarabien med sig de små, petrodollar-stinna furstendömena inom organisationen GCC (Gulf Cooperation Council) i en «Coalition of the willing». Enbart GCC-medlemmen Oman avstod från deltagande.  Några fattigare kusiner som möjligtvis låtit sig övertalas av petrodollar-bistånd — eller hot om uteblivet dito, anslöt sig till koalitionen, bla Egypten, Jordanien, Marocko och Sudan [17]. Bland de som har åtagit sig uppgiften att i legitimitetens namn släppa bomber, inklusive förbjudna klusterbomber [18], över en försvarslös civilbefolkning återfinns några av de mest antidemokratiska, barbariska, brutala, och korrupta regimer som kan uppdrivas. I kulisserna bistod USA och Storbritannien operationen [19][20][21] med vapen, och underrättelse samt med diplomatiskt och propagandamässigt stöd medan övriga västvärlden förblev handfallen.

Al-Qaidas jemenitiska gren, AQAP, som räknas som en av de mest effektiva Al-Qaida organisationerna, har kontroll över stora delar av territoriet och är en av de stora vinnarna i Saudiarabiens krig mot Jemen då de kan utnyttja utrymmet som har uppstått till följd av bombardemang mot såväl civilbefolkning som mot dem som har varit deras farligaste motståndare, Houthi-rebellerna.

Efter tre och en halv månads bombkrig är situationen för Jemen en total katastrof. För den saudiska regimens del blir läget alltmer trängt. Det finns gränser för hur länge naken ondska och aggression kan tolereras, också i Väst. Men hur kunde FN acceptera detta flagranta krigsbrott?

Säkerhetsrådets Resolution 2216

Den 14 april 2015 hade det Saudi-ledda bombkriget pågått i tre veckor utan mandat från FN:s säkerhetsråd. Det utgjorde därmed ett klart brott mot internationell lag. Kriget hade vid denna tidpunkt skördat ca 800 döda och tusentals skadade, de flesta civila, varav många barn. Förstörelsen av civil infrastruktur fick WHO att varna för att landets sjukvårdssystem stod på randen till sammanbrott.

Vid samma datum antog FN:s Säkerhetsråd enhälligt (med undantag för Ryssland, som lade ner sin röst) Resolution 2216 om Jemen, framlagd av Jordanien [22]. Resolutionen lade hela ansvaret för konflikten på Houthi-rörelsen och belade denna som enda part med ett vapenembargo.  Två ledare inom denna, samt ex-president Saleh, belades med reseförbud och sanktioner.  Saudiarabiens och «koalitionens» pågående bombkrig mot Jemen förbigicks med tystnad, och blev inte ens omnämnt i Säkerhetsrådets resolution.

I debatten gav dock Storbritannien sitt stöd till Saudiarabiens bombkrig i en bisats, i enlighet med deras roll som Uncle Sam’s trojanska häst i Europa. USA själv refererade inte till luftangreppen.  USA:s FN-ambassadör, Samantha Power, sade i en kommentar till resolutionen [23] att den «… visar att Säkerhetsrådet kommer att agera mot dem som undergräver insatser för försoning». Vidare uppmanade hon «… alla parter att uppfylla sina förpliktelser under internationell humanitär lag och att underlätta för leverans av humanitär hjälp till nödställda civila». Till sist sade hon att det inte finns något alternativ till en politisk process, och nationell dialog. Dessa ord uttalade hon altså samtidigt som det stod helt klart att hennes regering var fullt involverad i «Operation Decisive Storm» med vapenbistånd, lufttankning av bombplan, logistik, underrättelse och lokalisering av mål samt marinblockad [24][25].

Jemens «legitime» representant i Säkerhetsrådet, Mr. Khaled Hussein Mohamed Alyemany uttryckte å jemeniternas vägnar evig tacksamhet mot Saudiarabien och övriga GCC-länder för deras «hjälp» till hans hemland.  Med beaktande av det inferno detta bombardemang har åsamkat Jemens civilbefolkning så var dessa ord ett starkt bidrag till att säkra den sittande regeringens legitimitet.  Hans ord kommer säkert att gå direkt och för alltid till jemeniternas hjärta då de skådar ut över de ruinhögar de saudiska frälsarna håller på att göra av Jemens städer.

Resolution 2216 gav i praktiken Saudiarabien fria händer att fortsätta med att våldföra sig mot Jemens civilbefolkning, vilket märktes omedelbart efter antagandet av resolutionen, då attackerna var speciellt intensiva [26]. Det besinningslösa våldet fortsätter än i dag, snart tre månader efter Resolution 2216. FN har uppgraderat det humanitära krisläget i Jemen till högsta nivå. Över 21 miljoner människor, behöver nu någon form av humanitärt bistånd och över hälften av befolkningen lider av akut matbrist. Vapenembargot mot Houthi-rörelsen har liten effekt, i och med att landet svämmar över av vapen. Men det har använts som förevändning för att ta Jemens befolkning som gisslan på ännu ett sätt: I praktiken är landet belagt med en marinblockad som i dramatisk grad reducerar inflödet av humanitär hjälp. Skepp fulla med mat och medicin stoppas eller omdirigeras för «inspektion».

Säkerhetsrådets «Resolution 2216» kommer att gå till historien som ett av organisationens lågvatten-märken. Å ena sidan åberopar man FN:stadgans Artikel VII mot en och bara en sida i ett komplicerat inbördeskrig, och belägger denna sida med ett embargo. Å andra sidan förbigår man i total tystnad en sedan flera veckor pågående intervention i samma inbördeskrig i form av det storskaliga Saudi-ledda luftangreppet och de massiva övergreppen mot civilbefolkningen som detta har lett till. FN har därmed i praktiken gett «carte blanche» till fortsatt massaker på den jemenitiska civilbefolkningen. Skammens Resolution 2216 leder tyvärr FN:s säkerhetsråd ytterligare ett steg mot irrelevans som representant för «det internationella samfundet».

Omvärldens tystnad

För tolv år sedan, veckorna innan USA inledde bombkriget mot Irak, såg man i Sveriges städer tiotusentals människor strömma ut på gatorna i manifestationer mot det stundande kriget. Ser man till Europa som helhet, var miljontals människor på gatorna för att visa sin avsky mot kriget. För Jemens del råder tystnad. Tystnad i pressen, tystnad i regering och Riksdag, tystnad på gatan, trots att de humanitära och geopolitiska konsekvenserna kan komma att bli lika förödande denna gång.  Jemen har en befolkning som är större än Iraks 2003, året då det landet angreps.

En orsak till denna skillnad är att det i 2003 fanns två starka ledare i Europa som klart och tydligt uttryckte sitt nej till angreppet på Irak, nämligen Tysklands dåvarande förbundskansler Gerhard Schröder och Frankrikes dåvarande president, Jacques Chirac. Deras motstånd och ledarskap var en avgörande faktor för att mana press och allmänhet till ett stort NEJ till kriget. De går till historien som statsmän [27]. Tyvärr tycks dagens ledare i Europa ha tappat såväl den moraliska kompassen som förmågan att överskåda konsekvenserna av sitt stillatigande samtycke till Saudiarabiens US/UK-sponsrade förstörelse av Jemen och massmordet på dess befolkning.

Att ytterligare en systematisk destruktion av ett stort land i Mellersta Östern kan få pågå ostört är illavarslande.  Allt medan Europa är handfallen till hur man skall hantera några tiotusentals båtflyktingar över Medelhavet och den ökade jihadismen så för man en politik som med all säkerhet kommer att skapa ytterligare många miljoner flyktingar och ytterligare tusentals jihadister, vilseledda och förbittrade ungdomar som ha fått se sitt land, sina liv och familjer slås i spillror med Västs goda minne.

Sverige vill gärna se sig som en «humanitär stormakt». Att med dessa aspirationer samtidigt tiga om slakten på Jemens befolkning rimmar illa, speciellt eftersom slaktaren är en viktig handelspartner som dessutom har stöd från våra nära allierade, Storbritannien och USA. Ett viktigt skäl för att all vapenrelaterad export till Saudiarabien måste upphöra är att det inte får finnas minsta ekonomiska incitament till att tiga om de saudiarabiska krigsbrotten.

Sverige har inga problem med att kritisera Syrien för användande av såkallade tunnbomber med motiveringen att dessa dödar utan precision och urskiljnad, vilket därmed utgör ett krigsbrott. Men om high-tech «precisionsbomber» har dödat tusentals civila så måste man utgå från att offren blev dödade med «precision».  I civil straffrätt är uppsåtet viktigt, det torde också gälla folkrätten.

Sverige anser sig förtjäna en plats i Säkerhetsrådet, och arbetar för det. Om det svenska officiella stillatigandet om Saudiarabiens krigsbrott i Jemen fortbestår så är det bättre att överlåta den stolen till någon som gör skillnad.

 

Referenser

 1.  http://www.mcclatchydc.com/2015/04/30/265183/un-warns-yemen-campaigns-civilian.html      U.N. warns Yemen campaign’s civilian toll violates laws of war
 2.  http://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/saudi-led-naval-blockade-worsens-yemen-humanitarian-disaster      Saudi-led naval blockade leaves 20m Yemenis facing humanitarian disaster
 3.  http://blogs.unicef.org/2015/06/18/health-care-services-crumble-in-yemen/      Health care services crumble in Yemen
 4.  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33108113      Unesco condemns Yemen heritage site ‘air strike’ – BBC News
 5.  http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2015/0402/Reducing-Yemen-s-Houthis-ton-proxies-is-a-mistake-video      Reducing Yemen’s Houthis to ‘Iranian proxies’ is a mistake
 6.  http://original.antiwar.com/porter/2015/05/05/the-media-misses-the-point-on-proxy-war/      The Media Misses the Point on ‘Proxy War’
 7.  http://www.counterpunch.org/2015/04/08/blaming-iran-for-shiite-unrest-throughout-the-middle-east/      Blaming Iran for Shi’ite Unrest Throughout the  Middle East
 8.  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-16/u-s-europe-back-saudis-in-yemen-while-skeptical-of-iran-role      Saudi Claims on Iran’s Role in Yemen Face Skepticism in West
 9.  http://news.antiwar.com/2015/03/31/yemens-houthis-are-no-iran-proxy/      Yemen’s Houthis Are No Iran Proxy
 10. 10.  http://www.counterpunch.org/2015/04/24/houthi-arms-bonanza-came-from-saleh-not-iran/      Houthi Arms Bonanza Came from Saleh, Not Iran
 1.  https://wikileaks.org/plusd/cables/09SANAA2186_a.html#efmAjaAmV
 2.  http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2028740,00.html      A Brief History of Yemen: Rich Past, Impoverished Present
 3.  http://www.historyandpolicy.org/opinion-articles/articles/britain-and-the-formation-of-modern-yemen      Britain and the formation of modern Yemen
 4.  http://fpif.org/how-the-u-s-contributed-to-yemens-crisis/      How the U.S. Contributed to Yemen’s Crisis
 5.  http://www.lobelog.com/the-illusory-sectarian-war-in-yemen/      The Illusory Sectarian War in Yemen
 6.  http://www.counterpunch.org/2015/07/09/the-us-is-now-confronted-by-the-same-sectarian-strife-in-the-middle-east-that-it-fostered/      The US is Now Confronted by the Same Sectarian Strife in the Middle East      That It Fostered
 7.  http://edition.cnn.com/2015/03/27/world/yemen-saudi-coalition-map/      Yemen: Who’s in Saudi Arabia’s anti-Houthi coalition?
 8.  http://edition.cnn.com/2015/05/03/middleeast/yemen-hrw-cluster-munitions-saudi-arabia/index.html      Report: Saudi Arabia used U.S.-supplied cluster bombs
 9.  http://www.counterpunch.org/2015/04/24/obama-wades-deeper-into-yemen/      Obama Wades Deeper Into Yemen
 10.  http://www.mintpressnews.com/MyMPN/saudi-arabias-war-on-yemen-is-also-a-british-war/print/      MyMPN Saudi Arabia’s War On Yemen Is Also A British War
 11. https://consortiumnews.com/2015/04/25/embracing-the-saudi-war-on-yemen/      Embracing the Saudi War on Yemen
 12.  http://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm      Security Council Demands End to Yemen Violence, Adopting Resolution 2216 (2015)
 13.  http://www.voltairenet.org/article187360.html      Resolution 2216 and debate (Yemen)
 14.  http://www.wsj.com/articles/u-s-widens-role-in-saudi-led-campaign-against-yemen-rebels-1428882967      U.S. Widens Role in Saudi-led Campaign Against Houthi Rebels in Yemen
 15.  http://www.theamericanconservative.com/larison/u-s-backing-for-the-disastrous-war-on-yemen-continues/      U.S. Backing for the Disastrous War on Yemen Continues
 16.  http://news.yahoo.com/un-chief-calls-yemen-ceasefire-while-seeking-envoy-050532926.html      Intense Yemen bombing, Qaeda attack after UN peace call
 17.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2860715.stm      Chirac and Schroeder on US ultimatum
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSrebenica 20 år
Neste artikkelTitanic har gått på isfjellet – full splittelse i EU