USAs plan for regimeskifte i Russland

18
National Endowment for Democracy er CIAs redskap for å kanalisere penger og annen støtte til NGOer rundt om i verden.

Det er vel ingen andre nasjonalforsamlinger i verden som ville finne på noe liknende, å vedta en lov som gir presidenten og utenriksministeren fullmakt til å arbeide for regimeskifte i et annet land. Det er bare kongressen i USA som gjør sånt. At det bryter med FN-pakten og all internasjonalt lovverk er man der i huset ikke det minste bekymret over. USA er hevet over internasjonal lov. Overdriver jeg? Døm sjøl.

National Endowment for Democracy er CIAs redskap for å kanalisere penger og annen støtte til NGOer rundt om i verden.
National Endowment for Democracy er CIAs redskap for å kanalisere penger og annen støtte til NGOer rundt om i verden.

„Ukraine Freedom Support Act“

Denne loven som passerte Senatet 11. desember 2014 har som undertittel:

For å innføre sanksjoner mot Russland, for å gi ytterligere bistand til Ukraine, og for andre formål.

Jeg har omtalt denne loven tidligere og vist at den gir presidenten i USA alle de fullmakter som trengs for å utløse en krig mot Russland om kontrollen over Krim.

Lov for regimeskifte i Russland

Men loven går lenger, den gir presidenten og utenriksministeren fullmakt til å sørge for regimeskifte i Russland. Seksjon 9 i loven lyder:

Støtte til russisk demokrati og organisasjoner i sivilsamfunnet

a) Generelt. – Utenriksministeren skal, direkte eller indirekte gjennom NGOer eller internasjonale organisasjoner, slik som Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, National Endowment for Democracy og tilsvarende organisasjoner –

1) forbedre demokratiske styringsprinsipper, transparens, politisk ansvarlighet, styre etter loven og anti-korrupsjonstiltak i Den russiske føderasjonen;

2) styrke de demokratiske institusjonene og de politiske organisasjonene og organisasjonene i sivilsamfunnet i Den russiske føderasjonen;

3) utvide usensurert internettilgang i Den russiske føderasjonen og

4) utvide fri og uhindret uavhengige medier av alle slag i Den russiske føderasjonen, inkludert økende kringkastingsaktiviteter støttete av USAs regjering, og hjelpe til med beskyttelse av journalister og sivilsamfunnsaktivister som blir forfulgt på grunn av aktivitet for ytringsfrihet.

b) Autorisasjon: – Det settes av 20 millioner dollar hvert år fra 2016 til og med 2018 til utenriksministeren for å iverksette de aktivitetene som er nevnt i avsnitt a).

Jeg har tidligere vist at National Endowment for Democracy er en rein front for CIA som brukes til å støtte såkalte NGOer (nongovernmental organisations) og andre som jobber for USAs interesser i ulike land. Alle de områdene som er nevnt er områder som det ligger til en suveren stat å sørge for sjøl. Prinsippet om folkesuverenitet og ikke-innblanding er knesatt i FN-paktens paragraf 2.

Men her gir altså USAs kongress utenriksministeren ikke bare fullmakt til, men pålegg om å drive aktiv innblanding i Russlands indre anliggender. Et land som driver verdens mest gigantiske overvåking og manipulasjon av internett tar seg altså friheten til å sørge for «usensurert internettilgang» i Russland. Og krever full frihet til å drive propaganda gjennom egne medier i Russland. Hvordan har Kongressen tenkt at USA skal «styrke de demokratiske institusjonene» i Russland uten å gripe aktivt inn i russisk innenrikspolitikk?

Plan for «fargerevolusjon»

CIA støtter et stort antall NGOer i Russland som nå lovgiverne i kongressen indirekte innrømmer er redskaper for USAs politikk. (Hvordan kunne ellers utenriksministeren bruke dem til alt dette?) I årsrapporten til National Endowment for Democracy for 2013 er det listet opp 56 slike organisasjoner. De fikk fra 20.000 $ til 257.000 $ i 2013 fra NED, og de dekker alle mulige deler av det sivile samfunnet i Russland. I tillegg til dette støtter George Soros og hans Open Society Foundation et stort antall NGOer. Der samme gjør Carnegie Endowment for International Peace. Det betyr at det er langt med enn de 3,2 millioner dollar som oppgis på NEDs nettsider som inngår i regimeendringsbudsjettet til USA. Og i tillegg får nå utenriksministeren 20 millioner dollar i året til samme formål.

Disse organisasjonene skal bygge opp en opposisjon, de skal drive kampanjer i sosiale medier, organisere demonstrasjoner og aksjoner, og eventuelt også streiker. Og på et passende tidspunkt skal de organisere en provokasjon som USA kan bruke til å utløse en «fargerevolusjon».

Aleksei Navalnij spiller en rolle her. Han ble på slutten av 2014 dømt til betinget fengsel for økonomisk svindel mot kosmetikkfirmaet Yves Rocher. På nettsidene til NED roses han som «en karismatisk lederfigur for den russiske opposisjonen». Navalnijs organisasjoner GOLOS og Da! fikk henholdsvis 49.500 $ og 43.716 $ fra NED (CIA).

Navalnij har gjort det til sin spesialitet å som han hevder: avsløre korrupsjon og økonomiske forbrytelser fra den russiske eliten. Og at korrupsjonen og den økonomiske svindelen fra oligarkenes side er omfattende er en kjent sak. Den var langt verre under Vestens yndling Boris Jeltsin, men den er fortsatt en stor plage for det russiske samfunnet. Sånn sett er det et edelt formål å bekjempe korrupsjonen. Men i dette tilfellet er det et påskudd. Kampen mot økonommisk kriminalitet ligger under nasjonal juristiksjon. Nylig ble det avslørt at Telenor har deltatt i en svært korrupt affære gjennom det russiske selskapet Vimpelcom, og lederne i Telenor har en del å svare for. Men det ville vært helt uhørt om Russland eller et annet land krevde å få styre eller påvirke norske myndigheters behandling av denne saka. Navalnij er et redskap. Han er tydeligvis utpekt av CIA til å være «en karismatisk lederfigur for den russiske opposisjonen».

Det har ikke begynt ennå

Gjennom økonomisk krig mot Russland prøver USA å utløse ei alvorlig økonomisk krise med påfølgende sosial uro. Det er da de CIA-kontrollerte NGOene og de karismatiske lederfigurene skal spille sin rolle. Angrepet på den russiske rubelen i midten av desember mislyktes, men den økonomiske krigføringa fortsetter. Og når vi ser på kongressen bevilgninger til utenriksministeren så er det tydelig at planen er å utløse et opprør i Russland innen 2018.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


18 KOMMENTARER

 1. «Husk Chavez-«regimeskiftet»/kuppet i 2002 da han midlertidig ble avsatt etter at pro- og anti- Chavez-demonstranter ble skutt på av mystiske skyttere i kontorbygninger. Minner også om samme teknikk tidligere i år i Venezuela da Maduros lovlig valgte regjering nesten ble styrtet av vold rettet mot anti-Maduro-demonstranter. Skap nok kaos, slik CIA gjorde i Iran i ’53, Chile ’73, og utallige andre kupp, og den lovlig valgte regjeringen kan styrtes. Det er Amerikas myk makt-teknikk kalt «Regimeskifte på 1-2-3.»

  http://vitnet.no/oliver-stone-om-jewas-maktkupp-i-kiev/

  • Kunne ikke sagt det bedre sjøl. Uten at jeg tar all verdens sjølkritikk – vi har alle begått våre ungdomssynder, og mennesker vil gjerne være i kontinuerlig utvikling – så kan det jo se ut som om Pål har hatt rett i mye hele tiden; også på det røde 70-tallet, der jeg var med på å stifte lokallag i Unge Høyre..

   • Takk for det. Jeg er ikke så opptatt av at folk skal være helt enige med meg, men jeg prøver å hjelpe folk til å tenke sjøl, slik at de kan begynne å se virkeligheten bak de løgnene vi blir fôret med. Jeg ser til min store interesse at noen uavhengige konservative har begynt å skjønne hvor farlig globalistenes politikk er. Dette er viktig, for skal vi kunne hindre denne krigen, må vi samle veldig bredt. Hva vi måtte ha ment på søttitallet vil ha lite å si.

 2. På grunnlag av de uttalelser som det norske Barentssekretæriatet har kommet med om Russland, de sentrale personene, de målene som er satt opp og de organisasjonene som får penger av Barentssekretæriatet så er det grunn til å tro at dette også er styrt av USA og har en rolle som samordner av norske/nordiske NGOer. Har du sett nærmere på norges bidrag til USAs planer om å styrte Putin? https://www.barents.no/

  • Svært mange av prosjektene som får støtte fra Barentssekretæriatet er såkalt «folk til folk» samarbeid der lag og foreninger i ulike land går sammen om hovedsaklig kulturarrangementer. Folk-til-folk samarbeidet er egentlig bærebjelken i Barentssamarbeidet da det har vist seg vanskelig å få til næringsrettede samarbeidsprosjekter over landegrensene.

   Opprusting av veinettet mellom Kirkenes og Murmansk, nye tollstasjoner og grenseboerbevis er egentlig i bunn og grunn et resultat av «folk-til-folk» samarbeidsprosjektene. Uten suksessen til disse samarbeidsprosjektene ville det ikke vært noe spesielt grunnlag for grenseboerbevis.

   Finnmark fylkeskommune har vært klar på at det er svært viktig at folk-til-folk samarbeidet fortsetter til tross for krisen i Ukraina og ulike sanksjoner. Det vil tross alt komme en tidda grunnlaget for sanksjonene også vil falle bort. I Finnmark er ingen tjent med en ny kald krig. Vi har levd med den på nært hold i nærmere 50 år.

 3. Så på lista over prosjekter som hadde fått støtte i Barentsregionen. Sjøl om en ikke skal være naiv å er det vel i meste laget å se alle samarbeidsprosjekter i Barentsregionen som ledd i en sammensvergelse mot Russland. Det er litt vanskelig å se at støtte til joik over landegrensene og støtte til et brytestevne vil bidra til å svekke statsmakta i Russland. Er all kontakt mellom organisasjoner, hel- og halvoffentlige institusjoner, skoler og idrettslag i nord et ledd i et angrep på Russland slik Jarri Gottenberg antyder? Hva mener du Jarri?

  • Barentsregionen ble formelt opprettet 11. januar 1993 på norsk initiativ, der utenriksminister og NATO-hauk Thorvald Stoltenberg var sentral. Et av motivene bak opprettingen av Barentsregionen var å bygge opp handelsambandet på tvers av øst-vest-grensen fra den kalde krigen, et annet var å bidra til å svekke de nasjonale grensene før den planlagte EU-utvidingen i 1994. Nasjonene skulle fjernes og i stedet erstattes av regioner. Thorvald Stoltenberg sa ved opprettelsen av Baretsregionen at den skulle bli en kanal mellom ressursike Nordvest-Russland og det ressurshungrige Vest-Europa. Med andre ord en kanal for vestlig storkapital til å plyndre de russiske naturressursene. Det skjedde også i de for russerne vonde nødsårene på 90-tallet under vestens stupfulle nikkedokke Boris Yletzin. Heldigvis kom Putin til makten og satte foten ned da vestlig storkapital ville overta alle rettigheter til russiske petroliumsressurser ved hjelp av svikefulle russiske oligarker. Baretsregionen styres av Baretssekretæriatet som har vært ledet av AP-pampen Rune Rafaelsen helt siden det ble opprettet. Han er nå APs orførerkanidat i Sør-Varanger kommune. Etterfølgeren er Pia Svendsgaard som også er en AP-pamp. Samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, PST, Mossad og CIA har vært avdekket i en rekke enkeltsaker. Støtte til kulturformål er bare en liten del av det Baretssekretæriatet driver med, men kan egne seg fint som røykteppe for annen virksomhet rettet mot Russland. Hensiketen er å fjerne alle hindringer for vestlig storkapitals utnytting av rissiske naturressurser herunder den russiske regeringen med president Putin i spissen.

 4. Hei.
  Eg kan godt tenkje meg at herskarsjikta i andre statar planlegg arbeid for regimeskifte i andre land utan å vedta det som lov i si eiga nasjonalforsamling. Sånn sett er USA noko for seg sjølv. Men hos dei er ikkje denne siste lova noko nytt. Eg trur det var i 1999 at Kongressen vedtok «Silk Road Strategy Act» som nemner 7-8 statar i Asia der USA skal arbeide for å innføre marknadsøkonomi og demokrati.

  • Du har rett. Jeg skrev om “Silk Road Strategy Act” her: Silkeveien. Det sterke ved at USA vedtar lover om regimeskifte når det er et flagrant brudd på FN-pakten er at de viser at de virkelig ser seg som høyt hevet over FN og internasjonal lov. Men det er en sak til også, som de ser ut til å ha glemt i all sin hubris: Når kongressen vedtar at UD skal bruke de NGOene som får støtte av NED (CIA) så brennemerker de dem sjøl som amerikanske agenter.

  • Det er jo interessant å konstatere at Steigan mener at følgende innebærer en plan om regimeskifte i Russland og bryter med FN-pakten og all internasjonalt lovverk:

   1) forbedre demokratiske styringsprinsipper, transparens, politisk ansvarlighet, styre etter loven og anti-korrupsjonstiltak i Den russiske føderasjonen;
   2) styrke de demokratiske institusjonene og de politiske organisasjonene og organisasjonene i sivilsamfunnet i Den russiske føderasjonen;
   3) utvide usensurert internettilgang i Den russiske føderasjonen og
   4) utvide fri og uhindret uavhengige medier av alle slag i Den russiske føderasjonen, inkludert økende kringkastingsaktiviteter støttete av USAs regjering, og hjelpe til med beskyttelse av journalister og sivilsamfunnsaktivister som blir forfulgt på grunn av aktivitet for ytringsfrihet.

   Jo, man kan for så vidt si at Putins regime nå er av en slik karaktér at slike forhold virker truende. Men mener Steigan at dette er umoralsk? Og hvordan kan Steigan mene at dette kommer i strid med FN-pakten og alt internasjonalt lovverk?

   Leser man Steigan og hans ukritiske holdning til Putins Russland kan man jo begynne å lure om Steigan ser på basale menneskerettigheter som et onde. Leser man Folkvords kommentar kan man jo begynne å lure på om han mener det samme.

   Riktignok påpeker også Steigan at det foregår korrupsjon i Russland, men er snar med å tilføye at det var verre under Jeltsin. Det er nå ikke jeg så sikker på, men det blir en mer akademisk diskusjon: Det er fremdeles plenty med korrupsjon i Russland, og Putins maktbase er basert på dette: http://www.reuters.com/investigates/section/comrade-capitalism/

   Samtidig skriver Steigan følgende: «Men det ville vært helt uhørt om Russland eller et annet land krevde å få styre eller påvirke norske myndigheters behandling av denne saka».

   Men er nå dette sant? Det finnes en rekke utenlandske organisasjoner som mener noe om forholdene i Norge. Det være seg Greenpeace, Tranparency International osv. Tilsvarende vil man også kunne finne i USA, og som vi vet har USA fremdeles et forbedringspotensiale innenfor en rekke områder. Få finner slikt problematisk.

   Hvorfor skulle man ikke da kunne utsette Russland for det samme, ikke minst når man vet om så mange uaksptable forhold som de har der på en rekke områder: Forfølgelse og drap på journalister, drap på politikere, et korrupt rettsvesen (hvor i tillegg myndighetene ringer inn domsavsigelsen i viktige saker som under Sovjet-tiden), korrupt ledelse – kleptokrati, en ikke-fungerende opposisjon (i et land med 145 millioner innbyggere), statskontrollert eller Putin-kontrollert TV som pøser ut propaganda etter bestilling fra Kreml osv osv.

   Vedlagt en fersk artikkel fra Ny Tid. Her kan man lese at «Trass i advarsler fikk tsjetsjenske Apti og Umar asylavslag og måtte ut av Norge. Helsingforskomiteen og Memorial sier de to ble torturert og drept av myndighetene i Tsjetsjenia.»
   http://www.nytid.no/torturert-og-drept-etter-a-ha-blitt-nektet-asyl-i-norge/

   Er dette greit? Er dette noe som man ikke bør sette fokus på? Har ikke Russland en lang vei å gå når det gjelder menneskerettigheter? Bør vi bare holde kjeft og tro at Vladimir Putin og Ramzan Kadyrov ordner opp i alt dette – for dette er indre russiske anliggender?

   Steigan Ser seg helt blind på at USA ønsker en storkrig, og legger all sin kritikk mot USA. Men hvor blir det av noen EGENTLIG kritikk av Putins Russland?

 5. Pål,jeg tror ikke det er mulig å fjerne Putin per i dag.Vi,russere,elsker ham.Han er ikke bare en president,han er selveste symbol for russlands uavhengighet innen utenriks og innenrikspoltikk.Han er vår helt,om du vil

  • Zlata, jeg tror du har helt rett. Selv om jeg politisk og strategisk er svært uenig med Putin, forstår jeg godt hvorfor folket i Russland liker ham som leder. Han har et program for å styrke og forsvare Moder Russland, og han oppnår resultater. Den vestlige propagandaen som sammenlikner ham med Hitler er helt på jordet. Enhver som står opp mot USAs kamp for total kontroll får det stempelet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.