NHOs 7 millioner – hvor skal de få maten fra?

9

Det pågår nå en massiv kampanje fra NHO som handler om hvordan kapitalen vil omskape Norge på 25 år. Den går under overskriften «7 millioner», som er det folketallet NHO ser for seg i 2040. Det som måtte finnes av radikale og kritiske krefter burde studere denne planen grundig og rive den i filler, for den kommer til å legge føringer for det norske samfunnet på nær sagt alle områder.

Her vil jeg bare stille følgende spørsmål: Hvor skal 7 millioner mennesker få maten fra?

nho 7 millioner

Grafen til venstre viser jordbruksareal per innbygger i Norge fra 1999 – 2014 (SSB) med en siste søyle basert på en folkemengde på 7 millioner. Der har jeg vært svært forsiktig og antatt at all denne bygginga av boliger, veier og infrastruktur bare vil ta 1,5% av jordbruksarealet. Det er naturligvis altfor lavt, så realiteten vil bli verre. Men grafen viser mitt poeng: Jordbruksarealet per innbygger vil bli kritisk lavt og matvaresikkerheten vil i høyeste grad være i fare.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


9 KOMMENTARER

 1. NHO har ingen tradisjon med å forstå at menneskesamfunnet må ha mat. NHO er næringens handelsorganisasjon som handler mat der det er billig, og kan ikke tenke seg en situasjon der Norge ikke har økonomi å kjøpe alt det som landet trenger for å brødfø sin befolkning. Det er utopia i deres verden. Derfor er det heller ikke aktuelt for dem å sette dette spørsmålet på dagsorden, fordi den norske økonomien vil i NHO sin verden vokse seg inn i himmelen på en evig olje- og gass industri som er uendelig i all evig tid.

  • Det er helt sant. Men denne planen til NHO slår an strenger også hos «urbanister» og andre vestreliberalere som ikke er så opptatt av matproduksjon, for mat kan de jo kjøpe på 7-eleven.

 2. Mjo, hipisterne på Løkka vil fort sulte om 7-11 legger inn årene. Det man må ha i tankene er at byene vokser, og hvordan klan byene best vokse? På NHO-måten uten plan, med Urban Sprawl, eller på en styrt måte, fortetting rundt kollektivknutepunkter og med utbygging av skinnegående elektrisk lokaltrafikk til å folket fram? Med «knutepunktsbyer» der folk har mestepaten av jobbene lokalt, men der det statid vil være mulig å pendle inn til nærneste storby om det trengs, med raske tog (ikke motorveier som eter areal og ødelegger matjord og store områder med støy og stink).

  • For det første tror jeg at denne raske veksten ikke er bærekraftig, verken når det gjelder økologiske forhold eller når det gjelder utviklinga av arbeidslivet. For det andre tror jeg altså ikke at det vil være mat til alle disse menneskene. I den grad NHO i det hele tatt bryr seg om matforsyning, så forestiller de seg at vi kan kjøpe mat med oljepenger. Men oljeinntektene stuper og kappløpet om verdens minkende matjord er knallhardt. En langtidsplan for Norge må derfor legge til grunn mer sjølforsyning, mer landbruk, mer fiskeri. Og dermed redusert vekst av de store byene. De prinsippene du nevner er fine, men jeg mener det er enda viktigere å ta dem i bruk for å gjøre regionale og lokale sentra bærekraftige. I dag bygger man jo drabantbyer til småbyer, og man bygger dem på matjord og med en sånn avstand at folk må ha bil. NHO forestiller seg nok også at kineserne skal fortette å være vår fabrikk, enda Kina helt opplagt har en annen strategi.

 3. Terje Bongard har forklart dette et uttall ganger, men det går ikke inn hos de med makta!

  Dagens økonomi lever sitt eget liv, løsrevet fra virkelighetens ressursregnestykke. Følgende er av Bongard, fra 2011.

  «Innvandrere utgjør nå 12 % av befolkningen. Adresseavisens leder 29.4. ønsker flere mennesker velkommen med en av de vanligste feilvurderingene: Vi trenger flere hender til å skape «verdier». Uansett hva man mener om fargerike fellesskap, solidaritet og medmenneskelighet er det er faktum at alle mennesker er netto forbrukere av begrensede ressurser. Mat, klær, bolig, fiber, vann, plass, energi og arealer forbrukes for at et menneske skal leve. Økosystemene må ikke tømmes, de må leve og omsette seg selv for å lage disse ekte verdiene. Dagens økonomi lever sitt eget liv, løsrevet fra virkelighetens ressursregnestykke.

  Markedsøkonomien er basert på en medfødt positiv følelse, «pengefølelsen», opprinnelig arvet fra lenge før det fantes attraktive byttemidler, da slaktet i treet og veden til vinteren ga overlevelse. Problemet er at menneskelige verdifølelser har kort tidshorisont. Verden har fram til nå i praksis vært uendelig, og vi har derfor ikke arvet bremser som tar opp i seg globale størrelser og grenser. Verdensveggene er kommet svært nær. FNs miljøprogram advarer med større tyngde for hvert år at det går feil vei med verdens natur- og ressursgrunnlag. Jorda er allerede full av folk. I 2050 er det minst 9 milliarder mennesker på jorda. En grønn revolusjon til er ikke mulig. Det er ikke mer brukbart areal igjen på kloden. Det er dessverre ingen løsning å flytte en håndfull eller et titalls millioner mennesker til Norge, det vil knapt merkes på verdens lidelser og fattigdom. Det norske samfunnet vil imidlertid dermed bli en del av lidelsen. Alle «hendene» skal ha mat, hus, klær og fyring om vinteren. Det kan ikke fyres med utgåtte pengedata. Adressas leder henspeiler på at «hendene» vil gi økt kapital, det som av hele det politiske og økonomiske systemet oppfattes som «verdiskaping», men som i virkeligheten er det stikk motsatte. To eksempler:

  – Oppdrettsnæringen produserer mindre mat enn det som tilføres. I tillegg brukes store mengder drivstoff til fôrfiske og transport. Netto bruker oppdrettsnæringa mer ekte verdier, ressurser, enn det som kommer ut. Fordi det produseres kapital, som føles som ekte verdier, slipper næringen unna selv om havet tømmes og økosystemer kan endres for all framtid.

  – Norge vil på få tiår ha tømt oljereserven og omdannet den til pengedata. Oljeformuer og aksjer vil imidlertid forsvinne over natten hvis mat og ressurser blir sjeldent. Da mister 3000 milliarder symbolkroner bytteverdi og styringsevne over arbeidskraft. Hvis strømmen til datamaskinene som pengene er lagret på må brukes til livsnødvendig matproduksjon, helse eller transport, kan noen finne på å trekke ut støpselet og avvikle pengeserveren. Dette kalles i dag for resesjoner: Med stadig kortere mellomrom blir verdens børsmarkeder «nervøse», og pengene blir rett og slett borte. Likevel sitter vi altså i følelsesfella: «Vi kan leve av Pensjonsfondet til evig tid», sa finanskomiteens leder Torgeir Micaelsen på TV før jul. Han innser kanskje ikke alvoret før julemiddagen hans i 2040 blir en harddisk med pengedata fra en skrotet børsserver?

  Det norske samfunnet, forskning, EU og internasjonal kapital gjør sitt ytterste for å omsette klodens ressurser til symbolet penger. All kapital, også Pensjonsfondet, investeres videre i produksjon som bidrar til at forbruket av natur og ressurser øker over hele jorda. Lønnsomhet bygger jo nettopp på forbruk av ressurser, i form av olje, metaller, transport, matproduksjon eller andre varer eller tjenester. Pensjonsfondet bruker derfor opp ekte ressurser som både er pensjonistenes og deres barnebarns mat, hus og klær. Verken gull, kunst eller kapital kan spises eller bos i. Pensjonsfondet bør derfor omdøpes til Pyramidespillfondet.

  Ressursene som trengs til framtidas mat, hus og klær må lagres, resirkuleres og forvaltes slik at de vil være tilgjengelig i framtida. Satsingene på «grønn teknologi» er minimale og overfokuserte. En arbeidsplass i dag innebærer i praksis en fare for etterkommerne, i stedet for å bygge trygghet for framtida.

  Å prissette framtidas ressurser forsøkes nå (Millennium Ecosystem Assessment og The Economics of Ecosystems and Biodiversity, som NINA er med i). Hvor mye er imidlertid havenes økosystemer verdt om 200 år i dagens euro? Et umulig regnestykke. Hvordan skal en regulere den uregulerte, internasjonale kapitalen etter prisen på trygg framtid? Island opplevde hvordan «milliardene» som forsvant i spekulasjon i de islandske bankene var verdiløse. Fisken i havet rundt øya vil alltid ha verdi og gjenskape seg selv fra år til år om den forvaltes med lengre tidshorisont enn neste kvartalsregnskap. Islands fiskeressurser er faktisk mer verdt enn alle verdens bankkonti til sammen.

  Det finnes en logisk sammenheng. Vi har utgitt en populærvitenskapelig bok, «Det biologiske mennesket», som beskriver oss mennesker, og hvorfor denne galskapen kan gå sin gang. Helheten i menneskehistorien innebærer faktisk en mulighet til å skissere bærekraftige, politiske løsninger for store samfunn. Forståelse av at penger ikke er lagrede ressurser er første forutsetning for å åpne mulighetene for stabile løsninger omkring demokrati, produksjon og bærekraft.»

  – Only 60 years of farming left if soil degradation continues
  Read more at http://newsdaily.com/2014/12/only-60-years-of-farming-left-if-soil-degradation-continues/#SWTiZozKsDCrtgfs.99

  Bare disse to ovennevnte referansene river hele denne planen fra NHO i filler. Kineserne og andre kjøper ikke opp Ukrainas svartjord for å brødfø nordmenn i en matknapp fremtid.

  «Det norske samfunnet vil imidlertid dermed bli en del av lidelsen. Alle «hendene» skal ha mat, hus, klær og fyring om vinteren. Det kan ikke fyres med utgåtte pengedata. Adressas leder henspeiler på at «hendene» vil gi økt kapital, det som av hele det politiske og økonomiske systemet oppfattes som «verdiskaping», men som i virkeligheten er det stikk motsatte.»

  Ja, med denne planen fra NHO vil Norge absolutt bli en del av lidelsen! Selv lider jeg allerede stort av den hesligheten som brer seg utover vårt land, det suburbane enebolighelvetet, «tårnet i parken»-helvetet, boksbutikk-helvetet, kjøpesenterhelvetet og stjernearkitekturhelvetet. Samme hvor jeg vender mine øyne er det som å se rett inn i et helvete som får åpenbaringsbokens skildringer til å blekne.

  Som om ikke denne sjelelige hungersnød er nok, legges her også planer for den fysiske hungersnød, først og fremst for våre barn!

   • Artikkelen er av Bongard og du finner den her: http://permaliv.blogspot.no/2013/02/hender-penger-og-verdier.html

    Den bør utvilsomt på trykk igjen hos Steigan.no, i redigert form. Veit Bongard har gått litt lei av å terpe på dette uten respons fra makta, men kontakter du ham vil han nok redigere artikkelen for deg, men denne gangen med brodd mot NHOs planer.

    Dette ville vært fint, da artikkelen nå kun finnes bortgjemt i arkivene på min blogg, hvor altfor få leser den. Den fortjener å løftes fram igjen til et større publikum, og kan bli et viktig bidrag for å underminere planene om 7 millioner innbyggere i Norge, med all den elendighet det vil føre med seg.

    Vil tro Norge er et av verdens mest overbefolkede land ifht. vårt lille dyrkbare areal.

 4. 1. «Uansett hva man mener om fargerike fellesskap,»
  Fargerikt fellesskap er bra, på kloden. Hvis alle kulturer samles i et land blir det vel mer gettoer og konstruerte konflikter, samtidig som det hele blir «svorsk» og ingenting.

  2. «Dagens økonomi lever sitt eget liv, løsrevet fra virkelighetens ressursregnestykke.»
  Dagens økonomi er en pengeøkonomi, der vi fantasi-forveksler penger og virkelige verdier. Det er dette som er nasjoners forunderlige regnskap – som fører til kamp i stedet for samarbeid for å øke reell velstand.

  3. «Problemet er at menneskelige verdifølelser har kort tidshorisont.»
  Det som er problemet er ikke kort tidshorisont, men at vi bruker et økonomisk system der innbyggerene ikke KAN ha lengre tidshorisont. Pengene/byttemidlene synker ( eller øker) i verdi slik at det vi setter til side (sparer) plutselig har halvert seg i verdi. Og lån vi tar opp må (plutselig) betales tilbake med dobbel verdi.
  Så får vi tilstander der alle vil «tjene» på systemet,og vil ha høyest mulig rente på byttemidlene.- Og ikke ser at dette selvfølgelig må betales tilbake av de samme menneskene ,ved høyere priser på alt etterhvert. Og gir økonomiske«kriser» og «gjeld»og alles kamp mot alle. Mens «Faan (bakmennene) slår seg på lårene og ler».

  4. «FNs miljøprogram advarer med større tyngde for hvert år at det går feil vei med verdens natur- og ressursgrunnlag. Jorda er allerede full av folk. I 2050 er det minst 9 milliarder mennesker på jorda. «
  Hvis vi gjør dette til et globalt problem, og holder på et økonomisk system som forveksler fantasi og virkelighet, blir det nok sterkere og sterkere rop etter En verden/En leder. I stedet for at hver nasjon holder orden i eget hus, soverom og hage. Og sørger for plass, grødegjord og matproduksjon tilpasset ønske befolkning på eget område.
  Det er ikke «overbefolkning på jorda», det er eventuelt overbefolkning i den enkelte nasjon ( Men ikke foreløpig). Men dette er den enkelte nasjons ansvar, som fint kan reguleres i hver nasjon. Mange nasjoners frihet og selvkontroll gir en klode med overskudd til å hjelpe hverandre ved f.eks. Naturkatastrofer.

  5. « Vi kan leve av Pensjonsfondet til evig tid», sa finanskomiteens leder»
  Men da er det antagelig tenkt at vi skal leve av andre nasjoners produksjon. Den sterkestes rett. – Eller det landet med sterkest valuta og som spiller på lag med Verdensbanken og dens bakmenn.
  Men en nasjons viktigste marked er eget hjemmemarked.Så kan frie nasjoner bytte et eventuelt overskudd med andre frie nasjoner i vennskapelighet; ikke handelskrig. En nasjons gull er selvfølgelig ledige arbeidskrefter og planer. Ikke gull eller penger, disse har ingen egenverdi.

  6. Den dagen vi ser at det økonomiske pengesystemet ( og dets bakmenn) er Ulven, katten eller selve Faan, er mye av problemet løst. Og spesielt bruk av renter ( utover indeks) på byttemidlene våre. Men da må vi selv slutte å oppføre oss som «jøder». Penger er tall i et regnskap. Renter er tall av tall og gjør at at alle i vår kultur er lært opp til kortsiktige løsninger, alles kamp mot alle, konstruerte motsetninger og til å løpe omkapp med Faan for å tjene en tier. Mye fordi dette systemet gir uforutsigbarhet, utrygghet og lengsel mot å bli fri. Og at vi da glemmer at vi har dannet SAMfunn for å tjene, ikke tjene på, hverandre.
  Et samfunn bør ha planer for utvikling og produksjon , i stadig dialog mellom produsent og forbruker, for å få ned prisene og for å få så mange «arbeidsløse» som mulig, med ønsket materiell velstand. Dvs. Så kort pliktarbeidstid som mulig over tid.
  Vi skal være frie mennesker i frie nasjoner. På en klode som har et så stort mangfold som er naturlig ut fra kultur og rase.
  Men vi må tenke nasjonalt, ikke globalt ( foreløpig) Ting vokser nedenfra og opp, ikke omvendt.
  Men det viktigste er å se forskjell på penger som et (nasjonalt) byttemiddel/verktøy, og ikke som det rentestyrte fantasiproduktet det er i dag.
  – OG: Vi kan ikke ta bakmennene før vi har fjernet fantasien om pengene i vår egen kultur og i oss selv.. Våkner vi selv fra denne fantasien, mister det rentebaserte pengesystemet sin makt i samme øyeblikk.

 5. «Dirt, soil, call it what you want—it’s everywhere we go. It is the root of our existence, supporting our feet, our farms, our cities. This fascinating yet disquieting book finds, however, that we are running out of dirt, and it’s no laughing matter. An engaging natural and cultural history of soil that sweeps from ancient civilizations to modern times, Dirt: The Erosion of Civilizations explores the compelling idea that we are—and have long been—using up Earth’s soil. Once bare of protective vegetation and exposed to wind and rain, cultivated soils erode bit by bit, slowly enough to be ignored in a single lifetime but fast enough over centuries to limit the lifespan of civilizations. A rich mix of history, archaeology and geology, Dirt traces the role of soil use and abuse in the history of Mesopotamia, Ancient Greece, the Roman Empire, China, European colonialism, Central America, and the American push westward. We see how soil has shaped us and we have shaped soil—as society after society has risen, prospered, and plowed through a natural endowment of fertile dirt. David R. Montgomery sees in the recent rise of organic and no-till farming the hope for a new agricultural revolution that might help us avoid the fate of previous civilizations.»

  – Dirt: The Erosion of Civilizations (book): https://www.goodreads.com/book/show/587916.Dirt

  – Video: https://www.youtube.com/watch?v=sQACN-XiqHU#t=170

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.