Sulten i Sentral-Amerika

0
Anders Romelsjö

«Torkan dödar oss”, suckar Olman Funez, en ung honduran. Han åsyftar det Världsbanken kallar ”den värsta torkan under nästan ett halvsekel”. En 60-årig guatemalansk bonde berättar att han ”aldrig sett en kris som denna.” Carlos Román, en nicaraguansk bonde, säger att ”det finns ingenting. Vi äter vad vi kan hitta.”

Artikkel fra Counterpunch av Nick Alexandrov oversatt og kommentert av av Åke W Bergh.

tørke sult

Dessa är män bland de 2,8 miljoner centralamerikaner som ”kämpar för att livnära sig” i regionens ”torkans korridor” – ett torkdrabbat område enligt FN:s World Food Programme delat av Guatemala, El Salvador, Honduras och Nicaragua”. Nicaraguas regering beskriver torkan som den värsta på 32 år. Häromveckan deklarerade Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederation att ”cirka 570 000 människor drabbas av torkan i Honduras”, och att ”familjer säljer sina ägodelar och boskap för att få mat att överleva, medan andra flyttar för att undkomma effekterna av torkan.”

Men livsmedelskrisen i Honduras och Nicaragua är inget nytt fenomen. I båda dessa länder har USA:s politik länge bidragit till att skapa svält bland centralamerikaner. I Honduras är departementet Choluteca i syd en del av denna torkans korridor. Härifrån skrev 1904 den amerikanska konsuln i Tegucigalpa lyriskt om den mångsidiga ”variationen av vegetation”, ”allt från tallar och ekar på höglandet till kokospalmer längs kusten.” De rika skogarna skövlades senare. De minskade från 29 % till 11 % enligt de inventeringar som gjordes under 1960- och 70-talen. Samtidigt ökade betesmarker sin geografiska täckning från 47 % till 64 %.

”Boskapen äter skogen”, förklarade Billie R. DeWalt i Bulletin of the Atomic Scientists för tre årtionden sedan. Antropologen Jefferson Boyer instämde och beskrev hur Cholutecas ranchägare ”hyrde arbetskraft för att hugga och bränna träd och undervegetation för att anlägga gräsmarker”. ”Honduras omvandlas till en stor betesmark för nötkreatur avsedda för export”, beskrev DeWalt den utvecklingslinje som var Washingtons utarbetade mål. Robert G. Williams noterade att Kennedys Framstegsallians gynnade Centralamerikas köttexport, och hur Världsbanken, AID, och Interamerikanska utvecklingsbanken alla uppmuntrade ”beef” som ett pragmatiskt och snabbt sätt att nå exportledd tillväxt.

Det är bråttom. FN gör i den viktiga rapporten ”Human Development 2013″ bedömningen att utan samordnade globala insatser mot klimat- och miljöförstöringen kommer antalet extremt fattiga i världen öka till 3 biljoner år 2050 från 1,2 miljoner nu (enligt Världsbanken, 50 % högre beräkning finns). En jämnare fördelning av jordens tillgångar i demokratisk anda är viktigare än ökad tillväxtAtt kontrollen över jordens resurser och ekonomin inte är satt under demokratisk kontroll utan sköts av en liten, liten grupp utan insyn och utan fokus på behoven hos mänskligheten ska inte längre tolereras

Men kapitalismens ersättande med ett globalt demokratiskt socialistiskt ekonomiskt system för dagen inte har stöd av en majoritet. Men man måste kritisera andra debattörer, och experter, som inte tycks se kapitalismens roll i sammanhanget. Som samarbetsinriktad vänsterman glädjer jag mig åt deras engagemang och strävar efter samverkan på gemensam plattform. .

Folk mer positiva till socialism, trots allt förtal.
– I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall) menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ”a new economic system” behövdes. Felmarginalen var 2,2-3,5 %.
En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
– 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism
-I en befolkningsrepresentativ undersökning 2012 uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html). Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

 

Fra jinge.se

Forrige artikkelNoen er likere enn andre
Neste artikkelKlassekampens valgkamp for Støre