USAs og Saudi Arabias oljekrig rammer Russland – og Norge

13

Siden juni har oljeprisen på verdensmarkedet falt fra 114$ per fat til ca. 90$ per fat. Og det har skjedd etter at oljeprisen nærmest hadde bitt seg fast i området rundt 110$. Hvorfor dette plutselige prisfallet? Tyske Wirtschafts Nachrichten sier at det er USA som har presset Saudi Arabia til å dumpe olje på markedet for å ramme Russland. Og Russland rammes utvilsomt. Men dette er høyt spill, for det rammer alle oljeprodusenter. Med en så lav pris er nesten alle nye oljeprosjekter i Nordsjøen ulønnsomme.

oljepriskrig

Økonomisk krigføring

Oljevåpenet er godt kjent i internasjonal politikk. I 1973 var det Vesten, deriblant USA, som fikk smake denne medisinen da OPEC-landene satte opp oljeprisen.

Denne gangen er det USA sjøl som svinger oljevåpenet, gjennom sine lakeier i det saudiarabiske oljediktaturet. Som verdens største oljeprodusent har Saudi Arabia absolutt evnen til å dumpe oljeprisen. Og det er ingen tvil om at dette vil ramme Russland, som er helt avhengig av sine store inntekter fra olje- og gasseksport.

USA vil tvinge Putin i kne med lav oljepris, skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten, og fortsetter:

Under press fra USA har Saudi Arabia utvidet sin oljeproduksjon massivt. Dette har på en avgjørende måte bidratt til at oljeprisen siden juni har falt med rundt 20%. Prisfallet skader først og fremst Russland, som får mesteparten av sine statsinntekter fra olje- og gassekspoert. Hvis Saudi Arabia skulle fortsette denne oljekrigen, står Putin for første gang overfor faren for et markant statlig underskudd.

Tveegget sverd

Den amerikanske ledelsen har gang på gang demonstrert at den ikke har tatt sine klassiske studier på alvor. Særlig har presidentene Clinton, Bush og Obama forsømt seg når det gjelder å studere den tyske militærteoretikeren Carl von Clausewitz og den kinesiske Sun Tzu.

von Clausewitz skrev i sitt hovedverk «Vom Kriege» (Om krigen):

“Ingen starter en krig – eller: ingen med vettet i behold burde gjøre det – uten først å ha en klar mening om hva han ønsker å oppnå med krigen og hvordan han ønsker å føre den.”

I Krigskunsten av Sun Tzu kunne de ha lest om at krig er et nødvendig onde, som helst bør unngås. De kunne ha lest hans teser om at ingen land vil tjene på langvarig krig, så kunne de kanskje ha skjønt at den endeløse krigen som Bush junior startet og Barack Obama har fortsatt, ikke bare er anti-human og forbrytersk, men også strategisk latterlig, som Sun Tzu ville ha sagt.

Obama og hans administrasjon må ha svært uklare og dårlig underbygde tanker om både hva de vil oppnå og hvordan de har tenkt å føre denne krigen. Det er nemlig slik at et så stort fall i oljeprisen ikke bare rammer Russland, men naturligvis alle oljeprodusenter, deriblant Norge.

Under marginalkostnader for de fleste nye felt

I øyeblikket (12.10.2014) har Saudi Arabia lykkes i å presse oljeprisen ned i 90$ per fat. Men som Financial Times skrev i mai 2013, så er nå marginalkostnaden for amerikansk skiferolje, dette oljeeventyret som i følge Obama skal gjøre USA sjølforsynt med olje, på 104,50$ per fat. Den lave oljeprisen som USA via Saudi Arabia har manipulert fram, gjør altså USAs egen skiferoljeproduksjon enda mer ulønnsom enn den allerede var. Så Obamas økonomiske krigsiver rammer også Obamas flaggskip, utviklinga av skiferolje. Sju av OPECs medlemsland trenger en oljepris på over 110$ per fat for å få budsjettene sine til å gå i hop.

Selv Saudi Arabia, som har relative lave kostnader på feltene, har pådratt seg store budsjettkostnader, dels for å holde sosial uro i sjakk og dels for å dekke store utbyggingsprosjekter. Det betyr at landets budsjettmessige oljeprisbehov ligger rundt 100$. Saudenes økonomiske krig mot Russland på vegne av USA er dermed ironisk nok også i ferd med å ramme oljediktaturet selv.

Likevel sier sjefen for Saudi Arabias sentrum for strategisk oljepolitikk, Rashid Abanmy, at landet er klart for å presse oljeprisen ned i 50–60 dollar par fat. Det er kroken på døra for alt som er av nyinvestering i verdens oljeindustri. Hva slags feltherrer er det som kaster verden ut i en økonomisk krigføring som rammer dem sjøl?

Dramatisk for Statoil og Nordsjøen

De siste fire årene har Statoil solgt andeler i olje- og gassfelter for 110 millarder kroner. Statoilsjef Helge Lund begrunner salgene med at inntjening på investert kapital ikke er høy nok til at selskapet kan fortsette å utvikle dem. Dette er skriften på veggen for hele bransjen. Men norske politikere er ikke i stand til å lese skriften.

10. oktober 2014 meldte Upstream at Statoil jobber med nye drastiske kutt. Da har de varslede kuttene i løpet av kort tid bare i Statoil kommet opp i 2.000.

«Statoil legger så godt som alle nye prosjekter på den norske sokkelen på is, bortsett fra Johan Sverdrup og de pågående utbyggingene på Aasta Hansteen- og Gina Krog-feltene,» skrev Upstream.

Dette rammer først prosjektering, altså for en stor grad ingeniører, og dernest vil det spre seg bakover og utover i oljenæringa. Folk som nå etter hvert vil få oppsigelsesbrev i posten kan altså sende en varm tanke til fredsprisvinner Obama for at han er så elskverdig å gjøre en vanskelig situasjon enda verre.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. Verden er, dessverre, ikke alltid slik vi tror eller blir fortalt. Takker for nok en instruktiv artikkel.

 2. Dette vil nok rokke ved den russiske økonomien + vår egen. Hva kommer russerne til å gjøre? Russland har vert ute ei vinternatt før og overlevd. Det gjør de sikkert denne gangen også. De har allerede forstått at de må satse på selvforsyning. Da jeg besøkte Russland for fire år siden ble jeg overrasket. Ja faktisk forskrekket. Var ved flere anledninger med mitt vertskap å handlet inn. Hva så jeg? Jo hyller fulle av importerte varer. Det meste av dette var varer de produserte selv før. Selv norske tannbørster hadde de! Russerne er et te drikkende folk. Russisk te er en god te. Men nå hadde de bare Liptons te på butikken. Massearbeidsledigheten de sliter med har uten tvil mesteparten av sin årsak i dette. Det de antakelig nå vil gjøre er å re starte bedrifter både innen industri og landbruk. Dette vil ta litt tid så klart, men det kommer. I alle fall har de lært ei lekse. Å basere sin økonomi på ensidig eksport av olje og gass er en farlig praksis. Vi har jo ved flere anledninger sett hva ensidighet har gjort med norske småsteder.
  Kapitalismen har herjet i Russland slik den gjør i resten av Europa. For å få til en vending mot selvforsyning trengs en sterk stat. Det har de. (med alle sine utvekster!)

 3. Jeg tror at når det USA foretar seg er tilsynelatende rein idioti, slik det kan framstå for mange når landet for eksempel tillater allierte Tyrkia å støtte IS samtidig som IS bombes, så er det fordi man ikke helt har forstått hva det er USA forsøker å oppnå. Det er ikke alltid USA får det til, men rein idioti mener jeg vi kan se bort fra som forklaring, både i det tilfellet jeg nevner, og det du peker på her.

  For meg er det rimelig opplagt at oljeprisdumpinga nå ikke vil ha samme effekt på Russland i dag som det hadde på Sovjetunionen i 1986. At Russland får resesjon, klart. Men med fraværet av en organisert opposisjon med et snev av folkelig appell, med langvarige budsjettoverskudd og dermed reserver å tære på, og omfattende økonomiske forbindelser til Kina, som jo tjener mest av alle på lav oljepris, finns det ingen realisme i at Russland skal kollapse politisk. En så lav oljepris kan derimot bli politisk fatalt i Venezuela, hvor det finns en organisert opposisjon, som i utgangspunktet har støtte fra rundt 40 prosent av befolkninga. Ettersom Venezuela trolig har de nest største utvinnbare oljereservene i verden (jeg regner da mesteparten av Canadas oljesand som ikke reelt utvinnbar), er det ikke en liten pris. At det vil bli et knallhardt slag mot venstretrenden i hele Latin-Amerika er omtrent like viktig.

  Samtidig vil det også gjøre situasjonen vanskeligere i Iran. Det vil neppe skape revolusjon der, slik det potensielt kan i Venezuela (kontrarevolusjon, snakker vi selvsagt om), men det kan gjøre det vanskelig for Iran å opprettholde en offensiv linje med støtte til Assadregimet i Syria og den valgte regjeringa i Irak. Et Iran som er økonomisk helt på felgen, vil ha vanskeligere for å stå imot den saudi-vestlige offensiven i Irak og Syria som pågår nå i form av den, bare tilsynelatende selvmotsigende, strategien med å kombinere væpning og bombing av IS.

  • Jeg er enig med deg i at det er en logikk i galskapen, som Hamlet sikkert ville ha sagt. Og ikke minst er jeg enig i at dette er veldig farlig for Venezuela. Jeg tror ikke det er så farlig for Iran. Iran er ikke mer desperat enn at landet har lovt å ikke svikte Russland. Iran har også gode avtaler med Kina.
   Men det er farlig for Saudi Arabia. Det ulmer i landet, og det trenger en høy oljepris for å balansere budsjettene. Og de kan fort få sitt eget IS internt, noe saudene er livredde for.
   Ja, USA er uhyre farlig, og de har planlagt opprør i Russland, både streiker og fargerevolusjon. Putin kommer til å forby en del CIA-NGOer for å være forberedt.

 4. Hei Pål,
  Alltid noen nye vinklinger, og det er bra. Men, en lavere oljepris kan også gi stimulans til alle andre land i verden, og det er tross alt de fleste. At resten av verden skal betale denne «skatten» til steinrike oljeland er heller ikke av det gode. Om USAs egen skiferolje blir ulønnsom kan det spare miljøet på sikt. Og, er vi egentlig for oljeutvikling i Barentshavet? Minner om at et selskap som Shell har trukket seg helt ut av arktiske strøk grunnet for høy risiko.

 5. Hei Pål

  Setter svært stor pris på siden din. Jeg ser frem til hver ny artikkel du kommer med, spesielt utenriks.

  Må bare påpeke en ting fra denne artikkelen.

  Sitat:

  I Krigskunsten av Sun Tzu kunne de ha lest om at krig er et nødvendig onde,
  som helst bør unngås. De kunne ha lest hans teser om at ingen land vil tjene på langvarig krig,
  så kunne de kanskje ha skjønt at den endeløse krigen som Bush junior startet og Barack Obama har fortsatt,
  ikke bare er anti-human og forbrytersk, men også strategisk latterlig, som Sun Tzu ville ha sagt.

  Obama og hans administrasjon må ha svært uklare og dårlig underbygde tanker om både hva de vil oppnå
  og hvordan de har tenkt å føre denne krigen. Det er nemlig slik at et så stort fall i oljeprisen
  ikke bare rammer Russland, men naturligvis alle oljeprodusenter, deriblant Norge.

  Sitat slutt:

  Problemet med det du skriver her er at du fremstiller ledelsen i USA som dum og uvitende (når det gjelder kunnskap om krigføring).
  Slik jeg ser det ønsker ledelsen i USA nettopp å støtte dette virkelighetsbildet, heller enn å bli tvunget
  til å innrømme løgn. Dick Cheney for eksempel var ingen idiot, men en kynisk og hensynsløs leder
  som klarte å berike seg selv, og sine nærmeste, på bekostning av nasjonen USA (Irak krigen).
  Obama skjønner nok at han ikke skaper fred og mindre terror ved å bombe syria og pakistan,
  men det er jo ikke fred som er hans agenda. Man kan si at ledelsen i USA er dum og uvitende (krigføring), men bare dersom
  man tillegger dem en agenda de etter all sannsynlighet ikke har.

  Altfor mange tror kriger blir startet på uvitenhet, og ikke løgn og bedrag. Folk diskuterer målet med krigen, men det er krigen som ofte er målet.
  Mange klarer ikke ta dette inn over seg, fordi deres virkelighetsbilde ikke tillater at en sivilisert stat kan gjøre slike barbariske handlinger.
  Og slik ble det idioti, istedenfor løgn og bedrag (som det egentlig er).

  Ellers en bra artikkel som alltid. Gleder meg til neste

  Mvh
  Bjarte

  • Takk for kommentarer og kritikk.
   Klart det finnes en metode i galskapen, som Hamlet ville ha sagt. Men det at USA faktisk har klart å tape minst tre kriger mot svært underlegne fiender handler også om den formen for dumhet som teknologisk og militær overlegenhet ofte fører med seg.
   I dette tilfellet utløser de en økonomisk krig som Russland har ganske gode muligheter for å takle, men som vil drive USAs motstandere sammen i ulike former for allianse som strategisk vil svekke USA.
   Jeg synes det er grunn til å forakte den typen hybris som dette er uttrykk for. Det demonstrerer en supermakt i forfall.
   Derimot er jeg imponert over USAs evne til psykologisk krigføring: fargerevolusjoner, maidan, hele pakka. Alle de smarte grepene som gjør at ikke en gang den såkalte venstresida sa et pip da kanskje så mange som 100 folk ble brent og slått i hjel i Fagforeningenes hus i Odessa.

 6. Jeg er uenig i utgangspunktet. Det som foregår, mener jeg, er først og fremst en priskrig initiert av Saudi Arabia, og delvis resten av OPEC. Formålet er å utkonkurrere kommende konkurrenter, som siferolje i USA, tjæresand i Canada, og grønn energi + atomkraft i Europa og Japan. Det ebtyr at prisen vil holdes lav ganske lenge. Lenge nok til å drepe mye av de nye utbyggingene i Nord amerika, og lenge nok til å bremse utviklingen av grønne alternativer. Atomkraft vil kanskje ikke påvirkes like mye, men det gjenstår å se.

  Forøvrig er ikke dette noen katastrofe for Norge, heller tvert i mot. En svakere kronekurs og negativ lønnsvekst blant ingeniører er den beste næringspolitikk Norge kan ha! Det vil gjøre underverker for all annen industri. Dette er et nesten like godt næringspolitisk tiltak som å bygge ned oljeindustrien, og definitivt mye bedre enn regjeringens tåpelige skattepolitikk (men det blir nok sistnevnte som for æren for den kommende næringsutviklingen!).

  Når det gjelder Venezuela, så tror jeg ikke et eventuelt fall for Maduro vil være noe særlig hardt slag for den latinamerikanske venstresiden. Chavez kunne komme unna med mye rart, kanskje først og fremst fordi han så tydelig var det minste ondet i det Venezuelanske politiske landskap. Men det er ikke Maduro. Han er i ferd med å kjøre landet inn i regelrett vanstyre – et vanstyre som i seg selv vil diskreditere den latinamerikanske venstresida. Kanskje er det like greit å la han gå, og heller rette oppmerksomheten mot virkelige stjerner, som Evo Morales?

  • Du er uenig i utgangspunktet. Tja, nå er det jo ikke jeg som påstår at denne priskrigen er initiert av USA og Saudi Arabia. Det er blant annet Deutsche Wirtschafts Nacrichten. Economic Times skriver det samme: «But have no doubt, this price falloff serves US and Saudi strategic interests and it harms Russia and Iran.»
   Og det er sterk splitt innen OPEC om denne politikken, så jeg vet ikke hvor du har det med OPECs deltakelse fra.
   Det er i prinsippet ikke noen katastrofe for Norge, for vi burde for lenge siden ha kuttet subsidiene til oljeleting til sjøs. Men det kommer til å ramme Stavanger og oljeingeniørene hardt. Og det slår beina under den politikken både de rødgrønne og de blå har ført og fører.

   • Hvis Saudi inngår en priskrig, så vil resten av OPEC følge. Saudi vil uansett klare å presse prisen end i 50-60 doallr på egenhånd, og da må du regne med at resten av OPEC vil sikre seg sin del av kaka også, og dermed bidra til produksjonsøkning. Og hvis Saudi er tilstrekkelig bekymret over økende tilbud i hydrokarbon/energimarkedene, så kan de altså agere på egenhånd for å presse den gryende konkurransen ut. Jeg mener allikevel det gir mening å snakke om OPEC, fordi dette helt sikkert er drøftet internt i OPEC, og fordi de andre landene altså følger Saudi, selv omd et muligens er en beslutning tatt av førstnevnte alene.

    Jeg tror ikke amerikanerne har en finger med i spillet her. Årsaken er den prestisje de har satt i sine egne prosjekter, og hvordan disse nå vil tape MYE penger. I hvertfall dersom dette trekker ut i tid.

    Jeg tror også du overvurderer amerikanernes makt her. Jeg tror ikke Obama kan ringe til Kong Abdullah og be ham om å dumpe prisen. Uansett, er det amerikanerne som har ymtet frempå om dette, så vil de også stoppe det i tide til å redde sine egne prosjekter. Dvs ganske snart. Er dette noe Saudi gjør for å demme opp for konkurranse, vil de fortsette til de når målet: Islegging av store investeringer i ny kapasitet, og betydelig økonomisk skade på eksisterende produsenter som amerikansk skiferolje og eventuelt europeisk grønn kraft.

    Og ja da, dette svir hardt for Putin, Venezuela, og Iran også. Et plaster på såret for USA. Mens Kineserne (og Inderne) ler hele vegen til banken.

 7. Tror europa har alt å tape på en slik energikrig iogmed at dette sansynligvis sementerer Putin til å virkelig snu seg mot øst. Langsiktige avtaler i yuan /rubler med Kina?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.