Utryddes fattigdommen?

0

Vi er første generasjon i menneskehetens historie som kan avskaffe all ekstrem fattigdom, sier FN. Tidligere SV-leder Erik Solheim sier til NRK at «dette er en realitet». Stemmer det? Er verden virkelig på vei til å utrydde ekstrem fattigdom?

fattigdom

Viktige framganger

I juli 2014 la FN fram sin foreløpige status om hvordan det går med å oppfylle tusenårsmålene. NRK skriver at «Den nye rapporten viser at det er gjort store framskritt på alle punkter, men at de fleste målene likevel ikke vil bli nådd.»

Erik Solheim, som nå har avansert til sjef for OECDs utviklingskomité, uttaler seg langt mer optimistisk.

– En av de rare misforståelsene som mange mennesker har er at verden går fra vondt til verre. I virkeligheten går verden i veldig raske skritt i positiv retning.

Og rett skal være rett, det har skjedd mye positivt. Den ekstreme fattigdommen er blitt redusert, spedbarndødeligheten er kraftig redusert og langt flere barn får grunnskoleutdanning.

Men bildet er ikke entydig

Reduksjonen av den ekstreme fattigdommen virker imponerende, men som Solheim også er inne på, så har det aller meste av dette skjedd i Kina. I Kina er over 600 millioner mennesker løftet ut av fattigdommen. Ser man bort fra Kinas bidrag er den ekstreme fattigdommen bare redusert med 10%.

Og sjøl om den ekstreme fattigdommen er redusert, så er ulikhetene blitt mye større:

 • De rike lands, som omfatter ca. en milliard mennesker står for 76% av verdens BNP.
 • Lavinntektslanda, 2,4 milliarder mennesker, står for bare 3,3% av verdens BNP.
 • 85 multimilliardærer eier like mye som den fattigste halvparten av verden.

En utarbeidet av finansbanken Credit Suisse, utdyper dette bildet. De rike blir rikere på menneskehetens bekostning. Og de ultrarike er så rike at det er vanskelig å forestille seg.

0,7 % av menneskeheten eier 41% av all verdens formue. Disse rikingene utgjør totalt 32 millioner mennesker.Credit Suisse har analysert denne gruppa mer detaljert, og det gir noen ekstra dimensjoner til det hele.

Menneskeheten  7 100 000 000
1 til 50 mill $  31 400 000
50 til 100 mill $  64 800
100 til 500 mill $  30 800
Over 500 mill $  3 100

De superultrarike 3100 individene utgjør 0,00004% av menneskeheten, men kontrollerer en større andel av jordas kapital enn noen overklasse før dem.

fordeling av verdens rikdommer

Framgangen har stoppet opp

Det som er et svært alvorlig varselsignal er at den framgangen som FN helt riktig rapporterer om,  for en stor del er stoppet opp etter finanskrisa. I første omgang i form av at fattigdommen og massearbeidsløsheten er komme tilbake i de rike landa.

 • Femti millioner fattige i USA balanserer på randen av sult, og middelklassen utarmes.
 • 28 millioner arbeidsløse i EU, Spania har like mange arbeidsløse som Tyskland hadde i 1933.
 • Stagnasjon og nedgang i BNP i viktige land. Italia, verdens 10. største økonomi har fallende BNP siste ti år. EU-sonen er i den lengste depresjonen noensinne, lenger enn på trettitallet.
 • I tillegg kommer at de landa som hadde en veldig sterk vekst på nittitallet og første tiåret på 2000-tallet ikke har det lenger.
 • Brasil som har gjort svært mye for å redusere fattigdom går fra vekst til økonomisk krise
 • India fortsetter å vokse, men veksten er halvert og landet har både energikrise og en svært dårlig infratruktur (vann, energi, elektrisitet).

Mens Kina har løftet 600 millioner ut av ekstrem fattigdom, har India bare løftet 35 millioner, og en tredel av verdens fattige bor nå i India, og det er lite som tyder på at det gjøres noe for dem.

 • Egypt, som hadde 7% årlig vekst, er nå i djup økonomisk krise og fattigdommen øker.
 • Libya, som var nr. 55 på FNs liste over human development, ble ødelagt av Norge og NATO i 2011, og er nå et Mad Max-samfunn av et væpnet kaos.
 • Nigeria, som med sine 175 millioner er verdens 7. mest folkerike land, har opplevd en økning i absolutt fattigdom fra 55% til 60% fra 2010.  Og landet trues nå av borgerkrig gjennom aksjonene til jihadistene i Boko Haram.

Fattigdommen er kjommet tilbake i Europa

I en ny rapport fra Oxfam blir det vist at 3,5 millioner unge mennesker nå lever i fattigdom i Storbritannia, og eksperter mener at tallet vil øke til 5 millioner fram til 2020. 300.000 mennesker i Storbritannia er nå avhengige av mat fra food banks for å overleve. Så sulten er tilbake igjen i Europa. The British Medical Journal har avslørt at feilernæring er nesten doblet i England i løpet av fem år. De sier at dette er en helsemessig unntakstilstand.

Lederen for britiske Redd barna, Justin Forsyth, sier til The Guardian at: «Vår politiske klasse går som søvngjnegere inn i den største barnefattigdommen vi har hatt siden målingene begynte, samtidig som de lover å utrydde den fullstendig.»

Oppsummert:

Det er blitt færre ekstremt fattige, og den aller viktigste grunnen til det er Kina.
Men reduksjonen i fattigdom trues av mange faktorer, og i mange land øker fattigdommen igjen. Den økonomiske krisa har bitt seg fast, og det er ingen utsikter til at veksten kjommer tilbake i dette tiåret, kanskje heller ikke i det neste. Sulten er rett rundt hjørnet i land som Italia, Hellas, Spania, Storbritannia og USA.
Og forskjellen mellom de ekstremt rike og resten av verden er verre enn noen gang.

 

Forrige artikkelBløffmakere hisser til krig
Neste artikkelJohn Fredriksen går rundt sanksjonene med kjempeavtale
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).