Terrortrusselen – bløff eller alvor?

35

24. juli 2014 gikk Benedicte Bjørnland, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste ut med følgende advarsel til det norske folk: «PST mottok nylig informasjon om at personer med tilknytning til en ekstrem islamistisk gruppe i Syria kan ha til hensikt å gjennomføre en terrorhandling i Norge.» Og i løpet av kort tid var væpnet politi på plass i en grad som er ukjent i Norge. Er trusselen reell, eller er det et påskudd for å teste beredskapen?

western jihadists

Syner ikke kortene

PST har ikke lagt fram noen data som underbygger varselet, men har sagt at de sitter med informasjon som er «uspesifikk og lite konkret, men samtidig troverdig». Det blir dermed totalt umulig for en utenforstående å vurdere innholdet i varselet. Nasjonen er satt i beredskap på et svært uklart grunnlag og der det hele til slutt koker ned til hva du velger å tro på. Bjørnland og minister Anundsen sier: Stol på oss, og forutsetter at vi gjør det.

Terrorister finnes – og de er stort sett «våre» allierte

PST peker på Syria og viser til at eventuelle terrorister har tilknytning til ei ekstrem islamistisk gruppe i Syria. Det er ikke usannsynlig. Gruppa IS (Islamic State, eller Islamic State of Iraq and the Levant) er den dominerende islamistgruppa i Syria og Irak. IS har mye våpen og penger og er kjent for å være ekstremt brutal. Det er også kjent at nordmenn har vært og er med i IS-styrkene. Denne gruppa har som erklært mål å opprette kalifatet hvor det måte ønske, og er fullstendig troende til å gjennomføre angrep som rammer så mange sivile som mulig. Det var sannsynligvis denne gruppa som brukte giftgassen sarin i Syria som en falsk flagg-aksjon for å utløse et vestlig angrep på Syria. Så de har vist før at menneskeliv ikke betyr noe for dem. Så hvorfor skulle de ikke bombe oss «vantro» i Norge?

Men det PST og mediene underslår er at IS er skapt, finansiert og væpnet av Vesten. Som den sterkeste gruppa som fører en blodig krig for å ødelegge Syria er IS de facto alliert med USA og NATO, og dermed også med Norge. Akkurat som vi var allierte med de ekstreme jihadistene i Libya og norske bombefly bombet det landet i stykker og dermed ryddet veien for den jihadistiske militsen, bidrar Vesten til det samme i Syria.

Det er altså «våre» allierte som nå, i følge PST, skal ha truet oss med en terroraksjon. Det er helt parallelt til hvordan USA skapte al-Qaida og Pakistan skapte Taliban. FBI skal også ha betalt folk for å begå terrorhandlinger. Man skaper et hensynsløst monster basert på en forkvaklet og ekstrem islamism, og så – surprise, surprise – vender de seg mot oss.

Mediene totalt servile

Hvis det er sånn at norske (eller andre) Syria-farere som har fått opplæring av jihadistene i Syria nå utgjør en seriøs trussel mot det norske samfunnet, hvorfor setter ikke da mediene et kritisk søkelys på hele den norske Syria-politikken?

Da NATO bestemte seg for å utplassere Patriot-raketter på grensa til Syria uttalte daværende forsvarminister Espen Barth Eide: – Vi er svært positive til det. 9. desember 2012 uttalte samme Eide at Norge nå anser den syriske opposisjonsgruppa Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket. Dette er jo det samme som en krigserklæring mot den FN-anerkjente regjeringa i Damaskus. Den rødgrønne regjeringa videreførte med dette det den begynte med i Libya.

Norske medier har med svært få unntak enten vært heiagjeng eller har passivt godtatt denne politikken. Og sjøl overfor en eventuell trussel om et alvorlig terroranslag fra syriske jihadister mot Norge klarer norske medier å se dette i sammenheng våre alliertes, og dermed Norges, politikk i Syria.

Faktum er at gjennom sin støtte til jihadistene i Syria har Vesten med USA i spissen bidratt aktiv til å skape en videregående utdanningsinstitusjon i internasjonal terror. Det er nå angivelig 11.000 utenlandske krigere i Syria, i følge Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (PDF). Mer enn en fjerdepart av disse kommer fra vestlige land som Norge, Sverige, Storbritannia, Frankrike, Belgia og Australia.

Gjør det samme i Ukraina

Gjennom sin støtte til det fokerettsstridige statskuppet i Ukraina 22. mars 2014 og sin støtte til Kiev-juntaens hensynsløse krig mot sitt eget folk, har Vesten nok en gang skapt rom for fascistiske terrorgrupper. Ukrainske fascister og nazister samarbeider med NATO og USA. De er en integrert del av regjerings- og voldsapparetet i Kiev, og de har til og med opprettet en egen bataljon som rekrutterer hvite nazister fra hele Europa.

Så mens de fanatiske islamistene har sin terrorskole i Syria, har de hvite nazistene sin egen videregående utdanning i drap og terror gjennom Azov-bataljonen i Ukraina. Der lærer de å hate og drepe og blir profesjonelle terrorister. Og en dag kommer de også hjem.

Krigspolitikk avler terror

Det kan som sagt godt hende at terrortusselen er reell, sjøl om vi ikke har fått noen dokumentasjon på den. Men i så fall er den et produkt av en feilslått politikk som både den forrige og den nåværende regjeringa har stått bak. Norges krigspolitikk og samarbeid med ekstremistiske grupper avler terror. Kan det være så vanskelig å forstå?

Et langt skritt mot politistaten

Men enten trusselen er reell eller en bløff så har regjeringa tatt et langt skritt i retning av politistaten. Det har vært et dogme i norsk politikk at militære styrker ikke skal operere innenriks i fredstid. Politiet skal ta seg av politioppgaver. Den eneste norske justisministeren som fram til nå har brutt dette dogmet er Vidun Quisling,som sendte et gardekompani og firemarinefartøyer mot fagorganiserte på Menstad i 1931. (Riktignok var AP-regjeringa på nippet til å sende et geværkompani mot demonstranter i Alta i 1979, men ble reddet i siste lite.)

Etter 22. juli 2011 ble det snakket mye om kjærlighet og åpenhet, men den konklusjonen som står igjen er at vi vil få en støre grad av militarisering av politiet og at grensene mellom politi og militære styrker vil bli revet ned. Og det skjedde på et blunk etter at PST slapp terrortrusselen. Plutselig ble det i politisjefens makt å innkalle militære styrker. Og knapt noen protesterte. (Dette har jeg skrevet om i bloggen Kjærlighetsministeriet, som dessverre ikke er blitt mindre aktuell i dag.)

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


35 KOMMENTARER

 1. Nynazister heiser flagg på Galdhøpiggen, de gjør ikke noe ulovlig i følge politiet. Daværende PST-sjef uttalte jo i sin tid at det massemorderen fra Utøya skreiv på nettet før han ble aktiv terrorist var «moderat». Alle vi som etter Lundkommisjonen har hatt den tvilsomme fornøyelse av å lese hva sikkerhetspolitiet skrev om oss bør i det minste ikke være i tvil om at sikkerhetspolitiet har en politisk agenda. Ha ingen illusjoner, de ønsker rett og slett en politistat. Det er nok forsatt mange der i gården som er enige i at Breivik hadde mye rett i sine forkvaklede anlyser av at muslimene tar over makta i vesten, sjøl om «han gikk for langt med sitt massemord». De ønsker at de må få anledning til å internere folk på mistanke for handlinger politiet tror de kan komme til å gjøre i framtida. Politistatens metoder har dessverre flere tilhengere blandt folk flest enn vi liker å tro. Også utenfor de tradisjonelle høgrebationene i sikkerhetspoliti og militærapparat. Jeg hører stadig folk si høgt og tydelig i full offentlghet at særlig muslimer i utgangspunktet må betraktes som farlige forbrytere og behandles der etter. Disse synspunktene dels av langt flere enn de som skriver kommentarer på nettet.
  Nå er det muslimene som er utpekt som de farlige, men hvor lenge går det før havnearbeiderne i Tromsø blir stempla som trusler mot statens sikkerhet?
  For de som fortsatt har illusjoner, nok en gang les Lundkommisjonens rapport og ikke minst innholdet i mange av de mappene som er offentliggjort i Norge. Da bør du ikke bli mye overraska over Snowdens avsløringer eller PST sin oppførsel nå om dagen.

  • Muslimene er naturligvis ikke farlige, men jihadistene, og dermed Syria-farerne er det. IS har som erklært mål å ødelegge vestlige samfunn. Og de lærer opp folk i terror. (Finansiert av USA, Saudi-Arabie mfl.) Og nazistene har til nå vært nokså dårlig organisert. men nå har de nazister i regjering og hær i Ukraina (Fiansiert av USA.) Så da blir nok de proffere også. Og så har eliten skaffet seg et påskudd til å innføre politistaten. Et slags Kinder-egg?

   • IS repr ekte isl.-ref «det treffer meg i hjertet»(«norske» muslr til Afp ang IS-kampen i Levanten)Naive og provinsielle Oslo-folk er sannelig «Mor godhjerta».

     • Nå skjønte jeg det. Aftenposten har gravd fram noen wannabe-jihadister som synes det IS driver med er flotte greier. Lurer på om de folka er såpass orientert at de vet at IS blir støtta, ihvertfall indirekte, av «den store satan» USA. Det er ikke sikkert Aftenposten har lett opp de kvasseste verktøyene i skrinet.

   • Produksjonen av tradisjonell råolje har gått ned siden 2005. Det er blitt fire ganger så dyrt å finne og utvikle ett fat olje nå som for ti år siden. Verden bruker 33 milliarder fat olje i året, men finner bare mellom 10 og 20 milliarder fat. For å opprettholde dagens forbruk må det finnes et Saudi-Arabia hvert tredje år. Det skjer ikke. Skiferolje og -gass er en hype. Ingen av selskapene som driver det har tjent penger på det ennå og fallraten er katastrofal. Oljeanalytikere mener at denne bobla når toppen mellom 2016 og 2018 og at den så vil falle fort. Les også: https://steigan.no/2013/11/21/den-rode-dronningens-energirevolusjon/

 2. Jfr min kommentar til «Kjærlighetsministeriet». Justisministeren har jo uttalt at dette er noe vi må være forberedt på mer av i framtida. Vi skal altså venne oss til å leve under unntakstilstand. En logisk konsekvens av krisa i senkapitalismen. Vi har ikke lenger «råd til» å holde oss med en slik luksus som demokrati.

  • Jeg trur dessverre også at demokrati er på veg til å bli en form for luksus, men jeg er langt mer bekymra for andre europeiske land enn for Norge. Når krybba er tom, er det tydeligvis mange som ikke er interesserte i demokrati-greiene lenger, men roper på sterke menn til å rydde opp. Sist nå Viktor Orbán i Ungarn, som i en tale sa at liberale vestlige samfunnssystemer ikke var noe å satse på, og at en heller burde se til land som Singapore, Kina, India, Russland og Tyrkia. Til tross for at han gikk ut mot Norge i talen, er det så langt jeg har sett ikke noen norske medier som har nevnt dette, med unntak for ABC Nyheter: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/08/01/ungarns-statsminister-med-kraftige-beskyldninger-mot-norge

   • Demokrati er ikke på moten. Se på de nye drakoniske lovene i Spania. Se på Troikaens herjing med land etter land uten demokratisk mandat. Ukraina for ikke å snakke om. Ungarn er ikke kommet så langt – ennå.

 3. Foreløpig har jeg ikke registrert at noen andre har tatt sjansen på å stille det spørsmålet du stiller i dette innlegget, det er jo å banne i kjerka i ei tid hvor «vi alle må holde sammen». Maktkritikk er tydeligvis heller ikke på moten for tida; sjøl venstresida trår veldig pent for ikke å støte noen.

 4. At IS og andre grupper er gærne og farlige er ikke omstridt. Mitt viktigste poeng er at så lenge ikke politiet kan legge fram konkret bevis for de påståtte truslene i Norge så antar jeg at motivet er å drive befolkningen i retning av å godta overvåking og uthuling av demokratiske retter som normalt. Rent politisk motivert vil jeg tro. Krisa i kapitalismen krever sitt. Politiets Fellesforbunds krav om å få bære våpen til enhver tid ser jeg som en del av samme trend. Det er jo ikke noe nytt i norsk historie at ytre høyre er overrepresentert i politi og militærvesen. Å stole på politiet og glemme historisk erfaringer vil koste oss som er i den minste opposisjon til dagens kapitalisme dyrt.

  • Politi og beväpning er en tragedie. Eller komedie . Så langt er det kjent: 50 vådeskudd og to sårede tjenestemenn. Ingen terrorister skutt eller skadet. Beväpningen var farligst for politiet selv og alle i den umiddelbare närhet. Det var den våpenfaglige delen. Så er det påstanden om at politifolk må få beskytte seg og må väre beväpnet. I hvilken grad stöttes denne påstanden av polititjenestemennene? Tja, her er det slik at tjenestemennene ikke får uttale seg. men jeg tror justisministeren har skjönt noe!

 5. Ting som for noen få år sida ville blitt sett på som spinnville konspirasjonsteorier, har vist seg å stemme. NSAs massive overvåkning er et eksempel. Og når vi får neste krig basert på en eller annen røverhistorie, må vi nok regne med å leve under en kontinuerlig unntakstilstand «til vårt eget beste»

 6. PST er en skamplett. De bruker en fabrikkert terrortrussel for å få oss til å godta en permanent politistat med restriksjoner på livsførselen til vanlige, lovlydige nordmenn. En vag, ubestemmelig trussel — en usynlig fiende — skal få oss til å akseptere unntakstilstand. Benedicte Bjørnland bør ta sin hatt og gå, mens hun ennå har et snev av ære i behold.

  Det sier seg selv at eventuelle terrorister som planlegger en aksjon, uansett venter til beredskapsnivået senkes. De slår til når vi minst venter det. Å gå ut på denne høylytte måten ble ikke gjort for å avverge en terroraksjon, men for å få folket til å akseptere synet av mer bevæpnet politi i gatene. Bjørnland og resten av eliten fikk instrukser av sitt amerikanske herrefolk, under forrige Bilderbergmøte e.l., om å utruste politiet med amerikanske og israelske våpen og ammunisjon — for derved å sikre nok kontrakter til det amerikansk-israelske militærindustrielle komplekset. Det er krigsøkonomien som skal smøres. Den vestlige rustningsindustrien har ikke hatt nok profitt etter krigshissernes siste fadeser i Irak og Afghanistan, så nå skal politiet militariseres — globalt — for å øke profittmarginene for våpenprodusentene.

 7. Steigan mener at muslimer ikke er farlige. Jeg kan forsåvidt være enig om at den gjengse muslim i Norge sannsynligvis ikke gjør en flue fortred, men innvandringen åpner likevel for radikalisering og en femtekolonne av potensielle terrorister. La oss si at denne trusselen som PST skisserer er reell og at en gruppe fra ISIL ønsker å utføre et terrorangrep mot Norge. Hvor vanskelig vil det være for disse å gjemme seg blant syriske asylanter som kommer til Sverige i titusentalls nå, landet som gir automatisk opphold til alle fra Syria som klarer å komme seg dit? Norges grense mot Sverige er stort sett åpen som alle vet. La meg skissere følgende scenario:

  1. ISIL-krigerne ankommer Sverige hver for seg og søker asyl.
  2. De blir innkvartert ulike steder i Sverige på provisoriske asylmottak.
  3. Etter en stund forsvinner de. Dette er ikke uvanlig, og ingen kobling finnes mellom de ulike terroristene i gruppen.
  4. Medhjelpere i Norge og Sverige frakter dem en og en over grensa til Norge på tidspunkt hvor beredskapen ikke er spesielt høy.
  5. Terroristene møtes i grupper i dekkleiligheter i Oslo eller andre større norske byer. De holder seg i skjul og går sjelden ut.
  6. Planene finpusses og de lagrede våpnene hentes fram. Pistoler, automatgeværer, kniver, eventuelt håndgranater.
  7. Terroristene, enten samlet eller oppdelt i grupper kjøres til terrormålet eller målene i biler.
  8. Aksjonen settes igang. Målet er todelt, det ene er Oslo S hvor folk myrdes for fote. Det andre er Slottet som symboliserer den norske statsmakten. Det tredje er Gardermoen hvor folk myrdes og fly blir satt i brann. Terroraksjonene er synkronisert slik at de skjer omtrent samtidig.
  9. Og alle undrer seg og spør hvorfor PST ikke klarte å forutsi dette…

  • Nei muslimer er ikke farlige. Ekstreme jihadister er farlige, akkurat som andre voldelige terrorister. Den aksjonsformen du skisserer er gjennomført en gang tidligere i Norge av ei utenlandsk terrorgruppe, nemlig Mossad 21. juli 1973.
   ISIL er skapt av USA for å ødelegge Syria. Så det er Vesten som har skapt ei terrorgruppe som kan true Norge. Men denne gjengen er heller ikke så god: https://steigan.no/2014/07/25/fem-av-forbildene-til-islamnet/

 8. En annen mulighet er at USA har plantet disse ryktene. Så har USA-lydige Norge bitt på kroken. USA virker ganske aggressive for tiden og kan finne på mye for å spre kaos og frykt.

  • Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har i min korttenkthet lagt som premiss at dette var noe norske myndigheter satte igang på eget initiativ som en slags pedagogisk sjokkterapi for å venne oss til å leve under unntakstilstand. Men når jeg tenker meg om, hører det jo absolutt med til sjeldenhetene at norske myndigheter viser noe sjølstendig initiativ i saker som involverer «samarbeidende tjenester»

 9. Enig med Steigan her. Muslimer er ikke farlige. Reaksjonære imamer er skadelige for norske muslimers muligheter til å bli integrert og leve sjølstendige liv i Norge, men de utgjør ingen terrortrussel. Islam Net utgjør sannsynligvis heller ingen direkte terrortrussel, men det er likevel alvorlig at en høyreekstrem ungdomsorganisasjon skryter på seg et par tusen medlemmer. Hadde dette vært «hvite» høyreekstremister, ville venstresida flydd i taket forlengst. Denne dobbeltmoralen er noe venstresida må rydde opp i, men høyresida står for en krigspolitikk som bare kan avle mer terror. Venstresidas feilsteg blir tross alt små i den sammenhengen (men alvorlige nok).

 10. Interessant terroroppdatering fra PST. Ingenting har skjedd, og ingen vet noe. Men justisministeren sier så klart han kan uten å ha sagt det at unntakstilstand heretter blir normalen. Så da er vel hensikten oppnådd. De regner med at de har klart å skremme opp folk såpass mye at militarisering av politiet og andre fascistoide tiltak vil bli mer lettsolgte. Også må vi alle slå ring om «demokratiet» og ikke låne øre til uansvarlige «konspirasjonsteorier». Kort leksjon i den styrende elitens nytale: Oligarki=demokrati, og maktkritikk=konspirasjonsteori. Fortsettelsen på dette blir ihvertfall helt sikkert interessant, for å si det forsiktig

  • Viktig poeng. Hele affæren har vært et langt skritt mot politistaten og gjentatt militarisering av landet.

   • Først kommer regjeringa med ei «handlingsplan mot radikalisering» hvor angiveri blir framstilt som ei borgerplikt. Så får vi en terroralarm som ender opp i ingenting. Når det lukter grevling, er det ikke helt urimelig å anta at det faktisk er grevling.

  • Militarisering av politiet skal jeg være enig i er bekymringsfullt i mange land, f.eks USA. Men vi har ikke kommet dithen i Norge ennå. Politiets våpen er temmelig «futtige» når sant skal sies. 9 mm pistolammunisjon i MP5 er ikke egnet til å stanse folk med skuddsikre vester og hjelmer, det var derfor Forsvaret byttet dem ut med MP-7 for noen år siden. Delta-troppen har selvsagt tyngre våpen enn dette. Skulle det komme en stor ny terroraksjon i Norge med bruk av tyngre våpen regner jeg med at også det norske politiet vil bli mer militarisert med tyngre skyts.

 11. Etter nedrivingen av WTC i New York den 11 september 2001 ble det innført midlertidig sikkerhetskontroll på alle verdens flyplasser og havner. Påskuddet var terrorfaren. Denne sikkerhetskontrollen har blitt permanent. Alle flypassasjerer er i utgangspunktet mistenkte terrorister og må bevise sin uskyld i sikkerhetskontrollen. Altså det omvendte prinsippet som en rettstat bygger på. For et års tid siden ble det innført midlertidig terrorberedskap i alle norske militærleirer som følge av påstått økt terrorfare. Den økte beredskapen har blitt permanenet. Det er installert omfattende sikkerhetsutstyr i alle landets militærleirer og alle forsvarsansatte blir overvåket. Militært område blir nå bevoktet av soldater i fullt kamputstyr. Nå er det innført midlertidig unntakstilstand i det sivile samfunnet på grunn av påstått terrorfare. Jeg regner med at terrorfaren blir permanent. Overvåkingen vil bli skjerpet, politiet permanent bevepnet og folk flest blir mistenkte terrorister som må bevise sin uskyld når som henst og hvor som helst. Rettsamfunnet er derfor i ferd med å bli avviklet i Norge som i resten av den vestlige verden. Makteliten har funnet sine egne løsninger på problemer de selv har skapt. Vi mister vår frihet, rettsikkerhet og medbestemmelsesrett.

  • «Alle flypassasjerer er i utgangspunktet mistenkte terrorister og må bevise sin uskyld i sikkerhetskontrollen. Altså det omvendte prinsippet som en rettstat bygger på.»

   Man beviser ikke noe som helst i sikkerhetskontrollen på flyplasser annet enn å vise sine pass, eventuelt visum, og bli undersøkt fysisk hva man har med seg. Passet er beviset på hvem du er, slik har det alltid vært i moderne tid. Å trekke rettsstatlige prinsipper inn i flyplasskontrollen er det reneste vås.

   Angående militærleirer i Norge har jeg alltid vært overrasket over den slappe sikkerheten også som tidligere vernepliktig, så at den er skjerpet anser jeg bare som en fordel.

 12. Som tidligere vernepliktig husker jeg også godt den «slappe» sikkerheten. Den var i virkeligheten et signal om demokratisk tillit mellom vernepliktsforsvaret og det sivile samfunnet. Siden vi har gått bort fra et vernepliktsforsvar til fordel for en verva angrepshær innretta mot utenlandskriger, er det forsåvidt logisk at sikkerhetsregimet rundt militærleirene har blitt strengere. Men at et klima prega av økende mistillit mellom de væpnede styrkene og det sivile samfunnet skal være en fordel? Fordel for hvem?

  • Tja, jeg vet ikke om sikkerhetsregimet har blitt øket pga. økt profesjonalisering av de norske styrkene? Det kan kanskje være en delårsak, men Norge i dag er ikke det samme samfunnet som da jeg gjorde verneplikt i 80-åra. Likevel syntes jeg sikkerheten var temmelig slapp allerede den gangen.

   Foreløpig ser jeg ikke noen særlig mistillit mellom det sivile samfunnet og de væpnede styrkene her hjemme (styrker på norsk jord), men det er selvsagt mange som reagerer på den grusomme intervensjonen i Libya f.eks. For min del klandrer jeg ikke militæret angående det, men politikerne. Det er tross alt de som gir ordrene.

 13. Sjølsagt er det ikke de militære vi skal klandre. Hvordan de militære blir brukt, er og blir politikernes ansvar. Og profesjonaliseringa har sjølsagt å gjøre med at Norge skal ha en framskutt posisjon i NATO. Så kriger som den i Afghanistan og Libya vil vi nok få se flere av. Med det følger også økt fare for terror i Norge, som igjen ødelegger hele den gjensidige tilliten det norske folkestyret opprinnelig var bygd på. At Norge er er et annet samfunn i dag enn da du og jeg var i militæret, har bl.a med Norges plass i verden å gjøre. Og vi har plassert oss veldig tydelig på USA-imperialismens side.

 14. Med fare for at jeg gjør noen urett, har jeg ikke registrert at noen ledende personer verken i Rødt eller SV har stilt noen kritiske spørsmål om bakgrunnen for dette sirkuset. Trur neppe det er nødvendig av PST å bruke allverdens ressurser på norsk venstreside, den er godt på vei til å ufarliggjøre seg sjøl.

 15. Idag slår Dagbladet stort opp at de har opplysninger fra sikre kilder om at fire IS-terrorister var i Aten og var på vei nordover. Det kan nok stemme. Men hvorfor gikk ikke PST sjøl ut med dette da de skrøt på seg at de var opptatt av «åpenhet». Jo mer PST ble pressa, desto mer hemmelighetsfulle ble de. At denne lekkasjen kommer uka etter at PST har prøvd å grine seg til Stasi-fullmakter, styrker ikke akkurat deres troverdighet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.