Nixon: – Jeg vil heller bruke atombomben. Tenk stort, Henry!

0
Et B52-fly bomber Vietnam

Under Vietnam-krigen diskuterte den amerikanske presidenten (Nixon) og generalstaben forskjellige strategiske bombekampanjer for å knekke motstandsviljen i Nord-Vietnam.

Et forslag som ble drøftet var å bombe dikesystemet rundt Hanoi for å ødelegge risproduksjonen og drukne et stort antall mennesker i hovedstadsområdet. En rapport fra det amerikanske flyvåpenet hadde pekt på at det kanskje ikke ville la seg gjøre å ødelegge dikene med konvensjonell bombing. Dette er bakgrunnen for denne samtalen mellom president Nixon, Henry Kissinger og et par andre medarbeidere i 1972. Samtalen førte fram til julebombinga av Hanoi og Haiphong i 1972, den såkalte Operation Linebacker II. Den ble seinere publisert av den tidligere militæranalytikeren Daniel Ellsberg. Alle Nixon-tapene er frigitt og finnes på nixontapes.org og er omtalt i USA Today og New York Times.

Et B52-fly bomber Vietnam
Et B52-fly bomber Vietnam

– Jeg vil heller bruke atombomben

Samtalen mellom Richard Nixon og den seinere fredsprisvinneren Henry Kissinger var slik:

Nixon: Vi må slutte å tenke i retning av et tredagers bombeangrep (i Hanoi-Haiphong-området). Vi må tenke i retning av en total (all-out) bombing – et angrep som skal pågå til de – Med total bombing tenker jeg på noe som går svært langt. Jeg tenker på dikene. Jeg tenker på jernbanen. Og jeg tenker naturligvis på havneområdet.
Kissinger: Jeg er enig med deg.
President Nixon: Vi må bruke massiv makt.
To timer seinere, ved tolvtida, sluttet H. R. Haldeman og Ron Ziegler seg til Kissinger og Nixon:
Presidenten: Hvor mange drepte vi i Laos?
Ziegler: Kanskje ti-femten tusen.
Kissinger: I den laotiske greia drpte vi ti, femten.
Presidenten: Skjønner du, i det angrepet på Nord som jeg tenker på, kraftstasjoner, det som måtte være igjen, petroleumsanlegg, havnene. Og fortsatt mener jeg vi skal ta ut dikene nå. Vil det drukne folk?
Kissinger: Omkring et par hundre tusen mennesker.
Presidenten: Nei, nei, nei. Jeg vil heller bruke atombomben. Er det oppfattet, Henry?
Kissinger: Jeg synes det vil være for mye.
Presidenten: Atombomben, plager det deg? … Jeg vil bare at du skal tenke stort, Henry, for guds skyld.

Det er altså hevet over enhver tvil at president Nixon gjerne ville ha brukt atombomben mot Vietnam i 1972. Henry Kissinger fikk ham fra det, og ville heller ha en totalbombing som kanskje kunne ta livet av et par hundretusen mennesker. Kissinger fikk like etterpå Nobels fredspris for sin innsats for fred i Vietnam.

I overrekkelsestalen sa Arbeiderpartiets Aase Lionæss:

Det var derfor helt naturlig at Kissinger ville legge veldig stor vekt på diplomatiet som en faktor for å fremme freden, diplomatiet både som et yrke og som en kunst.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.