Hvem gir du penger til, Brende?

4
Marielle Leraand
Marielle Leraand
Marielle Leraand

Vesten og Norge står i fare for å skape et Frankensteins monster i Ukraina.

Det er ikke bare Russlands aggresjon på Krim-halvøya som gir grunn til bekymring i kjølvannet av dramaet i Kiev. I Ukraina skjer det også noe annet som burde skremme vettet av mange. Det er skapt et Frankensteins monster – som Børge Brende har planer om å gi penger til.

Nynazistiske Sovoboda
Jeg sikter til den voksende innflytelse til de ukrainske høyreekstremistene i partiet Svoboda og den militante Høyresektoren. Dette er rasistiske, antidemokratiske og antikommunistiske bevegelser som identifiserer seg med historien til ultranasjonalistiske bevegelser som sto bak massedrap på jøder og polakker under andre verdenskrig. Svoboda deltar som observatører i Alliansen for europeiske nasjonale bevegelser, som blant annet inkluderer det ungarske anti-jødiske og romfiendtlige partiet Jobbik og det svenske Nasjonaldemokraterna. Partiet er så ytterliggående at selv Sverigedemokraterna ikke vil ta i det med ildtang.

Den jødiske verdenskongressen definerer Svoboda som et nynazistisk parti, og som en viktig kilde til å spre antijødisk hat i Ukraina. Europaparlamentet definerte i desember 2012 partiet som rasistisk, antisemittisk og xenofobisk, og oppfordret demokratiske partier til ikke å samarbeide eller inngå i noen former for allianse med dem.

Pengestøtte fra Brende
Men disse gruppenes innflytelse hindrer likevel ikke Børge Brende i å love den nye regjeringa pengestøtte. De mørskeblås utenriksminister er ikke særlig bekymret. – Jeg opplever det som en god og representativ regjering, sammensatt av ulike representanter. Jeg synes det er en regjering vi kan samarbeide med, uttalte han til nrk.no i forbindelse med sitt besøk i Kiev torsdag.

Hvordan kan det ha seg at Brendes eneste bekymring knyttet til å støtte Ukrainas nye regjering ser ut til å handle om korrupsjon?

Det er ikke dermed sagt at han ikke vil stille krav. Brende lover nemlig økonomisk støtte fra Norge, «Forutsatt at det gjennomføres økonomiske reformer og tas et oppgjør med korrupsjonskulturen – oligarkene som har styrt for mye, og at man innfører lover som beskytter minoriteter og gir rettigheter til den russiske minoriteten i øst.»

Hvordan kan det ha seg at Brendes eneste bekymring knyttet til å støtte Ukrainas nye regjering ser ut til å handle om korrupsjon?

Kanskje gjør han det vel vitende om at norske velgere neppe vil rynke på nesa over uttalelsene. Dagbladet, VG, Aftenposten, NRKs Urix og Dagsrevyen har hittil foret oss med perspektivet ”demokratiopprør i Ukraina” i sin dekning. Bare så det er klart: Rødt mener det var legitimt å protestere mot det korrupte regimet til Janukovitsj. Men det kartet som tegnes opp i mediene av opprørsbevegelsen som nå har fått regjeringsmakt, stemmer imidlertid ikke med terrenget.

Naziflagget vaier i Kiev
Høyresektoren, som er en nynazistisk milits, var de som gjennomførte en væpnet revolusjon i landet da deres styrker overtok og okkuperte parlamentet og offentlige bygninger. Deres rødsvarte naziflagg vaier fortsatt ved inngangen til parlamentsbygningen.

Høyresektoren har hittil blitt utelatt som aktør når mediene rapporterer. Dette selv om de altså består av væpnede militante nasjonalister, hvorav mange har nynazistisk bakgrunn, som nå later til å ha en betydelig innflytelse i Kiev både i kraft av fysisk styrke og ved at lederen Dmytro Yarosh har blitt utnevnt til nestleder i det nasjonale sikkerhetsrådet. Yarosh har tatt til orde for å innføre et landsomfattende forbud mot Regionenes Parti og Ukrainas Kommunistiske Parti. Partiene er allerede blitt forbudt lokalt i flere regioner og byer i Vest-Ukraina, og flere partimedlemmer og eiendommer angrepet, blant annet har bevæpnede bander ramponert Kommunistpartiets kontorer i Kiev og satt fyr på huset til partiets leder Petro Symonenko.

Deres rødsvarte naziflagg vaier fortsatt ved inngangen til parlamentsbygningen.

Sjefen for Det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet er i tillegg grunnleggeren av det nasjonalsosialistiske partiet, Svobodas forgjenger, Andriy Parably. Svoboda deltar med tre representanter i den nye ukrainske regjeringen, i tillegg til at de har blitt tildelt det viktige embete som riksadvokat.

Det at big business, USA og EU ikke har problemer med – men aktivt samarbeider med – fascister, burde også føre til like kritisk mediedekning som den Putin nå opplever. Hvorfor utfordrer ikke mediene EU-liberalere eller høyrefolk som nå støtter en regjering der ledende representanter for et av regjeringspartiene aktivt har spredt nazistisk propagandamateriale, blant annet skrifter av de tyske nazistenes propagandaminister Joseph Göbbels?

Demonstrantene på Maidanplassen var fra mange ulike grupperinger, og det er åpenbart at ikke alle var høyreekstreme. Det rettferdiggjør imidlertid ikke at mediene har oversett høyreekstreme grupperingers sentrale rolle, og hittil ikke stilt spørsmål ved det. Vesten risikerer nå å gjenta samme feil som så ofte før, hvor man tenker at min fiendes fiende er min venn, og derfor også min alliert. Denne tankegangen bidro i sin til til å bygge opp både Saddam Hussein og Osama bin Laden, som fikk støtte og våpen fra USA. I dag vet alle at det bidro til å skape monstre vi gjerne skulle vært foruten. Risikerer vi å gjøre det samme i Ukraina? Finansiert med penger fra den norske stat?

Hard krav fra troikaen
Demonstrasjonene startet i november i fjor da Janukovitsj sa nei til en assosieringsavtale med EU. Russland hadde et bedre tilbud, som innebar 30 milliarder dollar i lån – uten slike betingelser som det IMF nå krever av Ukraina. IMFs hestekur er velkjent. Hellas er et tydelig eksempel, der vi ser at det kreves kutt i offentlige utgifter, noe som i praksis betyr lavere offentlige lønninger og kraftige reduksjoner i pensjonsutbetalinger, og som fører hundretusener ut i fattigdom.

Ledende medier og politikere i Norge framstiller det som uproblematisk at troikaen marsjerer inn i møtelokalene samme dag som en ny regjering er på plass, og forsøker å diktere den økonomiske politikken. Mangelen på kritisk innstilling fra norsk hold vitner om en ren oss- og dem-tankegang, farget av hvilke allianser Norge inngår i. Det er ikke av veldedighet EU, USA og IMF pluss Norge nå toger inn i Ukraina med sine planer for landet. Det er nøye planlagt og en ønsket utvikling for å utvide EUs markeder, som gjør at Russland føler seg presset. Det forsvarer på ingen måte Putins militære reaksjon, men det er nødvendig å ta med seg for å forstå hva som skjer.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


4 KOMMENTARER

 1. Når jeg leser deg så for jeg fornemmelsen av at politiske strømmer du ikke liker automatisk stemples som udemokratiske. Det er vel å strekke strikken, særlig målt opp mot en annen gummistørrelse, korrupsjon. I Ukraina er situasjonen den at i dag er det valg på Krim og i Sevastopol, den første en autonom ukrainsk republikk de siste 60 år og den andre en region direkte underlagt sentraladministrasjon i Kyiv.
  Folket der har i månedsvis blitt pumpet fulle i et tyvetalls kanaler at i resten av landet er det et rent styre av fascister og nynazister som har tatt over landet og at de står i fare å bli utryddet som folk. Da er det ikke rart at folk tenker tilbake til sovjettiden hvor det var trygghet for skole, arbeide, klær og hus uten at du skulle smøre alle på din vei for å få hverdagen til å gå opp.
  Russland besetter et annet land militært men uten distinksjoner og med villige lakeier med et parti med tre av 100 medlemmer i Krims parlament. Med 31 fremmøtte bak bevæpnede lakeier blir det foretatt og protokollert flertallsvalg (minimum 20 flere enn de er) og vips så er en «løytnant» i en av Simferopols to store bander statsminister. Vedtak om å søke opptak i den russiske føderasjon er allerede gjort for en uke siden og i dag så er det valg på om de skal inn i Russland med en gang eller først være eget land. Det er ikke mulig å stemme på status quo.
  Når jeg taler med folk derfra (riktignok ikke så mange og ofte da jeg bor i Odesa) så er det gjennomgående fortvilelsen over at korrupsjonen nå er så omfattende (på alle plan) og så lite kommer de til gode. I sum hadde de det mye bedre før. For ordens skyld, det samme får jeg høre ellers i Ukraina også.
  I den situasjonen så slutter flere seg til en markering fra studenter, som til slutt kulminerte i at Yanukovych ikke turde fortsette og stoile på avtale inngått men i ly av natten rømte. Noen av de værste har jeg pratet ganske meget med. De var tidlig på Maidan og var som resten, fredelige – men årvåkne. De noterte seg hva sikkerhetsstyrkene (berkut) gjorde, de så at politiet etter hvert forsvant og ble erstattet av opprørspolitiet, berkut og sivile ukjente men som talte russiske dialekter som ikke var russiske. Det begynte å komme enkeltstående ungdommer som når du talte med de, avslørte meget sterke sym- og anti-patier for de enkelte fotballag. Oppførselen ble stadig mer provoserende og målløs. I denne situasjonen så tar deler av Høyre sektor og ennå flere fra Svoboda tak og «ruster» opp så de kan tåle fysiske konfrontasjoner. I første omgang med slagvåpen men når kulene begynner å så inn så tar noen av de og henter frem våpen og enkelte bruker de også.
  For det store flertall så opplevdes det slik at det du hårdnakket stempler som nynazister, er deres eneste venner og som gir de det de akutt trenger; fysisk sikkerhet fra myndighetsangrep.
  Bildet jeg tegner deg er en motvekt til ditt, for å vise at det er gjennomført ensidig – så ensidig at helhetsinntrykket du skaper er usant, selv om enkeltfakta gjennomgående er korrekte. På mange måter som mitt eget her.
  Det som mange ukrainere forstår, er at mer av det samme ikke hjelper. Putin sitt tilbud er kun et tilbud om å kjøpe landet og utsette det økonomiske ragnarokk som er skapt ved årelangt kleptokrati – på et nivå som gjør Putin sitt tilbud om det var gitt og ikke lån til faktisk av mindre økonomisk betydning.
  Så når du spør om hva Brende gir pengene til så er min forståelse at han gir det til en prosess hvor landet muligens i større grad vil bygges på lov og rett. Det viktigste elementet om et sant, fritt demokrati.
  Ærlig talt, du får meg til å tenke på min gamle sjef – i en totalt fastlåst situasjon tenker han fotball, og sier han bryr seg ikke om hvilken vei ballen triller, så lenge den triller. Dette fordi en forutsetning for å kommer noen vei er bevegelse. Når bevegelse er etablert, da er tiden for å tenke retning på plass. Jeg deler den med ham, nå kan man allerede se de første tegn til at det blir ryddet opp. Om nå det kan bli valg hvor alle får lov å bli hørt så er de fascister og nynazister som du omtaler ikke spesielt populære i valg og vil i begrenset grad nå frem til posisjoner.
  Tilbake til Høyre sektor, i dag er flesteparten unge gutter – gutter som fra tidligere generasjoner har fått høre hvordan forfedre ønsket tyskerne velkomne i 1942, de så Tyskland som et land som skulle redde de fra Stalin voldsvelde og undertrykking. De lærte fort at det ble som pest og kolera, men det henger ved den dag i dag. Hvor mange av de som er med i Svoboda er jeg usikker på, men jeg vet at de finnes. Dette er mennesker som har opplevd i sin nærmeste familie å bli trådd på av både Stalin og Hitler – i en sådan setting er det for enkelt å sitte i en varm stue i Norge og stemple mennesker som har lovet seg selv og sine nærmeste, aldri mer så sant de kan hjelpe det.

  • Dette er egentlig et svar til Marielle Leraand, så jeg skal sende det videre til henne.
   Men jeg synes jo noe av den beskrivelsen du har på disse Svoboda»guttene» passer bra på norske NS og de norske frivillige på østfronten.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.