Staten og bankenes utbyttefest

0
DNB er en gigant sammenliknet med de andre bankene

Banknæringa har hatt et børsrally av en annen verden. Myndighetene har stilt krav om at bankene øker kapitalkravene ved utlån. Det har sin pris – og den prisen er det ene og alene bankkundene som betaler. Men hvorfor skjer det?

Forbrukkerrådet kritiserer bankene

Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet sier at det er urimelig bankene opplever en gullalder, og at det er urimelig at bankkundene er alene om å betale for økte krav. Hun sier til Dagsrevyen 27.12.2013 at også eierne må betale sin del av dette. Flesland mener også at det i dag ikke er reell konkurranse mellom bankene. Konkurransetilsynet derimot vil ikke foreta seg noe som helst. De spiller ballen tilbake til forbrukerne. Idar Kreutzer i Finans Norge sier derimot at alt er i sin skjønneste orden. Han viser til at vi har 120 banker i Norge og at konkurransen er knallhard.

Gullalder

Har Flesland rett i at det er en gullalder for norsk banknæring? Hvis vi skal tro den frittalende fondsforvalteren Peter Warren, så har hun det. Bankene lemper så godt som hele regningen for økte kapitalkrav over på kundene, mener Peter Warren. Han viser til at aksjekursen til bankene har gått rett til værs de siste årene. – Man har hele tiden sagt at kundene må være med på spleiselaget, men det er jo ingen andre som betaler for dette laget. For alle andre enn kundene er det en kjempefest, sier Warren.

Hvis vi ser på aksjekursen til Norges største bank, DNB, så bekrefter den det Warren sier:

Kilde: Oslo børs
DNB-aksjen har økt med 524% siden 2009. Kilde: Oslo børs

DNB er ikke en hvilken som helst bank. DNB er for finansnæringa det Statoil er for oljebransjen. DNB er Norges uten sammenlikning største bank.

DNB er en gigant sammenliknet med de andre bankene
DNB er en gigant sammenliknet med de andre bankene

Elefanten i rommet: regjeringa

Det ingen av reportasjene eller kommentarene var inne på er statens og regjeringas rolle. Men staten eier 34% av DNB og er suverent største eier.

Aksjonæroversikt per 31. desember 2012

Aksjonær Aksjer i 1000 Andel aksjer i %
Staten v/Nærings- og Handelsdepartementet 553 792 34,00
Sparebankstiftelsen DNB 163 468 10,04
Folketrygdfondet 95 883 5,89
Blackrock Investments 28 391 1,74
Fidelity Investments 27 508 1,69
People’s Bank of China 23 546 1,58
DNB Funds 19 545 1,20
Saudi Arabian Monetary Agency 18 129 1,11
Vanguard Investment Funds 17 283 1,06

Kilde: DNB

Staten har det vi kaller negativt flertall, det betyr at næringsministeren, som forvalter denne stemmen, kan blokkere vedtak som staten er sterkt imot. Konsernsjef er den tidligere Ap-politikeren Rune Bjerke. Og hvis daværende næringsminister Trond Giske og hans partifelle Rune Bjerke forut for årets generalforsamling hadde blitt enige om å redusere utbyttet, så hadde det blitt slik. I stedet vedtok de et utbytte på kr 2,10 per aksje, som for staten betyr over en milliard i utbytte.

Og når Næringsdepartementet og Norges bankkjempe hadde tatt føringa i utbyttefesten, kunne jo de andre bankene følge opp uten risiko.

Hensynet til utenlandske investorer?

Folk som følger denne bloggen vil kjenne til at jeg er spesielt interessert i å kartlegge makta til de freste finanskonsernene i verden. Og de vil se at ved siden av Folkets bank, Kina og det saudiarabiske investeringsfondet, finner vi tre av de største finansedderkoppene i verden: Blackrock, Fidelity og Vanguard. (State Street, den fjerde av de store, er noen hakk lenger ned på lista.)

Norge har et omfattende samrøre med toppen av verdens finanskapital. Oljefondet og Norges bank eier til sammen over 14% av BlackRock. Kanskje er det så enkelt som at staten, på tross av sin opplagte mulighet til å prioritere norske bankkunders interesser, har valgt å verne profittkravene til sine venner i norsk og internasjonal finansvesen?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelTilbakeblikk på 2013
Neste artikkelDe ti mest leste i 2013
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).