Tyfonen Haiyan og global oppvarming

0

Tyfonen Haiyan er kanskje den sterkeste som noen gang har rammet land. Med vindhastighet på opptil 315 km/t feide den gjennom Filippinene og la etter seg død og enorme ødeleggelser. Myndighetene anslår at bare i byen Tacloban ble 2500 mennesker drept. Ser vi en tendens til stadig kraftigere tropiske stormer – og er dette i så fall et resultat av global oppvarming?

Når oppstår en tropisk storm?

En tropisk storm oppstår under helt spesielle forhold. Det starter med at havvannet i et område når en temperatur på minst 26,5 oC ned til minst 50 meters dybde. I tillegg må det være høy luftfuktighet og rask avkjøling i høyden. Varmen fører til en rask fordampning ved havoverflaten. Vanndampen stiger raskt opp og kondenseres til vann i møte med kald luft. Dermed er det skapt en naturlig varmekraftmaskin som raskt utvikler enorme krefter.

Tverrsnitt gjennom en tropisk storm. Vanndampen stiger raskt opp og kondenseres. I sentrum oppstår det et «øye» med svært lavt trykk. På grunn av jordrotasjoen begynner systemet å rotere og en tropisk storm er i emning.

Forskere ved det amerikanske National Center for Atmospheric Research har estimert at en tropisk syklon frigir samme energimengde på en dag som om man sprenger atombomber på 10 megatonn hvert 20. minutt.

I tyfonen Haiyan falt lufttrykket til 858 millibar, altså et ekstremt lavtrykk. I følge gamle tabeller skal det ha vært målt høyere vindhastigheter i noen få stormer på sekstitallet. Men målemetodene den gangen var vesentlig dårligere enn i dag, så antakelig var Haiyan den sterkeste tropiske stormen som har nådd land.

Men kommer det av global oppvarming?

Da jeg begynte å interessere meg for dette på 1980-tallet diskuterte jeg en del med Lloyd Timberlake, som var sekretær for Brundtlandkommisjonen. Lloyd skrev bøker og artikler på grunnlag av kommisjonens materiale, der han hevdet at framtidas vær ville bli «våtere, varmere og villere», og han tilføyde: det er de fattigste som vil bli rammet hardest.

Med stormer som Katrina og Haiyan virker det som om Lloyd Timberlake har fått rett.

Det pågår en faglig diskusjon om dette blant forskerne der det siste ordet ikke er sagt. Men det er god grunn til å være både bekymret og på vakt.

Det er solide data på at det pågår en global oppvarming. Trenden er meget klar i alle målinger, men den er ikke rettlinjet. Det varmeste året til nå har vært 1998, men samtlige år siden da har vært blant de varmeste som er målt.

Men lufttemperaturen er bare en del av historien. Havet varmes også opp. Det går langsommere, fordi vann har langt høyere varmekapasitet enn luft, men nettopp derfor holder også vannet mye lenger på varmen.

Målinger av havtemperaturen viser at også disse stiger – og det urovekkende fort for en så treg materie.

Havet er et gigantisk varmemagasin. 93,4% av den globale oppvarminga går til å varme opp havet, mens bare 2,3% går til å varme opp luft. Det betyr at den varmen som bygges opp i vannmassene nå, den vil gi en tilbakekoplingseffekt til atmosfæren i lang tid framover.

Og som vi alt har vært inne på: den avgjørende forutsetninga for at det skal oppstå tropiske stormer er varmt hav. Så mens juryen er fortsatt er ute når det gjelder hvordan dette vil slå ut i detalj, så er det et par ting som bør være klart:

Slik dette ser ut, vil været definitivt bli våtere, varmere og villere. Orkaner som Katrina og Haiyan vil pløye seg gjennom fattigkvarterene mens oljeselskapene driver desinformasjon for lettkjøpte politikere.

Klimaendringene forklarer ekstremvær.

Vi kan stoppe galskapen.

Forrige artikkelIngen tillit igjen
Neste artikkelDet kommende krakket
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).