Et svært dårlig år for liberalerne

0

Det er noen mennesker som ikke har latt noen sjanse gå fra seg til å framstille seg som de sanne ridderne av den personlige friheten og av menneskerettighetene. Du skjønner hvem jeg sikter til; folk som Bernt Hagtvet, Kristin Clemet, Bård Larsen, Nina Witoszek. I år har de hatt sjansen til å sale sine gangere og ri ut i felten igjen, for sjelden har den personlige friheten blitt krenket så massivt som nettopp i år. Men de har ikke sagt eller skrevet et ord til dens forsvar. De har vært fullstendig tause og ligget å trykket i lyngen som redde rypekyllinger. Hva går det av dem?

2013 – året det var så bratt

I løpet av dette året er det blir avslørt så massive krenkelser av ytringsfriheten, av rettssikkerheten og av de personlige frihetene at det knapt har noe sidestykke; og jeg tenker selvsagt på Edward Snowdens avsløringer av hvordan USA har drevet storstilt overvåking og avlytting av egne og andre lands innbyggere, inklusive statslederne i sine såkalt «allierte nasjoner».

Edward Snowden har lagt fram ugjendrivelig dokumentasjon på at amerikansk etterretning i årevis har hatt tilgang til serverne til datagiganter som Microsoft, Google, Yahoo og Apple og sosiale medier som Facebook, Skype og Twitter, og gjennom det direkte tilgang til titalls millioner private data, eposter og telefonsamtaler. Dette er avslørt blant annet i den britiske avisa The Guardian.

Overvåkinga drives gjennom programmene PRISM og Tempora. Et av verktøyene som USAs National Security Agency (NSA) har utviklet kalles Boundless Informant, og det er i stand til å innhente minst tre milliarder informasjonsbiter i løpet av en måned og katalogisere hundre millarder informasjonsbiter over hele verden i samme periode. Verktøyet gir agentene muligheten til å gå fra et globalt nivå og helt ned på enkeltbrukere i enkeltland.

Den franske Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1793 pekte på behovet for å beskytte borgerne mot despotiske myndigheter. Artikkel 9 sier at loven bør beskytte offentlig og personlig frihet mot undertrykking fra dem som regjerer.

Det er åpenbart at USA har frattatt og vil frata Snowden hans konstitusjonelle rettigheter. I strid med vanlige rettsprinsipper og amerikansk lov har USAs myndigheter allerede dømt Snowden. Det første grunnlovstillegget garanterer ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og retten til organisert kritikk av regjeringa. Folk som får sin epost, sine telefonsamtaler og sine bevegelser systematisk kartlagt av en anonym og ukontrollerbar stat, er naturligvis allerede fratatt vesentlig deler av disse rettighetene.

I det femte grunnlovstillegget skulle han vært garantert “due process”, rettssikkerhet, noe han åpenbart ikke vil bli. I det sjette grunnlovstillegget skulle han bli dømt av en jury og ha en fri og offentlig rettergang. Saka med Bradley Manning viser at Snowden ikke har noen grunn til å regne med at han får dette. Snowden har også rettigheter etter det sjuende, åttende og niende grunnlovstillegget som han åpenbart ikke vil få.

Ingen av de kjente norske liberalerne støttet Snowden da han søkte om asyl i Norge. Ikke én!

(Norske PEN støttet Snowdens asylsøknad, men fikk ikke tilslutning av noen av de bolde, liberale riddere.)

Minervas redaktør forsøkte seg med at «Edward Snowden har brutt loven.» Det hadde han jo, men når ble det et tilstrekkelig argument? Må ikke enhver opposisjonell mot det totalitære bryte de totalitære lovene? I følge kinesiske myndigheter hadde Liu Xiaobo brutt kinesisk lov. Jeg kan ikke huske at det bekymret Minerva nevneverdig.

NSA
NSAs hovedkvarter i Fort Meade, Maryland

NSA overvåker oss alle – uten lovlig hjemmel og totalt uten kontroll. De kan lese eposten di, avlytte mobilen din, se alt du gjør på Facebook og andre sosiale medier. De kan flge alle bevegelsene dine ved å følge mobilen eller GPSen i bilen din. De kan gå inn på kontoen din og se hva du har av penger og hva du bruker dem til. De kan samle bilder fra alt som er av overvåkingskameraer og stort sett kjenne alle dine bevegelser. Og skulle de ha lyst på å bli kvitt deg, kan de i prinsippet sende en drone etter deg og «ta deg ut», som det heter i det inhumane språket deres. Fredsprisvinner Obama er den presidenten som har gjort internasjonale dronedrap til system, og naturligvis uten lov og dom.

Slik tapper NSA smarttelefonen din.

President Obama sier han ikke visste at NSA også brukte dette systemet for å avlytte allierte ledere. Sannsynligvis lyver han. Men det er nesten enda verre hvis han snakker sant, for da finnes det ingen valgt politisk ledelse som tar ansvar. Da er alt overlatt til agenter uten navn og ansikter.

Hvis ordet totalitært fortsatt har noen mening, så er det vi har fått avslørt omrisset av en totalitær stat med ubegrenset og ukontrollert rett til å overvåke enhver, ikke bare i eget land, men over hele kloden. Alle prinsippene til grunnlovsfedrene er trampet på med piggsko og feid til side.

Fredsprisvinner Obama har forsvart dette systemet med I think it’s important to recognize that you can’t have 100 per cent security and also then have 100 per cent privacy and zero inconvenience,”

Forestillingen om 100% sikkerhet er en livsfarlig forestilling, den fører rett ut i diktaturet og den totalitære staten. Og selv under det absolutte diktaturet kan keisergarden drepe keiseren. Obama bytter altså bort vår private frihet med noe han ikke kan gi, den totale sikkerhet.

Tankene bak NSAs overvkingsprogram har eksistert lenge, men det store omslaget kom med 11. september 2001 og The Patriot Act, som satte mange av de grunnlovsmessige rettighetene til side. (Det er interessant å merke seg at PATRIOT her er et orwellsk akronym for Providing Appropriate Tools Required (to) Intercept (and) Obstruct Terrorism Act of 2001.)

Hvis noe er totalitært og brudd på alle demokratiske prinsipper og på menneskerettserklæringen, så er det nettopp det som er avslørt rundt NSA i år. Hvorfor er da de liberale ridderne av kampen mot det totalitære plutselig rammet av en akutt og kollektiv taushet? Hvor er de harmdirrende pekefingrene? Hvor er de skarpe pennene?

Årsaken til denne akutte og totale tausheten er naturligvis at det totalitære nå kommer fra USA. Hadde Russland eller Kina blitt tatt i noe sånt, så hadde nok de harmdirrende kronikkene vært på plass for lenge siden. Det er så enkelt som det. De liberale prinsippene deres forsvinner så snart det er USA som opptrer totalitært.

2013 har vært et svært dårlig år for liberalerne. De står igjen uten klær på – og det er ikke noe vakkert syn.

Merkels telefon kan ha vært avlyttet i 10 år.

USA overvåket 33 millioner norske mobilsamtaler på en måned.

Forrige artikkelEn svært risikabel politikk
Neste artikkelMasters of the Universe
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).