Who are the brain police?

0

Overskriften er et sitat fra Frank Zappa, og det virker rimelig å bruke det her, særlig når det skal handle om makta over mediene. I verden og i Norge.

Vidunderlige nye verden

Aldous Huxley, forfatteren av Vidunderlige nye verden, så for seg ei framtid der makthaverne ville finne metoder for å «få folk til å elske slaveriet sitt» og «etablere en smertefri konsentrasjonsleir for hele samfunn, slik at folk blir fratatt rettighetene sine, men vil like det».

Sjelden har det vært mer aktuelt enn nå.

En avgjørende forutsetning for å få til dette er at de dominerende mediene enten støtter dette eller ser en annen vei. Siden 11. september 2001 har vi sett hvor viktige de amerikanske mediene har vært for å få folk til å godta at de mister stadig mer av sine grunnlovfestede rettigheter.

Hvem eier mediene?

Mediene definerer hva som er viktige saker og hva som ikke er det? Mediene styrer den offentlige og delvis også den private samtalen. De som styrer mediene har sterk makt over folks tanker. Så hvem styrer mediene? Hvem eier dem?

Ekstrem maktkonsentrasjon

Ifølge amerikanske undersøkelser var det i 1983 50 selskaper som eide 90% av mediene i landet. Allerede det var en veldig sterk maktkonsentrasjon. Men hvordan ser det ut i dag? I 2011 var det seks selskaper som kontrollerte 90% av mediene.

De seks selskapene var General Electric, som blant annet eier NBC og Universal Pictures, Newscorp, som blant annet eier Fox og Wall Street Journal, Disney, som blant annet eier ABC og Pixar, Viacom, som blant annet eier MTV og Paramount Pictures, Time Warner, som blant annet eier Tima, Warner Bros og CNN og CBS, som blant annet eier 60 Minutes.

De seks medegganene USA. Kilde: http://corporatemediaexposed.com/who-owns-the-media/
De seks medegganene USA. Kilde: http://corporatemediaexposed.com/who-owns-the-media/

Disse mediegigantene består av tilsammen 232 selskaper. Det er altså 232 toppsjefer som kontrollerer mediehverdagen til 277 millioner amerikanere. Disse selskapene hadde i 2010 ei samlet omsetning på 275,9 milliarder dollar. Det er mer enn Norges bruttonasjonalprodukt.

Disse selskapene eier mediebedrifter av en eneste grunn, og det er å akkumulere profitt for sine eiere. De har ingen grunn til å drive gravende eller kritisk journalistikk for avsløre maktmisbruk eller undertrykking. Deres eiere og annonsører har heller ingen interesser av at deres lesere og seere reagerer på den økonomiske krisa eller de voldsomt økende klasseskillene ved å gjøre opprør på noen som helst måte. Her trengs ingen konspirasjonsteorier. Dette er de 1% som tjener grovt på den politikken som føres.

Hvordan er det i Norge?

USA ligger langt framme i å utvikle et medieoligarki kontrollert av den absolutte storfinansen. Norge er ikke der, ennå. Men vi er på vei i samme retning. Norske medier kontrolleres av noen få eiere.

Hvem eier dagspressa?

Norske dagsaviser kontrolleres av noen få store eiere:

Medieeierskapsutredningen 2012
Medieeierskapsutredningen 2012

Oppdatering: A-pressen kjøpte Edda Media fra britiske Mecom i 2012. Daglig når Amedias over 70 aviser, nettaviser og andre publikasjoner mer enn 2,5 millioner nordmenn.

Oppdatering: Her er en oversikt over største utenlandske eiere i norske aviser. NWT-konsernet er svensk og eies av familien Ander, som er kjent for å være djupt konservative. Ellers kjenner vi igjen selskaper som utgjør den ypperste finanseliten i verden. Mon tro hvorfor de investerer i norske aviser?

Kilde: Medietilsynet
Kilde: Medietilsynet

Til nå har norsk lovgivning hindret en større grad av monopolisering. Slike begrensninger kan stå for fall dersom internasjonal mediekapital bruker EØS-avtalen og EFTA-domstolen for hva de er verdt.

På TV og radio er NRK forsatt størst:

Medie
Medieeierskapsutredningen 2012

Men det hjelper jo ikke stort når NRK prøver å bli mer og mer lik sine private konkurrenter.

(Oppdatering: TV2 eies av Egmontkonsernet. Egmontkonsernet har eierskap i mer enn femti norske selskaper. Det eier hundre prosent av aksjene i Hjemmet Mortensen. Egmont er videre eneeier av Norsk Film og har delt eierskap i Mediehuset Nettavisen via TV 2-Gruppen. Konsernet omfatter dessuten Nordisk Film, Cappelen Damm AS, Egmont Serieforlaget.) Mer om hva Egmont eier her.

NHST Media Group eier nå 49% av Morgenbladet. NHST eier også Dagens Næringsliv. Og hvem eier NHST? Jo, det er Fred Olsen-familien.

Når Dagbladet skal argumentere for at avisa fortsatt skal eksistere eller for at den fortsatt skal ha momsfritak, kommer det gjerne noen svulstige formuleringer om «det frie ord» og «den frie presse». Virkeligheten ser slik ut:

Aldous Huxley så for seg ei framtid der makthaverne ville finne metoder for å «få folk til å elske slaveriet sitt, etablere et diktatur uten tårer, så å si, etablere en smertefri konsentrasjonsleir for hele samfunn, slik at folk blir fratatt rettighetene sine, men vil like det, fordi de vil bli avledet fra ethvert ønske om å gjøre opprør gjennom propaganda eller hjernevask…»

Grunnlovsfestede rettigheter fjernes i all stillhet

Rett før jul gjorde den amerikanske kongressen tre vedtak som fortsetter den veien Geroge W. Bush innledet med The Patriot Act og alle går i den retninga Huxley snakket om, veien mot den (mer eller mindre) smertefrie konsentrasjonsleiren. I behandlinga av National Defense Authorization Act utelot Senatet en passus som ville ha forbudt langvarig fengsling uten lov og dom. Kongressen hadde også oppe til behandling to lovforslag som ville ha forbudt overvåking av folks epost og telefonsamtaler. Men da de kom til behandling var forslagene strøket. Så amerikanere kan fortsatt fengsles uten lov og dom eller få all sin epost og alle sine telefonsamtaler lest og avlyttet.

Og i Norge som i USA blir det mer lagring av persondata, flere overvåkingskameraer, mer våpen, et mer militarisert politi og en mye lavere terskel for å bruke militære styrker innenlands.

Og de såkalte «frie mediene» dysser folk inn i en tornerosesøvn av smisking med kongehus og maktelite, realityshow og hjernedød underholdning. Hjernepolitiet er i full virksomhet, døgnet rundt.

Oppdatering 28.01.2013:

Utvalg vil gi EU makt over media.

Forrige artikkelRitual Dance of the Child Killer
Neste artikkelKultur, innvandring og klasse
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).