EØS-avtalen tålte aldri en vanlig valgkamp

0

Gjesteblogger: Erling Folkvord

Etter Europautredningen har Aftenposten slått fast at ”EØS-avtalen er en demokratisk fiasko for Norge”. Når Dagens Næringsliv tilføyer at Norge har mindre selvråderett fordi vi bare er tre fjerdedels EU-medlem, bør vi se på JA-sidas metoder for drøyt 20 år sia.

For det første: Før Stortingsvalget 1989 la Ap-ledelsen taushetens lokk på forhandlingene om å innlemme Norge i det indre marked. Det de kalte en «kartleg­gingsfase», skulle vare til 20. oktober. «Vi kan jo ikke stille tiden frem til 20. oktober og vite hvor vi da står,» sa statsminister Harlem Brundtland da hun avslo å svare på spørsmål like før valget. Medietaushet var hennes metode.
Etter 1989-valget ble det fart i arbeidet med å lage en ny juridisk konstruksjon. Den fikk navnet: Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, eller bare EØS.

For det andre: Da forhandlingene var slutt, vedtok Stortinget 29. april 1993 den endelige EØS-avtalen, for at Norges forhold til EUs indre marked heller ikke da skulle bli valgkamptema. Det holdt så vidt: Bare to flere ja-stemmer enn nødvendig for lovlig vedtak.

For det tredje: Etter valget i 1993 var det ikke lenger nødvendig flertall for EØS i Stortinget. I trontaledebatten det året foreslo jeg på vegne av RV (i dag Rødt) at det nyvalgte Stortinget skulle ta standpunkt til EØS-avtalen.
Senterpartiets parlamentariske leder Johan J. Jacobsen sa før avstemmin­ga at «det kunne være interessant å få sett om en EØS-avtale ville kunne ha sjanse til å bli vedtatt av dette Stortinget. En votering vil da også for så vidt på en måte bli en test på det»

EØS-avtalen besto ikke testen. 21. oktober 1993 hadde JA-sida to stemmer for lite til et lovlig vedtak om å innlemme Norge i EUS indre marked.
Fasit: Norge ville ikke blitt med i EØS viss Ap-regjeringa hadde fulgt demokratisk skikk og venta med stortings­behandlinga til etter valget.
Førvalgskuppet 29. april 1993 var nødvendig for å få Norge inn i EØS.
Husk dette når vi med demokratiske metoder trapper opp kampen for å avvikle EØS.

Foto: Nationen

———–

Fra fagbevegelsen:

Fagforbundet vil ha arbeidsliv ut av EØS-avtalen

Boye Ullmann i Fellesforbundet: Fortsatt debatt om EØS

På bakgrunn av det Erling Folkvord skriver her, blir det nokså spesielt når VG skriver på lederplass at den pågående EØS-debatten i LO er resultatet av arbeidet til

«De destruktive og totalitære kreftene på ytre venstre som i hele sin historie har søkt å infiltrere og kontrollere fagforeninger og –forbund. De jobber målrettet og langsiktig. Hvis man ikke orker å ta opp kampen mot dem, hender det at de lykkes.»

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.