Desperat jakt etter den siste olje

0

Den såkalte rødgrønne regjeringa har lagt fram et nytt budsjett som alle partiene på Stortinget egentlig er såre tilfreds med. For jordas folk er egentlig det eneste viktige i budsjettet at «miljønasjonen» Norge vil satse rekordstort i jakta på den siste olje.

Ekstrem satsing

Investeringene i leiting og utvinning av olje og gass stiller alle andre satsningsområder i Norge fullstendig i skyggen. Fra de «rødgrønne» tok over i 2005 er investeringene mer enn doblet, og regjeringa legger opp til å blåse alle rekorder i 2013.

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir nå anslått til hele 204 milliarder kroner for 2013. 

Det er 20 milliarder, eller nesten 11% mer enn prognosen for 2012.

Plansjen viser veksten i investeringene på norsk sokkel. Søylene for 2012 og 2013 er lagd på grunnlag av de siste tallene fra SSB, og limt inn i en tidligere graf i riktig format.

Det er ingenting regjeringa satser så mye på som utvinning av olje og gass.

Bare økninga fra 2012 til 2013 er fire ganger så mye som hele Miljøverndepartementets budsjett, eller dobbelt så mye som Kulturdepartementets budsjett.

Vi veit i dag at dersom menneskeheten brenner all den olja og gassen som allerede er funnet, vil klimaet bli svært utrivelig, for å si det mildt. Likevel satser de «rødgrønne» ekstremt på å finne og utvinne enda mer olje.

Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund sier:

Vi har fem ganger så mye kull, olje og gass, ferdig oppdaga, klart til utvinning, som forskerne mener det er trygt å ta opp. 80 prosent av de reservene må holdes unna, nede under sjøbunnen og i reservoarene på land.

Oljeleting er den mest subsidierte næringa i Norge

Nettopp under den “rød-grønne” regjeringa har det blitt satset enormt på å øke letingen etter olje og gass. Det er den sektoren i samfunnet som denne regjeringa satser mer på enn noe annet! For å stimulere til mest mulig leting har man innført noen helt ekstreme støtteordninger til leteskapene. Mens støtte til fornybar energi og tiltak for redusert energiforbruk får knapper og glansbilder, får leteselskapene monstersubsidier. Les Jens Ingvald Olsens artikkel om dette.

I 2010 var denne støtten til et førtitalls leteselskaper kommet opp i 10,2 milliarder kroner. Eller for å si det med andre ord: 20% mer enn Kulturdepartementets budsjett for 2012. Til sammenlikning var de totale landsbrukssubsidiene, som høyresida er så sint på, 12,9 milliarder i 2010.

Kilde: Oljeskattekontoret 2011

Denne enorme subsidieringa, som ei samla regjering står bak, har naturligvis ført til en tilsvarende enorm vridning av norske investeringer over til oljeleting på sokkelen.

Les også:

Skrift i sand – Klimameldinga

Forrige artikkelEØS-avtalen tålte aldri en vanlig valgkamp
Neste artikkelKapitalismens krise – og reformismens
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).