Hils på «Peak Oil»

0

Verdens oljeproduksjon økte raskt og ganske jamnt fram til 2004. Siden da har den årlige produksjonen variert langs en flat kurve. I den samme perioden har prisen på olje økt dramatisk. Målt i euro, som er det som teller for de oljefattige europeiske landa, er prisen på råolje i dag 10 ganger så høy som den var i 2002. På tross av så høye priser har ikke produsentene klart å øke produskjonen. Og nå ser det ut som om nedgangen har begynt.

Har vi passert oljetoppen?

Krigen i Libya tok umiddelbart 1,7 millioner oljefat daglig ut av produksjon, og dette var en lett og lett tilgjengelig olje. Etter at Norge og andre hyklerske imperialistmakter fikk innsatt et regime de tror Vesten kan kontrollere, har produksjonen tatt seg opp igjen. Saudi-Arabia har forsikret om at de har nok olje til å erstatte både Libya og Iran, hvis det skulle bli nødvendig. Alt tyder på at det er en bløff, sjøl om landet har vært i stand til å øke produksjonen noe.

Men nye tall fra Joint Oil Data Initiative (JODI), som er den mest pålitelige kilden til internasjonal oljestatistikk, viser at verdens oljeproduksjon har sunket siden juni 2011, og det er ikke småtterier det er snakk om. I juni 2011 var verdens råoljeproduksjon 67,6 millioner fat om dagen. Dette er ned fra toppen i 2008 på over 71 millioner fat, men det var omtrent det samme som i 2004. Men etter juni 2011 har produksjonen bare falt og falt, og i januar 2012 rapporterte JODI en produksjon på bare 56,7 millioner fat. Det er et fall på 16%! Det er så man ikke tror sine egne øyne. Sannsynligvis vil produksjonen svinge noe opp igjen, men som det framgår av plansjen ser det ut til at vi står overfor et trendbrudd. For bare ett år siden var råoljeproduksjonen over 68 millioner fat per dag. Det er ingen tidligere årsperiode som kan vise til et fall på over 11 millioner fat.

Verdens råoljeproduksjon i millioner fat per dag fra 2002 til 2012 (kilde: JODI)

Dette er dramatisk

Hvis dette fallet i produksjonen ikke korrigeres opp svært raskt, så er det dramatisk. Jeg har ikke sett noen analytikere som har varslet et så raskt fall, og det er overhodet ikke på den politiske dagsordenen. At fallet ville komme, visste enhver som følger noenlunde godt med, men hvis det alt er i gang, er det ingen annen sak som vil få tilnærmelsesvis like mye å si for de kommende åra.

PS: Det kan være feilkilder i de nyeste tallene fra JODI, siden de enkelte landa oppdatere sine tall ujamnt. Antakelig må man tilbake til oktober 2011 for å ha noenlunde sikre tall, og da er ikke fallet så dramatisk. Men det er likevel en fallende tendens gjennom 2011. Se kommentarene her.

Hva oljeproduksjonen i 2011 kan si om utsiktene for 2012.

I boka Sammenbruddet har jeg forklart hva Oljetoppen, eller Peak Oil, vil ha å si på alt fra transport til landbruk, til industri, til matvareforsyning osv.

Her på bloggen har jeg også forklart hvordan Peak Oil betyr slutten på vekstsamfunnet slik vi har kjent det.

Les for eksempel:

Kapitalisme = karbonøkonomi

Kapitalismen har vært det mest revolusjonerende økonomiske systemet i menneskehetens historie. Aldri har det vært produsert mer jern, stål, sement, bygninger – eller mat – som i kapitalismens epoke. Aldri har det vært funnet opp flere teknologier eller gjort flere … Fortsett å lese →

Kapitalismen i siste fase?

En skal ikke gå lenger tilbake enn våren 2007 for å lese gjentatte forsikringer om at det var nær sagt skyfritt på kapitalismens himmel. Så kom boligkrakket i USA som igjen utløste ei finanskrise. I dag er hele verdensøkonomien rammet … Fortsett å lese →

Det kommende sammenbruddet i norsk oljeproduksjon

I dag skal det handle om oljeproduksjonen på norske felt. Hvis du leser intervjuer med oljeminister Ola Borten Moe, pressemeldinger fra Statoil eller i en nokså ukritisk norsk presse, kan du få inntrykk av at norsk oljeproduksjon vil vare i … Fortsett å lese →

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.