Det kommende sammenbruddet i norsk oljeproduksjon

0

I dag skal det handle om oljeproduksjonen på norske felt. Hvis du leser intervjuer med oljeminister Ola Borten Moe, pressemeldinger fra Statoil eller i en nokså ukritisk norsk presse, kan du få inntrykk av at norsk oljeproduksjon vil vare i generasjoner framover. Da har du noen overraskelser i vente.

«Jubelstemninga er til å ta og føle på i oljebransjen, etter at Statoil har funnet olje som vil holde petroleumsalderen levende i mange tiår til.» – Klassekampen, 14. oktober 2011

Tallenes tale

Jeg har skrevet på bloggen om dette før i en kommentar til uttalelser fra Ola Borten Moe.

Men det er tydeligvis nødvendig å minne journalistene om at Statoil er part i saka, og framstiller den slik at det tjener selskapets interesser. Selskapets ledelse ønsker å «prate opp aksjen» som man sier i de kretsene, og det er ingen grunn til at pressa skal ta slike jubelrop som god fisk. De burde heller ta en titt på Oljedirektoratets tall for norsk oljeproduksjon og norske oljeressurser.

Norsk «peak oil» var i 2001

Se på denne grafen fra Oljedirektoratet. Den viser oljeproduksjonen på samtlige norske felt.

Her er Oljedirektoratets oversikt over norsk oljeproduksjon. Som enhver kan se, er vi langt forbi toppen. Fra «Muligheter og utvikling for felt i drift»  (OD, 2011)

Gjenværende olje

Jamen det finnes jo så mye olje for tida, da må det da være rom for nye topper? Tja, mon det. Igjen får vi gå til faginstansen. Riktignok har Oljedirektoratet hvert eneste år i det siste tiåret hatt for optimistiske anslag på kommende års produksjon. Men de er gode på å registrere historiske tall og til å regne inn nye funn.

Her er en graf som viser hvor mye som er produsert av norsk olje og hva Oljedirektoratet mener er igjen av ressursene. Den opprinnelige ressursmengden i alle kjente felt er beregnet til 4270,4 millioner kubikkmeter råolje, og er nå tappet ned til 732,4 kubikkmeter. Det ser sånn ut:

Tallenes tale: 83% av beregnet olje på norske felt er produsert. Det står igjen 17%.

Men hva med de nye funnene?

Det har vært mye jubel for Aldous/Avaldsnes i det siste, det første betydelige oljefunnet på norsk sokkel siden Grane i 1991. Rent faktisk inneholder funnet ifølge direktoratets foreløpige ressursanslag olje til å dekke utvinningen i 8-24 måneder på dagens driftsnivå. Feltet vil bli tilført produksjonen en gang fram mot 2020, på et tidspunkt da det med unntak for Ekofisk knapt nok vil finnes annen olje igjen på sokkelen. (Sammendrag etter oljekrisa.no)

Produksjonen faller tross økte investeringer

Fra 2009 til 2010 falt produksjonen med 9,5%. Dette er omkring det nivået det har ligget på de siste åra. Men dette skjer samtidig so det investeres stadig mer og mer. Ta en titt på denne grafen fra SSB:

Med unntak av i 2010 har investeringene på norsk sokkel økt voldsomt det siste tiåret.

Til alle journalister som skriver av pressemeldinger fra Statoil: Ressursene er endelige og de tappes ned i et halsbrekkende tempo. Mange tiår med norsk oljealder er bare tullprat, pardon my French.

Journalistene burde også lære seg begrepet EROI (energy return on energy invested), altså hvor mye energi man bruker for å hente opp energien. Det viser seg at det i dag brukes mye mer energi på å hente opp energien på norske felt enn det som var tilfellet til å begynne med. – Trenden er klar, dette faller stadig. Fra 59:1 i 1996 var det 40:1 i 2008, sier den uavhengige finske energianalytikeren Leena Grandell til Teknisk Ukeblad.

Oppdatering: Prognose med Johan Sverdrup-feltet

Sjøl med Johan Sverdrupfeltet er norsk oljeproduksjon ugjenkallelig på vei nedover

Mangel på kunnskap og kritisk holdning?

Jon Gulbrandsen skriver i en kronikk i Dagbladet 19.10.2011:

Dagens Norge minner litt om Europa før opplysningstida, den gangen vi lot kirken tenke for oss. Men med den forskjell at religionen nå er erstattet av ideologier, tro av politisk korrekthet og teologer av kunnskapssky politikere.

Det er kanskje derfor verken politikere eller presse har skjønt at norsk oljealder er på full fart inn i solnedgangen?

Oppdatering 19.10.2012:

Markant lavere oljeproduksjon enn prognosene har sagt.

Les mer i Sammenbruddet

Forrige artikkelKrisa blir verre – men #Occupy-bevegelsen blir sterkere
Neste artikkelGeneralstreiken i Hellas
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).