Sammenbruddet på radio

6

NRK P2s Ekkoredaksjon hadde 29. september 2011 et lengre innslag om krisa i den kapitalistiske verdensøkonomien, og brukte boka Sammenbruddet som en innfallsvinkel til diskusjonen. Dessverre kunne jeg ikke delta i studio, men bare bli intervjuet over en dårlig telefonlinje fra Italia. Det gjorde at jeg ikke kunne diskutere direkte med de andre deltakerne.

Ekko i NRK om krisa

Kåre Valebrokk og professor Einar Lie innrømte at krisa i kapitalismen er så alvorlig at vi knapt har noe å sammenlikne med. Men de så det hele bare fra en økonomisk synsvinkel. De har ennå ikke tatt inn over seg at verdens oljeproduksjon har nådd toppen og at vi er på vei inn i ei alvorlig energikrise. Å øke veksten igjen vil kreve energi som det vil bli stadig vanskeligere og dyrere å skaffe. De tok heller ikke med i beregningen at en rekke økosystemer truer med en kollaps som er vel så alvorlig som den økonomiske krisa.

Det gjelder for eksempel klimakrisa og de naturkatastrofene som følger av den, ødeleggelsen av verdenshavene, den stadig mer alvorlige vannkrisa og den katastrofale situasjonen for landbruket i mange land. De tok heller ikke for seg rivaliseringa mellom Kina og USA.

Det er synd at jeg ikke fikk diskutert dette med dem, fordi det er først når man ser den økonomiske krisa sammen med de økologiske krisene at man virkelig ser at verden står overfor et mulig sammenbrudd i økonomien slik vi kjenner den.

Men begge skal ha honnør for at de gikk i seriøs diskusjon om premissene mine. Valebrokk pekte på at opprør kan komme i mange land, og Lie sa seg enig i en del av premissene mine, sjøl om han i likhet med Valebrokk avviste mitt forslag om en Kommunisme 5.0. Det var jo ikke så overraskende. Det motsatte ville jo vært en sensasjon.

Takk også til NRK og Ekko-redaksjonen som lagde et interessant program.

Og hvis det ga mersmak: Les mer om alt dette i Sammenbruddet.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


6 KOMMENTARER

 1. Jeg hørte P2-programmet i dag og har nettopp bestilt boka. Jeg har hevdet det samme som det jeg forstår at du uttrykker i boka i mange år, og det er meg alldeles ubegripelig at muligheten av et økonomisk/sosialt/miljømessig sammenbrudd knapt er et hørbart tema i det offentlige ordskiftet. Særlig mener jeg at økonomen svikter, men også media gjør seg skyldige i et grovt svik ved å skygge unna de enorme utfordringene som vil møte oss. Den eneste forklaringen på fenomenet må være at problemene er for store og komplekse – det finnes antakelig ingen muligheter for planlagte politiske løsninger på urolighetene som vil møte oss. Jeg er skeptisk til dine tanker om en kommunisme 5.0 som en mulig løsning, men du fortjener uansett honnør for å dra opp debatten. Jeg skal omtale «Sammenbruddet» på bloggen min så snart jeg får lest den! 🙂

  • Hei
   Takk for kommentar. Mye av kunnskapen om dette har ligget der lenge. «Limits to Growth» ble jo stort sett parkert i sin tid. men de hadde grunnleggende rett. Marxister har stort sett konsentrert seg om den økonomiske kritikken av kapitalismen. Økologene har stort sett nøyd seg med å se økologien for seg. Det er når du bringer dette sammen at du får se alvoret i situasjonen. En mann som Kåre Valebrokk kan innrømme at vi er inne i den verste økonomiske krisa noen sinne. Men han tror at løsninga er mer av det samme. Han ser ikke at med slutten på billig energi er det også slutt på den epoken der det var forholdsvis lett å få en årlig vekst på noen prosent.
   Det jeg gjør med Kommunisme 5.0-begrepet er å forsøke å frigjøre marxistisk tenkning fra en del tvangstrøyer som den sosialistiske epoken skapte og å forene Marx’ ideer med moderne økologisk kunnskap. Det er ikke et forsøk på å lage ei ny tvangstrøye. Det er en åpen invitasjon til å tenke kreativt på alternativer til kapitalismens ødeleggelse av planeten. Jeg ser ikke noe humant alternativ til noenlunde lik fordeling av ressursene. Da blir det en type felesskapsøkonomi som ikke er vekstbasert. Jeg kaller det Kommunisme 5.0, hva framtida vil kalle det, får de som lever da finne ut sjøl. Alternativet er så forferdelig at jeg helst ikke vil tenke på det.

   • Jeg tror du har rett i din analyse: Den økonomiske krisa og miljøproblemene er ulike, men beslektede utslag av det samme grunnleggende problemet, nemlig kapitalismen som et utbyttende system. Utbyttingen er selve motoren i kapitalismen; uten utbytting – ingen kapitalisme. Kapitalismen livnærer seg av sitt eget ressursgrunnlag, den MÅ dra mer ut av mennesker, råvarer og jordsmonn enn det som puttes inn, ellers oppnår man ikke profitt. Men jo mer og lenger man tyner ressursgrunnlaget, jo mer marginal blir profitten, og til slutt har elefantens leirføtter smuldret helt bort, slik at monsteret velter overende.
    Med forbehold om at jeg ennå ikke har lest boka og din beskrivelse av «5.0-kommunismen», så frykter jeg at du er for optimistisk, i likhet med kapitalsistene (dvs de fleste av oss…). Personlig har jeg liten tro på at vi kan forberede oss i særlig grad på de urolighetene som venter oss utover i dette århundret. Og i enda mindre grad er vi i stand til å vedta politiske løsninger som vil redusere eller fjerne problemene. Det eneste vi kan håpe på er at det vil komme noe godt ut av de smertefulle og kostbare omstillingene, slik at menneskeheten kanskje vil finne en levemåte og et økonomisk system som er bærekraftig i et tusenårs-perspektiv.

 2. Jeg leser ei bok som heter «The End of Growth». Forfatteren drøfter mange av de samme sakene som jeg tar opp. Det går mot nullvekst, og det kan bety ekstrem fattigdom og elendighet for et flertall og fortsatt luksus for noen få. Eller ressursene kan bli fordelt på en mer rettferdig måte. Som humanist må jeg gå inn for det siste. Dette kan nødvendigvis ikke være et kapitalistisk samfunn, slik du også er inne på. Det kan heller ikke likne de sosialistiske samfunnene vi har sett til nå. Du vil se i boka hvorfor jeg kaller det Kommunisme 5.0, og du vil også se at jeg ikke lager noen modell for hvordan et sånt samfunn skal være. Du vil se hvorfor.

  • Jeg støtter selvfølgelig ditt strev for å holde humanismens fane høyt hevet 🙂 Andre alternativer er lite attraktive og vil neppe bidra til noe godt. Vi beveger oss inn i ei tid med kamp mellom ideer og holdninger – men med et smertefullt fravær av ideologier. De sterkeste og smarteste vil definere vegen og midlene, inntil et visst punkt; vendepunktet – og hvis det finnes noen som kan forklare hvordan denne dynamikken virker, så må det være kaosteoretikerne: «…den måten systemet når et kritisk punkt på, kan inntreffe tilfeldig og kan ikke forutsies, men så snart et slikt kritisk punkt er nådd, blir systemet tvunget til å utvikle seg over i en ny struktur. På denne måte kommer sjanse og nødvendighet i virksomhet samtidig, og de virker som komplementære prinsipper. Det er dessutene ikke bare i utgangspunktet for den ustabile tilstand at det er umulig å forutse hele prosessen. Når et system er blit ustabilt, vil det alltid være minst to mulige strukturer som de kan utvikle seg til. Jo lenger vekk fra likevekt et system har utviklet seg, jo flere valgmuligheter vil det ha» (Fritjof Capra: «Vendepunktet»)

 3. Dette har du helt rett i. Når vi når et vendepunkt oppstår plutselig muligheter som ikke var der før, et mulighetsvindu. Jeg er ikke alltid så begeistret for Capra, men dette har han peiling på. Kommunisme 5.0 er ikke et system, men heller en måte å tenke på og en måte å utnytte muligheter på. Jeg ønsker å gjeninnføre kommunismen som frigjørende kraft, røsket ut at Kominterns tvangstrøye, som både leken, kreativ og nyskapende.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.