Statoils styre har ansvar

0

Myndighetene i Alberta saksøker Statoil Canada for miljøkriminalitet i forbindelse med selskapets oljesandprosjekt nord i den kanadiske provinsen, melder NRK. Statoil har blitt anklaget for å ha overtrådt vannlisensen sin og gitt falsk eller villedende informasjon om vannuttaket sitt. 

Miljøbevegelsen har lenge krevd at Statoil, der staten eier over 70% av aksjene, må trekke seg ut av tjæresandprosjektet i Canada. Men statsminister Stoltenberg har nektet å bruke eiermakt til å stoppe miljøkriminaliteten. Det formelle argumentet har vært at hovedaksjonæren ikke kan gripe inn overfor styret. SV ser ut til å mene at eierskapsmeldingen forhindrer at Staten bruker sin aksjonærposisjon i Statoil til å instruere selskapet om å trekke seg ut av tjæresandsprosjektet.

Dette holder ikke. Generalforsamlingen i Statoil ville være i sin fulle rett dersom den instruerte styret om å trekke selskapet ut av denne virksomheten. Statoil sier i sitt verdigrunnlag at:

«Vi mener at den beste måten å nå denne målsetning er gjennom verdibasert ledelse, strenge etisk krav og en bedriftskultur som verdsetter personlig integritet og respekt for mennesker og miljø. Statoils eierstyring og selskapsledelse er derfor tuftet på selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.»

Miljøkriminaliteten i Canada er derfor i strid med selskapets etiske egenerklæring. I tillegg mener altså myndighetene i Canada at den er kriminell.

Førsteamanuensis dr. juris Beate Sjåfjell ved det juridiske fakultet i Oslo skriver:

«Så til spørsmålet om Staten etter allmennaksjeloven kan bruke sin posisjon som majoritetsaksjonær til å vedta på Statoils generalforsamling at selskapet skal trekke seg ut av tjæresandsprosjektet. Svaret er utvilsomt ja.»

I tillegg kommer spørsmålet om styrets ansvar. Norsk lovgiving har over en rekke år skjerpet styremedlemmenes ansvar for hva et selskap foretar seg. Hvis et selskap gjør noe kriminelt og styremedlemmene er klar over det, eller burde være klar over det, så kan de straffes personlig.

I Statoils styre sitter blant annet Bjørn Tore Godal og Marit Arnstad. De er nå blitt kjent med at Statoil antakelig driver med miljøkriminalitet i Canada. Hvis de ikke gjør noe for å stoppe dette, har de et personlig juridisk ansvar.

Regjeringa Stoltenberg har naturligvis både et juridisk og politisk ansvar for å sørge for at statens flertall i Statoil brukes til å stoppe denne miljøkriminaliteten. Det er urimelig å skyve minoritetsaksjonærene foran seg. Hvem har sagt at minoritetsaksjonærene ønsker at Statoil skal drive med miljøkriminalitet?

Forrige artikkelOljeminister i drømmeland
Neste artikkelØkologisk fotavtrykk
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).