Økologisk fotavtrykk

0

I 1992 utviklet den kanadiske forskeren William Rees begrepet økologisk fotavtrykk som et mål på det jordbruksarealet og den vannmengden som kreves for å produsere de ressursene vi trenger for å opprettholde vår levestandard og for å absorbere våre utslipp. Jordkloden har bare en begrensa kapasitet, og per i dag er denne kapasiteten beregnet til 13,6 milliarder globale hektar (gha). Vi er i snart 7 milliarder mennesker. Det gir oss i gjennomsnitt 2 gha hver hvis vi ikke skal undergrave jordas reproduktive kapasitet i det lange løp.

Men det gjør vi, det vil si noen av oss. De rike landa bruker så mye mer av verdens ressurser at det totale økologiske fotavtrykket til menneskeheten i dag er oppe i 17,5 milliarder gha, altså ca. 2,6 gha per person. I gjennomsnitt har hver nordmann et økologisk fotavtrykk på 6,9 gha og hver amerikaner 9,5 gha. Det betyr at hver nordmann bruker 2,6 ganger så mange ressurser som det som er til rådighet, og hver amerikaner 3,7 ganger. Eller med andre ord: Skulle hele menneskeheten forbrukt ressurser som oss, måtte vi hatt 2,6 jordkloder til rådighet (eller 3,7 med the American way).

La oss bruke Hellas som målestokk. Landet er ikke blant de største forbrukerne, og heller ikke blant de rikeste. Kanskje er det et realistisk mål for de fattige landa å streve mot. Det bor 10,7 millioner mennesker i Hellas, og forbruket av olje er 0,441 millioner fat per dag. I verden bor det i dag 6,9 milliarder. Dersom alle i verden skulle leve som i Hellas, måtte den globale utvinninga av olje øke til 284 millioner fat per dag. I dag er det globale forbruket 85,5 millioner fat per dag, og det har antakelig nådd toppen.For at alle i hele verden skulle kunne bruke like mye olje som Hellas, måtte verdens oljeproduksjon økes mer enn tre ganger. Det kommer aldri til å skje. (Om det hadde vært mulig å bruke så mye, hadde klimaet fort blitt ulevelig for mennesker.) Løftet til den fattige verden om at de skal kunne leve som vi bare de blir en del av den globaliserte økonomien, er derfor ikke noe annet enn rein svindel. Et slikt nivå er forbeholdt et lite mindretall, som da til gjengjeld kan forbruke langt over planetens tåleevne.

Dette økologiske overforbruket lar seg ikke forsvare moralsk eller filosofisk uten at man går over i fullstendig rasistiske og antihumane tenkemåter. FNs menneskerettserklæring åpner med å anerkjenne «like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten». Når de rike landa forsyner seg så grovt av fatet, krenker de rettighetene til flertallet på jorda, for ikke å snakke om at dette overforbruket i høyeste grad krenker og går på bekostning av kommende generasjoner. Kapitalismen har vist seg å fungere bare ved å stjele fra framtidige generasjoner og utplyndre så mange som mulig av de nålevende.

Dette overforbruket går på bekostning av drikkevann, biologisk mangfold, jordas reproduksjonsevne og så videre. Men akkurat nå ser vi det mest dramatisk gjennom klimaendringer som overgår alt som har skjedd i menneskehetens historie. Utslippene av klimagasser truer livet på jorda slik vi kjenner det, ikke om noen århundrer, ikke om mange generasjoner, men innenfor levetida til mennesker som lever i dag.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelStatoils styre har ansvar
Neste artikkelOlje i solnedgang
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).