Oljeminister i drømmeland

0

– Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er kanskje slutten på begynnelsen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe til Dagens Næringsliv.

Det er ikke måte på begeistring og jubel etter at Statoil sammen med partnerne Petoro , Det norske oljeselskap og Lundin Norway meldte om et oljefunn på 200-400 millioner fat i Aldous Major South-prospektet i Nordsjøen. I ettertid har anslaget på reserver blitt justert opp til kanskje 400-800 millioner fat.

Har Borten Moe rett? Er vi bare i første fase av oljealderen?
Oljeministeren kan ikke ha lest tall fra sitt eget direktorat. For i følge dem er det bare i ett år fra 1992 til 2010 at ressurstilgangen har vært større enn produksjonen. 2011 vil bli et nytt år med overskudd, det første siden funnet av Ormen Lange i 1997. Det betyr at hovedtendensen er at norske oljefelt tappes ned og at produksjonen synker til tross for at det investeres stadig mer i utvinning.

Det nyeste funnet tilsvarer bare om lag to års produksjon med dagens nivå. Ifølge oljedirektoratet var samlet utvinnbart innhold i produserende norske oljefelt ved siste årsskifte redusert til 672 mill. kubikkmeter. Uttak i fjor: Over 100 mill. kubikkmeter. Det ble altså tatt ut 15 % av kjente ressurser i fjor. Det skal ikke store regnestykket til for å se at dette vil skape store problemer allerede i 2015.
Det vil ta mellom fem og ti år å få det nye funnet i drift.
Borten Moe har altså tatt en overdose Møllers tran.

Norsk oljeproduksjons vekst og fall. De grønne søylene viser faktisk oljeproduksjon fram til 2010. Kilje: Oljedirektoratet. I følge denne grafen skal nedgangen i produksjonen avta framover. Men det er vel verdt å merke seg at direktoratets prognoser er notorisk for optimistiske. I 2007 antok man at produksjonen i 2011 ville bli 112,9 Sm3, mens man i dag tror at produksjonen i år vil bli 98,3 mill. Sm3. Det er 13% mindre enn hva man trodde i 2007.

Stikk motsatt av hva oljeministeren sier, melder BP at norsk oljeproduksjon faller raskest i verden. Norsk oljeproduksjon var i 2010 nede på 60% av hva den var i toppåret 2001. Slutten på begynnelsen, liksom!

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelSammenbruddet – ei bok om nåtida og framtida
Neste artikkelStatoils styre har ansvar
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).