McKinseys hemmelige rolle i Europas flyktningkrise

16
Shutterstock

Det USA-baserte konsulentfirmaet McKinsey&Company sto helt sentralt i tilretteleggelsen for og administrasjonen av flyktningkrisa i Europa i 2016 og 2017 går det fram av hittil hemmelige dokumenter som journalistene i BalkanInsight har fått tilgang til. Dette er presentert i artikkelen Asylum Outsourced: McKinsey’s Secret Role in Europe’s Refugee Crisis.

Balkan Insight er nettsida til Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), et nettverk av undersøkende journalister som har en rekke viktige avsløringer på sine troféhyller. Ikke minst har de vært sentrale i å avsløre den illegale våpentransporten til terroristene i Syria. Som her og her.

Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan brukte flyktningene i et spill for å sikre seg støtte fra EU. Avtalen hadde et sluttbeløp på flere milliarder euro, så den var «for stor til å feile».

Inn kom McKinsey. De hadde allerede vært rådgivere for Tyskland for å øke tempoet i asylmottaket der. EUs asylbyrå European Asylum Support Office ga McKinsey i oppgave å analysere situasjonen på de greske øyene og komme opp med en handlingsplan. Etter kort tid kom McKinsey i oktober 2016 med en plan for hvordan EASO kunne «øke prosesseringshastigheten» når det gjaldt asylsøkerne. To måneder etterpå hadde de klar en «handlingsplan», som ble EUs handlingsplan. Men ingen steder sto det at planen var utarbeidet av McKinsey. BIRN har sammenliknet de to dokumentene og har funnet ut at likhetene er «nifse», på noen punkter er de nesten identiske. Mye av dette ligger tåkelagt i byråkratiet. EU-kommisjonen har nektet innsyn av hensyn til «offentlig sikkerhet», det ville også «undergrave de forretningsmessige interessene» til McKinsey.

BIRNs framstilling av de sentrale aktørene i spillet om EUs asylpolitikk.

Da så EU hadde godkjent handlingsplanen fikk EASO beskjed fra kommisjonen om å inngå en avtale med – ingen andre enn McKinsey. Kontarkten hadde en verdi av 992.000 €. En revisjonsrapport i EU sa seinere at inngåelsen av kontrakten ikke hadde fulgt de juridiske prosedyrene og derfor var «irregulær». Det ble gjennomført en undersøkelse rettet mot EASO-sjef José Carreira som endte med at han måtte gå av. Men McKinsey slapp unna.

Først da BIRN klagde til EUs Ombudsman fikk de tilgang til dokumenter som ga et unikt innsyn i hvordan McKinsey hadde jobbet for å «maksimere produktivitet», det vil si behandle så mange asylsøknader som mulig, «øke tempoet» og «få opp produktiviteten». Den tida som skulle brukes på å lære opp saksbehandlere og intervjuere skulle ned, også for å «øke produktiviteten».

En av dem som deltok i disse «ledelsestreningene» til McKinsey sier til BIRN at «det var så totalt forskjellig fra hvordan offentlige etater jobber med asylsøkere».

McKinsey skrøt av hvor mye de hadde lykkes i å redusere antallet mennesker i leirene på greske øyer, men virkelige tall viser at det nettopp var skryt. Reduksjonen var vesentlig mindre enn det McKinsey påsto.

Det ble en politisk skandale i Tyskland da det viste seg at landets kontor formigrasjon og flyktninger betale McKinsey mer enn 45 millioner euro for å redusere abntallet asylsøknader og forkorte ayslprosessen.

Det må legges til at den nåværende presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, har hatt visse forbindelser med McKinsey før, og den tyske riksrevisjonen har kritisert de kontraktene hun inngikk for ikke å være i henhold til loven. Hun har da også innrømt «uregelmessigheter».

Avsløringene til BIRN viser for ørtende gang at EU er et korrupt system der det at bukken passer havresekken er mer en norm enn et unntak. Beslutningsprosesser og planer er slik at de favoriserer mektige forretningsinteresser. Det man ikke har sett på er hva McKinsey gjorde på PR-sida for å fremme den «økte produktiviteten» i asylbehandlinga. Det kunne også vært et studium verdt.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Tenkte jeg det ikke. Det virket så iscenesatt.

 2. bevisst promoterer innvandring fra ME, akkurat som høyresiden påstår. Europa skal destabiliseres med mest mulig multikulturalisme.
  Å kalle dette “korrupsjon” er malplassert

 3. Avatar for Mari Mari says:

  Kun om du fokuserer på immigrasjons delen. Dersom du tar en titt på hva McKinsey & Company står for og hvem de samarbeider med samt hvem som er delaktig ser du hvor dekkende ordet virkelig er.

 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  Det kommer ikke akkurat som en overraskelse at flyktninger er storindustri. I Norge er det også blitt distriktspolitikk med store statlige overføringer som argument. Men kjernen i denne planen er nok å knuse nasjonalstaten. Globalistenes fiende/ hindring nr 1 for fullstendig overtagelse av ressurser. Da blir McKinsey kun en liten brikke. Da er nok face med sin psyop påvirkning mer sentral i å forme narrativet. På den praktiske siden har vi NATO som hjelper til med å sørge for at strømmen ikke tørker inn. +++ en myriade av betalte NGOer, medier og politikere som får det til å virke som massemigrasjon er et folkekrav

 5. Avatar for FMD FMD says:

  Nasjonalstatene er utsatt for et organisert angrep, og dette har pågått siden slutten av andre verdenskrig. Masseinnvandring har to formål, et økonomisk og et strategisk.
  gruppetilhørlighet og konformitet er en nødvendighet for at et samfunn skal kunne fungere, USA er et levende (enn så lenge) bevis på det.

 6. Å omskrive språket til globalisme er jobben deres

  [

  Spending reviews: A more powerful approach to ensuring value in public finances

  ](https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/spending-reviews-a-more-powerful-approach-to-ensuring-value-in-public-finances)

  [

  How governments can harness the power of automation at scale

  ](https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/how-governments-can-harness-the-power-of-automation-at-scale)

  [

  Accelerating gender parity: What can governments do?

  ](https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/accelerating-gender-parity-what-can-governments-do)

  Jeg er imponert over hvor dyktig de er.

 7. Avatar for Mari Mari says:

  Nettopp!
  Da må man jo lure på hva har de å tjene på med å overtale EU, som er et diktatorisk organ, til å tvinge Europeiske land til å oversvømme nasjonene med immigranter på en tid da NATO er i ferd med å ødelegge Midtøsten og Afrika ved help av terrorisme. Hvem er det som tjener på det som skjer?

 8. Avatar for Mari Mari says:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere