US Army forbereder seg på en ny epoke med krig om oljen. Dette går fram av to forskningsrapporter som er publisert i 2015 av Pentagon. USAs militære eksperter mener at kontrollen over energi, jord og vann vil være avgjørende for hvem som behersker verden. Den gravende journalisten Nafeez Ahmed...
Under kulturfestivalen TolfArte 8. august 2015 undertegnet kultursjefene i Tolfa og Nesodden en kulturell samarbeidsavtale. Det er enda et skritt framover i et helt spesielt italiensk-norsk samrabeid som har pågått siden 1995. Og alt tyder på at det vil gå ytterligere framover fra dette punktet. Hva er så spesielt...
Fredsprisvinner EU skulle skape forbrødring og hindre krig gjennom å bygge ned landegrensene. EUs egne festtaler overgås bare av Thorbjørn Jaglands begrunnelse for fredsprisen. Men da eurosonen knuste det greske demokratiet og reduserte landet til en tysk koloni, viste EU sin sanne karakter. Det var også lettere å snakke...
Den britiske kringkastingsmannen og venstreorienterte journalisten Paul Mason ga i 2015 ut boka Post-capitalism. Han presenterte den sjøl i en lang kronikk i The Guardian under tittelen "The end of capitalism has begun". Dette er et tema som interesserer meg og mine lesere, så jeg vil gjerne kommentere på...
Min generasjon, etterkrigsgenerasjonen, har vendt seg til atadig økende vekst, og tror at det vil fortsette. I min tid har veksten i norsk økonomi vært på ca. 4% i året, og fortsatt publiseres det prognoser som sier at slik skal det også bli de neste 65 årene. Svært få...
Siden sommeren 2014 er oljeprisene på verdensmarkedet halvert. Det har ikke ført til den veksten i de oljeimporterende landa som noen kanskje hadde trodd. Det man ser er tvert om at at nesten alle andre råvaremarkeder er i fritt fall. Det gelder: andre energibærere som kull og naturgass industrimetaller som jernmalm,...
Det er en del år siden jeg besøkte Malmø. Jeg husker byen som en pen, velordnet og litt kjedelig by. Nå er Malmø den byen i Norden med mest ekstrem voldskriminalitet. I 2014 var det 25 bombeepisoder i Malmø, og hittil i 2015 har det vært 19 bombesprengninger. I...
Tyrkiske styresmakter mener at Den islamske staten (IS) står bak sjølmordsaksjonen i grensebyen Suruç 20. juli 2015, der 32 unge mennesker fra det sosialistiske ungdomsforbundet ble drept. Dette burde sette et skarpt søkelys på Tyrkias egen aktive støtte til IS. Jeg viser til tre artikler der jeg har tatt opp...
Eurosonens ydmykelse av Hellas har ikke styrket eurolandas enhet seg i mellom. Riktignok har de redusert Hellas til en koloni som skal styres av utenlandske direktiver, men kampen innad i eurosonen er bare blitt skarpere. Wolfgang Schäuble vil ha Sør-Europa ut av euroen og skape en tysk sone. François Holland...
Eurosonens diktat mot Hellas er et overgrep av historiske dimensjoner. Financial Times siterer Tacitus og sier "De lager en ørken og kaller det fred." Forbes sier: "Kriger er startet på grunnlag av mindre enn dette." EU, med Tyskland i førersetet, tar kontroll over 25% av Hellas' BNP, og skal...