US Army forbereder seg på en ny epoke med krig om oljen. Dette går fram av to forskningsrapporter som er publisert i 2015 av Pentagon. USAs militære eksperter mener at kontrollen over energi, jord og vann vil være avgjørende for hvem som behersker verden. Den gravende journalisten Nafeez Ahmed...
Fredsprisvinner EU skulle skape forbrødring og hindre krig gjennom å bygge ned landegrensene. EUs egne festtaler overgås bare av Thorbjørn Jaglands begrunnelse for fredsprisen. Men da eurosonen knuste det greske demokratiet og reduserte landet til en tysk koloni, viste EU sin sanne karakter. Det var også lettere å snakke...
Saudi Arabia fortsetter sine angrep på nabolandet Jemen. Den humanitære situasjonen er katastrofal. 80% av befolkninga har behov for umiddelbar hjelp, 1,3 millioner er drevet på flukt, minst 4000 mennesker er drept i løpet av krigen. Denne krigen ble godkjent av FNs sikkerhetsråd 14. april da det vedtok sin...
Da Tyrkia gikk til angrep på kurdiske områder i Nord-Syria 24. juli 2015 og innledet sin "krig mot terrorismen" gjorde ikke president Recep Erdoğan en gang et forsøk på å forankre angrepet i internasjonal lov. Syria er et sjølsetendig land som er medlem av FN, og er dermed i...
Tyrkia har angivelig gått til krig mot Den islamske staten, enda landet har vært den viktigste forsyningslinja til IS, både når det gjelder rekrutter, utstyr og våpen. Og det første Tyrkia gjør når landet skal føre denne krigen, er å bombe den kurdiske PKK-geriljaen, som slåss mot IS. Tyrkisk...
Da Hillary Rodham Clinton lanserte sitt kandidatur til jobben som USAs neste president, profilerte hun seg som en feministisk kandidat. Talen ble holdt på noe som kalles Women of the World Summit, og hun lanserte seg som den som skal kjempe for kvinners og barns rettigheter. I sin tid...
Eurosonens diktat mot Hellas er et overgrep av historiske dimensjoner. Financial Times siterer Tacitus og sier "De lager en ørken og kaller det fred." Forbes sier: "Kriger er startet på grunnlag av mindre enn dette." EU, med Tyskland i førersetet, tar kontroll over 25% av Hellas' BNP, og skal...
I Moldova demonstrerer titusener for tilslutning til Romania. I mai prøvde væpnede pro-albanske grupper å utløse et opprør i Makedonia. I Armenia demonstrerer "Electric Yerevan" i gatene i noe som til forveksling likner en "fargerevolusjon". Er nye "fargerevolusjoner" på vei? Makedonia I mai 2015 var det væpnede kamper i det nordlige...
På østfronten i Ukraina kjemper tre bataljoner av frivilllige jihadister sammen med de fascistiske stykene til Høyresektoren. Det er New York Times som melder dette, og forholdet er vel kjent i Ukraina, ikke minst på Mariupol-fronten der begge sider forbereder seg på større kamper. Jihadi-forbindelsen Jeg har ikke sett dette omtalt...
Tre terroraksjoner på samme dag; Kuwait, Tunisia og Frankrike. Foreløpige meldinger tyder på at det er Den islamske staten som står bak. Stilt overfor disse avskyelige handlingene er det viktig å være klar over en ting: disse terroristene er våre allierte. En del av planen til Den islamske staten Terroraksjonene er...