Erik Plahte Are you familiar with the Global Redesign Initiative (GRI)? Probably not, unless you’ve been following steigan.no a good while. Mainstream media have been fairly quiet about it. So what is GRI, really? It is exactly what the name implies: An initiative to restructure the entire global system which...
Bilderberg framstiller seg som "et uformelt diskusjonsforum" mellom Europa og USA. Institusjonen ble grunnlagt i 1954 og det første møtet ble holdt på Hotel De Bilderberg i Oosterbeek i Nederland, derav navnet. Siden har Bilderberg holdt årlige møter i mai/juni hvor noen av de fremste representantene for monopolkapitalen, de...
Folkeavstemningene om kommunesammenslåing 6. juni 2016 ble en ny svart supermandag for Jan Tore Sanner. Ved hjelp av pisk og gulrot har kommunalministeren forsøkt å presse kommunene til å godta hans kongstanke om å skape store og angivelig "robuste" kommuner. Men folkets tale er klar. NRKs oversikt viser at...
Pave Francis, som er kjent for sine fordømmelser av "avgudsdyrkelsen av penger", har alliert seg med noen av de fremste gribbekapitalistene i verden. Vatikanets finanser har alltid levd i en skyggefull verden uten innsyn fra noen form for offentlighet. Pavekirkens finanser styres av noe som kalles Istituto per le...
Brasils folkevalgte president, Dilma Rouseff, ble suspendert og tvunget til å forlate presidentembetet i en prosess som stadig flere velger å kalle et kupp, gjennomført av det Noam Chomsky kaller "en bande tjuver". Hensikten med kuppet var dels å stoppe den såkalte Operasjon bilvask, som har påvist at mange politikere...
Dilma Rousseff, president i Brasil fra 2011 ble suspendert fra presidentvervet 12. mai 2016 i forbindelse med riksrettssak som ble anlagt mot henne av Brasils nasjonalforsamling. Rousseff representerer Partido dos Trabalhadores (PT), og sjøl om hennes regjering står for ikke noe mer enn en svak venstreorientering i Brasils politikk, har...
Erik Plahte Har du hørt om Global Redesign Initiative (GRI)? Antakelig ikke, om du ikke har fulgt med på steigan.no en stund. Det ble såvidt nevnt her og her. Hos de etablerte mediene har det vært temmelig taust. Så hva er egentlig GRI? Det er akkurat det navnet sier: Et...
Johan Nygaard I den åndelige og moralske forvirringen som rådet i det romerske imperiets endetid, hendte det at voksne menn kastrerte seg selv i religiøs ekstase med håp om opprykk i de åndelige hierarkier. Men det var den kyniske finansielle utbyttingen av koloniene som forårsaket Romerrikets endelige fall. Tilsvarende åndelig...
De såkalte G7-landa har satt hverandre stevne i Japan, og framstår som om de skulle være verdens ledere. De uttaler seg om hvordan de vil styrke verdensøkonomien, om at de tar avstand fra Kinas politikk i Sør- og Øst-Kinahavet og ikke minst om demokrati og menneskerettigheter. (Se agendaen her.) En...
Det går en massiv bølge av streiker, okkupasjoner og demonstrasjoner over Belgia og Frankrike. I begge landene dreier det seg om de såkalte «arbeidslivsreformene» som regjeringene ønsker å drive igjennom for å svekke arbeiderklassens rettigheter og gjøre det lettere for kapitalen både å si opp folk og å senke...