Så satte hun grunnloven til side og innførte møte-, demonstrasjons- og forsamlingsforbud. Og nå kommer prislappen i statsbudsjettet. Det var 21. mars 2020 NTB kunne melde: – Det var ikke et forsøk på statskupp, det var et forsøk på å...
Det er 98 år siden det italienske fascistpartiet Partito Nazionale Fascista organiserte den såkalte "Marsjen mot Roma" og gjennomførte et fascistisk statskupp i Italia under ledelse av Benito Mussolini. Det er 87 år siden Aldolf Hitler og hans NSDAP gjennomførte sitt statskupp i Tyrskland. Og det...
Koronatiltakene har kostet 11.000 milliarder dollar og de framtidige tapene vil bli 10.000 milliarder dollar. De vil drive minst 100 millioner ut i ekstrem fattigdom og hundrevis av millioner ut i arbeidsløshet. Lockdown har ført til at behandlinga av sjukdommer som tuberkulose, malaria og HIV har stanset...
Av Tollef Hovig. Vi har under koronakrisen sett massive finansielle støttepakker i alle høyinntektslandene. Dette er først og fremst penger som skapes ved «pengetrykking» i landenes sentralbanker. Det skjer ved at sentralbankene trykker på sine datamaskiner og øker sin balanse,...
Under den såkalte "pandemien" har USA økt sin gjeld med utrolige 4.500 milliarder dollar. For ett år siden snakket man i USA om et "gjeldstak" på 22 trillioner (22 billioner eller 22.000 milliarder etter norsk tellemåte). Nå er dette taket blåst til himmels, og gjelda passerte nylig...
I sin avskjedstale 17. januar 1961 advarte president Dwight D. Eisenhower mot det han kalte "det militær-industrielle kompleks", ei sammensmelting av militærapparatet og industrien i USA som han mente var en trussel mot hele samfunnet, mot frihet og demokrati. Han fikk fullstendig rett, og når vi studerer...
Milliardærklubben World Economic Forum agiterer nå sterkt for at det skal innføres et globalt "covid-19" pass i kjølvannet av koronaepidemien. I en artikkel på sine nettsider 30. juli 2020 skriver de at framtida til internasjonale reiser ligger i å innføre et CovidPass som skal brukes som...
Av Pål Steigan. Da jeg kom til immigration på John F. Kennedy airport i 1977 tok politimannen i kontrollen passet mitt, bladde i det, og da han så det store visumet mitt der det sto svært tydelig: "One entry - two weeks - under...
EUs såkalte Recovery fund er økonomisk noe nær en lekepistol, men politisk er det et feltartilleri. Dette skriver den kjente økonomikommentatoren Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph. For som vi har bemerket tidligere, er den makroøkonomiske verdien av EUs fond på 750 milliarder euro ganske...
Dersom det finnes flere motsigelser i en prosess, må en av dem være hovedmotsigelsen og spille den ledende og avgjørende rollen, mens resten inntar en sekundær og underordnet plass. Når vi studerer en samensatt prosess der det er to eller flere motsigelser, må vi derfor sette alt...