Jan Myrdal

Jan Myrdal

Om franska valet och Front National

Med 25% av rösterna blev i EU-valet Front National det största partiet i Frankrike. Samtidigt skvalpade ”Vänsterfronten”, i vilken ingick såväl Frankrikes kommunistiska parti som Vänsterpartiet och Enad vänster, nere på 6%. Kommentarerna i media runtom i våra länder talar om högerseger, seger för rasism och allmän främlingsfientlighet. Det är en dålig analys. Att kommunistpartiet…

Konflikten om Ukraina måste ses i sitt sammanhang

Den som går tillbaka till 1952 förstår det bättre. Förenta staternas krigslystna ledning ville krossa Sovjet. Sveriges officiella alliansfrihet var lögn. Erlander var ansvarig för att Sverige i hemlighet och medvetet i strid med grundlag och lag (genom den nu helgonförklarade Dag Hammarskjöld ) hade deltagit i COCOM, den organiserade ekonomisk krigföringen mot Sovjetunionen. Sverige…