Politimannen Henrik svarer Filter Nyheter

0
Shutterstock

Politimannen Henrik ble intervjuet av Uten Filter for noen uker siden. Intervjuet finner du her.

Nettstedet Filter Nyheter har skrevet en artikkel om det aktuelle intervjuet og henvendt seg til Henrik med en rekke spørsmål. Spørsmål og svar publiseres her med hans samtykke.

Av Terje Hansen, Foreningen lov og helse.


Spørsmål fra Filter Nyheter

“Det er særlig påstanden om at mellom 4000 og 7000 nordmenn er «drept av vaksinen» (under koronapandemien) i «et sanksjonert massemord av norske ledere» og at en rekke maktpersoner «dekker over» dette vi la merke til.

Vi forstår det som at du mener «aktive utførere» av det påståtte massedrapet skal holdes «juridisk og strafferettslig» ansvarlig og at «det er folk i Norge som hundre prosent sikkert gjør dette med forsett». Dette knyttes også til diskusjoner om politietaten, «nødrett» mv. Slik vi forstår det nevner du Ingvild Kjerkol og Espen Rostrup Nakstad spesifikt. Bemerkningene mot slutten av innslaget framstår som at du sammenligner de du holder ansvarlig for vaksineringen med «torturister i Nazi-Tyskland», at motivasjonen er «ondskap», at norske folkevalgte er illojale til befolkningen har en skjult agenda der de arbeider for utenlandske organisasjoner etc.

Vi vil gjerne at du forklarer ditt ståsted nærmere i lys av politirollen.

– Mener du politietaten er del av dekkoperasjonen du knytter til vaksineprogrammet?

– Er det forenlig med det å være polititjenestemann å målbære så sterke «anti-statlige» ideer i offentligheten? Les: Hvor mener du grensen går for hva du kan uttale som politimann?

– På hvilken måte har evt. det politiske engasjementet ditt skapt reaksjoner hos dine ledere i politiet nå eller tidligere?

– Har engasjementet i «Lov og Helse» vært klarert med arbeidsgiver?

Svaret fra Henrik

Det er glimrende at dere setter søkelys på denne umåtelig viktige saken, som er en medisinsk skandale av historiske proporsjoner. Selv om det dog ser ut som dere akter å vri fokuset i det hele over til mer sekundære temaer tilknyttet dette. En del av spørsmålene deres er ganske vridd og det ser også ut til at dere rett og slett har misforstått en del ting også, for eks. det med ondskap. Derfor blir det svært plasskrevende og kanskje litt fåfengt å kommentere hvert eneste spørsmål. Jeg vil heller bare oppfordre dere og alle leserne deres til å se videointervjuet (en gang til) og ikke minst selv undersøke dokumentasjonen som finnes i store mengder.

To ting skal jeg likevel kommentere direkte. Det første er om deres henvisning til at jeg skal ha uttalt at «aktive utførere» av det påståtte massedrapet skal holdes «juridisk og strafferettslig» ansvarlig”.

Svaret mitt blir kort og helt prinsipielt: jeg er faktisk av den “eksentriske” mening at alle aktive utførere av alle typer massedrap alltid skal holdes juridisk ansvarlig, rett og slett fordi massemord ikke er lov, verken juridisk eller moralsk.

Neste er ifm. at dere spør om jeg mener at politiet også er en del av «dekkoperasjonen tilknyttet vaksineprogrammet». Jeg skal presisere at det ikke (eller i liten grad) foregår noen dekkoperasjon i Norge av slik art du ser på “agentfilmer” på kino, hvis noen har fått det for seg at det er det sistnevnte jeg mener. Tildekkingen skjer derimot som en kombinasjon av blant annet følgende fenomener/metoder:

Den skjer i hovedsak ved at pressen overhodet ikke undersøker saken skikkelig.

Dernest skjer den ved at pressen, når de faktisk skriver om temaet, lar et lite utvalg av «eksperter» få uttale det ene mer absurde tingen etter den andre, uten motforestillinger eller adekvate spørsmål.

I tillegg skjer den ved at folk flest, inkludert politiet/politifolk, ikke bryr seg om, i det hele tatt tenker over, og eventuelt også regelrett fortrenger, alle de voldsomme tegnene på denne store skandalen; tegn som vises rett foran øynene våre daglig.

I tillegg skjer tildekkingen også ved at de få som ytrer seg ofte blir “angrepet” eller svertet, ofte på temmelig usaklige eller uredelige måter, med kjente metoder som ad hominem og ikke minst assosiasjonsskyld.

Det er altså ikke strengt koordinerte «agentoperasjoner» som stort sett representerer tildekkingen og sanksjoneringen av denne skandalen, men heller noe som er mer knyttet til faktorer/felt som psykologi, feighet og intellektuelt og moralsk forfall.


HVA betyr ad hominem? Argumentum ad hominem betyr et argument vedrørende mennesket. Det brukes om motargument der det anføres noe om motstanderens person i stedet for saken, som når for eksempel en politiker går mot et forslag idet han påpeker at motstanderen fører et umoralsk liv eller strøk på en eksamen.

Begrepet stammer fra John Lockes An Essay Concerning Human Understanding (1690). Allerede Ludvig Holberg (i en utrykt epistel) bruker uttrykket om det å trekke frem personlige forhold ved den man argumenterer mot. (Store Norske Leksikon) Red.


Denne artikkelen ble publisert av Foreningen lov og helse.

Forrige artikkelStadig færre europeere ønsker å sende våpen til Ukraina
Neste artikkelProvoserte Vesten frem Ukraina-krigen? Beklager, det spørsmålet er kansellert
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.