Pentagon får problemer med sine egne sanksjoner mot Huawei og Kina

0
Av Carlos Latuff

USA støter på sjølpålagte hindringer når Pentagon skal finne unntak for Huawei.

Bertil Carlman.

Nedanstående artikel från kinesiske Global Times (GT) har skrivits av Wang Qi, och illustrationen till artikeln är gjord av Carlos Latuff. Om den förre hittar jag inte andra fakta än de som GT självt står för. Om den senare finns det mer. Wikipedia skriver bland annat «Latuff är en brasiliansk politisk serietecknare. Hans arbete behandlar teman som antivästliga känslor, antikapitalism och motstånd mot USA:s militära interventioner i främmande länder. Han är mest känd för sina bilder som skildrar den israelisk-palestinska konflikten och den arabiska våren. Latuff föddes i stadsdelen São Cristóvão i Rio de Janeiro, Brasilien, och är av libanesisk härkomst. Han har förklarat att det är hans «arabiska rötter» som driver honom att förespråka arabiska intressen, inklusive de som rör Palestina.» Latuff är med andra ord en utmärkt illustratör till en artikel som i sig själv, utan speciella påpekanden, är komisk. Carlos illustrerar också hos MintPress News.

Men humor, speciellt varianten satir, är olika i jordens alla kulturer. Själv fick jag redan som barn mycket kontakt med det som kallades brittisk humor. Brasilianaren Latuff har gjort en del teckningar som kanske flera av hans libanesiska/muslimska bekanta på grund av kulturella skillnader inte riktigt förstår; som denna:

Temat för Wang Qi:s artikel, «självpåtagna hinder», kan användas i rikt mått när det gäller hur vi i väst, under ledning av USA-imperialismen, försöker hindra länder som vi inte gillar i deras legitima arbete på egen utveckling. Ibland tycker jag till och med att det är för lätt att skämta om vår västliga politikerklass, den är nämligen överlag väldigt okunnig; ja ofta rent av korkad (no: rett og slett dumt). Ursula van der Leyens påstående om att ryssarna var tvungna att plocka datachips ur tvättmaskiner för att kunna föra krig mot USA/Nato i Ukraina är ett exempel. Hennes tal i sptember 2021 om hur EU skall bli en betydande chipsproducent «Som säkerställer vår leveranssäkerhet och kommer att utveckla nya marknader för banbrytande europeisk teknik.» är ett gott exempel hur det står till med vår politikerklass´ bristande kontakt med verkligheten. Och eftersom Wang Qis artikel just handlar om Pentagons problem med Huaweis avancerade, väl spridda och svårersättliga produkter, så är teckningen mycket passande och lätt att förstå, oavsett vilken kultur läsaren kommer ifrån. Bertil C.

US runs into ‘self-imposed obstacles’ as Pentagon seeks Huawei exemption

Wang Qi

Trots att amerikanska medier avslöjar att Pentagon söker ett undantag från en lag från 2019 som förbjuder USA:s försvarsdepartement att ingå avtal med enheter som använder Huawei-utrustning, tror kinesiska analytiker att det inte är ett tecken på att USA kommer att sakta ner sitt tillslag mot Kinas tekniska utveckling. Men det visar att USA:s missbruk av konceptet «nationell säkerhet» har slagit tillbaka och att i takt med att Huawei fortsätter att växa kommer USA i allt högre grad att stöta på fler självpåtagna hinder.

Enligt en Bloomberg-rapport, som släpptes på onsdagen lokal tid, provocerar Pentagon fram «en ny uppgörelse» med kongressen, eftersom man anser att man inte kan undvika att göra affärer med Huawei, världens största telekommunikationsleverantör. Vissa försvarstjänstemän i USA varnade också för risken för att «den nationella säkerheten äventyras» om frågan inte hanteras på rätt sätt.

Avsnitt 889 i ’National Defense Authorization Act’ från 2019, som trädde i kraft i augusti 2020, förbjuder myndigheterna i USA att köpa eller ingå avtal med enheter som använder Huawei-komponenter.

Med hänvisning till tjänstemän hävdade Bloomberg att Pentagon anser att Huawei är «så fast förankrat» i systemen i länder där de är verksamma att det gör det nästan omöjligt att hitta alternativ, särskilt med tanke på att Huawei står för nästan en tredjedel av alla intäkter från telekommunikationsutrustning i världen.

Pentagon anser att om alla stipulerade restriktioner relaterade till Huawei uppfylldes, skulle det också störa Pentagons förmåga att köpa de stora mängder medicinska förnödenheter, läkemedel, kläder och andra typer av logistiskt stöd som militären är beroende av, rapporterade Bloomberg.

Pentagons talesman Jeff Jürgensen sade att en förlängning av undantaget skulle tillåta köp om de anses främja USA:s nationella säkerhetsintressen. Senator Mark Warner, ordförande i senatens underrättelseutskott, medgav också att ett undantag kan bli nödvändigt, enligt Bloomberg-rapporten.

Sun Chenghao, forskare och chef för USA-EU-programmet vid ’Center for International Security and Strategy’ vid Tsinghua University, sade till Global Times att Pentagons rapporterade vädjan mer handlar om en teknisk och affärsspecifik fråga, och visar på ett mycket pragmatiskt tänkande när det gäller försörjningskedjan och samarbete med andra länder.

«Det betyder inte ett skifte i USA:s strategi för att hålla tillbaka Kina», sade Sun, «USA:s försök att slå ner på den kinesiska teknologiska utvecklingen kommer sannolikt inte att upphöra.»

Hittills har representanthusets och senatens utskott, som ansvarar för lagstiftningen, avböjt att inkludera ett undantag i 2025 års ’National Defense Authorization Act’, enligt Bloomberg. Dessutom återkallade Biden-administrationen åtta licenser under 2024 som gjorde det möjligt för vissa företag att skicka varor till Huawei, rapporterade Reuters på tisdagen.

«Pentagons attityder visar att det tidigare amerikanska lagförslaget slår tillbaka, eftersom USA har stött på och måste hantera Huaweis oersättlighet, inklusive Huaweis egen teknik, liksom Huaweis teknik integrerad i andra länders produkter», säger Lü Xiang, forskare från den kinesiska akademin för samhällsvetenskap.

Om Washington fortsätter med sina restriktioner och uppdämningar kommer de att stöta på fler självpåtagna hinder, noterade Lü.

Fyra år efter att kongressen beordrade lokala nätoperatörer att ta bort telefon- och internetutrustning från kinesiska företag finns det fortfarande mycket Huawei- och ZTE-utrustning som inte har ersatts, särskilt på landsbygden, enligt amerikanska medierapporter. Endast 12 procent av företagen i Federal Communications Commission-programmet har slutfört sitt arbete, medan 40 procent av de lokala nätverksoperatörerna inte kan slutföra borttagningen av Huawei- och ZTE-utrustning på grund av ett finansieringsunderskott på 3 miljarder.

Om påståendet om «nationellt säkerhetshot» håller, låter USA helt enkelt inte Huawei skada sin «nationella säkerhet»? frågade Lü. «Genom att missbruka begreppet nationell säkerhet har USA:s regering underminerat den normala och rättvisa konkurrensen på marknaden.»

«USA:s mordförsök på Huawei slår tillbaka. Företaget växer sig starkare och mindre sårbart», skrev The Economist i en rubrik den 13 juni.

Huawei håller verkligen på att återhämta sig från USA:s tillslag. Enligt Huaweis årsrapport som släpptes den 29 mars var företagets globala försäljningsintäkter 2023 704,2 miljarder yuan (96,8 miljarder dollar), och dess nettovinst ökade med 144,4 procent på årsbasis. Den 30 april avslöjade Huawei att dess vinst hade ökat med 564 procent under första kvartalet 2024.

Huaweis tillväxt, trots USA:s försök att mota ut det från sina egna och västallierades marknader och industrikedjor, visar också att USA kanske kan uppnå vissa mål på kort sikt, men det är nästan omöjligt att kväva den globala teknikjätten i världen, säger Sun.

Huaweis utveckling visar på den starka motståndskraften hos kinesiska teknikföretag, sa Lü, «genom att slå ner på Huawei och skydda sina egna företag uppmuntrar USA faktiskt lokala konkurrenter att vara lata när det gäller innovation. I takt med att Huawei gradvis gör verkliga genombrott kommer USA:s mål att hålla tillbaka Kinas teknologiska utveckling att bli allt svårare att uppnå.

Forrige artikkelStarmer gjør Storbritannia til en vasallstat
Neste artikkelStøres høyrepolitikk i LO: Høy lønn til lederne – LO-medlemmene er rasende
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.