Sp tordner, men går med EU-partiene

0
Foto: Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedums stortingstropper bruker partiets kanskje viktigste sak til å gi velgerne en viktig lærdom: Du skal ikke tro på det politikere sier. Dette skriver kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter.

Vermes skriver blant annet:

På forhånd vet vi utfallet av debatten, fordi partiene i slutten av mai viste sine kort da Stortingets utenriks- og forsvarskomité behandlet sin innstilling til stortingsplenumet.

Der finner vi ikke Senterpartiet, som i årevis har framstilt seg som ihuga motstandere av å avgi energisuverenitet til EU, sammen med de tre partiene som går inn for å nedlegge veto; Rødt, SV og Fremskrittspartiet.

Nei, Senterpartiets stortingsgruppe stiller seg sammen med EU-partiene Høyre, MDG, Venstre samt deres regjeringspartner Arbeiderpartiet. Alle vil de nedlegge veto mot et veto.

Da hjelper det lite at parlamentarisk leder Marit Arnstad «tordner» i media mot trusler fra EU dersom Norge ikke ser til å danse etter deres pipe.

Det er nå to og et halvt år siden hun lovet å gripe inn mot strømutvekslings-avtalene med utlandet, som Sør-Norge jo til de grader har kjent på kroppen. Norsk krafteksport skal blant annet hjelpe Tyskland, som selv på fire år har redusert sin kraftproduksjon med 93,6TWh. Til sammenlikning produseres 158TWh totalt i Norge.

I mellomtida forteller Senterpartiets kritiske stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen at deler av Energimarkedspakke 4 allerede er satt i verk i form av et koordineringsorgan for de statlige nettoperatørene i Norden, RCC.

– Det er ikke en gang en snikinnføring – det er en innføring. Regjeringas politikk brytes hver dag, sa han til Dagbladet i februar.

Arbeiderpartiet ønsker å la saken gå sin gang og innføre enda en runde med EU-lovgivning for kraft. I april åpnet så Marit Arnstad for å godta deler av EUs 4. Energipakke, nemlig fornybardirektivet.

Men 8. mai kom kontrabeskjed fra partileder Trygve Slagsvold Vedum. Ingen biter av Energipakke 4 skal innføres. Dermed svever mange rundt i den villfarelsen at partiet hans kjemper mot.

Men sannheten om Sp og Acer kommer fram gjennom innstillingen fra utenrikskomiteen.

Forrige artikkelIDF: – Israel må avslutte Rafah-angrepet for å konfrontere Hizbollah i nord
Neste artikkelEU og Kina: Risiko for handelskrig om elbiler
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.