Løgner, forbannede løgner og statistikk

0

Alt som trengs for at det onde skal seire, er for gode mennesker å ikke gjøre noen ting. Edmund Burke.

Av Trond Skaftnesmo.

Den 16. april i år holdt jeg et foredrag i Oslo med tittelen «Smittevern som ny statsform». I foredraget refererte jeg til statistikk som peker i retning av at mRNA-injeksjonene har forårsaket en massedød. I stedet for å ha spart 20 millioner liv, slik Imperial i London College hevder ut fra sine modeller, finner empirisk forskning «ingen bevis i tidsdata for noen gunstig effekt av COVID-19-vaksiner med hensyn til All-Cause-Mortality (ACM). Det er ingen sammenheng i tid mellom COVID-19-vaksinering og en forholdsmessig reduksjon i ACM». I en 180-siders rapport, lagt frem av professor Denis Rancourt og hans gruppe, er dødelighet og vaksinenivå sammenlignet i 17 land på den sydlige hemisfæren. Tidligere har de gjort en tilsvarende undersøkelse av land på den nordlige hemisfæren. Deres konklusjon er at 17 millioner liv er gått tapt frem til høsten 2023 som følge av mRNA-injeksjonene.

Vi har her to motstridende rapporter, og begge kan ikke være sanne. For å avgjøre hvem av dem som eventuelt har rett, må vi gå inn i rapportene, vurdere deres metoder og datagrunnlag, osv. Det er slik den vitenskapelige prosessen fungerer. Og under den prosessen, vil det selvsagt være legitimt at fagfolk er uenige. Men om de opprettholder en standard vitenskapelig og akademisk etikk, vil de ikke begynne å rope til hverandre, kalle hverandre idioter og kaste verbal gjørme på hverandre.

Da jeg holdt mitt foredrag i Oslo, satset jeg på at vi hadde kommet tilbake dit, til en standard akademisk etikk. Jeg trodde vi hadde lagt bak oss den hysteriske tiden med personangrep og gjørmekasting. Jeg trodde videre at det nå, som vi har lagt koronaskrekken bak oss og de mest heftige emosjonene rundt den har dempet seg, kunne åpen denne boksen som det står «dødsfall etter mRNA-injeksjonene» på.

Jeg tok dessverre feil. Det vil si: Under selve foredraget og i debatten etterpå, var vi der vi skulle være i forhold til å holde en saklig og respektfull tone. Men noen uker etterpå begynte det en skittkasting, som minnet meg om den heksejakten jeg opplevde i 2022. I to måneder i strekk haglet det med skjellsord, først i Haugesunds avis så i Klassekampen. Hele historien er oppsummert i Tidsskriftet Cogito og senere i boken Dragestrid.

Nå var ikke heksejegerne – eller rettere konspirasjonsjegerne – å se på foredraget den 16. april, som ble holdt i Antroposofisk selskaps lokaler. Hva jeg ikke visste var imidlertid at en av dem hadde sin utsending i salen, og at han selv satt hjemme og slipte knivene sine og ventet på referatet fra foredraget. Og den 10. mai kom da angrepet, på Facebook. Det hadde overskriften – Om vaksiner, antroposofer og ren idioti.

Referansen til antroposofene viser til forumet for det nevnte foredraget, Antroposofisk Selskap i Oslo. Og den rene idiotien viser altså til foredragsholderen, hvis tema var vaksiner.

Aggressoren, som vi her forkorter til Agg, summerer først opp jaktsesongen 2022, der han beklager at Steinerskoleforbundet og Antroposofisk Selskap i Norge ikke fulgte hans råd om «offentlig og utvetydig å ta avstand fra denne virksomheten til bevegelsens ytterliggående vaksinemotstandere».  I stedet har «for eksempel Oslogruppen fortsatt å fungere som en plattform for personer med de mest ekstreme påstander om covid-19-pandemien og vaksinene. At dette kan pågå̊ i årevis uten at denne gruppen av antroposofer blir sendt hodestups ut av bevegelsen, inkludert steinerskolene, er alvorlig. Vi snakker tross alt om en bevegelse med ansvar for rundt 5000 skoleelever og en egen høyskole for lærerutdanning. Senest den 16. april i år var ekstremisten Trond Skaftnesmo foredragsholder i …» osv.

Agg har altså registrert at jeg fortsatt ikke er 100% boikottet innenfor det antroposofiske miljøet, og det piner ham såpass mye at han må gjøre noe med det.[2] Og jaktsesongen har bare så vidt begynt:

«Jeg var ikke selv til stede på møtet. Men fra en lettere sjokkert tilhører har jeg fått et utførlig referat. Jeg har arbeidet litt med statistikk i løpet av mine om lag 25 år som forsker i Statistisk sentralbyrå, og har sett en del misforstått lesing av statistikk. Men noe så dumt som dette, har jeg aldri tidligere vært borti. Det er ikke til å tro hvordan Skaftnesmo, uten noen kritiske avbrytelser fra forsamlingen bestående av en rekke lærere, får presentere åpenbart uriktige tolkninger av data knyttet til vaksiner og bivirkninger av vaksiner. I første omgang vil jeg her gjengi ett eksempel. Så håper jeg å komme tilbake med flere poster, eller benytte andre kanaler, til å ta opp andre tåpeligheter og uhyrligheter fra dette foredraget. Dette må frem i lyset slik at trollet sprekker».

Agg liker ikke at jeg (eller andre kritikere til myndighetenes helsepolitikk) får anledning til å holde et foredrag «uten noen kritiske avbrytelser fra forsamlingen». Men det er faktisk helt vanlig skikk og bruk, både i Norge og i andre siviliserte land, at den som holder foredrag får lov til å snakke fritt og uten avbrytelser, og at man så tar debatten etterpå. Selvsagt på en høflig måte, uten bruk av negative stemplinger og fyord. Nå vet jeg jo ut fra tidligere erfaringer at Agg liker å bruke nedsettende ord og karakteristikker. Jeg antar det er ment å forsterke argumentasjonen. Men det Agg finner dumt, tåpelig og uhyrlig ved foredraget, har han altså fått formidlet via «et utførlig referat» fra «en lettere sjokkert tilhører», som han sier. Og som vi skal se, er ikke ‘utførlig’ et synonym for ‘korrekt’.

For eksempel hevder Agg at innleder «trakk frem Skaftnesmo som en modig antroposof som sa det andre antroposofer valgte å være tause om og at styret i Oslogruppen derfor hadde invitert ham som foredragsholder». Skjønt alt dette er smigrende, var det nok noe annet innleder poengterte, nemlig at han kjente meg som en som ikke tålte å se urett og statlige overgrep bli begått uten å reagere på det. Som et eksempel på dette nevnte han mitt engasjement i Juklerød-saken på 1980-tallet. Men for all del; en får takke for den rosen en får, enten den kommer fra den ene eller den andre kanten.

Aggs Facebook-innlegg går videre på denne måten:

«Tidlig i foredraget blir det snakk om noen studier professor emeritus Norman Fenton har gjort. Fenton har blant annet vist noen tilsynelatende pussige sammenhenger mellom utrulling av vaksinene i Storbritannia og etterfølgende dødelighet i to grupper; de som tok vaksinen og de som ikke tok den.

Skaftnesmo viser først bildet som er gjengitt nedenfor. Den viser hva som skjedde i de 38 første dagene etter at man i Storbritannia startet utrullingen av covid-vaksinen for de over 80 år. Vi ser at dødeligheten blant de som IKKE tok vaksinen skyter i været i dagene etter at utrullingen starter. I andre figurer viser Skaftnesmo at samme mønster gjentar seg når utrullingen noen uker senere starter for de yngre aldersgruppene.

Når Skaftnesmo skal forklare hva som skjer her, bygger han delvis på Norman Fenton, selv om den meriterte forskeren Fenton selvsagt aldri har trukket slike konklusjoner og viser slik dumskap som Skaftnesmo gjør. Det Fenton imidlertid hevder, er at vaksinerte i Storbritannia kategoriseres som uvaksinerte frem til tre uker etter at første vaksinedose er satt.

Og det er nettopp dette Skaftnesmo mener forklarer den høye dødeligheten i de første dagene etter at utrullingen starter blant de som er kategorisert som uvaksinerte. Ifølge Skaftnesmo dør de av vaksinen. Men dette mener han myndighetene, som en del av den store covidkonspirasjonen, i godt samarbeid med Office for National Statistics, skjuler nettopp gjennom å kategorisere nylig vaksinerte som uvaksinerte.

Bølgen av dødsfall i gruppen uvaksinerte som vi ser i figuren har imidlertid en helt annen forklaring. Vi står overfor et statistisk fenomen som kalles «healthy vaccine bias rule». Dette handler om at det ikke er tilfeldig hvem som velger å ta vaksinen, eller droppe/utsette den.

Hva ville du gjort hvis du var alvorlig syk og kanskje hadde få dager igjen å leve? Ville du tatt en covid-vaksine? Jeg ville i alle fall takket nei. Og det gjør selvsagt mange andre også.

Følgelig er det å forvente at syke personer, herunder døende, ikke tar, eller utsetter å ta, en vaksine, enten det er covid-vaksine eller annen vaksine. De fleste vaksiner gir tross alt kroppens immunsystem en utfordring som syke personer ønsker å utsette, og som døende personer av gode grunner dropper.

Legg så til at det er feil som Fenton og Skaftnesmo påstår; at vaksinerte i den relevante statistikken regnes som uvaksinerte frem til tre uker er gått. Office for Statistics Regulation opplyser klart og tydelig i et brev til Norman Fenton, at vaksinerte, i den statistikken det her er snakk om (fra Office for National Statistics), regnes som vaksinerte fra den dagen de blir vaksinert.

Når vi legger disse opplysningene sammen, får bølgen av døde blant de uvaksinerte 80-åringene en tilforlatelig forklaring. Det skjer en seleksjon. De eldre (80+) blir delt i to grupper. De som ikke tar vaksinen eller utsetter å ta den, vil ha en høy andel syke og noen døende. Selvsagt får vi da i dagene og ukene etter at de fikk valget, en høyere dødelighet i denne gruppen enn i den andre. Og vi ser også, som forventet, at dødeligheten for de uvaksinerte også etter at tre uker er gått, holder seg godt over dødeligheten til de vaksinerte».

Her er det bildet Agg viser til, som hans medarbeider åpenbart fikk med seg hjem:

Hvordan kan dette forklares? Kan det være en COVID-bølge som slår inn akkurat i denne tiden, som altså rammer de uvaksinerte proporsjonalt sterkere? I så fall må bølgen ha vært «fortløpende aldersselektiv» i sin dødelighet, for bølgen følger hver vaksineutrulling nedover i aldersklassene.

Denne forskningen er omtalt før i dette forum, som for eksempel her.

Agg slår fast at vi utvilsomt …står overfor et statistisk fenomen som kalles «healthy vaccine bias rule». Men forslaget skisseres kun som en teoretisk mulighet, noe empirisk belegg tilbys ikke. Det tilbyr heller ikke ONS. Den meriterte forskeren Norman Fenton avviser forslaget som forklaring på anomalien, både ut fra teori og praksis (empirien). Angående det siste, viser han til at UK (som Norge) prioriterte å gi COVID-vaksinen til de eldste og svakeste først. Den praksis helsemyndigheten i UK åpent fulgte, tillater dem ikke nå i ettertid å ta tilflukt til bias-teorien. ONS, fremholder Fenton, «sier grafene er riktige, da de som var døden nær har valgt å ikke la seg vaksinere. Vi vet at dette ikke er tilfelle i UK. Vi vet at de som var døden nær faktisk fikk vaksinen».[3]

Nå har ONS selvsagt en bestemt partsinteresse i å fremme «healthy vaccine bias rule» som forklaring på den nevnte anomalien. For den forklaringen gjør grafene deres riktige og stilner all kritikk. Men om Fenton har rett i at COVID-vaksinerte i Storbritannia uten unntak ble kategorisert som uvaksinerte frem til tre uker etter at første vaksinedose er satt, ville ONS måtte svare på noen svært vanskelige spørsmål.

Agg viser til at Fenton har fått et brev fra ONS, der de hevder at kategoriseringen av vaksinerte som uvaksinerte de første tre ukene kun gjaldt den terapeutiske virkningen og ikke ble brukt i forbindelse med dødsstatistikkene. Ja, det stemmer at ONS hevdet dette. Men nå har Fentons gruppe publisert et nytt brev (e-post) fra ONS, der de innrømmer det de først benektet.

I en artikkel av 23. mai 2024, dokumenterer Fenton og hans forskergruppe (artikkelen har 7 forfattere), at samme kategorisering ble brukt både for det terapeutiske og for dødsstatistikken. Artikkelen har tittelen: We were right! The UK ONS now admit that deaths in the vaccinated were categorized as unvaccinated in 2021. Den åpner slik:

«I 2021, da UK ONS begynte å publisere statusrapporter over dødeligheten, avslørte vi at det var store stigninger i ikke-covid-dødsraten hos ‘uvaksinerte’. Disse toppene i dødelighet falt sammen med den første vaksineutrullingen og gjorde det for hver aldersgruppe. […]

Vi hevdet at disse åpenbare anomaliene var et resultat av en standard ONS-prosedyre, der en kategoriserte alle innen 20 dager etter deres første dose som ‘uvaksinerte’. I våre egne diskusjoner med ONS hevdet de imidlertid at selv om den metoden ble brukt for deres effektberegninger, ble den ikke brukt når det gjaldt dødelighet. De sa klart og tydelig at en person som døde når som helst etter vaksinasjon ble korrekt kategorisert som en vaksinert død, i de data for dødelighet som de regelmessig presenterte for offentligheten og som dannet grunnlaget for en massiv offentlig kommunikasjonskampanje som oppmuntret til vaksinasjon».

Her har Fenton og hans gruppe presisert hva de hele tiden har hevdet var forklaringen på anomalien, faktisk den eneste som var mulig: De mener den merkelige Mount Everest-toppen på dødskurven for de uvaksinerte, skriver seg fra en «standard ONS-prosedyre», der vaksinerte feilaktig ble kategorisert som uvaksinerte. Aggs kommentar om at «…den meriterte forskeren Fenton selvsagt aldri har trukket slike konklusjoner og viser slik dumskap som Skaftnesmo gjør», faller på sin egen urimelighet. Det er Fentons konklusjoner jeg presenterer, hverken mer eller mindre. Viser jeg dumskap, så er det i tilfelle dumskapen til «den meriterte forskeren Fenton» jeg presenterer. Men siden Fenton uttrykker seg dempet og aldri bruker nedsettende betegnelser og fyord, kan dette ha unngått Aggs oppmerksomhet.

Fentons artikkel går videre slik:

«For å ‘forklare’ toppene grep ONS til den implisitte antagelsen om at det var et fenomen kalt ‘sunn vaksinert’-effekten, der de hevdet at mennesker ‘nær døden’ ikke var vaksinert. Og de kom med denne dristige påstanden uten noen data overhodet for å støtte det.

Bortsett fra det faktum at dette ville ha vært i strid med NHS-politikken på det tidspunktet [dvs. UKs offentlige helsepolitikk], viste vi at selv om en sunn vaksinert-effekt delvis kan ha forklart den langsiktige lavere ikke-covid dødeligheten hos vaksinerte, kunne det umulig ha forklart disse toppene i dødelighet. De kunne bare forklares ved å kategorisere dødsfall kort tid etter vaksinasjon som uvaksinerte. [Min utheving] Tross sine dårlige kort doblet ONS budet […] ved å insistere på at en slik feilkategorisering ikke skjedde. For dem kunne alle anomaliene i ONS-dataene bare forklares med den hellige ‘sunne vaksinerte-effekten’.

Senere hevdet ONS faktisk at det var en ‘usunn vaksinert-effekt’, men gjorde det for å forklare andre uregelmessigheter i dataene. Det er klart at ONS var så selvbetjent at de ikke så motsetningene mellom disse påstandene; de ønsket bare å ha kaken sin etter først å ha spist den opp.

Som et resultat av en forespørsel om tilgang til emnet som Clare Craig sendte inn til ONS, har vi nå avdekket at vi tross alt hadde rett»!

Enkelt sagt har feilkategoriseringen oppstått ved de data ONS har fått fra NIMS (National Immunisation Management System), som ikke hadde gjort noen anstrengelser for å tilrettelegge dataene for ONS, med en riktig vaksinekategorisering. De som vil ha detaljene på dette – inkludert kopien av ONS-innrømmelsen – finner det de trenger i Fentons artikkel.

Det behøver altså ikke å være slik at ONS bevisst brukte denne feilkategoriseringen ut fra et motiv om å fremme vaksine-agendaen. Men når skaden først hadde skjedd, var de ikke villig til å rette den opp og opplyse offentligheten om feilen. Tvert imot forsøkte de så lenge det var mulig å benekte hva som hadde skjedd. Fenton konkluderer slik:

«Hvorfor er dette så viktig? Fordi ONS-dataene – muligens mer enn noen annen datakilde i verden – ble brukt til å underbygge påstanden om at vaksinene var svært effektive og trygge.

Og, som vi alltid har hevdet, og som nå er sikkert, var alle påstander om effekt og sikkerhet basert på dataene deres fullstendig illusjonære og underlagt det billige trikset feilkategorisering, der selv en placebo – eller noe enda verre – kunne ‘vises’ å være trygg og effektiv.

Slik løy de og skapte og spredte feilinformasjon med vilje. Vi ble anklaget for konspirasjonstenkning og ryktet vårt ble svekket som et resultat.

Men vi hadde rett»!

Det som er «uhyrlig» i denne saken, er at våre myndigheter (i dette tilfelle i UK) har løyet for oss. Med statistisk snedighet. Med døden til følge.

* * *

Det ville vært gunstig å slutte artikkelen her. Men det er faktisk en epilog til dette. Det dukker nemlig stadig opp i Aggs argumentasjon og i kommentarer til hans Facebook-innlegg og artikler en påstand, som jeg ikke kan la blir stående. Jeg skjønner jo at det er fristende å kaste litt ekstra ved på bålet, om en ikke finner det en leter etter i mine artikler, intervjuer eller bøker. Men når Agg betegner meg som «ekstremist», så er det ikke minst fordi han har den faste overbevisning at jeg sprer «…påstander om at vaksineringen mot covid-19 har vært satt i scene som et ledd i en konspiratorisk plan om massedrap av mennesker». Han har ingen referanser til noe jeg har sagt. Og Agg vil heller ikke noen steder finne at jeg ordlegger meg slik. Dette er formulert av Agg, og slik det er formulert blir det for plumpt og faktisk også for «konspiratorisk» for meg. Men hva mener jeg virkelig om saken? Er det ikke en plandemi vi snakker om da? Er det ikke et bevisst villet massedrap?

Når Agg en gang kommer til å lese dette, må jeg be ham om å legge vekk det redskapet han ellers pleier å tenke med, altså storslegga. Her kreves det litt finere redskaper. Jeg skal illustrere mitt poeng ved å sitere en av Aggs heiagutter (Agg2), som i en kommentar til hans Facebook-innlegg skriver:

«Jeg var tidligere kjent med det meste av det som ble servert i Josefinegt gjennom det over timelange intervjuet Skafnesmoe [sic] gir Linda Nordskog i det hun kaller Samtaleloftet Mentora, der det også refereres til Norman Fenton. Dette kan man enkelt søke opp på nettet. Her serverer han andre vel så uhyrlige anklager om et villet folkemord».

Igjen tenkes og skrives det med storslegga. Og strengt tatt er det heller ikke meg han skriver om her, men en annen person – Skafnesmoe – som han har diktet opp. Vel, det Agg2 sikter til i det nevnte intervjuet, er nok min referanse til den danske forskningen på de ulike batcher (produksjonspartier) av den såkalte COVID-vaksinen. Den viser altså at mens drøyt 30% av batchene har samme effekt som en placebo, har ca 64% medium skadevirkninger, mens drøyt 4% står for ekstreme skader og død. Mange har ansett dette som «the smoking gun», at vi her har beviset for en overlagt strategi for massedrap via COVID-vaksinen. Men hva sier jeg i intervjuet om dette? Jeg sier følgende (38.48-39.10):

«Jeg vil ikke spekulere på om denne komposisjonen [av batchene] er bevisst sammensatt eller ikke, eller om det er en tilfeldighet – bare slendrian i produksjonen. Det skal jeg ikke bedømme. Men jeg kan bare si at om alle døde, kunne jo noen få mistanke om at alt ikke var i orden her. Det ville vært veldig dumt av dem å lage en vaksine som tok livet av alle».

Som sagt: Her duger det ikke å tenke med storslegga. For det første er det å bevise en bevisst intensjon en svært vanskelig øvelse, som det er best å overlate til straffedomstolene. (Det må i tilfelle bli noe á la Nürnbergdomstolen, fordi dette har skjedd i stor skala over hele verden.) For det andre vil nok de fleste som deltar i produksjonen av disse mRNA-injeksjonene være små tannhjul i en gedigen industri; de vil høyst sannsynlig ikke ha planer om å skade noen som helst. Når det gjelder statistikerne i ONS, lar jeg det stå åpent med hensyn til hvor bevisste de var i gjerningsøyeblikket. Som jeg sa det ovenfor: «Det behøver altså ikke å være slik at ONS bevisst brukte denne feilkategoriseringen ut fra et motiv om å fremme vaksine-agendaen». Men når de oppdager sin brøde, og forsøker å dekke den til med løgner, vel – da, om ikke før, vet de hva de gjør.

Det avgjørende spørsmålet er om alt dette kunne skje uten at noen gjennomskuet og tilrettela det som skjedde. Det kan det være vanskelig å tro for tenkende mennesker. Men alle aktørene, som ikke helt var klar over hva de var med på, vil før eller siden oppdage det. Alt de gjør fra det øyeblikket – om de velger løgn eller sannhet – er de 100% ansvarlig for.

Utover det vil jeg overlate til straffedomstolen å dømme om drapene var uaktsomme eller overlagte (planlagte). Og ellers regner jeg med at det finnes en høyere domstol som det ikke går an å lure. Og får ikke de skyldige sin dom her, så får de den der. I min verden kalles det karma.

Noter


[1] Det var forfatteren Mark Twain som populariserte uttrykket: There are 3 kinds of lies: lies, damned lies and statistics.

[2] Alle Agg-sitater er fra hans Facebook-side. Agg er anonymisert, men oppgir selv at han har arbeidet i omlag 25 år i Statistisk Sentralbyrå.

[3]  Uttalelsen faller fra 29.26 min. til 34.10 min. i intervjuet, jf. hyperlenke.

Forrige artikkelNATO bruker Ukraina for å konfrontere Russland
Neste artikkelKan Russland og Tyskland bli Europas samarbeidshegemoner?