Det fransk-britiske komplottet for å dele opp Russland

0
Allierte soldater, parade i Vladivostok, Russland, september 1918
Av Kit Klarenberg.

INTERNATIONALIST 360 ° , 26. juni 2024

Juni måned markerer en rekke merkedager, nesten helt ukjente i Vesten i dag, av viktige hendelser i den allierte invasjonen av Sovjetunionen. Nemlig da hele det elendige prosjektet begynte å rakne på spektakulært vis. Tapet av de allierte maktenes tsaristiske allierte etter revolusjonen i november 1917, og de beleirede bolsjevikene som deretter ga Tyskland politisk og økonomisk hegemoni over Sentral- og Øst-Europa, via Brest-Litovsk-traktaten, førte til omfattende imperialistisk intervensjon i den russiske borgerkrigen, som startet i mai 1918.

Innsatsen ble ledet av Storbritannia og Frankrike. Soldater hentet fra deres respektive imperier, og fra Tsjekkoslovakia, Estland, Hellas, Italia, Japan, Latvia, Polen, Romania, Serbia og USA, ble utplassert i stort antall, og kjempet sammen med lokale «hvite» antikommunistiske styrker. I juni 1919 gikk det så ille for inntrengerne at London formelt sendte en 3500-mann sterk «nordrussisk hjelpestyrke» til Sovjetunionen. Deres angivelige oppdrag var å forsvare truede britiske stillinger i landet.

Nesten umiddelbart ble den «defensive» enheten satt inn i offensive oppdrag for å erobre viktig sovjetisk territorium, slå tilbake Den røde armé og knytte seg til hvite, russiske styrker. Dette fremstøtet ble imidlertid slått kraftig tilbake. Fra da av ble de alliertes hell raskt forverret. Russiske soldater på de hvites side gjorde voldelig mytteri mot sine «allierte» og hoppet av til bolsjevikene, mens invaderende utenlandske tropper ganske enkelt nektet å kjempe på grunn av forferdelige forhold på slagmarken. En fullstendig vestlig tilbaketrekning begynte før måneden var omme.

Ved ikke å knuse den russiske revolusjonen, mistet Storbritannia og Frankrike ikke bare en historisk mulighet til å «kvele bolsjevismen i dens vugge», ifølge Winston Churchills pestbefengte frase. London og Paris hadde planlagt å dele opp Sovjetunionens enorme ressurser, samtidig som de da ville nøytraliserte enhver utsikt til at Moskva skulle fremstå som en vesentlig internasjonal antikapitalistisk agitator. Invasjonsmaktenes manglende evne til å ta lærdom av fiaskoen, og Russlands instinktive moderne minner om masseinvasjonen, forklarer i betydelig grad hvor vi er i dag.

«Langvarig slaveri»

I mars 1931 publiserte den vestlig-etablerte, russiskfødte akademikeren Leonid I. Strakhovsky en bemerkelsesverdig artikkel, The Franco-British Plot to Dismember Russia. Som forfatteren bemerket, «har verken Storbritannia eller Frankrike ennå publisert noen viktige dokumenter» relatert til den allierte invasjonen på den tiden. Dette er i stor grad tilfelle over hundre år senere. Likevel var Strakhovskij fortsatt i stand til å sette sammen «de oppsiktsvekkende planene» for en konspirasjon fra London og Paris, «for å få til en fullstendig oppstykking av det russiske riket, til deres egen politiske og kommersielle fordel».

Denne avtalen ble sementert i L’Accord Franco-Anglais du 23 Décembre 1917, définissant les zones d’action Française et Anglaise. Dokumentet etablerte «innflytelsessoner» for Storbritannia og Frankrike i Sovjetunionen. London skulle få «Kosakk-territorier, territoriet til Kaukasus, Armenia, Georgia, Kurdistan». Paris skulle motta «Bessarabia, Ukraina, Krim». Den russiske militærsjefen på de hvites side, general Anton Denikin, er sitert på at «linjen som deler sonene» strakte seg fra Bosporos til munningen av Don-elven:

«Denne merkelige linjen hadde overhodet ingen grunnlag fra et strategisk synspunkt, og tok ingen hensyn til de sørlige operasjonsretningene til Moskva eller ideen om kommandoenhet. Ved å dele Don-kosakkenes land i to, korresponderte det heller ikke med mulighetene for en rasjonell forsyning av de sørlige hærene, og tilfredsstilte heller interessene til okkupasjon og utbytting, enn interessene til en strategisk dekning og hjelp».

Strakhovsky observerer, «en undersøkelse av de økonomiske ressursene i de to innflytelsessonene» gir troverdighet til Denikins analyse. Territoriet merket ut for fransk dominans var og forblir «store kornlagre», og «den berømte kullregionen» Donetsk, «verdiløs» for kullrike Storbritannia, men var «av stor betydning for Frankrike». I sin tur fikk London «alle de russiske oljefeltene i Kaukasus» og regioner som produserte «en enorm mengde tømmer». Storbritannia trengte sårt alt det utenlandske trevirket det kunne få fatt i på den tiden.

Strakhovskij kommenterer at avtalen fra desember 1917, utgjorde «et bilde av organisert økonomisk inntrengning under dekke av militærintervensjon». Andre steder siterer han den amerikanske dissidenten Louis Fische, «en parallell avtale disponert på lignende måte som andre deler av Russland». Til tross for dette var Frankrike «ikke fornøyd» med gevinsten av ressurser. Embetsmenn i Paris forsøkte å tvinge general Denikin til å undertegne en traktat som, hvis antibolsjevikiske krefter hadde seiret, ville utgjøre direkte «økonomisk slaveri», og overlate «Russland til deres nåde».

Denikin lot seg ikke overtale. Det gjorde hans etterfølger Pjotr Wrangel. Han aksepterte ekstraordinære betingelser, som inkluderte å gi Frankrike «rett til utnyttelse av alle jernbaner i europeisk Russland, i en viss periode», fransk monopol på Moskvas kornoverskudd og oljeproduksjon for en ubestemt tidsperiode, og en fjerdedel av all Donetsks kullproduksjon «i en viss periode av år». Som en sovjetisk forfatter sitert i Strakhovskys papir observerte:

«Frankrike strebet etter å oppnå en langvarig og om mulig en allsidig dominans over Russland … et middel til en langvarig slavebinding av Russland».

«Halve tiltak»

Storbritannias motivasjon for å invadere Sovjetunionen gikk langt utover instinktiv aversjon mot bolsjevismen, og et ønske om å ta det falne russiske imperiets ressursrike land under sin administrasjon. Nemlig Londons «frykt for Russlands stigende makt» gjennom det 19. århundre, som hadde produsert «Det store spillet*». Denne konfrontasjonen i Sentral-Asia var opptatt av å forhindre at India – «juvelen i kronen» i det britiske imperiet – falt inn i Moskvas sfære av økonomisk og politisk innflytelse. *(Det store spillet var en strategisk rivalisering og konflikt mellom Det britiske imperiet og Det russiske keiserdømmet om kontrollen over Sentral-Asia. Perioden fra 1813 til 1907 regnes som det klassiske store spillet. Begrepet ble først brukt av etterretningsoffiseren Arthur Conolly. Kilde: Wikipedia. O.a.)

I en bitter ironi betydde denne langvarige bekymringen at Storbritannias strategi i invasjonen av Sovjet, var like opptatt av å knuse bolsjevismen, samtidig som den forhindret «gjenoppstandelsen av det gamle store forente Russland». Denne tilnærmingen bidro betydelig til hele intervensjonens fiasko. Strakhovskij bemerker: «Storbritannia utførte sin del av intervensjonen i Russland med halve tiltak, som absolutt ikke hjalp de antibolsjevikiske kreftene i deres kamp for en nasjonal regjering». Han siterer en sovjetisk forfatter:

«I nord, så vel som i sør og i Sibir, var engelskmennenes taktikk tydelig betegnet av deres ønske om å støtte den russiske kontrarevolusjonen, bare så mye som det var nødvendig, for å forhindre en forening av Russland på den ene siden under bolsjevikene, og på den andre siden under [hvite] tilhengere av det store udelelige Russland».

Det var en annen ironisk boomerang i Storbritannias samtidige krigshissing og forræderi i Sovjetunionen. Strakhovsky bemerker at en samtidig parlamentarisk «spesialrapport fra komiteen for å samle informasjon om Russland», ble produsert på kong George Vs uttrykkelige kommando. Den konkluderte med at «de rikholdige og nesten enstemmige vitnesbyrdene fra våre vitner, viser at de alliertes militære intervensjon i Russland bidro til å gi styrke og samhold til den sovjetiske regjeringen»:

«Frem til tidspunktet for militær intervensjon, var flertallet av de russiske intellektuelle godt disponert overfor de allierte, og mer, spesielt til Storbritannia, men at det russiske folks holdning senere, til de allierte, ble preget av likegyldighet, mistillit og antipati».

I følge Strakhovsky var dette «belønningen som Storbritannia og Frankrike mottok» for å forsøke å dele opp Russland. En lignende dynamikk er på gang i dag, mens stedfortrederkrigen i Ukraina kverner videre. Jo mer folkemorderisk, russofobisk retorikk fra EU og amerikanske tjenestemenn, og jo flere vestlig oppmuntrete angrep på Moskva som forekommer, jo mer forente blir russere med hverandre og i opposisjon til sine motstandere.

Vesten har ikke lagt skjul på sitt ønske om å «balkanisere» Russland siden stedfortrederkrigen startet. I juli 2022 arrangerte et kongressorgan et dedikert arrangement om det «moralske og strategiske imperativet» med å knuse landet i lett utnyttbare biter. Det foreslås å sponse lokale separatistbevegelser for dette formålet. Et år senere turnerte den italienske journalisten Marzo G Mian Russland, og ble suverent slått av hvordan befolkningen var samlet som aldri før. En tidligere akademisk bekjent av ham, «mild til sinns,» hadde «blitt en kriger». Han sa:

«[Stalingrad] er vårt referansepunkt, nå mer enn noensinne, et enestående symbol på motstand, våre fienders verste mareritt. Den som prøver det, vil møte slutten som alle de andre – svensker, Napoleon, tyskerne og deres allierte. Russerne er som skyterne*: de venter, de lider, de dør, og så dreper de». *(Gammelt iransk folk som bodde nord for Svartehavet i oldtiden, det finnes i dag etterkommere i Ossetia. O.a.)


Denne artikkelen ble først publisert av The Internationalist 360:

The Franco-British Plot to Dismember Russia

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad


Kit Klarenberg er en undersøkende journalist som utforsker etterretningstjenestenes rolle i utformingen av politikk og oppfatninger.

Forrige artikkelTyske helsemyndigheter visste at covid-tiltakene var svindel!
Neste artikkelNYT: «For å tjene landet sitt må Biden trekke seg nå»
Kit Klarenberg
Kit Klarenberg er en undersøkende journalist som gransker etterretningstjenestenes rolle i utformingen av politikk og oppfatninger.