20 års vellykka samarbeid med Kina om matsikkerhet

0
Risplanting i Kina.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og kinesiske forskningspartnere feiret denne uka 20 år med vellykket forskningssamarbeid om matsikkerhet, miljø og klima. De vil fortsette samarbeidet framover og da vil også klimatilpasning, avfallsutfordringer og sirkulærøkonomi være viktige samarbeidsområder.

Av Romy Rohmann.

Nesten 18% av verdens befolkning bor i Kina, men landet har bare 9% av det dyrkbare jordarealet i verden.

Ved årtusenskiftet var Kina 100 prosent sjølforsynt. Men de to siste tiårene har selvforsyningsgraden gått ned. Afrikansk svinepest (ASF) gjorde at en stor andel av landets griser måtte slaktes. Nå ligger selvforsyningsgraden på rundt 75 prosent.

I artikkelen til Bertil Carlman: Hvordan sørger Kina for matsikkerhet for 1,4 milliarder mennesker som sto her på steigan.no 10. desember 2023 kan vi lese dette:

Vad är den senaste utvecklingen inom kinesiskt jordbruk?

Kinas jordbrukspolitik har under de senaste decennierna utvecklats till att prioritera mål utöver enbart livsmedelsproduktion, som att öka jordbrukarnas inkomster, säkerställa livsmedelssäkerhet och att förbättra miljöprestanda. Från och med antagandet 2018 av den strategiska planen «Rural revitalization« har Kina intensifierat moderniseringen av jordbrukssektorn och industrialiseringen av landsbygden, för att skapa ekonomiska möjligheter, som bidrar till att minska klyftan mellan landsbygds- och stadsbor.

En av dessa insatser var 2004 års jordbrukspolitik som syftade till att förbättra livsmedelstryggheten, vilket bland annat innebar att man avskaffade skatter för mer än 800 miljoner jordbrukare. Dessutom ökade regeringen de direkta subventionerna med 10 procent, totalt 11,6 miljarder yuan, för att stödja spannmålsproduktionen för 600 miljoner bönder i 29 provinser.

Ett annat exempel på insatser för att förbättra jordbrukets effektivitet och självförsörjning av livsmedel som en nationell prioritet, var 2008 års godkännande av åtgärder för att främja landsbygdsreformer och landsbygdsutveckling.

I tillegg til at vi kan lese om modernisering og industrialisering av landbruket, leser vi at de har satset på en distriktspolitikk som skal sidestille folk på landsbygda med byboere, de har økt bøndenes inntekt og avviklet skatter for bønder. Alt dette for å nå målet om økt sjølforsyning. Her har vi noe å lære, vi får håpe NIBIO kommer med gode innspill når vi nå skal se på tallgrunnlaget på nytt og beregne bondens inntekt framover.

NIBIO skriver at de i nå to tiår har hatt et vellykket samarbeid med kinesiske forskningsinstitutter om plantehelse, miljø, klimatilpasning, matsikkerhet og bioteknologi. Nå skal samarbeidet mellom NIBIO og Kina styrkes ytterligere og omfatte områder som sirkulærøkonomi, jordhelse og One Health-tilnærmingen.

(Dette skriver Amanda Hylland Spleldnæs i Tidskrift for den norske legeforening: «Helsen til mennesker, helsen til dyr og miljøet henger tett sammen. Konseptet One Health – på norsk kalt én helse – innebærer at ulike fagfelt og sektorer i samfunnet må samarbeide om helseutfordringer».)

NIBIO skriver dette den 19. juni:

Matsikkerhet og klimaendringer

I løpet av disse 20 årene har NIBIO etablert en robust plattform for å videreutvikle samarbeidet med Kina og tilnærmingen til de store globale utfordringene,» sa Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i NIBIO, da han talte til delegater fra Norge og Kina på åpningen av et jubileumsseminar denne uken.

Kristensen påpekte at olje- og gassindustrien har vært svært viktig for Norge tidligere, men at vi nå jobber mot en overgang til en grønnere økonomi for fremtiden. Han fremhevet også viktigheten av matproduksjon og matsikkerhet for å sikre nok mat til en voksende befolkning, samt den kritiske situasjonen med klimaendringer og behovet for å redusere utslipp.

Global matsikkerhet har blitt en presserende sak. Klimaendringer og miljøforringelse utgjør en trussel mot matproduksjonen. Samtidig stammer mer enn en tredjedel av de globale klimagassutslippene fra matproduksjonssystemer.

Kina og Norge står overfor mange av de samme utfordringene og prioriteringene, som å styrke matsikkerheten og redusere klimagassutslippet, påpekte direktøren.

Nå har de norske og kinesiske regjeringene signert en ny treårig samarbeidsavtale.

https://www.forskning.no/internasjonalt-samarbeid-kina-landbruk/slik-klarer-kina-a-mette-en-milliard/2265999

Les også: Å mette en milliard

Forrige artikkelNye bevis: USA blokkerte fredsavtalen mellom Ukraina og Russland
Neste artikkelTog i Norge: Hindra av ideologisk pølsevev