WHO gir seg ikke – de vil sikre mest mulig av det globale helsediktaturet

0
Fra Verdens helseforsamling

Etter at WHO mislyktes i å få ferdige pandemiavtalen fortsetter forhandlingene på World Health Assembly (WHA).

Veien videre for forhandlingene om global helsejus ser slik ut:

Under WHA denne uka fokuserer landene på å bli enige om mest mulig angående IHR, de internasjonale helsereguleringene. Her er landene enige om 4 hovedpunkter og det er 5 temaer hvor det stadig er uenighet. Uenigheten handler om definisjonen av Pandemic Emergency, ulike aspekter knyttet til helseprodukter, særlig hvem som skal betale. Finansieringsmekanismer er egentlig et spørsmål om bistand, hva som skal skje i situasjoner der WHO lekker identifiserbare personopplysninger (ved uhell) og til sist hvordan WHO skal følge opp land som ikke gjennomfører «anbefalingene» fra WHO. De har tre dager med forhandlinger og det er et politisk momentum i rommet for å bli enige.

Deretter er ideen som diskuteres at WHA vedtar å fortsette forhandlingene av en Pandemic Agreement innen enten utgangen av 2024, innen ett år eller to år.

James Roguski skriver:

Minst tre separate utkast til resolusjoner angående vedtak av endringene til IHR og fortsettelsen av WHO-forhandlingene blir behandlet av den 77. verdenshelseforsamlingen: Flere nasjoner har uttrykt ønske om å komme til enighet om de foreslåtte endringene til det internasjonale helsereglementet før slutten av denne forsamlingen.

(Dette kan oppfattes som veldig teknisk, men det gir et bilde av det helsebyråkratene holder på med.)

Utkast til resolusjon foreslått av Frankrike, Indonesia, Kenya, New Zealand, Saudi-Arabia og USA

(PP6) Minner om at i oppfyllelse av kravet fastsatt i paragraf 2 i artikkel 55 i International Health Regulations (2005), kommuniserte generaldirektøren alle forslag til endringer i International Health Regulations (2005) mottatt iht. vedtak WHA75(9) 16. november 2022; og videreformidlet alle gjentakelser av slike forslag til endringer som utviklet av arbeidsgruppen for endringer i det internasjonale helseforskriften (2005) under møtene.

Utkast til resolusjon foreslått av de 47 medlemslandene i den afrikanske regionen

(1) å forlenge mandatet til INB, som skal fortsette sitt arbeid med å fullføre pandemiavtalen under samme byrå, og skal legge fram sitt endelige resultat for behandling ved en spesiell sesjon i Verdens helseforsamling;

(INB er Intergovernmental Negotiating Body (INB).)

(2) å be generaldirektøren om å innkalle den ovennevnte spesielle sesjonen til Verdens helseforsamling før utgangen av 2024, og å inkludere på dagsordenen for den spesielle sesjonen, bare ett punkt, dedikert til å vurdere det endelige resultatet av den spesielle sesjonen. INB nevnt i nr. 1;

(3) å anmode hovedstyret på sin 155. sesjon om å bestemme, i samsvar med regel 2 i forretningsordenen for Verdens helseforsamling, at den spesielle sesjonen til Verdens helseforsamling nevnt i paragraf 1 og 2 i denne resolusjonen vil bli holdt innen utgangen av 2024 ved WHOs hovedkvarter;

(4) å be generaldirektøren fortsette å gi INB de nødvendige tjenester og fasiliteter for å utføre sitt arbeid.

Utkast til resolusjon foreslått av Australia, Brunei Darussalam, Canada, Norge og Pakistan

(2) å be generaldirektøren om å innkalle den ovennevnte spesielle sesjonen til Verdens helseforsamling før utgangen av 2024, og å inkludere på dagsordenen for den spesielle sesjonen, bare ett punkt, dedikert til å vurdere det endelige resultatet av INB nevnt i nr. 1.


Kort sagt: Motstanden mot WHO-avtalen har skapt en god del problemer for de globale helsebyråkratene, men dette kommer de til å lappe sammen, sånn eller slik, og etter hvert få på plass alle de dystopiske tiltakene og diktatoriske fullmaktene de hadde planlagt å gjennomføre.

Så motstanden må ikke trappes ned, den må trappes opp.

Les mer på steigan.no om WHO-traktaten

Forrige artikkelNå kommer denne boksen til alle nye biler
Neste artikkelTrump lover å «knuse» pro-Palestina-protester hvis han blir gjenvalgt