WHO: Foredrag med professor Morten Walløe Tvedt og Jørgen Heier

0
Morten Walløe Tvedt (t.v.) og Jørgen Heier

Lørdag 27/4-24 holdt professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt og advokat Jørgen Heier foredrag på Litteraturhuset omkring forhandlingene i Verdens Helseorganisasjon (WHO) relatert til pandemitraktaten og International Health Regulations (IHR).

Av Fritt vaksinevalg.

Forhandlingene berører alle medlemslandene og dreier seg i hovedtrekk om en utvikling der WHO går fra å være et rådgivende til å bli et maktutøvende organ. Dersom medlemslandene stemmer i favør av forslaget vil WHO få overnasjonal makt til å pålegge medlemslandene tiltak i strid med menneskerettighetene og grunnloven.

I forkant av forhandlingene har nasjonale politikere i stadig større tempo endret norsk lovverk på en slik måte at dette nå er tilpasset endringene i WHO. Man har blant annet endret smittevernloven ved implementeringen av paragraf 4-3a på en slik måte at Stortinget ikke lengre involveres ved tiltak som tilsidesetter grunnloven og menneskerettighetene. Det foreligger også ytterligere endringer av smittevernloven, ulike krisefullmakter, samt forslag til grunnlovsendringer – elementer som utdypes i foredraget.

Foredraget er delt opp i to deler og kan ses her:

Forrige artikkelUkrainas kreditorer vil ha penger tilbake
Neste artikkelNYT: Covid-vaksinen har gitt hjerneskader