Tysklands autoritære vending

0
Tyskland blir stadig mer autoritært.

For bare fem år siden ble 70-årsdagen for fødselen til den tyske demokratiske staten etter krigen ledsaget av euforiske feiringer over hele landet. Denne uken, derimot, var det få tyskere som var i humør til å feste. Bortsett fra Forbundsrepublikken Tysklands økonomiske problemer, er den rådende oppfatningen at det tyske demokratiet ikke har særlig god helse.

Av Thomas Fazi.

Hvem har skylden? Den liberal-sentristiske konsensusen er at landet står overfor en enestående trussel fra ondsinnede populistiske og høyreekstreme krefter – særlig AfD, som har som mål, ifølge landets visekansler, å «gjøre Tyskland om til en autoritær stat». Men man kan godt hevde at Tyskland allerede viser bekymringsfulle tegn på autoritarisme, i hendene på de samme liberal-sentristiske kreftene som hevder å forsvare demokratiet fra barbarene ved porten.

Tidligere denne måneden avviste en domstol en klage fra AfD mot klassifiseringen fra Federal Office for Protection of the Constitution (BfV) som en mistenkt høyreekstremistisk sak. Dette betyr at BfV, den innenlandske etterretningstjenesten, kan fortsette å overvåke AfDs aktiviteter og kommunikasjon. Den tyske regjeringen hyllet det som en seier. «Dagens kjennelse viser at vi er et demokrati som kan forsvares», sa innenriksminister Nancy Faeser.

I mellomtiden, i en annen kjennelse, ble en Thüringer AfD-leder bøtelagt for angivelig å ha brukt et slagord fra den paramilitære fløyen til Nazipartiet. Etter kjennelsene trappet forskjellige politikere, særlig fra sentrum-høyre Christian Democratic Union (CDU) og Miljøpartiet De Grønne, opp krav om at partiet skulle forbys. En kristendemokrat kunngjorde til og med at han ville reise et forslag i den tyske forbundsdagen om dette, og hevdet at partiet ikke lenger kunne holdes i sjakk med politiske midler, spesielt i Øst-Tyskland.

Det sier seg selv at forsøk på å forby landets nest mest populære parti ikke bare ville være forferdelig fra et demokratisk perspektiv, men ville også ha uventede og vidtrekkende konsekvenser – potensielt presse landet fra en urolig politisk situasjon til en tilstand av sivil uro. Men etablissementets krig mot AfD er bare en del av et mye bredere angrep på dissens – ikke bare på høyresiden, men også på venstresiden. I mange deler av landet har pro-palestinske protester blitt begrenset, og skoler har fått makt til å legge ned forbud mot palestinske flagg, pro-palestinske tale og keffiyeh-skjerf. Over hele Tyskland er det nå en straffbar handling å bruke det pro-palestinske slagordet «fra elven til havet».

Disse grepene er en del av en bredere prosess med institusjonell konstruksjon som tar sikte på å dramatisk begrense omfanget av demokratisk handling i navnet til å beskytte demokratiet. Dette inkluderer vedtakelse eller forslag til en rekke illiberale nye lover. Et slikt eksempel er den nylig vedtatte «Loven for å fremskynde fjerning av ekstremister fra embetsverket», som tar sikte på å gjøre det lettere å ta juridiske tiltak mot såkalte «ekstremistiske» embetsmenn – eller «grunnlovens fiender» – som kan bli fjernet fra sine stillinger og fratatt til og med pensjonsutbetalingene sine. Hvis vedkommende blir funnet skyldig i oppvigleri, risikerer tjenestemannen en fengselsstraff på seks måneder eller mer. Lovens logikk ble uttrykt av innenriksministeren: «Enhver som avviser staten kan ikke tjene den». Men hva betyr det å «avvise staten»? Eller å være en «ekstremist» for den saks skyld? Disse konseptene er så vage – og det er bevisst – at de lett kan brukes som våpen mot alle som tilfeldigvis er uenige med regjeringens politikk i et gitt spørsmål.

På samme måte er loven om å fremme demokrati, som for øyeblikket fortsatt er under diskusjon, rettet mot å fordele hundrevis av millioner euro av statlige midler til frivillige organisasjoner for å fremme «mangfold, toleranse og demokrati» og «forebygge ekstremisme» – som det er trygt å anta betyr å fremme undertrykkelse av dem som ikke er på linje med etablissementets verdenssyn. Loven vil utvide et allerede eksisterende program lansert av det føderale departementet for familiesaker, som støtter kampanjer «mot konspirasjonsteorier» og «høyreekstremisme». I forrige uke gikk 30 av landets store selskaper sammen for å oppmuntre til støtte, i det minste blant deres 1,7 millioner ansatte, til proeuropeiske partier og advare om farene ved populistiske grupper som AfD.

Mange av disse initiativene ble født midt i hysteriet som grep Tyskland etter avsløringen, i 2022, av et angivelig statskupp som ble planlagt av en «ekstrem høyre-terrorgruppe». Da det viste seg at de fleste av medlemmene i Reichsbürger-gruppen var pensjonister, og at en av deres ledere var en eksentrisk 70 år gammel selvutformet «prins» med en forkjærlighet for astrologi, begynte folk å gå til sosiale medier for å fordømme dets farseaktig natur. Men dette stoppet ikke regjeringen og media fra å blåse opp gruppens angivelig truende karakter, og hevde at en fascistisk militærregjering var rundt hjørnet – og understreket det faktum at konspiratørene var AfD-tilhengere.

Rettssaken startet denne uken, halvannet år etter at de påståtte konspiratørene ble arrestert, og uten tvil vil vi se en rekke overdrevne overskrifter i kjølvannet av saken. Men likevel er det vanskelig å ikke se på regjeringens tiltak som har svært lite å gjøre med å beskytte demokratiet, men snarere handler om å beskytte et sviktende og stadig mer delegitimert etablissement mot demokrati – og fra den økende «populistiske» utfordringen, både på høyresiden og venstre. Dette har tross alt tatt form i årevis, og i god tid før Reichsbürger-komplottet.

«Det er vanskelig å ikke se at regjeringens tiltak har svært lite å gjøre med å beskytte demokratiet».

Som andre steder representerte pandemien et vendepunkt i denne stadig mer autoritære utviklingen i tysk politikk, ettersom regjeringen brukte «folkehelsenødsituasjonen» til å feie demokratiske prosedyrer og konstitusjonelle begrensninger til side, militarisere samfunnet og slå ned på sivile friheter. Tyskland innførte et av verdens mest drakoniske lockdown- og massevaksinasjonsregimer, inkludert bruk av vaksinepass og segregerte lockdowns for uvaksinerte. I mellomtiden ble definisjonen av begrepet «konstitusjonell» stadig mer vag: lærere ble anklaget for å være «antikonstitusjonelle» hvis de motsatte seg skolenedleggelser, og en helt ny kategori ble til og med oppfunnet for offentlig dissens: den om «antikonstitusjonell delegitimering av staten». Ikke engang anerkjente intellektuelle ble spart fra denne brutaliseringen av den offentlige debatten.

Det ville være en trøst å se alt dette som et svik mot det tyske etterkrigsdemokratiet og dets institusjonelle grunnfjell, grunnloven av 1949 eller grunnloven – ikke minst fordi det ville innebære at dette er et urovekkende avvik fra normen, som kan potensielt korrigeres ved å appellere til de sterke demokratiske garantiene som tilbys i selve grunnloven. Faktisk er denne kvasi-religiøse troen på grunnloven dypt forankret i den tyske kollektive bevisstheten etter krigen, ikke bare blant intellektuelle eliter – Habermas og andre utviklet konseptet «konstitusjonell patriotisme» – men også blant dissidenter: under pandemien, det var vanlig at demonstranter holdt opp et hefte med grunnloven som et symbolsk skjold mot statlig undertrykkelse.

Men hva om den nåværende autoritære vendingen i Tyskland ikke er en svikt i grunnloven, men snarere et tilfelle av at den gjør akkurat det den var designet for å gjøre? Den tyske grunnloven har lenge vært sett på som landets viktigste demokratiske bolverk mot den typen antidemokratiske avvik fra nazitiden. For skaperne betydde dette imidlertid paradoksalt nok at den også måtte fungere som et bolverk mot selve demokratiet – eller bedre, dets potensielle «utskeielser». Tross alt, som liberale kommentatorer aldri blir lei av å minne oss på, kom Hitler til makten gjennom demokratiske midler. Som ukeavisen Die Zeit nylig observerte, er Grunnloven «dypt ladet med skepsis» og oppmerksom på «maktmisbruk og hindring av det demokratiske systemet». Skaperne stolte ikke på folket, og var faktisk ganske redde for konseptet massedemokrati.

De tok dermed på seg å lage en grunnlov som, samtidig som den garanterer like individuelle rettigheter for alle borgere, også ville inneholde ulike sikringer og bestemmelser for å sikre at «folkets vilje» ikke skulle komme ut av kontroll. Dokumentets forfattere så for seg opprettelsen av bare tre «folkepartier» – CDU, SPD og FDP, som gjenspeiler et snevert definert spekter av akseptable meninger. Dette åpnet for forbud mot grunnlovsstridige partier – og til og med for midlertidig fratakelse av de grunnleggende rettighetene til individer som motsetter seg den «demokratiske orden» til og med fra et flertall i Forbundsdagen.

Selvfølgelig var mange av disse grensene også en konsekvens av datidens geopolitiske kontekst – nemlig Tysklands semi-suverene status og dets underordnede rolle innenfor det USA-sentriske imperialistiske systemet. På mange måter, under den amerikanske paraplyen, ble Forbundsrepublikken Tyskland etablert som et bolverk mot sosialismen, noe som innebar å binde den nye staten tett inn i den USA-ledede orden gjennom Nato og deretter EEC. Sett i dette lyset var de ulike sikkerhetstiltakene innebygd i grunnloven like mye rettet mot å unngå fremveksten av en ny Hitler som de var på å holde Tyskland godt innenfor grensene for rollen som ble tildelt landet i etterkrigstidens geopolitiske skille. Dette forklarer langt på vei det tyske etablissementets utvikling til USAs «sjefsvasall», spesielt siden starten av Ukraina-krigen, og dets aggressive holdning mot dem som våger å stille spørsmål ved dens destruktive konsekvenser.

Når man først forstår de ideologiske premissene til den tyske grunnloven – at staten må gjøre alt som trengs for å beskytte status quo fra trusler som oppstår fra massene – begynner nasjonens autoritære vending å gi mening. Langt fra å være et avvik, er dette akkurat hva det tyske etterkrigssystemet ble designet for å gjøre hele tiden.

Forrige artikkelMassive demonstrasjoner over hele Israel krever våpenhvile i Gaza
Neste artikkelYtringsfrihet og grenser
Thomas Fazi
Thomas Fazi skriver om seg sjøl: Jeg er journalist/skribent/oversetter/sosialist. Jeg tilbringer mest tiden min i Roma, Italia. Blant annet er jeg medregissør for Standing Army (2010), en prisvinnende dokumentar-langfilm om amerikanske militærbaser med Gore Vidal og Noam Chomsky; og forfatteren av The Battle for Europe: How an Elite Hijacked a Continent – and How We Can Take It Back (Pluto Press, 2014) og Reclaiming the State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World (samforfattet med Bill Mitchell; Pluto Press, 2017).