Trumps rådgivere vil straffe land som bryter med dollaren

0

Tidligere president Donald Trumps økonomiske rådgivere vurderer framgangsmåter for å aktivt stoppe nasjoner fra å gå bort fra å bruke dollar – et forsøk på å motvirke en økende tendens blant viktige framvoksende markeder til å redusere eksponeringen mot den amerikanske valutaen, ifølge folk som er kjent med saka. Dette skriver mediekanalen Bloomberg.

Diskusjoner inkluderer straffer for allierte eller motstandere som søker aktive måter å engasjere seg i bilateral handel med andre valutaer enn dollar – med alternativer inkludert eksportkontroller, valutamanipulasjonsgebyrer og tariffer, sa Bloombergs kilder som snakket på betingelse av anonymitet.

Trump har tidligere gitt intervjuer som beskrev hans sterke støtte til US dollar. I et av disse intervjuene ble Trump kjent for å promotere den amerikanske dollaren, og la til at han hater det når land dropper dollaren for å velge andre valutaer.

«Jeg hater når land forlater dollaren», sa Trump i et intervju 11. mars på CNBC. «Jeg ville ikke tillate land å gå av dollaren, for når vi mister den standarden, vil det være som å tape en revolusjonær krig», sa han. «Det vil være et nederlag for landet vårt».

«Med Biden kommer du til å tape dollaren som standard. Det vil være som å tape den største krigen vi noen gang har tapt», sa han. Den tidligere presidenten er opptatt av å bringe den amerikanske dollaren på sporet ved å holde BRICS i sjakk.

BRICS-opprøret: Planlegger slutten på dollardominans og amerikansk økonomisk makt

BRICS-10 på sin side fortsetter arbeidet med å skape alternativer til US dollar.

BRICS-blokken, ledet av Russland, jobber med å lage et alternativt betalingssystem for å redusere avhengigheten av USA og den dollardominerte finansielle infrastrukturen.

Integreringen av betalingssystemer innenfor BRICS-blokken kan gi et levedyktig alternativ til det USA-kontrollerte SWIFT-systemet, og redusere sårbarheten for amerikanske sanksjoner.

Avdollarisering utgjør utfordringer for USA, inkludert potensiell devaluering av dollaren, høyere lånekostnader og en redusert evne til å innføre økonomiske sanksjoner.

BRICS-blokken, som nå er utvidet til å omfatte flere nasjoner som Saudi-Arabia, Egypt, UAE, Iran og Etiopia, representerer en formidabel økonomisk styrke. Med en samlet befolkning på over 3,5 milliarder mennesker og økonomier verdsatt til mer enn 28,5 billioner dollar, har disse landene til sammen betydelig innflytelse i global handel og finans. Videre styrker deres betydelige andel av den globale råoljeproduksjonen deres betydning i det internasjonale økonomiske landskapet.

I kjernen av dette initiativet ligger ønsket om å redusere avhengigheten av systemer som Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), som tradisjonelt har vært kontrollert av USA. SWIFTs dominans har gjort det mulig for USA å utøve betydelig innflytelse over globale finansielle transaksjoner, ved å utnytte sin kontroll over dollaren som verdens reservevaluta. Denne kontrollen har vært tydelig i tilfeller der USA har brukt SWIFT som et verktøy for å innføre sanksjoner mot land som anses som ikke-kompatible med utenrikspolitiske mål, som Russland i forbindelse med Ukrainakrigen.

Vedtaket om å beslaglegge russisk eiendom vil framskynde splittelsen

President Joe Biden signerte onsdag en lov som tillater administrasjonen å beslaglegge russiske statseiendeler i USA og bruke dem til fordel for Kiev.

Beslagene ville bli utført i henhold til bestemmelser i REPO-loven, forkortelse for loven om gjenoppbygging av økonomisk velstand og muligheter for ukrainere, som ble innlemmet i bistandsloven.

Dette setter en svært alvorlig presedens i internasjonal økonomi og vil få mange land og statsledere til å tenke seg om to ganger før de plasserer eller beholder sine eiendeler i USA.

Dette vil igjen drive fram ønskene om alternative globale handels- og betalingssystemer.

Avdollariseringa har skutt fart:

Forrige artikkelUkraina angriper Krim med ATACMS fra USA
Neste artikkelEviny skal investere i overkant av 40 milliarder neste tiårsperiode, mye i vindkraft på land