Russland–Iran–Kina leter etter en ny global sikkerhetsorden

0
Collage ved The Cradle.

Mens det kollektive vesten er grepet av en eksistensiell legitimitetskrise, utarbeider Russland, Iran og Kina sin egen sikkerhetsorden for å beskytte resten av verden fra «folkemorderne».

Av Pepe Escobar.

Hegemonen har ingen anelse om hva som venter den eksepsjonalistiske tankegangen: Kina har begynt å røre i den sivilisatoriske gryta uten å bry seg om en uunngåelig rekke sanksjoner som kommer tidlig i 2025 og/eller etter en mulig kollaps av det internasjonale finanssystemet. 

Forrige uke ble USAs utenriksminister Anthony Blinken og hans liste over vrangforestillinger fra USA ønsket velkommen i Beijing av utenriksminister Wang Yi og president Xi Jinping som lite mer enn en irriterende mygg. Wang understreket ifølge referatene at Teheran har rett til å forsvare seg mot Israels makulering av Wien-konvensjonen da landet angrep det iranske konsulatet i Damaskus. 

I FNs sikkerhetsråd stiller Kina nå åpent spørsmålstegn ved ikke bare det statsstyrte terrorangrepet på Nord Streams, men også USA-Israel-kombinasjonens blokkering av palestinsk stat. Dessuten er Beijing, akkurat som Moskva nylig, vertskap for Palestinas politiske fraksjoner sammen på en konferanse som tar sikte på å forene dem.   

Neste tirsdag, bare to dager før Moskva feirer Seiersdagen, slutten av den store patriotiske krigen, vil Xi lande i Beograd for å minne hele verden om 25-årsjubileet for bombingen av den kinesiske ambassaden av USA, Storbritannia og NATO. 

Russland ga i mellomtiden en plattform for UNRWA – FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, som Israel har forsøkt å frata finansiell støtte – for å forklare høye representanter for BRICS-10 den katastrofale humanitære situasjonen i Gaza, som beskrevet av UNRWAs generalkommissær Philippe Lazzarini. 

Kort sagt, seriøs politisk virksomhet blir allerede drevet utenfor det korrupte FN-systemet, ettersom FN går i oppløsning til et korporativt skall der USA som største aksjonær dikterer alle vilkår. 

Nok et sentralt eksempel på BRICS som det nye FN: Russlands sikkerhetsrådsleder Nikolai Patrusjev møttes i St. Petersburg 23. april med sin kinesiske kollega Chen Wenqing på sidelinjen av det 12. internasjonale sikkerhetstoppmøtet, og samlet over 100 nasjoner, inkludert sikkerhetssjefene for BRICS-10 medlemmene Iran, India, Brasil og Sør-Afrika, samt Irak. 

SCO sikkerhetsshow

Men det viktigste veiskillet de siste dagene var forsvarstoppmøtet i Shanghai Cooperation Organization (SCO) i Astana, Kasakhstan. For første gang møtte den nye kinesiske forsvarsministeren, Dong Jun, sin russiske motpart, Sergei Sjoigu, for å understreke deres omfattende strategiske partnerskap. 

Dong understreket i betydelig grad den «dynamiske» karakteren av militær interaksjon mellom Kina og Russland, mens Sjoigu forsterket det og sa at det «setter en modell for mellomstatlige forhold» basert på gjensidig respekt og delte strategiske interesser. 

Da han talte til hele SCO-forsamlingen, tilbakeviste Sjoigu ettertrykkelig den massive vestlige propagandakampanjen om en russisk «trussel» mot NATO. 

Alle var på SCOs forsvarsministermøte – inkludert, ved samme bord, India, Iran, Pakistan og Hviterussland som observatør. Minsk er ivrige etter å bli med i SCO. 

De sammenfallende strategiske partnerskapene mellom Russland og Iran og Kina var helt synkronisert. I tillegg til at Dong møtte Sjoigu, møtte han også den iranske forsvarsministeren brigadegeneral Mohammad Reza Ashtiani, som ga en overstrømmende ros av Beijings fordømmelse av det israelske terrorflyangrepet i Damaskus. 

Det som nå skjer mellom Beijing og Teheran er en reprise av det som startet i fjor mellom Moskva og Teheran, da et medlem av den iranske delegasjonen på besøk i Russland bemerket at begge parter hadde blitt enige om et gjensidig «alt dere trenger» på høyt nivå-forhold.  

I Astana var Dongs støtte til Iran umiskjennelig. Ikke bare inviterte han Ashtiani til en sikkerhetskonferanse i Beijing, som gjenspeiler den iranske posisjonen, han krevde også en umiddelbar våpenhvile i Gaza og levering av humanitær hjelp.

Sjoigu ga i møte med Ashtiani en ekstra kontekst da han minnet om at «den felles kampen mot internasjonal terrorisme i Syria er et levende eksempel på våre langvarige vennlige forhold». Den russiske forsvarsministeren leverte deretter sitt hovedpoeng: 

Den nåværende militærpolitiske situasjonen og truslene mot våre stater forplikter oss … til felles tilnærminger for å bygge en rettferdig verdensorden basert på likhet for alle deltakere i det internasjonale samfunnet.

En ny global sikkerhetsorden

Etablering av en ny global sikkerhetsorden er midt i hjertet av BRICS-10-planleggingen – på nivå med de-dollariseringsdebatten. Alt dette er forbannelse for det kollektive vesten, som ikke er i stand til å forstå de mangefasetterte, sammenvevde partnerskapene mellom Russland, Iran og Kina.   

Og samhandlingen fortsetter på det personlige planet. Russlands president Vladimir Putin besøker Beijing senere denne måneden. På Gaza er Russland–Iran–Kina-posisjonen i fullstendig synkronisering: Israel begår folkemord. For EU – og NATOstan som helhet – er ikke dette folkemord: blokken støtter Israel uansett.

Etter at Iran, den 13. april, endret spillet i Vest-Asia for godt, uten engang å bruke sine fineste hypersoniske missiler, er nøkkelspørsmålet for den globale majoriteten sterkt: til syvende og sist, hvem vil begrense folkemordene, og hvordan? Diplomatiske kilder antyder at dette vil bli diskutert ansikt til ansikt av Putin og Xi. 

Som en kinesisk lærd, med enestående presisjon, bemerker: 

Denne gangen står barbarene overfor en 5000-årig vedvarende skriftlig sivilisasjon, bevæpnet med Sun Tzus Art of War, Maos tanker, Xis strategi for dobbel sirkulasjon, Belt and Road, BRICS, renminbi-digitalisering, Russland og Kina ubegrenset, verdens mektigste produksjonsindustri, teknologisk overlegenhet, økonomisk kraftsenter og støtte fra det globale sør.

Alt dette mot en polarisert Hegemon i ubalanse, med dets folkemordsbelagte hangarskip i Vest-Asia som spinner totalt ut av kontroll.

USAs trusler om et «klart valg» mellom å avslutte flere viktige deler av det strategiske partnerskapet mellom Russland og Kina eller å møte en tsunami med sanksjoner, vinner ikke gehør i Beijing. Det samme gjelder Washingtons ønskedrøm om å hindre BRICS-medlemmer fra å droppe den amerikanske dollaren. 

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har gjort det helt klart at Moskva og Beijing nesten har nådd det punktet der de forlater den amerikanske dollaren i bilateral handel. Og det direkte tyveriet av russiske eiendeler fra det kollektive vesten er den ultimate røde linjen for BRICS – og alle andre nasjoner som ser på med gru – som helhet: dette er definitivt et imperium som ikke er avtalekompetent, som Lavrov har understreket siden sent i 2021.

Jaroslav Lisovolik, grunnlegger av BRICS+ Analytics, avviser Hegemonens trusler mot BRICS ettersom veikartet mot et alternativt betalingssystem fortsatt er i sin spede begynnelse. Når det gjelder handel mellom Russland og Kina har høyhastighetstoget som ikke handler i dollar allerede forlatt stasjonen. 

Likevel gjenstår nøkkelspørsmålet: Hvordan vil Russland–Iran–Kina som BRICS-ledere, SCO-medlemmer, og samtidig topp tre «eksistensielle trusler» mot Hegemonen, kunne begynne å implementere en ny global sikkerhetsarkitektur uten å konfrontere folkemorderne? 


Denne artikkelen ble publisert av The Cradle:

The Russia–Iran–China search for a new global security order

Forrige artikkelNarrativer og kreftøkningen
Neste artikkelNår ansatte velger bedre arbeidsvilkår blir det blir framstilt som lureri
Pepe Escobar
Pepe Escobar er spaltist i The Cradle, redaktør i Asia Times og en uavhengig geopolitisk analytiker med fokus på Eurasia. Siden midten av 1980-tallet har han bodd og jobbet som utenrikskorrespondent i London, Paris, Milano, Los Angeles, Singapore og Bangkok. Han er forfatter av utallige bøker; hans siste er Raging Twenties.