Fred. Olsen plumper i Akersmyra

0
Fra Facebook-sidene til Nei til rasering av Akersmyra.

Fred. Olsen Renewables AS ønsker å investere i en «solpark» på Akersmyra i Tønsberg/Sandefjord. Det er stor lokal motstand mot prosjektet og et folkemøte i Samfunnssalen på Sem var fylt til randen da innbyggerne i området samlet seg mot disse planene 24. april. Prosjektet mangler lokal aksept og bør derfor snarest skrinlegges, var den klare konklusjonen på møtet.

Christina Fjeldavli, Rødt Tønsberg, og Håvar Bettum, Tønsberg Venstre skriver i Tønsberg Blad:

Det er ikke bare innbyggerne på Sem som sier nei til Fred. Olsens planer om å teppelegge myra med solpaneler. På folkemøtet ble det klart at prosjektet mangler lokalpolitisk forankring. Representanter for Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Rødt var alle tydelige i sin tale. Samtlige sier nei til solkraftverk på Akersmyra.

Mye tyder på at Fred. Olsen kaster bort tiden sin med Akersmyra-prosjektet. Gaute Tjensvoll, selskapets faste representant i sol- og vindkraftsaker, gir uttrykk for stor frustrasjon over dette i et debattinnlegg publisert i Tønsbergs Blad (TB) 26. april. Til tross for at det nå er politisk flertall mot solkraftplanene på Sem, retter han skytset mot Rødt alene. «Hvorfor tenker Fjeldavli og Rødt at vi bør opprettholde det ekstreme forbrukersamfunnet vårt?» spør han, noe som blir ren stråmannsargumentasjon. Både Venstre og Rødt vil kutte forbruket, blant annet gjennom energieffektiviseringstiltak og satsing på solkraft.

Vil bygge solkraftverk på størrelse med 80 fotballbaner: – Dette er nytt i Norge

På nettsidene til Fred. Olsen Renewables kan vi lese den ikke helt velvalgte tittelen:

Fred. Olsen Renewables utvikler vindkraftprosjekter fra «krybbe til grav»

Her publiserer selskapet en oversikt over prosjektene sine. Akersmyra er ennå ikke med på oversikten.

Fred. Olsen Renewables er naturligvis kontrollert av Fred. Olsen-selskapet Bonheur, som igjen er kontrollert av Fred. Olsen-familien. Men vi noterer oss at noen av de vanlige mistenkte med State Street og JP Morgan (det vil si: Vanguard, BlackRock og State Street) i spissen er med også her.

Den ypperste eliten av norske finanskapitalister forener krefter med de største profitørene på Wall Street for å ødelegge norsk natur og tyne maksimal profitt ut av den. Alt til beste for «det grønne skiftet», naturligvis.

Se Facebook-sidene til Nei til rasering av Akersmyra.

Nedsnødd

En av grupperingene som er med på dette rotteracet for å ødelegge Norge er et selskap som kaller seg Nysnø. Nedsnødd hadde passet bedre, særlig når man ser selskapets rapport om Kapitaltilgang til klimateknologi.

Helt uten ironi og sjølinnsikt presenterer de rapporten med denne illustrasjonen som på en mer avslørende måte enn de antakelig hadde tenkt viser hva som er deres våte drøm.

Nysnø er faktisk et heleid statlig selskap, og det står på regjeringas nettsider at:

Staten er eier i Nysnø for å bidra til kapitaltilgang for investeringer i tidligfaseselskaper som reduserer klimagassutslipp. Staten eier 100 prosent av aksjene i Nysnø. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Les om Nysnø Klimainvesteringer i Statens eierrapport 2022

Nettside: https://www.nysnoinvest.no/

Vi har her altså en korporativ allianse av staten og norsk/utenlandsk finanskapital som sammen tar sikte på å plyndre Norge for naturressurser. Motstandsbevegelsen bør vite hva vi står opp mot og utvikle seg deretter.

Forrige artikkelKrigsdagbok del 108 – 26. februar til 3. mars 2024
Neste artikkelIsrael teppebomber Rafah etter at Hamas har godtatt våpenhvileforslag