AMS: Hva er likheten mellom et jagerfly og en ny strømmåler?

0
Harrier jagerfly – et britisk fly som finkjemmes for EMC-problemer / Pinterest

Svaret er «skitten strøm» – eller «linjebundet spenningsstøy» som det heter mer formelt. Det viser de personlige erfaringene til en britisk elektroingeniør, Andrew R Brearley, som er spesialist på … ja, nettopp: å finne skitten strøm i jagerfly.

Av Einar Flydal.

Men så fikk han ny strømmåler …

Brearley hadde i årevis arbeidet med å identifisere EMC-problemer I britiske jagerfly fordi slikt kan skape tekniske feil og fare. I hans tekniske verden bruker man EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) som betegnelse for «skitten strøm». Det fins normer og klare krav til EMC for å unngå at ulikt teknisk utstyr forstyrrer hverandre.

Brearley hadde aldri gjort seg noen tanker om at skitten strøm kunne påvirke biologien, inntil han helt uventet ble kraftig syk da han fikk ny strømmåler i huset. Det varte også etter at han fikk fjernet senderen. Så begynte han å føre nøye logg, etter hvert som nettselskapet forsøkte seg med den ene nye måleren etter den andre for å unngå helseproblemene han fikk.

Loggen sendte han meg nylig. Her har du den. (For tegnforklaringer, se nederst i tabellen):

Problemet med skitten strøm har vært der lenge, men er blitt større på grunn av all elektronikken vi nå omgir oss med. Den lager tett av høyfrekvente pulser (høyfrekvente i forhold til strømmens 50 Hz), og det reagerer biologien på, som er avhengig av svake pulser fra naturen og fra biologien selv. Noen personer blir ganske så dårlige av den intense pulsingen de får fra LED-pærer, neonlysrør, ladere, mobiler, WiFi og annen elektronikk og gjør det de kan for å holde avstand eller fjerne kildene.

Fram til elektronikkbruken skjøt fart har slike problemer vært til å overse. Men nå kan det se ut til at slike pulser er blitt et hovedproblem for både mennesker og miljø. Og jo nyere teknologi, jo mer utfordrende ser pulsingen ut til å være.

Kunnskapen om dette er for ny til at de få forskerne som driver med slikt, har fått gjennomslag for sine forskningsresultater. Strøm- og trådløsbransjene og forvaltningen av dem har heller ikke tilpasset seg denne kunnskapen og de erfaringene som fins, men motarbeider den fordi den gir så store utfordringer. Og imens må Andrew R Brearley og alle andre el-overfølsomme som reagerer slik at de selv merker det og blir dårlige av skitten strøm, slite videre med problemet.

Vi andre merker det oftest ikke, i alle fall ikke som vi er klar over, men det er der og virker likevel.

Einar Flydal, den 28. mai 2024

Dette teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 29.05.2024

Forrige artikkel«Skrekken rundt barnevernet»
Neste artikkelKnesset vurderer lov som vil stemple FNs hjelpeorganisasjon som «terrorgruppe»