Pfizer investerer tungt i brennhett turbocancer-marked

0

Av enigma

Pfizer annonserte 10. mars at de sammen med beslektede gnagere forlater det synkende vaksineskipet til fordel for et svært lovende kreftmarked. Marsipankake med løkkeskrift og pionerpris venter selskapet i anledning usedvanlig markedsskapende strategi.

Now, the company is betting on cancer drugs to help it regain its footing after a rocky year marked by the rapid decline of its Covid business. It just might take a while before that bet pays off.

Kreftvirussekvenser i mRNA vaksinene

Vi har tidligere skrevet om funn av sekvenser fra kreftviruset SV40 i mRNA-vaksiner. SV40 er tradisjonelt mest kjent for å ha kontaminert poliovaksinene på 60 tallet. Viruset som stammer fra apenyrer, brukt som vekstmedie for vaksiner, forårsaker kreft både hos mennesker og dyr.

Molecular virologist David Speicher, the lead author of the study that found SV40 enhancers in COVID-19 vaccines, told The Epoch Times in a recent interview that much more research is needed to investigate DNA contamination in the COVID-19 vaccines. Unanswered questions include whether the SV40 sequence in the vaccines is triggering «turbo cancers,» meaning ones of a particularly aggressive and fast-growing variety, he said.

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/vaksine/mrna-og-ny-vaksineteknologi/kreftviruset-sv40-bekreftes-i-mrna-vaksinene/embed/#?secret=DnOEi766Uy#?secret=X7uxNzaRIy

https://frittvaksinevalg.no/hjem/turbokreft-sv40-virus-mrna-vaksiner/embed/#?secret=nzf7ceA0Mp#?secret=WCnmzGftFf

Cytostatikamarkedet i kraftig vekst

Det er sentralt å nevne at objektive data fra Sverige viser 300% økning i bruken av cellegifttypen Fluorouracil mellom 2020 og 2023. Markedsanalytikerne som har fulgt med i timen spår en voldsom økning i etterspørselen etter cytostatika fram til 2030.

Tallene for den voldsomme økningen er hentet fra den svenske sosialstyrelsens statistikk over legemiddelbruk – tilsvarende det havarerte reseptregisteret i Norge. Man finner nokså jevn bruk av medikamentet årlig fram til 2020, det registerers forøvrig en moderat stigning fra 2019, hva dette representerer er et spørsmål. Den videre utviklingen er derimot eksplosiv med 4x økning fra 7.000-30.000 uten tegn til fluktuasjon.

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/covid/mrna/eksplosiv-okning-i-bruken-av-cellegift-fhi-skjuler-tallene/embed/#?secret=VJXPsTShcP#?secret=at39Q9naEl

Patologenes bidrag og funn

Ved siden av statistikerne har patologer ved flere anledninger påpekt sannsynlig sammenheng mellom Covid mRNA-vaksinering og kreft. Forsker, overlege og patolog Ute Krüger varslet allerede i 2022 omkring eksplosiv økning av hurtigvoksende kreft hos yngre individer – hvorpå den kroatiske patologen Ivana Pavić nylig viste til tilsvarende funn:

I et nylig publisert intervju med den kroatiske forskeren og patologen Ivana Pavić redegjøres det for statistiske funn med hele 52% økning av karsinom-kreft i aldersgruppen 15-59 år. 65% av tilfellene ble funnet hos covid-vaksinerte. Kreften kjennetegnes av rask progresjon – hvor den oppdages sent i sykdomsforløpet, tidvis i stadie 3 og 4.

https://frittvaksinevalg.no/nyheter/kroatisk-patolog-fant-52-okning-av-kreft-hos-mrna-vaksinerte/embed/#?secret=yF6rsTxDAr#?secret=irk7RmCZKa

Publisert 4. april 2024 av Fritt vaksinevalg.


Følg pengene: Hvem eier Pfizer?

MarketScreener gir oss svaret:

De tre vanlige mistenkte på topp: Vanguard, BlackRock og State Street (sistnevnte er dessuten storaksjonær i Schibsted som er Norges største mediekonsern). Og Norges bank (Oljefondet) på en solid 10. plass. De kan bruke nesten 2 milliarder dollar på å støtte verdens mest lugubre vaksineselskap, men ikke fem øre på infrastruktur i Norge. Som vi har pekt på før: Oljefondet fungerer som kassakreditt for internasjonal storfinans.

Red.

Forrige artikkelEnergidepartementet nekter Motvind Norge å klage på økte CO2-utslipp fra Njord og Draugen
Neste artikkelIsrael frykter et hardt svar fra Iran