Norges bank gjør krona til søppelvaluta

0

Norske kroner har falt nesten 30% mot euro på ti år. Norske forbrukere merker dette i form av økte priser på import og dyrere feriereiser. Og det skjer til tross for at den norske sentralbanken har et enormt sterkt arsenal til å forsvare valutakursen. Knapt noen annen sentralbank har så mange verktøy den kan ta i bruk. Når det ikke blir gjort, må det skyldes at Norges bank ønsker at det skal være slik. Ved ikke å støtte krona sender banken sjøl signaler ut i det internasjonale valutamarkedet om at norske kroner ikke er noe å ha. På det internasjonale finansmarkedet kaller man krona for shitcoin.

Norges Bank står i spagat når den skal håndtere kronekursen, hevder finansprofessor Espen Gaarder Haug i Finansavisen. Han mener Oljefondet bør kunne investere i norske kroner.

Haug skriver:

Kronekursen har svekket seg dramatisk de senere år mens Norges Bank bare har sittet og sett på. Dette rammer nordmenn flest kraftig. Nesten alt av importerte varer går opp i pris. Og nesten alt vi bruker er importert: Elektronikk, hvitevarer, biler, ja til og med mye av maten vi spiser. Det er også blitt mye dyrere å reise til utlandet grunnet den svake kronen.

Nordmenns kjøpekraft er altså blitt kraftig redusert, fordi man i stor grad har latt kronen falle kraftig mot andre valutaer.

Så kan man spørre seg hvorfor Norges Bank ikke gjør noe for å styrke kronen. I Norges lover står det jo at «Formålet for sentralbankvirksomheten er å opprettholde en stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem».

Å la den norske kronen nærmest gå i dass er kanskje ikke helt det samme som å jobbe for en stabil pengeverdi? Valutaen har svekket seg så dramatisk at det nå er blitt populært blant flere i finansmarkedet å kalle den norske kronen for shitcoin.

Ikke bare lar banken være å kjøpe norske kroner, den selger kroner og forsterker dermed fallet. Men hvorfor driver Norges bank med sjølskading på denne måten?

Haug trekker fram ett moment: Oljefondet noteres i norske kroner. Når krona synker ser fondet enda sterkere ut, uten nødvendigvis å være det. Desto svakere kronekurs, desto bedre vil avkastningen til Oljefondet se ut på papiret. De som forvalter fondet kan altså ha en interesse av at det er slik.

Kronefallet kunne vært unngått, skriver Haug:

Hadde politikerne åpnet for at Oljefondet kunne investere selv en veldig liten prosentandel i norske kroner, ville selv bare signaleffekten av denne muligheten trolig styrket kronen kraftig.

Det er ikke sikkert at banken en gang hadde behøvd å kjøpe så mye kroner. Bare å signalisere viljen til å gjøre det ville styrket kronas status.

Ønsker det norske politikerkartellet ei svak krone?

Vi ser enda et motiv for at myndighetene skulle ønske å svekke krona, nemlig å fyre opp under et krav om at Norge må gjøre som Danmark, nemlig å binde krona til euro. Da ville man i realiteten underkaste seg Den europeiske sentralbanken og Norge ville i enda større grad ha blitt et EU-medlem, uten folkeavstemning.

Se for eksempel DN i fjor:

Sjeføkonom etterlyser euro-diskusjon etter kronesvekkelsen

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, sier til E24:

– Får vi en resesjon neste år, får vi en riskoff-situasjon. Da vil kronen trolig bli enda mindre verdt, ettersom de fleste investorer er dollarbaserte, og kvitter seg med valutaer de ikke har like god kjennskap til. Da vil kronen dumpes.

Det norske regimet ødelegger landets interesser på alle områder.

Forrige artikkelHva er uavhengighet innen vitenskap? Del 1
Neste artikkelNorsk skole: Avvik uten bekymring?