Har de unge skjønt det, eller står det så dårlig til med helsa til de unge?

0
Soldater på Sessvollmoen leir. / Sigurd Grimsby / Forsvaret

Regjeringa vil øke antallet vernepliktige med 50 prosent, skriver Nettavisen den 2.april. Det er rundt 9000 fra hvert ungdomskull som avtjener verneplikt hvert år og regjeringa vil øke dette. 

Av Romy Rohmann.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møtte pressa sammen med sine partifeller og regjeringskolleger, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justis- og beredskapsminister Emilie Mehl, på Terningmoen leir ved Elverum.

Nettavisen skriver dette:

Når Forsvaret nå skal vokse vil regjeringen i årene fremover trappe opp inntaket med 50 prosent. Antallet skal øke med 4500, fortalte forsvarsminister Bjørn Arild Gram på en pressekonferanse på Terningsmoen ved Elverum.

Det skal investeres flere milliarder kroner i Forsvarets anlegg på Terningmoen for å kunne ta imot 1800 rekrutter fire ganger i året. Økningen i inntaket øker også behovet for fast ansatte i ulike stillinger.

Rekruttutdanningen på Terningmoen skal utvides gjennom modernisering og nyetablering av kapasiteter i leirområdet og dimensjoneres for å kunne utdanne om lag 1800 rekrutter fire ganger i året, fra om lag 300 i dag, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Det er nok lettere sagt enn gjort.

Det var 25% av norsk ungdommer født i 2005 som i 2022 oppga at de hadde for dårlig helse til å gjennomføre militærtjeneste, ifølge Forsvarets personell og vernepliktssenter.

Forsvarets forum skriver dette på sine siner:

Det er en større andel jenter (34 prosent) enn gutter (18 prosent) som rapporterer for dårlig helse for militærtjeneste i Norge.

Andelen ungdommer som er kvalifisert for militærtjeneste i Norge har økt med 8 prosentpoeng fra de født i 2003 til de født i 2005.

Forsvaret i Norge har innført en personlighetstest basert på femfaktormodellen for å redusere antallet som tas ut på grunn av helse.

I Sverige står det ennå dårligere til, der var det 64% som oppga at de hadde for dårlig helse til å avtjene verneplikten.

Forsvarets forum skriver dette om tilstanden i Sverige: To av tre for syke til militærtjeneste

Forsvaret har som mål å innkalle 8000 unge til verneplikt i år, et tall som trolig vil øke til 10.000 om få år. Nå er vernepliktsmyndighetene urolige over tendensen til at stadig flere melder seg for syke til å komme til sesjon. Første skritt på veien er utfylling av et skjema med personlige opplysninger.

Allerede her faller en svært stor andel bort. Av knapt 107.000 svenske ungdommer i år var det bare 36 prosent det var mulig å kalle inn til sesjon. 64 prosent, over 68.000 unge, viste til sykdommer, diagnoser og skader.

Hele 73 prosent av de unge jentene oppgir ulike grunner til at de ikke kan tjenestegjøre. Det meste handler om psykisk helse som depresjoner og angst. For gutter er tallet 55 prosent.

Vernepliktsmyndighetene finner utviklingen urovekkende.

Vi synes dette er svært høye tall. På sikt kan det bli vanskelig å innfri forsvarets behov for personell, sier generaldirektør Christina Malm.

Kanskje ungdommen har skjønt det? Skjønt at norsk forsvar bare er en forlenga arm av NATO og da et redskap for USA/Europas interesser. Et redskap som skaper utrygghet for mindre nasjoner og en mer utrygg verden. Kanskje de har forstått at deltakelse i Norges forsvar absolutt ikke handler om å forsvare Norge, men å delta i NATOs angrepskriger rundt i verden for å opprettholde USA og andre NATO-lands kontroll.

Eller er det riktig som de sjøl rapporterer at så mange ikke har helse til å gjennomføre militærtjeneste?  Da er jo noe riktig galt – vi får håpe på det første. 😊

Forrige artikkelDet er ikke journalistikk å si at palestinerne sulter uten å si at Israel har skylden
Neste artikkelTre leger med kampanje for uavhengig granskning