Australske eksperter: økt risiko for myokarditt etter vaksinasjon med mRNA

0

Royal Australian College of General Practitioners har nylig publisert en vitenskapelig artikkel som viser at vaksinasjoner med mRNA øker faren for alvorlig sjukdom og død.

Artikkelen ble publisert The Australian Journal of General Practice (AJGP) og tittelen viser til «long Covid», men den behandler også de farlige konsekvensene av mRNA-«vaksinene». Den sier også at vaksinene sjøl kan forårsake «long Covid».

Long COVID: Sufferers can take heart

«Flere studier har vist økt risiko for myokarditt etter vaksinasjon med mRNA som koder for SARS-CoV-2 piggprotein. mRNA-vaksiner kan resultere i piggproteinekspresjon i muskelvev, lymfesystemet, kardiomyocytter og andre celler etter inntreden i sirkulasjonen. Mottakere av to eller flere injeksjoner av mRNA-vaksinen viser en overgang til IgG4 antistoffer. Unormalt høye nivåer med IgG4 kan føre til autoimmune sjukdommer, fremme kreft, utvikle autoimmun myokarditt og andre IgG4-relaterte sjukdommer».

«Det er klare implikasjoner for vaksineforsterkning der disse og lignende observasjoner knyttet til covid-19-vaksinasjon og forekomsten av langvarige covid-lignende symptomer er underbygget, noe som bidrar ytterligere til folkehelsemyndighetenes bekymringer. Det å forstå standhaftigheten til viralt mRNA og viralt protein og deres cellulære patologiske effekter etter vaksinasjon med og uten infeksjon er helt klart påkrevd. Fordi COVID-19-VAKSINER BLEV GODKJENT UTEN LANGSIKTIGE SIKKERHETSDATA OG KAN FORÅRSAKE IMMUNEDYSFUNKSJON, er det kanskje for tidlig å anta at tidligere SARS-CoV-2-infeksjon er den eneste felles faktor i lang COVID».

«Det er bekymring for at covid-19-vaksinasjon i seg selv kan bidra til langvarig covid, som gir opphav til det dagligdagse uttrykket ‘Long Vax (x) ‘.22 Spikeproteinet til SARS-CoV-2 viser patogene egenskaper og er en mulig årsak til post-akutte følgetilstander etter SARS-CoV-2-infeksjon eller covid-19-vaksinasjon».

Langsom, altfor langsomt, men svært massivt, kommer sannheten for en dag. Milliarder av mennesker er påtvunget et farlig giftstoff som truer helsa deres og i verste fall kan føre til en svært tidlig død.

De ansvarlige går fortsatt fri.

Forrige artikkelStår vi foran ei regjeringskrise?
Neste artikkel970.000 personer vil ikke klare en uforutsett utgift på 20.000 kroner