NRK: «Slår alarm: Rekordmange til lege med utmattelse»

0

Dr. Scient. Kjetil Elvevold har sendt en epost til NRK på bakgrunn av deres oppslag 4. januar 2024 som sa: «Slår alarm: Rekordmange til lege med utmattelse«. NRKs artikkel lar leseren tro at utmattelsen skyldes et virus, mens Elvevold poengterer at man ikke berører elefanten i rommet, nemlig ettervirkningene av «vaksinene». Vi gjengir Elvevolds epost her, og lar gjerne NRKs medarbeider svare hvis man måtte ønske. – Red.

Av Kjetil Elvevold.

Jeg leste artikkelen «Slår alarm: Rekordmange til lege med utmattelse» på NRK.no 4 januar. Grunnen til at jeg sender denne eposten er «elefanten i rommet» som ingen av dere kom inn på. Det er de eksperimentelle vaksinene basert på mRNA pakket inn i lipide nanopartikler som etterhvert er injisert i størstedelen av befolkningen. Jeg skriver til dere fordi dette er en teknologi jeg kjenner svært godt til. Allerede i 2015 injiserte jeg lipide nanopartikler med mRNA (fra Moderna) inn i forsøksdyr og gjorde analyser. De forsøkene jeg utførte var blant de første i verden der man pakket mRNA istedet for siRNA inni de lipide nanopartiklene (teknologien ble i utgangspunktet designet for små siRNA og ikke de større mRNA). Jeg har 4 vitenskapelige publikasjoner som dokumenterer arbeidene med nanomedisiner sammen med AstraZeneca:

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38055742/

2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31268069/

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28373104/

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28012994/

Jeg vil derfor på vitenskapelig grunnlag argumentere for at det mest sannsynlig er helt andre årsaker til sykefraværet enn det som kom frem i NRK-artikkelen. F.eks i den siste publikasjonen min, som er ca en mnd gammel, viser vi at man først nå er i ferd med å forstå hvordan de lipide nanopartiklene tas opp i cellene. Siden jeg har doktorgrad i cellebiologi er de intracellulære mekanismene noe jeg er spesielt interessert i. Det er viktig å forstå at man vet faktisk ikke engang hvordan partiklene tas opp, selv om det er en helt basic forståelse av mekanismene som burde vært på plass lenge før man injiserer dette i friske mennesker.

Men studier med radioaktivt merkede nanopartikler i rotter har vist at de ikke bare tas opp lokalt ved injeksjonsstedet (som det ble påstått), men de spres via lymfe og blodsirkulasjonen og tas deretter opp i organer i hele kroppen. Rottestudiene viste at de tas opp i eggstokkene, og det gjør det nok på mennesker også. Dette er svært uheldig siden dette er reproduksjonsorganene hos kvinner og det bør sees i sammenheng med de kjente menstruasjonsforstyrrelsene.

Og vi vet at fødselstallene i Norge har gått ned etter vaksine-utrullingen. Videre, etter opptak i cellene vet man heller ikke hvordan innholdet i nanopartiklene frigis i cytosol der «maskineriet» for proteinproduksjon er. Man vet heller ikke om det stemmer at spike-proteinet presenteres på MHC II og starter en immunrespons mot peptidbiten som presenteres der. Man bare sier at det er sånn uten noe bevis. Siden en av byggesteinene i mRNA er byttet ut med en kunstig byggestein vet man ingenting om hvor lang tid det tar før mRNA brytes ned eller hva de kunstige byggesteinene kan føre til. Man vet i det hele tatt lite om hva som egentlig skjer i cellene og i kroppen etter injeksjon. 

Men nå begynner etterhvert resultater som ikke er levert av legemiddelindustrien å komme frem. Det er på tide at man får uavhengig forskningsresultater. Denne ble publisert i Nature. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06800-3

Den viser at de syntetiske byggesteinene i vaksinene fører til store problemer for cellene når de skal syntetisere spike-proteinet. Det fører til at de produserer noe annet fordi cellenes «produksjons-apparat» forstår ikke bruksanvisningen (mRNA kan kalles en bruksanvisning). Langtidseffektene av dette vet ingen om. Men vi vet at det er ekstremt unaturlig.

I oktober 2023 kom Pfizer med en interessant pressemelding der de blant annet skriver om skadene fra deres egen comirnaty-vaksine. Litt nede på linken under  «INDICATION, AUTHORIZED USE AND IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR COMIRNATY» kan vi lese hva Pfizer selv skriver om bivirkninger av sin covid vaksine. Lista over bivirkninger er lang:

Pfizer Amends U.S. Government Paxlovid Supply Agreement and Updates Full-Year 2023 Guidancepfizer.com

I juni i år publiserte Doctors for Covid Ethics (D4CE) en bok der de beskriver utfordringer med mRNA vaksinene. I boken går de gjennom immunologi, virologi og hvordan mRNA kan gjøre skader. Boken inneholder nesten 400 vitenskapelige referanser som er av verdi for de som ønsker å vite mer. Spesielt i kapittel 7 refereres det til vitenskapelige artikler publisert i 2022 0g 2023 der det beskrives vaksine-skader på pasienter. Så det er ikke det minste rart at sykefraværet er høyt. Her er link til en pdf-versjon av boka: 

Selv om det er svært mange bieffekter av disse «vaksinene» så blir ikke alle syke og en grunn til det er at det er store variasjoner mellom vaksine batchene. Et nytt studie fra Danmark viser at ca 4% av vaksine-batchene står for nesten alle «adverse events». 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998

Det betyr altså at de som var uheldige og fikk en av disse batchene hadde mye større sjanse for å få en eller annen bivirkning. Hvis dette var ubevisst fra en av de mange underleverandørene, så er store forskjeller mellom batchene uakseptabelt og et tegn på dårlig GLP (good laboratory practise) av vaksine-produsentene. 

Hvis FHI vil gjøre som de tidligere har uttalt, dvs «snu hver en stein», så er det faktisk enda flere steiner FHI bør løfte på. Dr Magda Havas har doktorgrad innen kjemi og miljøforurensning, og har blant annet arbeidet med sur nedbør og vannkvalitet. Under er en link til et glimrende foredrag hun holdt i fjor der hun forklarer hvordan den økende menneskeskapte elektromagnetiske forurensningen er med på å gjøre deler av befolkningen syke. Når folk ikke fikk lov til å forlate hjemme sine i mars/april 2020 ble det satt opp 5G antenner i stor stil og mengden stråling vi utsettes for øker nesten for hver dag. Det er et foredrag på litt over en time og bør være interessant for alle som søker svar på hvorfor folk blir sykere og sykere.

5G and COVID Symptoms: Dr. Magda Havas | Saskatoon Day 3 | National Citizens Inquiryrumble.com

Konklusjon

Det er absolutt ingen grunn til å tro at det høye sykefraværet skyldes et virus slik det antydes i NRK-artikkelen. Jeg mener den mest plausible forklaringen er vaksinene, og uavhengig forskning som etterhvert nå dukker opp tyder på det. Hadde norske myndigheter ønsket å finne ut av det hadde det vært enkelt å undersøke sykefraværet blant vaksinerte vs uvaksinerte. Gjerne også undersøke om det er forskjell i sykefraværet mellom de som utsettes for mye menneskeskap elektromagnetisk stråling vs de som ikke utsettes for stråling. Men det kommer neppe til å skje. 

Det nærmeste man kommer vaksinert vs uvaksinert tror jeg er ved Office for National Statistics (ONS) i England. De har data tilgjengelig som viser hvor mange prosent av befolkningen som er vaksinerte/uvaksinert og hvor mange prosent vaksinerte vs uvaksinerte som er døde. Tallene viser at det er mye høyere dødlighet blant de vaksinerte. Så mye høyere at det er umulig å skylde på at det er de svakeste som er vaksinert. Og det er dermed ikke vanskelig å tenke seg at vaksinene da også fører til bieffekter som gir seg utslag i sykefravær. 

mvh

Kjetil Elvevold

Dr Scient, Tromsø

Forrige artikkelBare et «svært lite antall» Leopard 2-stridsvogner er operative i Ukraina
Neste artikkelLovforslag i Representantenes hus krever at USA dropper anklagene mot Julian Assange